Sunteți pe pagina 1din 5

Coordonator Steliana Rizeanu

pentru examenul de licenţă


PSIHOLOGIE

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI


Universitatea Hyperion din Bucureşti
La elaborarea acestei lucrări au contribuit următorii autori:

Steliana Rizeanu
Florian Gheorghe
Aliodor Manolea
Emil Răzvan Gâtej
Csaba Kiss
Maria Tănase-Mânzat
Celestina Dumitriu
Seramis Sas
Mihaela Stomff
Marinela Sârbu
Mihai Covaci
CUPRINS

Cuvânt înainte 5

1. Teste grilă. Fundamentele psihologiei


Celestina Dumitriu 6

2. Teste grilă. Psihologie socială


Emil Răzvan Gâtej 29

3. Teste grilă. Psihologia educaţiei


Mihai Covaci 42

4. Teste grilă. Mecanisme psihice


Csaba Kiss 59

5. Teste grilă. Dinamica grupurilor 85


Aliodor Manolea

6. Teste grilă. Psihologia copilului şi adolescentului 109


Mihaela Stomff

7. Teste grilă. Neuropsihologie 123


Mihaela Stomff

8. Teste grilă. Psihologia personalităţii 137


Florian Gheorghe

9. Teste grilă. Psihologie experimentală 164


Csaba Kiss

10. Teste grilă. Psihologia adultului şi vârstnicului. 177


Mihaela Stomff

11. Teste grilă. Psihologie clinică 191


Marinela Sârbu

12. Teste grilă. Psihoterapie 218


Steliana Rizeanu

13. Teste grilă. Bazele teoretice ale evaluării psihologice 245


Maria Tănase-Mânzat

14. Teste grilă. Psihodiagnoza personalităţii 254


Maria Tănase-Mânzat
15. Teste grilă. Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei 268
Maria Tănase-Mânzat

16. Teste grilă. Psihologie cognitivă 278


Seramis Sas

17. Teste grilă. Psihologie interculturală 302


Mihai Covaci
Cuvânt înainte

Acest manual se adresează absolvenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din
cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Prima probă a examenului de licenţă constă în verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate în psihologie, dobândite pe parcursul celor trei ani de studiu. Această verificare se desfăşoară
sub forma unui examen scris, tip grilă, în care fiecare întrebare are cinci opţiuni de răspuns, dar o singură
variantă de răspuns este cea corectă.
Manualul cuprinde teste grilă din principalele materii parcurse, bibliografia aferentă şi
răspunsurile corecte pentru fiecare întrebare. Recomandăm absolvenţilor să parcurgă atât notele de curs
predate de cadrele didactice în timpul celor trei ani de studiu, cât şi bibiografia suplimentară prezentată în
acest manual.
A doua probă a examenului de licenţă este reprezentată de susţinerea lucrării de licenţă, având
ca temă o problematică aleasă de student, sub coordonarea unui cadru didactic.

Autorii