Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Școala: C.T. „G-ral Gheorghe Magheru” Tîrgu Jiu


Clasa : 9A
Disciplina: Operaţii şi utilaje în industria alimentară
Titlul lecției: Filtrarea în câmp gravitaţional
Tipul lecției: Mixtă
Profesor: Vulpe Carmen
Data: 06.03.2013
Unitatea de competență: Separarea amestecurilor
Competenţe specifice:
1.Efectuează operaţii de separare a amestecurilor eterogene lichide şi gazoase
Competenţe derivate:
C1.Definirea noţiunii de filtrare
C2.Enumerarea factorilor care influenţează filtrarea
C3.Precizarea şi caracterizarea celor trei faze ale filtrării
C4.Identificarea utilajelor pentru filtrare
C5.Recunoaşterea principalelor repere ale utilajelor pentru filtrare
C6.Explicarea modului de funcţionare a filtrelor
C7.Precizarea domeniului de utilizare a filtrelor
Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia dirijată, explicaţia, expunerea, învăţarea prin descoperire.
Mijloace didactice :
- Fişe de documentare: Filtru cu saci (FD1)
Cazan de filtrare (FD2)
- Fişă de autoevaluare (FA)
- Videoproiector
- Manual
Forme de organizare:
- individual
- frontal
Loc de desfăşurare : sala de clasă
Bibliografie:
1.Capotă, V. ş.a., „Industrie alimentară, manual pentru clasa a IX a”, Editura CD Press, Bucureşti, 2012
2.Nichita, L. (coord.), - Manual pentru cultură de specialitate Industrie Alimentară, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004
3. Barna A. – Curs de pedagogie, Editura Logos, Galaţi, 2001
4. Purţuc D. – Metode de instruire formativă specifică disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2006

STRUCTURA LECŢIEI

FORME
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE DE RESURSE

TIMP
Nr. ETAPELE ORGANIZ
ACTIVITATE ACTIVITATE EVALUARE
crt. LECŢIEI ARE A
DESFĂŞURATĂ DE DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂRI METODE MIJLOACE
PROFESOR ELEVI I
        
- scurtă conversaţie de condiţiile
acomodare, verificarea - răspund solicitărilor activitate Conversa materiale şi observaţia
prezenţei profesorului frontală ţia ambientale din curentă
Organizarea -anunţă titlul activităţii ce cabinetul de sistematică
1. 2’
clasei urmează a se desfăşura şi specialitate
obiectivele urmărite

-verifică achiziţiile -răspund solicitărilor activitate Conversa condiţiile Observaţia


Reactualizar anterioare (ce este filtarea, la profesorului frontală ţia materiale şi curentă
2. ea ce tipuri de amestecuri se 5’ ambientale din sistematică
cunoştinţelor aplică, care sunt factorii de cabinetul de
influenţă) specialitate
- captează interesul elevilor - sunt atenţi la calculator Observaţia
Transmitere
pentru noua secvenţă de noţiunile predate; activitate expunere proiector curentă
a/ asimilarea
3. învăţare descoperă conduşi de frontală 20’ conversaţia fişe de lucru sistematică a
noilor
- împarte elevilor fişele profesor cunoştinţe demonstra caiete de notiţe elevilor
cunoştinţe
de lucru (FD1 şi FD2) -notează în caiete şi activitate ţia manual
- prezintă la proiector fazele în fişele de lucru individuală învăţarea
filtrării şi diferitele tipuri de -răspund solicitărilor prin
filtre profesorului descoperire

-pune întrebări în legătură cu -răspund la întrebări activitate dialogul Observaţia


conţinuturile prezentate -pun întrebări în frontală şi conversaţia curentă
Consolidarea -răspunde la întrebările puse legătură cu noţiunile individuală sistematică a
4. 5’
informaţiilor de elevi pe care nu le-au elevilor
înţeles

-distribuie fişe de -rezolvă fişa de activitate conversaţia fişe de Autoevaluare


autoevaluare (FA) şi explică autoevaluare cerând frontală şi exerciţiul autoevaluare
elevilor sarcina de lucru explicaţii unde nu individuală
-supraveghează modul de înteleg
realizare a sarcinilor
5. Feed - back 15
-verifică modul de rezolvare
comparănd cu fişa
rezolvată şi prezentată la
videoproiector

-trage concluziile în legătură -sunt atenți la activitate expunerea Observaţia


cu activitatea desfăşurată aprecierile frontală explicația
-îi evidențiază şi apreciază profesorului conversația
6. Concluzii 3’
verbal şi prin note pe elevii -își spun părerea
care s-au remarcat
-salută elevii