Sunteți pe pagina 1din 4

SPEȚE – DREPT PRIVAT ROMAN

ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

SPEȚA I.
În anul 50 î.Hr., fiul cavalerului Marcus (pater familias), Sabinus,
administrând un peculium, dă în chirie lui Brasus, peregrin obișnuit, o casă la
Mediolanum, pentru o perioadă de 1 an, începând cu a 5-a zi din luna ianuarie,
urmând ca suma totală de plată, în cuantum de 100 de sesterți, să fie plătită în 4
tranșe. Prima la mutarea în casă (5 ianuarie - 40 de sesterți), iar celelalte plăți, în
cuantum de 20 de sesterţi fiecare, la interval de 4 luni, ultima plată având ca
scadență data de 5 ianuarie, 49 î. Hr., anume ziua eliberării casei de către chiriaș.
Sabinus, temându-se că Brasus nu va achita ultima scadență, cere, în ziua
a 5-a din luna septembrie, cu ocazia penultimului termen de plată, și tranșa
următoare. Sabinus îl ameninţă pe Brasus că, dacă nu plătește întreaga sumă
rămasă din contract, îl va da afară. În aceste condiţii, Brasus refuză nu doar plata
anticipată a viitoarei scadențe, dar şi plata ajunsă la termen.
În consecinţă, Sabinus îl cheamă în judecată pe Brasus pentru neplata
sumei de 40 de sesterți. În fața magistratului, reclamantul susține că suma
respectivă face obiectul scadenței din luna septembrie.

***
a) Unde, când şi în faţa cui se va organiza / judeca procesul ?
b) Ce procedură de judecată se va utiliza?
c) Prezentaţi desfăşurarea procesului
d) Propuneţi o sentinţă
SPEȚA II
În ziua a 6-a din săptămâna a 2-a din luna a 4-a (30 de zile) din anul 17
î.Hr., la 23 de zile distanță de un interval de 4 zile faste consecutive, cetățeanul
roman Titus fură doi cai de la cetățeanul roman Adrian. După 3 zile, Titus
încearcă să vândă caii în piața din Roma. Adrian, în trecere prin locul respectiv,
își recunoaște caii, fiind însemnați. Îi cere lui Titus returnarea cailor, dar este
refuzat.
În consecință, Adrian îl cheamă pe Titus în judecată.
Observând că Titus avea și patru oi frumoase de vânzare, le-a revendicat
în fața magistratului, pe lângă cei doi cai. Acesta a socotit că, demonstrând că
Titus este un hoț, judecătorul îi va da câştig de cauză, sporindu-și, prin urmare,
patrimoniul cu patru oi.
În fața magistratului, Adrian a cerut în mod expres returnarea animalelor
(bunurilor) – 2 cai și 4 oi. Pentru cazul refuzului sau imposibilității de returnare,
Adrian a solicitat condamnarea lui Titus la plata a 1000 de ași.
Titus susține că animalele îi aparțin.
Cele 4 oi au fost moștenite, prin testament, de Titus, cu două săptămâni
înainte de consumarea furtului celor 2 cai.

***
a) Unde, când şi în faţa cui se va organiza / judeca procesul ?
b) Ce procedură de judecată se va utiliza?
c) Prezentaţi desfăşurarea procesului
d) Propuneţi o sentinţă
SPEȚA III.

În anul 15 î.Hr., Marcellus (sui juris) se căsătorește sine manu cu Silvia.


Aceștia au 4 copii: Sabinus, Cornelius, Emilia şi Eusebia.
La 20 de ani, Sabinus, aflat în stagiu militar, se căsătoreşte cum manu cu
Lucreţia şi au un copil: Laurenţiu.
La 15 ani, Cornelius se căsătoreşte sine manu cu Flavia şi au un copil:
Primus. Cel din urmă, la 14 ani, se căsătorește cum manu cu Sofia și au un copil
pe nume Titus.
La 18 ani, Emilia se căsătoreşte cum manu cu Marius şi au 3 copii: Corina,
Adrian și Darius.
La 20 de ani, Eusebia, actriță cunoscută la Roma, se căsătoreşte cum manu
cu Antoniu, cetățean roman ingenui.
La 65 de ani Marcellus (sui juris) îl adoptă pe Sebastian, 38 de ani (sui
juris)

***
Având în vedere toate evenimentele din speță, rezolvați următoarele cerințe:
a. Stabiliţi familia agnatică (proprio iure) şi pe cea cognatică.
b. Calculaţi, în baza unei scheme, gradul de rudenie dintre persoanele
mai sus amintite.
c. Ce loc şi ce statut juridic au în familie aceste persoane?
d. Discutați adopția lui Sebastian de către Marcellus