Sunteți pe pagina 1din 14

MĂRFURI PENTRU SPORT, VOIAJ Şl TURISM

Sortimentul articolelor pentru sport, voiaj şi turism poate fi grupat după destinaţie astfel:
echipament sportiv, articole pentru sport; articole pentru voiaj şi turism.
Fiecare grupă cuprinde un sortiment variat de ariîcole care se află, pe măsură ce activitatea
sportivă se amplifică, într-o continuă diversificare.

1. ECHIPAMENT SPORTIV

a. Articole de îmbrăcăminte. Articole de îmbrăcăminte utilizate în practicarea diverselor


activităţi sportive se confecţionează din materiale textile, care asigură produselor proprietăţi de
rezistenţă, igienice şi estetice superioare.Dintre
superioare.Dintre materialele textile, mai frecvent utilizate în acest scop
Sunt ţesăturile, tricoturile, precum şi textilele neţesute şi produsele eaşerate. Toate acestea sunt
obţinute fie din fibre de lână, bumbac,
bumbac, fibre chimice sau amestecuri.
Îmbrăcămintea (confecţiile, tricotajele) pentru sport este astfel realizată încât satisface
cerinţele impuse de destinaţie.
Cerinţele de calitate impuse îmbrăcămintei se referă Iar
rezistenţa la tracţiune şi alungire, frecare (uzură), torsionare
torsionare etc.
capacitate de termoizolare;
capa-citate de aerisire;
capacitate de transport a umidităţii;
rezistenţă la acţiunea agenţilor externi (ploaie, vânt, soare);
capacitate de întreţinere (să se cureţe cu uşurinţă prin spălare
spălare sau pe cale chimică);
cerinţe estetice (aspect plăcut, formă, model atrăgător şi să corespundă din punctul de
veder al modei).
Sortimentul articolelor de îmbrăcăminte sportivă este alcătuit din:
echipament de reprezentare, pentru îmbrăcarea sportivilor spre a se distinge pe
teren, realizându-se îndeosebi cerinţele estetice.
estetice. Acest echipament trebuie să fie uşor extensibil, lejer
(maiouri, tricouri, chiloţi etc), confecţionat din tricot sau din ţesături;
echipament de termoizolare al cărui principal rol este de a menţine şi regla
temperatura corpului, permiţând în acelaşi timp aerisirea şi absorbţia transpiraţiei (pulovere,
treninguri, costume etc);
echipament de protecţie, care urmăreşte în timpul practicării unui anumit sport să
protejeze sportivii de intemperii şi alţi factori naturali sau la solicitările mecanice dintre adversari
( bluze de vânt, costum de schi, hochei, scrimă, scurte etc).
Articolele de îmbrăcăminte se pot clasifica în funcţie şi de alte criterii: ramura de sport, sex,
mărime (talii, grosimi), modele, natura materiei prime şi compoziţia fibroasă (bumbac, lână, fibre
sintetice, amestec sub formă de ţesături, tricoturi).
b. Articole de încălţăminte. încălţămintea pentru sport, fiind utilizată în condiţii de solicitări
mecanice deosebite, trebuie să fie comodă, rezistentă, cu o bună aderenţă la sol.
Materiile prime din care se execută sunt semifabricate din piele sau înlocuitori de bună
calitate. Asamblarea pieselor se face prin cusături rezistente, prin lipire sau vulcanizare.
Sortimentul de încălţăminte pentru sport cuprinde:
pantofi pentru fotbal (cu crampoane pe talpă), pentru atletism (cu sau fără cuie pe
talpă), pentru ciclism şi scrimă, pentru tenis (in, pânză cu talpa de cauciuc) etc;
ghete pentru: lupte, box, ciclism, aruncarea suliţei;
bocanci pentru alpinism şi schi confecţionaţi din semifabri cate groase (iuft sau
bizon) cu talpă de bovină, având armături metalice
metalice pe talpă şi ramă pentru creşterea rezistenţei şi
fixarea pe schi sau pe sol;
cizme pentru călărie şi pentru turism de iarnă, pentru pescari
pescari etc. încălţămintea pentru
sport trebuie asortată cu echipamentul
echipamentul sportiv.
2. ARTICOLE PENTRU SPORT

