Sunteți pe pagina 1din 5

Obiceiuri de depunere in prima epoca a fierului

Realizat de: Cosmin Constantin Istrate


În arheologie, epoca fierului este perioada din istoria omenirii
când folosirea fierului și procesul tehnologic al obținerii acestuia este proeminent
în cadrul societății. Obținerea și prelucrarea acestui nou material coincide cu
anumite schimbări în cadrul societății cum ar fi unele noi practici agricole, credințe
religioase sau noi stiluri artistice.

Primele semne ale utilizării fierului provin din Sumer și Egiptul


Antic, unde în jurul anului 4000 î.Hr. s-au creat primele obiecte din fier meteoric.
Între 3000 î.Hr. și 2000 î.Hr. crește numărul obiectelor realizate din fier topit în
Anatolia, Egipt, Mesopotamia, Indus, Pakistan. În acestă perioadă se pare că fierul
era utilizat în scop ceremonial, fiind un metal extrem de scump, mai scump decât
aurul. Pentru prima oară o metalurgie sistematică a fierului apare în cadrul
Imperiului Hitit în secolul al XIV-lea î.Hr. iar în India începând cu 1800 î.Hr. În jurul
anului 1200 î.Hr. utilizarea fierului a devenit uzuală în Orientul Apropiat însă pentru
o scurta perioadă de timp, materialul dominant ramânand bronzul.

Metalurgia bronzului in bronzul tarziu


Activitatea metalurgică in domeniul metalurgiei bronzului a
continuat cu mai multă intensitate spre sfârșitul Bronzului tarziu.

Dezvoltarea metalurgiei bronzului din spațiul carpato-dunarean


atesta existența, in continuare din Bronzul Mijlociu, a unor meșteri specializați.
Perfecționarea mijloacelor de lucru a permis, pe lângă satisfacerea in mai bune
condiții a necesitatilor producției, cu unelte mai perfecționate, si, totodată, si de
împodobire cu tipuri variate de obiecte din bronz. Aceasta a dus la intensificarea
schimburilor și, odată cu acestea, la restructurarea social-economica, reflectata in
inventarul mormintelor, cat si in cel al depozitelor de bronzuri și tezaurelor din
obiecte de aur si argint. 1

Depozitul de bronzuri de la braglez

Localitatea Braglez se afla in partea nord-estica a județului Sălaj,


din zona cuprinsă intre intrarea raului Somes pe teritoriul Sălajului si marele cot pe
care râul îl face la Turbuta. În toamna anului 2001,Pascuța Ioan a anuntat muzeul
din Zalău ca a gasit cateva seceri și o daltă din bronz pe teritoriul localității Braglez.

Din partea depozitului pastrată “in sit” au fost recuperate seceri, ace, dălti, brățări
si verigi, vârfuri de lance fragmentare, bucăți ce provin de la celturi, turte de bronz,
fragmente de mâner de spadă, bucăți de tablă de bronz.

Din groapa în care a fost ingropat vasul cu piesele de bronz au


fost recuperate și alte câteva fragmente ceramice atipice ce provin de la vase
confecționate dintr-o pastă de calitate evident superioară.

Inflorirea și declinul metalurgiei bronzului în prima epoca a fierului

Prima epocă a fierului se remarca, in domeniul metalurgiei


bronzului, printr-o mare prosperitate, creativitate si dinamism.

În ceea ce priveste metalurgia bronzului din spațiul carpato-dunarean, s-au


continuat, cu anumite varietăti, tipurile anterioare de obiecte de bronz, la care s-
au adaugat altele noi. Dintre tipurile noi de obiecte de bronz se remarca ibula de
tip passementerie; placi de centura decorate in tehnica au repousse, diverse tipuri
de ace etc.

1
P. Turk, Some aspects of a new Late Bronze Age and Early Iron Age Hoard-finds from Central Slovenia, 2001
Înflorirea și declinul metalurgieii bronzului in prima epocă a fierului

Datorită perfecționarii tehnicii de minerit, care a permis sa se


extraga cantitati mai mari de cupru, dar si de aur, si a procedeelor folosite pentru
topirea si obtinerea aliajului bronz pentru diferite categorii de obiecte, metalurgia
din Transilvania a atins dezvoltarea sa maxima in faza corespunzatoare Hallstattului
A. in aceasta privinta, un loc aparte ii revine depozitului de la Uioara de Sus, judetul
Alba, care, prin numarul pieselor, 5812, si greutate, 1100 kg, este considerat ca fiind
unul dintre celel mai mari din Europa. Urmeaza ca importanta depozitele de la
Spalnaca, Gusterita, Aiud, Band si Dipsa, din centrul Transilvaniei, si cele de la Bicaz,
jud. Maramures, care insumeaza in greutate mai mult decat toate depozitele de
bronzuri din aceeasi vreme din Romania.

Arta aurului in hallstattul timpuriu

In ceea ce priveste epoca bronzului si prima epoca a ierului,


tezaurele si descoperirile izolate de aur, constand de multe ori din piese unicat,
apar rupte din contextul lor cultural-arheologic.

Arta aurului in hallstattul timpuriu

La Radeni, comuna Păstraveni, județul Neamt, in anii 1965-1966 a


fost descoperit un tezaur care continea opt piese, dintre care au fost recuperate si
publicate ulterior cinci cești din aur cu una sau doua torți. Vasele păstrate au, in linii
mari, aceeasi forma: gâtul este delimitat de pântece printr-un prag mai mult sau
mai puțin accentuat, marginea este răsfrantă, buza îngroșata, iar fundul, abia se
distinge.