Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Traseul Tehnologic

Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.


crt
.
1. Debitare bara Ø44 la lungimea S.N. 400
necesara
a) prindere bara in universal
1. Strunjire pentru debitare
b)Desprindere piesa din
universal
2. Strunjire frontala si centruirea la S.N. 400
capete:
a) prindere piesa in universal
1. Strunjire frontala S1 si gaura
centrare
b)Desprindere piesa din
universal
c) intoarcere si prindere piesa in
universal
2. Strunjire frontala S9 si gaura
centrare
d) Desprindere piesa din
universal
3. Control lungime piesa
Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.
crt
.
3A Strunjire de degrosare S.N. 400
. a)prindere piesa in
universal
1. Strunjire longitudinala S6
2. Strunjire longitudinala
S11
3. Strunjire longitudinala
S12
4. Strunjire longitudinala S5
5. Strunjire longitudinala S4
6. Strunjire longitudinala S3
7. Strunjire longitudinala S2
b) Desprindere piesa din
universal

3B Strunjire de degrosare S.N. 400


. a) prindere piesa in
universal pe S6
1. Strunjire longitudinala S7
2. Strunjire longitudinala
S10
3. Strunjire longitudinala S8
b) desprindere piesa din
universal
4A Strunjire de finisare S.N. 400
a)prindere piesa intre
varfuri si cu inima de
antrenare
1.Strunjire longitudinala S3
2. Strunjire tesire T7, T8 la
1x45°
3. Strunjire tesire T1, T2 la
1,5x45°
4. Strunjire degajare S15
5. Strunjire racordari R1,
R2 cu r=2,5 mm
b) desprindere piesa

4B Strunjire de finisare S.N. 400


a)prindere piesa intre
varfuri si cu inima de
antrenare
1. Strunjire longitudinala S7
2. Strunjire tesirea T3 la
1,5x45°
3. Strunjire tesirea T4, T5 la
1x45°
b) desprindere piesa
Nr. Denumirea operatiei Schita Operatiei M.U.
crt
.
5 Rectificare Masina de
a) prindere piesa intre rectificat
varfuri si cu inima de rotund
antrenare
1. Rectificare de degrosare
S3, S7
b)desprindere piesa
c)control dimensional
intermediar

6 Frezare Masina de
a)prindere piesa pe masa frezat
masinii de frezat
1. Frezare canale de pana
S13, 14, S16
b)desprindere piesa

7 Control dimensional final Subler, micrometru.


2. Calculul adaosurilor de prelucrare şi stabilirea dimensiunilor
semifabricatului

a) Adaosurile de prelucrare se vor calcula analitic pentru a permite determinarea unor


dimensiuni intermediare optime la toate operaţiile succesive de prelucrare.
Adaosurile simetrice (pe diametru) la suprafeţe interioare şi exterioare se calculează cu relaţia:
2 Api min = 2 ( Rzi -1 + Si -1 ) + 2 ri2-1 + e i2
.
Unde :
2Api min - adaosul de prelucrare minim pentru operaţia (faza) I considerat pe diametru;
Rzi-1– înălţimea neregularităţilor profilului rezultată la operaţia (faza) precedentă i-1;
Si-1 – adâncimea stratului superficial defect format la operaţia (faza) precedentă i-1;
ρi-1 – abaterile spaţiale ale suprafeţei de prelucrat faţă de bazele tehnologice ale piesei rămase după
efectuarea operaţiei (fazei) precedente i-1;
εI- eroarea de instalare a suprafeţei de prelucrat la operaţia (faza) considerată i.
Pentru stabilirea dimensiunilor semifabricatului se va calcula adaosul de prelucrare pentru suprafeţele cu
dimensiunile cele mai mari, în funcţie de succesiunea operaţiilor necesarere alezării acestora.
b) Dimensiunile intermediare
Relatiile de calcul ale dimensiunilor intermediare se stabilesc din analiza adaosurilor de dispunere a
adaosurilor intermediare si tolerantelor tehnologice
In cazul productiei de serie mica sau individual se foloseste metoda obtinerii individuale a dimensiunilor
Pentru suprafete exterioare cu adaosuri simetrice se pot scrie relatiile :
A pi =2 A pi +T i−1
nom min

d i−1 =d i +2 A pi
max max nom

d i−1 =d i−1
nom max
(rotunjit)

d i−1 =d i−1 −T i−1


min max

T i−1 -toleranta la faza de prelucrare precedenta i-1

d i−1 -diametrul minim care se obtine la faza precedenta i-1

ρi−1=2 ∆ c −l c

∆ c -curba specifica l c -distanta de la sectorul de prelucrat pana la cel mai apropiat capat
1. Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare
- suprafata este S1 de ∅ 7 ± 0 , 5 mm

