Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ

GÎRLEAN FELICIA

Lucrul individual
la disciplina CONTABILITATEA ÎN COMERȚ
STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Malai Ela, lect. univer.


Autorul: Gîrlean Felicia, gr. CON1602

Chişinău – 2018
Studiul de caz
Documentarea şi contabilitatea aprovizionării şi vânzării mărfurilor în unităţile de comerț
cu ridicata şi amânuntul
Date generale necesare pentru rezolvarea aplicației:
Unitatea comercială cu amânuntul «Fraţie» SA are în gestiune un depozit, șeful depozitului
Gonţa N., și 2 secţii:
1. Secţia de panificaţie, şeful secţiei Vasilicov R.;
2. Secţia de lactate, şeful secţiei Albu E.

Evidenţa mărfurilor se ţine la preţ de vînzare cu amânuntul cu TVA care include:


- Adaosul comercial:
- pentru lactate şi produse de de panificaţie de 10%
- pentru celelalte mărfuri de 30%
- Taxa pentru valoarea adăugată:
- pentru lactate şi produse de panificaţie 8%
- pentru celelalte mărfuri 20%
Datele aplicaţiei:
1. Facturile fiscale privind mărfurile livrate de către furnizori cuprind următoarele
elemenete:
a) Data emiterii facturii fiscale – 20.10.2017
b) Date privind furnizorul şi transportatorul: «Forward International» SRL, adresa mun.
Chişinău, str. V.Alecsandri, 35
c) c/f nr TVA 253802/0204284,
d) contul curent 22246010000307/in Mobiasbanca fil.1

Elementele facturii fiscale privind mărfurile livrate de furnizor


Nr. Denumirea mărfurilor Unit. Cantitatea Valoarea uni Cota
d/o de mărfurilor articol fără TVA,
masură TVA %
1 Caşcaval Rîşcani Kg 10,5 77,50 20%
2 Cascaval Olandez Kg 10,5 76,67 20%
3 Caşcaval Rîşcani amb. Kg 35,5 78,33 20%
4 Caşcaval Olandez amb. Kg 34,5 34,5 20%
Cheltuieli de transport 230 lei
2. La recepţie s-a constatat lipsa de 0,88 kg Caşcaval Olandez la preţul unitar de 76,67 lei/kg
în sumă de 49,86 lei fară TVA din vina furnizorului:

230
K= = 0,0411466681932
5589,76

Repartizarea costurilor de transport –aprovizionare în costul efectiv al mărfurilor


Denumirea Cantit. Preţ, Baza de Coef. de CTA Cost efectiv al
mărfurilor unit. lei repart. repar. aferent mărfurilor
(K) mărf. total unitar
proc.
Caşcaval Rîşcani 10,50 77,50 813,75 0,041146 33,48 847,23 80,69
6681932
Cascaval Olandez 10,50 76,67 805,04 0,041146 33,12 838,16 79,82
6681932
Caşcaval Rîşcani 35,50 78,33 2780,72 0,041146 114,42 2895,14 81,55
amb. 6681932
Caşcaval Olandez 34,50 34,50 1190,25 0,041146 48,97 1239,22 35,92
amb. 6681932
Total 91,00 x 5589,76 x 230 5819,75 x

Denum. Cant., Valoar. AD Valoar. TVA Valoar. Preţul


sortiment. unit de cost COM la preţ inclusă la preţ de
de marfă de 10% de în preţ. de vînzare
achiz., vînzare de vînzare pe o
lei fără vînzare inclusiv unit.
TVA, lei 8% TVA, lei incl.
TVA,
lei
Caşcaval 10,50 847,23 84,72 931,95 74,56 1006,51 95,86
Rîşcani

Cașcaval 10,50 838,16 83,82 921,98 73,76 995,74 94,83


Olandez
Caşcaval 35,50 2895,14 289,51 3184,65 254,77 3439,42 96,89
Rîşcani amb.
Caşcaval 34,50 1239,22 123,92 1363,14 109,05 1472,19 42,67
Olandez
amb.

