Sunteți pe pagina 1din 12

Tehnologia Aplicaţiilor Office

Formatarea celulelor
Asupra celulelor din foile de calcul Microsoft Excel pot fi aplicate formatări fie înainte,
fie după introducerea datelor. Înainte de a aplica formatările, se selectează celulele
aupra cărora acestea vor acţiona. Principalele modalităţi de aplicare a formatărilor
sunt:
a. Acţionarea butoanelor de comandă aferente grupurilor de comenzi Font,
Alignment, Number şi Styles (situate în cadrul tab-ului Home);
b. Utilizarea opţiunilor disponibile în caseta de dialog Format Cells, apelată:
o Fie prin executarea unui click-mouse-dreapta pe celulele asupra cărora
se doreşte aplicarea unui format şi selectarea opţiunii Format Cells din
meniul contextual;
o Fie prin extinderea grupurilor de comenzi Font, Alignment şi Number,
utilizând simbolul .

1 Formatarea tipurilor de date


Tipurile de date se referă la caracteristicile informaţiilor stocate în celulele foilor de
calcul (spre exemplu date de tip numeric, date de tip text). În funcţie de tipurile de date
care vor fi stocate în celule se pot aplica diferite formate de afişare a acestora:

 Prin utilizarea comenzilor disponibile în grupul de comenzi Number, din cadrul


tab-ului Home (Figura nr. 1.1); sau

Figura nr. 1.1 Grupul de comenzi Number

1
Tehnologia Aplicaţiilor Office

 Prin utilizarea opţiunilor disponibile în cadrul tab-ului Number din caseta de


dialog Format Cells (Figura nr. 1.2).

Figura nr. 1.2 Caseta de dialog Format Cells  tab-ul Number

În caseta de dialog Format Cells  tab-ul Number (Figura nr. 1.2) se poate selecta
una dintre următoarele categorii de formate:

 General – nu presupune aplicarea unui format specific;


 Number – se utilizează pentru formatarea numerelor prin aplicarea
următoarelor caracteristici de formatare:
o Numărul de zecimale (rubrica Decimal places);
o Utilizarea separatorului de mii (bifarea casetei de validare Use 100
Separator);
o Selectarea unui format de afişare pentru numere negative (rubrica
Negative numbers);
 Currency – se utilizează pentru valori monetare. Caracteristici de formatare:
o Numărul de zecimale (rubrica Decimal places);
o Simbolul monetar (rubrica Symbol);
o Selectarea unui format de afişare pentru numere negative (rubrica
Negative numbers);

2
Tehnologia Aplicaţiilor Office

 Accounting – se utilizează pentru valori monetare. Diferenţa faţă de categoria


Currency constă în cazul categoriei Accounting sunt aliniate în cadrul coloanei
atât simbolurile monetare, cât şi separatorii de zecimale;
 Date – se utilizează pentru afişarea datei calendaristice şi a orei. Fiecare dată
calendaristică este stocată în Excel sub forma unui număr serial (Figura nr. 1.3).
În funcţie de locaţia selectată (rubrica Location) se modifică ordinea de afişare
a elementelor componente ale datei calendaristice în cadrul rubricii Type. Spre
exemplu, pentru locaţia România formatul de afişare este zi/lună/an, pentru
locaţia English (US) formatul de afişare este lună/zi/an.

Figura nr. 1.3 Numărul serial corespunzător unei date calendaristice

 Time - se utilizează pentru afişarea orei. La fel ca în cazul datei calendaristice,


ora este stocată în Excel sub forma unui număr serial. Formatele de afişare
disponibile la rubrica Type depind de locaţia selectată la rubrica Location.
 Percentage – multiplică valoarea celulei cu 100 şi afişează rezultatul cu
simbolul de procent (%);
 Fraction - se utilizează pentru afişarea diferitelor tipuri de fracţii;
 Scientific – afişează numerele în format ştiintific. Spre exemplu: 5,6568E+17 ;
 Text – conţinutul celulei este tratat ca fiind text chiar dacă este de tip numeric;
 Special – se utilizează pentru afişarea datelor de tip: cod poştal, număr de
telefon, cod numeric personal. Formatul de afişare depinde de locaţia selectată
la rubrica Location;
 Custom – se utilizează pentru construirea unor formate personalizate pentru
afişarea datelor, prin folosirea unor coduri.

