Sunteți pe pagina 1din 1

Teme de referate/prezentări:

- Coduri deontologice și etice in inginerie (medicală) – istoric

- Implicații ale dezvoltării tehnologiei în medicină

- Cauze tehnice de iatrogenii

- Studii in silico

- Nanotehnologii și/sau nanomateriale

- Gerontehnologia

- Robotica

- Tehnologia în neuroștiință

- Bionica

- Conceptul de calitate in inginerie (medicală)

- Coduri etice universitare

- Bioetica transplanturilor de organe și tesuturi

- Rolul inginerului medical în sfera sănătății publice

- Etica în comunicare

- Studiu de caz: prezentare generală și opinie personală

- O-ring

- http://www.onlineethics.com/Resources/csaindex.aspx