3. Determinarea preţului de vânzare cu amănuntul a mărfurilor, inclusiv TVA:


Date necesare pentru întocmirea actului de achiziţie:

- Actul de achiziţie AE 149185 din 30.10.2015


Persoană fizica: Morozan C., cod personal 200048190361, viza de reşedinţă s. Bubuieci
Denumirea, cantitatea şi preţul mărfii achiziţionate: 1420 kg de mere la preţ de achiziţie
de 5,00 lei/kg
- Actul de achiziţie AE 149186 din 31.10.2015
Persoană fizică Levinte N., cod personal 200042190365, viza de reşedinţă s. Durleşti
Denumirea, cantitatea şi preţul mărfii achiziţionate: 1320 kg cartofi la preţ de achiziție
de 4,00 lei/kg

Determinarea preţului de vînzare cu amănuntul a mărfurilor, inclusiv TVA


Denumirea Cantitate, Valoarea AD Valoarea TVA Valoarea la
sortimentului unit la cost de Com la preţ de inclus în preţ de
de marfă achiziție 30% vînzare preţul vînzare
fără TVA, de inclusiv
lei vînzare, TVA,l ei
lei Total/ unitar
Mere 1420 7100 2130 9230 1846 11076/ 7,80
Cartofi 1320 5280 1584 6864 1372,80 8236,80/ 6,24
Varianta II
Datele aplicaţiei:
În secţia de panificaţie a unității comerciale cu amânuntul «Fraţie» SA în perioada de referinţă
au avut loc următoarele operaţiuni economice:

Registrul operaţiunilor economice pe perioada 29-31 octombrie 2017 în unitatea


comercială cu amânuntul «Fraţie» SA
Nr. Conţinutul operaţiunii economice conform documentelor Suma, Dt Ct
d/o lei
1 Raportul de gestiune prezentat de şeful secţiei de panificaţie
Vasilenco R. conţine următoarea informaţie:
Stoc iniţial la 25.10.17:
217.1 Mărfuri în unităţile de comerţ cu amănuntul la preţul de 2568,78
vînzare cu amănuntul
217.3 Ambalaje 724,50
2 Conform documentelor primare anexate au avut loc
aprovizionări cu mărfuri de la:
1. Furnizorul FPC «Şarm» SRL conform facturii fiscale SZ
0789411 care cuprinde:
Mărfuri 17520,59 217 521
TVA 8% 1400,21 534 521
Total spre plată 18920,80
2. La recepţie s-a constatat un plus de 20 unităţi de marfă în
sumă de 70 lei care nu sînt admise în gestiune 1400 217 612
Se calculează şi înregistrează ADCom aferent mărfurilor
achiziţionate 1752,06 217 831
3. Furnizorul «Franzeluța» SA Fabrica de pîine nr.1 conform
facturii fiscale FZ 0780435 care cuprinde
Mărfuri 6610,80 217 521
TVA 8% 528,86 534 521
Cheltuieli de transport 370,00 217 521
TVA 20% 74,00 534 521
Total spre plată 7583,66
4. Se calculează şi se înregistrează ADCom aferent mărfurilor
achiziţionate 661,08 217 831
5. S-au primit din depozit în secţia de panificaţie
Mărfuri la preţ de vânzare cu amânuntul 12480,00 811 217
Ambalaj 90,40 811 217

6. S-au vândut mărfuri cu achitarea în numerar conform


chitanţei:
Nr. 28 din 29.10.2013inclusiv TVA la cota: 1756,00
- 20% 456,00 242 534
- 8% 1300,00 242 534
Nr.32 din 31.10.2013 inclusiv TVA la cota: 2530,00
- 20% 1860,00 242 534
- 8% 670,00 242 534
7. De determinat şi reflectat mărimea ADCom aferent
mărfurilor vândute:
-10% 182,41 831 217
-30% 579 831 217
8. De reflectat în conturi costul mărfurilor vândute: 2992,66 711 217

Debit 217 Credit


Sold iniţial = 3293,28
1) 15720,59 5) 12480
2) 1752,06 90,40
1400 7) 182,41
3) 6610,80 579
370 8) 2992,66
4) 661,80
Total rulaj debit = 26515,25 Total rulaj credit = 16324,47
Sold final = 10190.78
Debit 242 Credit
Sold iniţial = 0
6) 456
1300
1860
670
Total rulaj debit = 4286 Total rulaj credit = 0
Sold final = 4286

Debit 521 Credit


Sold iniţial = 0
1) 17520,59
1400,21
3) 6610,80
528,86
370,00
74,00

Total rulaj debit = 0 Total rulaj credit = 26504,46


Sold final = 26504,46

S-ar putea să vă placă și