Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

30 BRAŞOV
FIŞĂ CU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVILOR
LA SPECIALITATEA CHIMIE
Prof. BUGNARU CARMEN
Semestrul I / II / an şcolar 2014-2015

Clase în Rezultate obţinute în semestrul I / II Medi Medi


an şcolar 2014-2015 a la a la
încadrare Număr elevi cu medii sfârşit sfârşit
ul ul
sub 5 5 – 5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10
sem sem
I II I II I II I II I II I II I II
I II

VII B,C - - 4 2 6 6 10 8 10 10 10 12 10 12 7,92 8,02

VIII B,C - - 4 2 6 4 8 6 10 10 14 16 12 14 8,15 8,22

VII A - - 1 1 2 2 4 3 7 6 9 8 6 7 8,72 8,92

VIII A - - 1 - 1 1 3 3 4 5 9 9 8 8 8,68 8,76

Clasa a VII-a B,C Clasa a VIII-a B,C


Nr. de elevi care au înregistrat progres 12, Nr. de elevi care au înregistrat progres 15,
Nr. de elevi care au înregistrat regres 0, Nr. de elevi care au înregistrat regres 0,
Clasa a VII-a A Clasa a VIII A

Nr. de elevi care au înregistrat progres 12, Nr. elevi care au înregistrat progres 7
Nr. de elevi care au înregistrat regres 0, Nr. elevi care au înregistrat regres 0

Situaţia statistică s-a întocmit pe baza documentelor şcolare) Semnătura cadrului


didactic,