Sunteți pe pagina 1din 3

ASEM-18

MC

1

Subiecte de examinare la MC /Exam items for CM class

№ Subiecte 1. Clasificarea și structura generală a calculatoarelor moderne Classification and general structure of
Subiecte
1.
Clasificarea și structura generală a calculatoarelor moderne
Classification and general structure of modern computers
2.
Parametrile/caracteristicile calculatoarelor moderne și
măsurarea/evaluarea lor
Modern computer parameters/features and their measurement/evaluation
3.
Principalele norme de protecție a muncii și securitate personală (a
sănătății) în timpul exploatării și mentenanței calculatoarelor
The main rules of personal safety during the computers operation and
maintenance
4.
Scule/Instrumente, echipamente și materiale folosite la mentenanța
calculatoarelor și menirea lor
Tools, equipment and materials used for computer maintenance and their
purpose
5.
Regimurile de exploatare a calculatoarelor (Nominale , Încordate și
Critice / Extremale )
The regimes of computer operation (Nominal, Tense and Critical/Extreme)
6.
Tipurile de mentenanță a calculatoarelor
Types of computer maintenance
7.
Sistemele de operare în calculatoarele moderne și mentenanța lor
Operating systems in modern computers and their maintenance
8.
Particularitățile mentenanței aplicațiilor informatice (programelor)
Particularities of computer applications (programs) maintenance
9.
Mentenanța datelor /informației în calculatore
Computer data/information maintenance
10.
Carcasele calculatoarelor moderne și mentenanța lor
Modern computer cases and their maintenance
11.
Elementele electronice din care sunt formate/asamblate
calculatoarelor moderne și caracteristicile lor de bază
Modern computer electronic elements variety and their basic features
12.
Regimurile de consum energetic ale calculatoarelor moderne
Modern computer energy consumption regimes
13.
Sisteme de alimentare cu curent electric a calculatoarelor și
mentenanța lor
Modern computer power supply system and its maintenance
14.
Plăcile principale și plăcile de extensie funcțională în
calculatoarele moderne și mentenanța lor
Modern computers Main Boards and PCB Expansion Adapters/Cards and their
maintenance

B.Delimarschi

ASEM-18

MC

2

15. Unitățile/Dispozitive de stocare durabila a datelor în calculatoarele moderne și mentenanța lor Modern
15.
Unitățile/Dispozitive de stocare durabila a datelor în calculatoarele
moderne și mentenanța lor
Modern computers data storage devices/units and their maintenance
16.
Dispozitive telecomunicative pentru calculatoarele moderne și
mentenanța lor
Modern computers telecommunication systems and their maintenance
17.
Sistemul de răcire în calculatoarele moderne și mentenanța lui
Modern computers cooling systems and their maintenance
18.
Dispozitive de vizualizare a informației în calculatoarele moderne și
mentenanța lor
Modern computers information visualization devices and their maintenance
19.
Sisteme și dispozitive de introducere a datelor de utilizator în
calculatoarele moderne și mentenanța lor
Modern computers data input/entering devices for entering and their
maintenance
20.
Dispozitive Multimedia, atașabile la calculatoarele moderne și
mentenanța lor
Modern computers attachable/external multimedia devices and their
maintenance
21.
Dispozitive de imprimare moderne și mentenanța lor
Modern printing devices and their maintenance
22.
Interconexiunile interne și externe în calculatoarele moderne și
mentenanța lor
Modern computers internal and external interconnections and their maintenance
23.
Calculatoare portabile și mentenanța lor
Portable computers and their maintenance
24.
Subcalculatoare mobile și mentenanța lor
Mobile sub-computers and their maintenance
25.
Echipamentele și aplicațiile informatice (programe) pentru testarea
și diagnosticarea panelor în calculatoare
Equipment and applications (programs) for computer diagnostics and
troubleshooting
26.
Tehnicile și dispozitivele folosite la securizarea calculatoarelor
moderne
Techniques and devices used in modern computers for security improvement
27.
Montarea și demontarea cu ciocanul de lipit a componentelor
calculatoarelor – principalele tehnologii, scule și materiale folosite, și
principalele probleme
Computer components soldering (in assembly-disassembly) – main technologies,
tools and materials used, and main problems

B.Delimarschi

ASEM-18

MC

3

28. Tehnologiile și principalele proceduri de mentenanță profilactică a calculatoarelor moderne Modern computers
28. Tehnologiile și principalele proceduri de mentenanță profilactică a
calculatoarelor moderne
Modern computers prophylactic maintenance technologies and main
procedures
29. Tehnologiile și principalele proceduri de reparație a calculatoarelor
moderne
Modern computers repairing (trouble fixing) technologies and main procedures
30. Fiabilitatea calculatoarelor – esența, indicatorii, evoluția în timpul
ciclului de viață și căile de sporire
Computers reliability - definition, indicators, evolution during the life cycle and
ways of enhancing
31. Inovații TIC și prognoze de dezvoltare a calculatoarelor pentru
următorii 5-10 ani
ICT innovations and computer development forecasts for the next 5-10 years
32. Reciclarea componentelor calculatoarelor și căile de ameliorare a
problemei deșeurilor electronice
Computer components recycling and ways to improve the e-waste problem

B.Delimarschi