Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

la experienţa de laborator Nr. 2c

Verificarea principiului fundamental al dinamicii


mișcării de translație la mișcarea unui cărucior
pe planul înclinat

A efectuat studentul grupei : SOE-141


Numele și prenumele Găină Denis
student(ului/ei):

A verificat profesorul: A. Popovici

Chișinău 2014
1. Scopul experienţei:
Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mișcării de
translație.

2. Aparate şi accesorii:
Calculator, soft pentru procesarea datelor experimentale, cablu COM, stativ, plan cu
piste pentru direcționarea mișcării căruciorului, 2 bare scurte, șaibe de plastic,
cărucior, set de obturatoare cilindrice, cronometru electronic, 2 senzori, bară de
susținere a senzorilor, mufe, riglă, șubler.
3. Dependenţa studiată:
d t3 - d t1 h
a = g sin a � =g ,
t1 2 + t2 + t3 2 l
unde:
a este acceleraţia căruciorului pe planul înclinat;
a este unghiul de înclinare a planului faţă de orizontală;
g este acceleraţia gravitaţională;
d este diametrul obturatorului înşurubat în cărucior;
h este înălţimea planului înclinat;
l este lungimea planului înclinat;
t1 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
primului senzor;
t3 este intervalul de timp în care obturatorul căruciorului întretaie fascicolul
celui de al doilea senzor;
t2 este intervalul de timp ce durează de la descoperirea fascicolului primului
senzor până la începutul acoperirii fascicolului senzorului al doilea.
4. Schema experienţei:
5. Tabelul măsurărilor:

d = 0,01 m; m = 0,432 kg;


h = 0,18 m; l = 0,43 m;

N t1 , s t2 , s t3 , s a, m s 2
1 0,0143 0,1042 0,0085 4,12777
2 0,0141 0,1036 0,0085 4,06659
3 0,014 0,1038 0,0085 4,01725
4 0,0139 0,1052 0,0087 3,69099
5 0,0141 0,1057 0,0086 3,87502
6 0,0142 0,1055 0,0085 4,04147
7 0,0145 0,1069 0,0086 3,99439

6. Tabelul valorilor medii:

n X =h l Y = a, m s 2
1 0,2451 2,24467
2 0,29056 2,73897
3 0,33413 3,1463
4 0,37736 3,44875
5 0,4186 3,97335

7. Prelucrarea datelor experimentale:

p = 9,60372 m s 2 b = -0,08907 m s 2
Ffr = 0,03848 N; X 0 = h0 l0 = 0,00927 ;

8. Calculul erorilor:

Dp = 0,39496 ; e = 0,04113 ;

9. Rezultatul final:
p = ( 9,60±0,39 ) m s 2 ; e= 4 %.

10.Concluzii:
1. Efectuând această lucrare de laborator am verificat principiul fundamental al
dinamicii mișcării de translație la mișcarea unui cărucior pe planul înclinat.
Am învățat să utilizez cronometrul electronic pentru măsurarea intervalelor
de timp atât în regim manual, cât și în cel interfațat calculatorului. Am
înțeles că cu cât mai mare este înălțimea h de la care lansăm căruciorul pe
planul înclinat, cu atât mai mare va fi accelerația căruciorului.
2. Am demonstrat experimental reprezentarea segmentului de dreaptă cu panta
p= ( 9,60±0,39 ) m/s2 datorită erorii de 4 %. Eroarea s-a putut produce
atunci când puneam căruciorul în poziția inițială pentru a efectua măsurările;
datorită calității suprafeței planului cu piste pentru direcționarea mișcării
căruciorului și a neatenției mele la măsurări.
3. Rezultatul final pentru panta dreptei pentru nivelul de încredere arată că
valoarea teoretică a pantei dreptei se află în interiorul intervalului de
încredere (0,39; 9,60). Aceasta înseamnă că principiul fundamental al
dinamicii mișcării de translație în experiment este confirmat.
4. La efectuarea măsurărilor, în orice caz există erori. Pentru a reduce erorile,
trebuie să fiu atent, să fac un număr cât mai mare de măsurări, să învăț la
timp materialul teoretic pentru a-l putea aplica corect în practică la orele de
laborator.

11.Graficul dependenţei studiate: