Sunteți pe pagina 1din 4

ANAMNEZĂ

1. DATE PERSONALE DE IDENTIFICARE:

Numele și prenumele copilului ................................................................................................................


Data nașterii ........................................ Locul nașterii..............................................................................
Domiciliul .................................................................................................................................................

2. ISTORIA TULBURĂRILOR
 Simptome actuale
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 Simptome trecute
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. COMPOZIȚIA FAMILIEI ȘI CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

Structura familială pe mai multe generații: date legate de căsătorii, nașteri, separări , decese,
maladii, schimbări profesionale și de locuință și alte evenimente semnificative.

 Părinții și, eventual, bunicii (profesie și nivel de studiu)


Numele și prenumele mamei .……………………………………………………………………………………………………...
Data nașterii …………………………………….………... Locul nașterii ………………………….….………………………...
Domiciliul …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profesia ………………………………………………………. Ocupația actuală …………………………………………………..
Numele și prenumele tatălui ……………………………………………………………………………………………………....
Data nașterii ……………………………………………….. Locul nașterii ………………………………………………………..
Domiciliul ……………………………………………………………………………………………………………………………….......
Profesia …………………………….……………………….. Ocupația actuală ……………………………………………………
Bunic matern/patern .………………………………………………………………………………………………………
Bunică maternă/paternă ……………………………………………………………………………………………………….
 Fratria și alte persoane aflate în legătură strânsă ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Condiții de viață ale familiei ……………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. EVENIMENTE MARCANTE DIN VIAȚA COPILULUI
 Maladii și intervenții chirurgicale ......................................................................................................
 Separări de mediul familial (motive, circumstanțe, durata, reacții ale copilului, contacte cu
părinții) .............................................................................................................................................
 Evenimente marcante pentru copil și familia sa (decese, separarea părinților, divorț, etc.)
1
...........................................................................................................................................................

5. SARCINA ȘI NAȘTEREA
 Date despre sarcină:
 sarcină: dorită □ nedorită □ surpriză □ accidentală □
 felul sarcinii: normală □ toxică □
 afecțiuni ale mamei în timpul sarcinii (viroze, pneumonii, infecții renale, disgravidie, etc.)
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 medicație și tratament ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 Date despre naștere:
 tipul nașterii: naturală □ cezariană □ la termen □ prematur □; forceps □
 durata travaliului …………………
 cordon ombilical: circulară de cordon □ dublă circulară de cordon □
 scor APGAR...........Kg.......Cm........
 alte date: icter □ incubator □ hrănire după naștere □ vaccinări: ........................................................

6. DEZVOLTAREA IN PRIMA COPILĂRIE


 Dezvoltarea somatică (dezvoltarea staturo-ponderală, incidența posibilelor maladii la vârstă
mică)..................................................................................................................................................
 Dezvoltarea psihomotorie:
 vârsta mersului ........ susținerea capului ........ postura așezată fără susținere ........
 etapele ulterioare: coordonări psihomotorii complexe .......
 regresiile: motivele de neliniște care au fost justificate pe tot parcursul dezvoltării psihomotorii
...........................................................................................................................................................
 Dezvoltarea limbajului:
 primele vocalizări (gângurit)........ primele cuvinte (altele decât mama și tata).......
 primele construcții verbale (2-3 cuvinte folosite împreună)........ fraze complete (cu relații și
construcții gramaticale)........folosirea corectă a pronumelor (eventuale
anomalii)............................................................................................................................................
 limbajul curent (deformări fonetice, “limbaj de bebeluș”,etc.)…………………………………………….............
 Dezvoltarea cognitivă
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. EVOLUȚIA RELAȚIILOR CU ANTURAJUL ȘI SCHIMBĂRI AFECTIVE


 Alimentația:
 prima alăptare: naturală □ artificială □
 apetitul ................ nivelul de satisfacere a bebelușului ............. ritmul somn-veghe ........................
atitudinea mamei ..............................................................................................................................

2
 înțărcatul ............... acceptarea alimentelor solide .......................... curiozitate □rezistență □ în
fața alimentelor noi
 dobândirea autonomiei alimentare: folosirea tacâmurilor ............ curățenie..................... alegerea
alimentelor ........
 ritmul și durata meselor ....................................... conflictele cu mama ............................................
 Primul zâmbet intențional ........ temerile în fața unor persoane necunoscute ......................
toleranța față de absența mamei.....................................................................
 Somnul : ritualuri de adormire □ alte ritualuri legate de somn ……………………………………………………..
 Achiziția controlului sfincterian: vârsta și stabilitatea achizițiilor .....................................................
principii de educație.................................... docilitatea copilului .....................................................
 Reacțiile la primele interdicții (mai ales cele care sunt legate de achiziția autonomiei motrice)
...........................................................................................................................................................
 Conduite și interese sexuale:
 curiozitate și întrebări legate de diferențele de sexe □ asupra originii copiilor □ conduite
masturbatorii și manifestări ale sexualității infantile □
 conduite sexuale □ percepția rolurilor masculine și feminine □

8.VIAȚA ȘCOLARĂ
 Gradinița: vârsta de intrare la grădiniță ........... primele reacții ............ adaptarea ulterioară ..........
 Istoricul vieții școlare: succesiunea claselor frecventate □ schimbări de școală □
 Rezultate școlare ................................................................................................................................
 Proiecte de viitor (școlare, profesionale) ...........................................................................................
 Atitudini cu privire la activitatea școlară (interes, reacții la reușita sau eșecul școlar, etc.)
...........................................................................................................................................................
 Relații cu ceilalți copii. Caracteristici ale jocului: teamă □ agresivitate □ dominanță □ izolare □
plăcere □ alte .....................................................................................................................................
 Alte particularități de temperament, care sunt evidente pentru părinți sau primele manifestări ale
adolescenței.......................................................................................................................................

9. LOCUL COPILULUI ÎN EXPECTANȚELE PĂRINȚILOR ȘI ÎN DINAMICA CUPLULUI PARENTAL

Proiecții ale copilului, înainte de naștere:

 Asemănări presupuse cu mama □ sau cu tatăl □, satisfacția □/decepția □ în fața sexului copilului,
alegerea prenumelor ........................................................................................................................
 Concepții și atitudini educative (eventuale divergențe între părinți)
...........................................................................................................................................................
 Preferințe și manifestări de intoleranță .............................................................................................

Internări/evaluări/alte consultații
.........................................................................................................................................................................

3
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................