Sunteți pe pagina 1din 2

Tema programului pentru anul şcolar 2018/2019:

“Forests and Energy”


..................................................................................................
Formular de înscriere în Programul
internaţional
“Să învăţăm despre pădure” (LeAF – Learning about
Forest)
2018/2019

Unitatea şcolară:………………………………………………………………….…..
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal)

…………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………............
Telefon:……………………………….......................……….Fax………...............…………………...............
E-mail (obligatoriu de menţionat):………………………………………................................……....…...........
Nr. elevi participanţi la proiect (obligatoriu de menţionat):…….……......…..........
Clasa sau grupa (nu se admite un nr. mai mare de 30 de elevi): ................................
Nume cadru didactic coordonator (un singur coordonator/proiect)
………………………………………………................................................................

Specialitatea (prof., prof. ȋnv. primar, înv., inst.): ...................................................................


E-mail (obligatoriu de menţionat):……………................................………………………………....…..........
Telefon:…………………….........................………………Mobil:…..............………………….……….........

Titlul proiectului (cerinţă: maximum 5 cuvinte; să aibă legătură cu tema Programului – pădurea):

…………………………………………………………................................................

Locul de desfăşurare (se precizează denumirea pădurii sau a parcului unde vor avea loc lecţii):

……………………………………………………………............................................
Coordonatorul îşi asumă respectarea rigorilor impuse de Programul internaţional LeAF şi nu poate
folosi denumirea programului şi sigla decât în interiorul unităţii şcolare.

Directorul unităţii (nume, prenume, semnătură)

.........................................................................................................................................

L.S. Data şi semnătura participantului


..............................................
MENŢIUNE: Odată cu trimiterea formularului semnat de către toate persoanele menţionate, ne
exprimăm acordul ca CCDG să utilizeze datele cu caracter personal pentru: postarea pe site-urile
CCDG, pe facebook, eventuale prezentări cu scop informativ, participarea la evenimente, dar şi
în scopul îndeplinirii obligaţiilor fiscale legate de plata diferitelor taxe de participare (nume,
prenume, adresă, CNP). În vederea menţinerii comuncării se vor utiliza adresa e-mail şi numărul
de telefon.
Notă: Formularul se listează, se completează cu majuscule şi se trimite către Centrul Carpato –
Danubian de Geoecologie, la adresa: Bucureşti, str. Barbu Lăutaru, nr. 8, Bl. 23, Ap. 56, O.P. 32, cod
poştal 012233, sector 1.
COMPLETAŢI CORECT ŞI CU DIACRITICE!