Sunteți pe pagina 1din 4

PROBLEMA 6

Societatea BebePort SRL are ca obiect de activitate producerea de cărucioare pentru


bebeluși. Aceasta dispune de 4 fabrici și 6 centre de distribuție. Fabricile sunt plasate în
localitățile: Bacău, Sibiu, Ploiești și Timișoara.

FABRICA CAPACITATEA DE
PRODUCȚIE
Bacău 900
Sibiu 1100
Ploiești 1400
Timișoara 1300

Centrele de distribuție ale societății sunt plasate în: București, Constanța, Iași, Oradea,
Galați și Piatra Neamț. Cererea de cărucioare pentru bebeluși în aceste centre este următoarea:

CENTRE DE CERERE
DISTRIBUȚIE
București 860
Constanța 720
Iași 400
Oradea 340
Galați 430
Piatra Neamț 580

Costurile unitare de transport pentru fiecare rută sunt prezentate în tabelul următor:

COST BUCUREȘTI CONSTANȚA IAȘI ORADEA GALAȚI PIATRA


NEAMȚ
BACĂU 42 60 55 64 31 45
SIBIU 33 47 28 58 40 38
PLOIȘTI 28 58 34 62 23 43
TIMIȘOARA 48 56 36 50 49 30

Să se determine numărul de cărucioare care trebuiesc transportate de la fiecare fabrică, la


fiecare centru de distribuție, astfel încât costul de transport să fie minim.
REZOLVARE

DECLARAREA VARIABILELOR:

X BC-B = cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la București;


X BC-CT = cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la Constanța;
X BC-IS = cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la Iași;
X BC-OR = cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la Oradea;
X BC-GL= cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la Galați;
X BC-PN = cantitatea de cărucioare transportată de la Bacău la Piatra Neamț;
X SB-B = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la București;
X SB-CT = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la Constanța;
X SB-IS = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la Iași;
X SB-OR = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la Oradea;
X SB-GL = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la Galați;
X SB-PN = cantitatea de cărucioare transportată de la Sibiu la Piatra Neamț;
X PL-B = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la București;
X PL-CT = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la Constanța;
X PL-IS = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la Iași;
X PL-OR = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la Oradea;
X PL-GL = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la Galați;
X PL-PN = cantitatea de cărucioare transportată de la Ploiești la Piatra Neamț;
X TM-B = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la București;
X TM-CT = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la Constanța;
X TM-IS = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la Iași;
X TM-OR = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la Oradea;
X TM-GL = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la Galați;
X TM-PN = cantitatea de cărucioare transportată de la Timișoara la Piatra Neamț;
COST BUCUREȘTI CONSTANȚA IAȘI ORADEA GALAȚI PIATRA OFERTA
NEAMȚ
BACĂU 42 (X11) 60 (X12) 55(X13) 64 (X14) 31 (X15) 45 (X16) 900
SIBIU 33 (X21) 47 (X22) 28(X23) 58 (X24) 40 (X25) 38 (X26) 1100
PLOIȘTI 28 (X31) 58 (X32) 34(X33) 62 (X34) 23 (X35) 43 (X36) 1400
TIMIȘOARA 48 (X41) 56 (X42) 36(X43) 50 (X44) 49(X45) 30(X46) 1300
CERERE 860 720 400 340 430 580

MODELUL MATEMATIC AL PROBLEMEI DE TRANSPORT:

f (Xij, I = 1.4, j = 1.6) = 42X BC-B + 60 X BC-CT + 55 X BC-IS +64 X BC-OR + 31X BC-GL + 45X BC-PN
+ 33X SB-B + 47X SB-CT + 28X SB-IS + 58X SB-OR + 40X SB-GL + 38X SB-PN + 28X PL-B + 58X PL-CT +
34X PL-IS + 62X PL-OR + 23X PL-GL + 43X PL-PN + 48X TM-B + 56X TM-CT + 36X TM-IS + 50X TM-OR +
49X TM-GL + 30X TM-PN

AVEM URMĂTOARELE RESTRICȚII:

X BC-B + X BC-CT + X BC-IS + X BC-OR + X BC-GL + X BC-PN ≤ 900

X SB-B + X SB-CT + X SB-IS + X SB-OR + X SB-GL + X SB-PN ≤ 1100

X PL-B + X PL-CT + X PL-IS + X PL-OR + X PL-GL + X PL-PN ≤ 1400

X TM-B + X TM-CT + X TM-IS + X TM-OR + X TM-GL + X TM-PN ≤ 1300

X BC-B + X SB-B + X PL-B + X TM-B ≥ 860

X BC-CT + X SB-CT + X PL-CT + X TM-CT ≥ 720

X BC-IS + X SB-IS + X PL-IS + X TM-IS ≥ 400

X BC-OR + X SB-OR + X PL-OR X TM-OR ≥ 340

X BC-GL + X SB-GL + X PL-GL + X TM-GL ≥ 430

X BC-PN + X SB-PN + X PL-PN + X TM-PN ≥ 580


REZOLVARE ÎN QM:

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Cantitatea de cărucioare pentru bebeluși, transportată de firma SC BebePort SRL, de la


Sibiu la Constanța este de 720 bucăți, de la Sibiu la Iași – 360 bucăți, de la Ploiești la București –
860 bucăți, de la Ploiești la Iasi – 20 bucăți, de la Ploiești la Galați – 43 bucăți, de la Timișoara la
Oradea 340 bucăți, de la Timișoara la Piatra Neamț - 580 bucăți, cu un cost minim de 104. 629
lei.