R z =63[μ m]
i−1

S i−1=60[ μ m] [tab 4.9]

ρi−1=ρc =∆c ∙l c = 0.5 × 42 = 21 [ μ m ]


∆ c =0.5 μ m /mm] [tab 4.6]
¿
l c =42 [mm]
ε i =30 [ μ m ] [tab 1.37]
T i−1= A i=900 [ μm ¿ [tab 4.1]

Adaosul minim pentru strunjire


ρ
2 A pi =2∙ (R z +S i−1) +2 i−1 + ε i )
min i−1
∙¿
¿
=2 ∙ (63+60)+2 ∙¿ 21+30) =348 [μ m]

Adaosul nominal
A pi nom
=2 A pi +T i−1 =348+900 = 1248 [μ m]
min

Diametrele inainte de strunjirea de finisare sunt:


d i−1 max
=d i +2 A pi
max =7.5 + 1.248 = 8.748 [mm]
nom

d i =9 [mm]
nom

d i−1 =d i −T i−1 = 9-0.9 = 8.1 [mm]


min nom

+0 ,3
Diametrul semifabricatului se alege ∅ 8−0 ,6 [mm] conform Tab 4.1.

2. Calculul adaosurilor de prelucrare a suprafetelor frontale la cota L=54 [mm].

- suprafetele frontale se prelucreaza prin strunjire de degrosare operatia precedenta fiind debitarea cu
cutit de retezat pe strung:

R z + S i−1 =200 [ μm ¿ [tab 4.11]


i−1

ρi−1 =0,045 ∙ D=0,045 ∙17 =0.765 [mm]

Adaosul minim pentru frezarea simultana a fetelor frontale este :


2 A pi =2∙ (R z +S i−1) +2 ∙ ρi−1
min i−1

2 A pi =2 ∙ 0,2+2 ∙ 0.765 =1.93 [mm]


min

Toleranta la lungimea de debitare :

T i−1 =460 [ μm ] =0, 46[mm] treapta de precizie 13 [tab 2.15]


A i ≅ ± 0,5 [mm]
A pi =2 A pi +¿ A i∨¿
nom min
2 A i =4, 6+|±0,5| =5.1 [mm]
nom

Lungimea nominala pentru debitarea este :


Lnom =54+5.1=59.1[mm]
Lnom =60 [mm]
La debitare se va respecta cota 60+0,5
−0,5 [mm]

Valoarea reala a adaosului nominal este :


2 A pi =60−5 4 = 6 [mm]
nom

Pentru fiecare suprafata frontala adaosul este de 3 mm.

3. Calculul adaosurilor de prelucrare pentru suprafata cilindrica interioara S5:

a) Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare (operatia precedenta este strunjirea de


finisare):

- se pleaca de la dimensiunea finala a suprafetei: ∅ 4.2 ±0.1 [mm],


R z =30 [μ m] [tab. 4.9]
i−1

μm
S i−1=0 ¿ ]
ρi−1=2 ∙ ∆c ∙ l c

l c =42 [mm ]

∆ c =1 [μ m/mm] [tab. 4.6]


ε i =0
ρi−1=2 ∙1 ∙ 42=84 [ μ m]

Adaosul minim pentru rectificarea de degrosare este :


2 A pi =2(R z + Si−1 ) +2 ∙ ρ i−1 =2 ∙ 30 + 2
min i−1
∙ 84 =228 [ μ m¿

Toleranta pentru strunjirea de finisare (treapta 10 de precizie)


T i−1=100 μ m [tab 2.15]

Adaosul nominal pentru rectificare este :


A pi =2 A pi +T i−1=228+100=328[ μ m]
nom min

Diametrele inainte de rectificarea de degrosare sunt:


d i−1 =d i +2 A pi =4.3 + 0,328 = 4.628 [mm]
max max nom

d i−1 =4.7 [mm]


nom

d i−1 =d i −T i−1 = 4.7 – 0,1=4.6 [mm]


min nom

Operatia de strunjire de finisare se va executa la cota ∅ 4.7 [mm]

S-ar putea să vă placă și