Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Activitatea „Arhitectură urbană” a constat în prezentarea, cu ajutorul videoproiectorului, a unor


imagini şi hărţi vechi şi recente din localitatea noastră, precum şi din orizontul local.
2. Elevii au fost surprinşi de transformările radicale din arhitectura localităţii natale. Au fost miraţi
de lipsa unei strategii de păstrare şi restaurare a clădirilor care au imprimat un farmec
incontestabil târgului nostru de provincie. Unii elevi au recunoscut clădiri, străzi, numele vechi al
localităţilor vecine, din cele povestite de părinţi, bunici, dar şi din cele citite.
3. Cred că elevii au învăţat să apreciaze clădirile vechi, să zăbovească cu privirea asupra lor, să ia
atitudine, după propriile forţe, atunci când trecutul este „modernizat” cu orice preţ.