Sunteți pe pagina 1din 8

Acum

Cunosc.ro
Analiză Matematică

1181 De Probleme Rezolvate

Culegere realizată de echipa Cunosc.ro


Toate drepturile rezervate
Funcții, Domeniu și Codomeniu _____________________________________________________________ 5
Limite _________________________________________________________________________________________ 29
Continuitate __________________________________________________________________________________ 49
Derivarea Funcțiilor Compuse _____________________________________________________________ 65
Teorema lui Rolle ____________________________________________________________________________ 86
Teorema lui Lagrange și Semnul Derivatei ________________________________________________ 90
Derivate de Ordin Înalt și Diferențiere Implicită _______________________________________ 107
Maxim și Minim ____________________________________________________________________________ 127
Integrale Nedefinite _______________________________________________________________________ 153
Integrale Definite __________________________________________________________________________ 188
Arii și Lungimi de Arc _____________________________________________________________________ 231
Logaritmi Naturali _________________________________________________________________________ 265
Funcții Exponențiale ______________________________________________________________________ 297
Regula lui L’Hôpital _______________________________________________________________________ 335
Integrarea prin Părți ______________________________________________________________________ 353
Integrale Trigonometrice _________________________________________________________________ 375
Integrarea Funcțiilor Rationale __________________________________________________________ 385
Integrale Improprii ________________________________________________________________________ 413
Șiruri Infinite ______________________________________________________________________________ 438
Serii Infinite ________________________________________________________________________________ 460
Serii de Puteri ______________________________________________________________________________ 515
În Problemele 1.1 - 1.15, găsiți domeniul și codomeniul. De asemenea, desenați
graficul funcției determinat de formula dată.

ℎ(𝑥) = 4 − 𝑥 2

Domeniul este format din toate numerele reale, deoarece 4 − 𝑥 2 este


definit pentru toate 𝑥.
Codomeniul constă în toate numerele reale ≤ 4.
Rezolvând ecuația 𝑦 = 4 − 𝑥 2 pentru 𝑥, obținem 𝑥 =  √4 − 𝑦,
care este definit numai atunci când 𝑦 ≤ 4.
Graficul este o parabolă cu vârful în (0, 4) și axa 𝑦 ca axă de simetrie.
(Fig.1.1)
𝐺(𝑥) = −2√𝑥

Domeniul este format din toate numerele reale pozitive.


Codomeniul constă din toate numerele reale ≤ 0.
Graficul este jumătatea inferioară a parabolei 4𝑥 = 𝑦2 . (Figura 1.2)

𝐻(𝑥) = √4 − 𝑥 2

Domeniul este intervalul închis [−2, 2], deoarece √4 − 𝑥 2 este definit


dacă și numai dacă 𝑥 2 ≤ 4. Graficul este jumătatea superioară a cercului
𝑥 2 + 𝑦 2 = 4 cu centrul în origine și raza 2. (Figura 1.3)
Codomeniul este intervalul închis [0, 2].
Definiți: 𝑓(𝑥) este continuă la 𝑥 = 𝑎.

𝑓(𝑎) este definit, lim 𝑓(𝑥) există, și lim 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑎).


𝑥→𝑎 𝑥→𝑎

Găsiți punctele de discontinuitate (dacă există) ale funcției 𝑓(𝑥) al cărei


grafic este arătat în Figura 3.2.

𝑥 = 0 este un punct de discontinuitate pentru că lim 𝑓(𝑥) nu există.


𝑥→0
𝑥 = 1 este un punct de discontinuitate, pentru că lim 𝑓(𝑥) ≠ 𝑓(1),
𝑥→1
de vreme ce 𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥) = 0 și 𝑓(1) = 2.
𝑥→1

Determinați punctele de discontinuitate (dacă există) ale funcției


𝑓(𝑥) astfel încât 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 dacă 𝑥 ≤ 0 și 𝑓(𝑥) = 𝑥 dacă 𝑥 > 0 .

𝑓(𝑥) este continuă peste tot. În special, 𝑓(𝑥) este continuă la 𝑥 = 0


pentru că 𝑓(0) = (0)2 = 0 și 𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥) = 0.
𝑥→0

Determinați punctele de discontinuitate (dacă există) ale


funcției 𝑓(𝑥) astfel încât 𝑓(𝑥) = 1 dacă 𝑥 ≥ 0 și 𝑓(𝑥) = −1
dacă 𝑥 < 0. (Vezi Figura 3.4.)

𝑓(𝑥) nu este continuă la 𝑥 = 0 pentru că 𝑙𝑖𝑚 𝑓(𝑥) nu există.


𝑥→0
Dacă 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 2𝑥 − 5 și 𝑔(𝑥) = 𝑥 3 găsiți formule pentru
funcțiile compuse 𝑓°𝑔 și 𝑔°𝑓.

(𝑓°𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑓(𝑥 3 ) = (𝑥 3 )2 + 2(𝑥 3 ) − 5 = 𝑥 6 + 2𝑥 3 − 5


(𝑔°𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑔(𝑥 2 + 2𝑥 − 5) = (𝑥 2 + 2𝑥 − 5)3

Scrieți funcția √3𝑥 − 5 ca fiind compunerea a două funcții

Fie 𝑔(𝑥) = 3𝑥 − 5 și fie 𝑓(𝑥) = √𝑥.


Atunci, (𝑓°𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑓(3𝑥 − 5) = √3𝑥 − 5 .

1
Dacă 𝑓(𝑥) = 2𝑥 ș𝑖 𝑔(𝑥) = , găsiți toate soluțiile ecuației
𝑥−1
(𝑓°𝑔)(𝑥) = (𝑔°𝑓)(𝑥).

1 2
(𝑓°𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑓 ( )=
𝑥−1 𝑥−1

și
1
(𝑔°𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑔(2𝑥) = .
2𝑥 − 1
Așadar, trebuie să rezolvăm
2 1
=  4𝑥 − 2 = 𝑥 − 1  3𝑥 = 1 .
𝑥 − 1 2𝑥 − 1
1
Răspuns ∶ 𝑥= .
3

Scrieți regula de derivare pentru funcția compusă 𝑓°𝑔.

(𝑓°𝑔)′ (𝑥) = 𝑓 ′ (𝑔(𝑥)) ⋅ 𝑔′ (𝑥) .

Dacă 𝑦 = 𝐹(𝑢) și 𝑢 = 𝐺(𝑥), atunci putem scrie 𝑦 = 𝐹(𝐺(𝑥)).


𝑑𝑦
Scrieți regula de derivare pentru funcția compusă , unde 𝑦 este o
𝑑𝑥
funcție de 𝑥.

𝑑𝑦
Observație: se referă la derivata lui 𝑦 în funcție de 𝑥,
𝑑𝑥
unde 𝑦 este o funcție de 𝑥.
𝑑𝑦
De exemplu, dacă 𝑦 = 2𝑥 2 + 𝑥 − 1, = 𝑦 ′ = 4𝑥 + 1 .
𝑑𝑥
𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑢
Revenind la problema noastră, = ⋅ .
𝑑𝑥 𝑑𝑢 𝑑𝑥
Aici, primul 𝑦 se referă la 𝑦 ca funcție de 𝑥 ,
în timp ce al doilea 𝑦 (pe partea dreaptă) se referă la 𝑦 ca funcție a lui
𝑢.

Oră de dictare în clasa a patra. Mircea îi şopteşte colegului:


- Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert de oră. Nu crezi că ar fi cazul să mai
punem şi vreo virgulă?