3
Tehnologia Aplicaţiilor Office

La rubrica „Type” se
introduce șablonul de
formatare personalizată
… utilizând o serie de
coduri rezervate

o Coduri utilizate pentru formatarea datelor numerice

Cod Semnificație
# Înlocuitor de cifră. Nu afişează zerouri suplimentare atunci când
numărul are mai puţine cifre decât simboluri "#" în format.
0 Înlocuitor de cifră. Afişează zerourile nesemnificative în cazul în care
numărul are mai puţine cifre decât simboluri "0" în format.
? Înlocuitor de cifră. Adaugă spațiu în locul zerourilor nesemnificative, pe
ambele părți ale separatorului zecimal, astfel încât separatorul zecimal
să fie aliniat în coloană.
Aliniează numerele pozitive cu numerele negative cuprinse între
_
paranteze rotunde.
% Este adăugat formatul procentual și valoarea este înmulțită cu 100.
[culoare] Aplică asupra formatului culoarea specificată.
@ Stabilește poziția în care va apărea textul introdus de utilizator.
* Repetă caracterul care urmează acestui simbol în cadrul formatului, de
atâtea ori cât este necesar pentru a umple spaţiul corespunzător lăţimii
coloanei.
”text” Afişează textul introdus între ghilimele.
$ + ():^' {} Caractere care pot fi afișate fără a fi trecute între ghilimele
=-/!&~>
spațiu

4
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Exemple:

Tip format personalizat Număr neformatat Număr formatat


0000 1 0001
0000,00 123 0123,00
# ##0 1234 1 234
# ### 0
107,2274 107,23 kg
0,?? "kg"
0,5 0,5 kg
3000 3.000
#.##0_);(#.##0)
-15000 (15.000)
*-#.##0 12345 -------------------------12.345
#.##0 "buc" 12345 12.345 buc
"cantitate" #.##0 "buc" 12345 cantitate 12.345 buc
@*. taxa taxa..................................
[Red] #.##0 12345 12.345

o Coduri utilizate pentru formatarea datelor calendaristice

Parte a datei Cod Semnificație Rezultat afișat în


calendaristice urma aplicării
formatării asupra
datei
calendaristice:
07/04/2010
zi d Afișează ziua sub formă numerică 7
fără cifra zero în față
zi dd Afișează ziua sub formă numerică 07
cu cifra zero în față atunci când
este cazul
zi ddd Afișează ziua în format abreviat Mi
zi dddd Afișează ziua cu denumirea Miercuri
completă
lună m Afișează luna sub formă numerică 4
fără cifra zero în față
lună mm Afișează luna sub formă numerică 04
fără cifra zero în față atunci când
este cazul
lună mmm Afișează luna în format abreviat apr
lună mmmm Afișează luna cu denumirea aprilie
completă
an yy Afișează anul sub forma a 2 cifre 10
an yyy Afișează anul sub forma a 4 cifre 2010
Codurile prezentate pot fi combinate pentru obținerea unui format personalizat.

5
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Exemple:

Formatare Rezultat afișat în urma aplicării


personalizată formatării asupra datei calendaristice:
04/02/2015
dd.mmmm.yyyy 04.februarie.2015
dddd dd.mmmm.yyyy Miercuri 04.februarie.2015

Includerea condițiilor în formatul personalizat


Condițiile se adaugă între paranteze drepte, iar șabloanele de formatare aplicate
pentru diferitele condiții sunt separate de simbolul ;

Exemplu:

Formatare personalizată cu condiții Rezultatul aplicării formatării


personalizate cu condiții asupra
plajei de celule A43:A48
[Blue][>5000] #.##0,00;[Red][<0]
(#.##0,00);#.##0,00

Formatare Formatare Formatar


aplicată aplicată e aplicată
pentru pentru valorile pentru
valorile mai mici decât celelalte
mai mari 0 valori
decât 5000

Formatarea în patru trepte


Formatarea personalizată, cu excepția celei care conține condiții, poate include până
la 4 secțiuni de șabloane de formatare, separate de punct și virgulă.

Cele 4 secțiuni (obligatoriu în această ordine) sunt:


Format pentru numere pozitive;Format pentru numere negative;Format pentru valoarea nul;Format
pentru text

Exemplul:

# ##0;[Red]-# ##0;"***";"eroare"

Conținutul celulei Rezultat


5000 5 000
-5000 -5 000
0 ***
Popa eroare

6
Tehnologia Aplicaţiilor Office

2 Formatarea privind alinierea textului


Formatarea privind alinirea textului poate fi aplicată prin folosirea uneia dintre
următoarele modalităţi:
 Prin utilizarea comenzilor disponibile în grupul de comenzi Alignment, din
cadrul tab-ului Home (Figura nr. 2.1); sau

Figura nr. 2.1 Grupul de comenzi Alignment

 Prin utilizarea opţiunilor disponibile în cadrul tab-ului Alignment din caseta de


dialog Format Cells (Figura nr. 2.2).

7
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Figura nr. 2.2 Caseta de dialog Format Cells  tab-ul Alignment

În caseta de dialog Format Cells  tab-ul Alignment (Figura nr. 2.2) se pot selecta
următoarele opţiuni de formatare:

 Rubrica Horizontal – se selectează tipul de aliniere a textului pe orizontală în


cadrul celulei;
 Rubrica Vertical – se selectează tipul de aliniere a textului pe verticală în cadrul
celulei;
 Caseta de validare Wrap text – se bifează în cazul în care se doreşte scrierea
textului pe mai multe rânduri în cadrul celulei (Figura nr. 2.3);

Figura nr. 2.3 Utilizarea opţiunii Wrap text pentru celula A1

 Caseta de validare Shrink to fit – se bifează în cazul în care se doreşte


micşorarea caracterelor astfel încât sa se încadreze în lăţimea coloanei (Figura
nr. 2.4);

8
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Figura nr. 2.4 Utilizarea opţiunii Shrink to fit pentru celula A1

 Caseta de validare Merge cells – se bifează în cazul în care se doreşte


fuzionarea mai multor celule (Figura nr. 2.5); anularea fuzionării celulelor se
realizează prin debifarea casetei de validare Merge cells;

Figura nr. 2.5 Utilizarea opţiunii Merge cells pentru fuzionarea celulelor A4, A5 şi A6

 Rubrica Text direction – se selectează direcţia de afişare a textului în cadrul


celulei (de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta);
 Secţiunea Orientation – este utilizată pentru stabilirea modului de orientare a
textului în cadrul celulei (Figura nr. 2.6).

Figura nr. 2.6 Utilizarea opţiunilor disponibile în secţiunea Orientation

3 Formatarea caracterelor
Formatarea caracterelor se poate realiza prin folosirea uneia dintre următoarele
modalităţi:
 Prin utilizarea comenzilor disponibile în grupul de comenzi Font, din cadrul
tab-ului Home (Figura nr. 3.1); sau

Figura nr. 3.1 Grupul de comenzi Font

9
Tehnologia Aplicaţiilor Office

 Prin utilizarea opţiunilor disponibile în cadrul tab-ului Font din caseta de dialog
Format Cells (Figura nr. 3.2).

Figura nr. 3.2 Caseta de dialog Format Cells  tab-ul Font

Efectele (Effects) care pot fi aplicate asupra textului sunt: taierea textului cu o linie
(Strikethrough), scrierea textului sub formă de putere (Superscript) şi scrierea textului
sub formă de indice (Subscript).

4 Aplicarea bordurilor pentru celule


Aplicarea bordurilor pentru celule se poate realiza prin folosirea uneia dintre
următoarele modalităţi:

 Prin utilizarea comenzilor disponibile în


grupul de comenzi Font, din cadrul
tab-ului Home; sau

 Prin utilizarea opţiunilor disponibile în cadrul tab-ului Border din caseta de


dialog Format Cells (Figura nr. 4.1).

10
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Figura nr. 4.1 Caseta de dialog Format Cells  tab-ul Border

5 Aplicarea culorii de fundal pentru celule


Aplicarea unei culori de fundal pentru celule se poate realiza prin folosirea uneia dintre
următoarele modalităţi:

 Prin utilizarea butonului Fill Color din


grupul de comenzi Font, din cadrul tab-
ului Home; sau

 Prin utilizarea opţiunilor disponibile în cadrul tab-ului Fill din caseta de dialog
Format Cells (Figura nr. 5.1).

11
Tehnologia Aplicaţiilor Office

Figura nr. 5.1 Caseta de dialog Format Cells  tab-ul Fill

12