Mărfurile destinate diferitelor activităţi sportive se pot clasifica


clasifica după ramura sportivă, în
următoarele grupe: articole pentru atletism şi gimnastică; articole (mingi) pentru jocuri sportive; arti -
cole pentru jocuri de sală; articole pentru jocuri de câmp; articole pentru box, lupte şi haltere; articole
pentru sporturi de iarnă; articole
articole pentru sporturi de apă; articole pentru pescuit sportiv; articole
articole şi
accesorii.
a. Articole pentru atletism şi gimnastică. Articole pentru atletism
atletism şi gimnastică contribuie la
dezvoltarea generală a corpului prin mişcări armonioase şi efort fizic.
1) Articolele pentru atletism sunt:
băţul pentru ştafetă se foloseşte la probele de alergări ..ştafetă",
..ştafetă", acesta fiind executat din lemn
de tei, de dimensiuni şi greutate
greutate reduse (50—150 g);
ciocanul pentru aruncări este alcătuit dintr-o bilă din oţel sau fontă, iar coada şi mânerul din
sârmă de oţel. Greutatea ciocanului variază între 5 kg şi 7,257 kg;
discul pentru atletism se execută din lemn de frasin cu miezul (inima) şi bordura din metal, in
3 mărimi cu masa de: 1; 1,5 şi 2 kg;
gardul pentru atletism se execută din ţeavă de oţel în formatul literei L şi este alcătuit clin:
picioare mobile (reglabile) pentru-înălţimile de 764, 914 şi 1 060 mm. Are o ştachetă din lemn de ră-
şinoase în lungime de 1 190 mm, vopsită în negru cu alb (dungată). Echijibrul gardului se menţine
prin fixarea în ţeava tălpilor a unor greutăţi din oţel sau plumb brut;
greutăţile pentru aruncări sunt executate din fonta prin turnare, în format sferic cu masa de 4;
5; 7,257 şi 10 kg;
suliţa este alcătuită din corpul propriu-zis (suliţă) executat în formă bitronconic, din lamele de
lemn; vârful format conic, din tablă de oţel, iar manşonul fixat în centrul de greutate al suliţei, din
şnur de bumbac.
In funcţie de greutate şi lungime se execută în două mărimi: I, de 600 g şi 2 200 mm lungime
pentru fete şi II, de 800 g şi 2 600 mm lungime pentru băieţi;
ştacheta pentru săritură în înălţime se execută în secţiune triunghiulară cu latura de 30 mm
din lemn de răşinoase vopsită în dungi roşu cu negru pentru concurs sau natur cu negru pentru an-
trenament.
2) Articole pentru gimnastică
Articole pentru gimnastică sunt folosite pentru executarea diferitelor
diferitelor mişcări de gimnastică
individuală sau de ansamblu.
În această categorie sunt cuprinse aparatele care se instalează de obicei în sălile de sport: bara
fixă, bârna pentru echilibru, banca şi calul pentru gimnastică, capra pentru sărit, cercul pentru
gimnastică,
gimnastică, . helcometre, inele, lada, spaliere, trambulina elastică, semielas-tică sau dură şi altele.
Corpul acestor aparate este executat din lemn de răşinoase sau frasin, ele au picioare fixe sau
mobile din ţeava de oţel, accesorii metalice. Unele din acestea (calul, capra, lada) au corpul din lemn
de brad, tapisat cu iarbă de mare, vată industrială şi pânză hesian şi acoperit cu piele toval sau piele
sintetică.
Tot în categoria articolelor pentru gimnastică se mai includ: bastonul, cercul, extensorul cu 5
cabluri, măciuca de gimnastică etc. folosite pentru exerciţii de gimnastică individuală şi de ansamblu.
Acestea sunt executate din lemn de fag aburit (bastonul), lamele de brad încleiate (cerc), din lemn de
paltin (măciuca), din fire de cauciuc îmbrăcate în cămaşă de bumbac şi prinse la capete cu ar curi din
oţel (cabluri extensor). Salteaua pentru gimnastică se foloseşte
foloseşte pentru executarea mişcărilor la sol
sau pentru aterizări din sărituri de la aparate. Salteaua este executată din pânză şi pânză vele, umplute
cu destrămătură de bumbac şi câlţi de cânepă, având dimensiunile: lungimea 2,50 m; lăţimea 1,00 m
şi înălţimea 0,10 in.
b. Articole (mingi) pentru jocuri sportive
Aceste articole au formă sferică sau altă formă (ovală, turtită etc.) care la participarea jocurilor
se aruncă sau se lovesc spre a fi trimise la loc fix (plasă, coş, pasă la partenerul de joc).
Mingile fiind intens solicitate pentru 'practicarea jocurilor, trebuie
trebuie să fie rezistente la frecare,
zgâriere, compresiune, şoc mecanic
mecanic etc. Forma lor trebuie să fie corespunzătoare tipului de joc, să nu
prezinte deformări sau asperităţi pe suprafaţă.
Mingile pot fi elastice sau rigide:
Mingile elastice sunt umplute cu aer şi sunt alcătuite din anvelopă
anvelopă si cameră sau numai din
cameră de cauciuc. Anvelopa este confecţionată prin coaserea unor petice din piele specială
pentru mingi-sport care dau forma sferică. Grosimea peticelor, mărimea şi numărul lor determină
diametrul şi greutatea mingii stabilite prin norme tehnice.
Mingile rigide sunt alcătuite din anvelope de piele umplute cu pâr de animale, având forme
diferite: sferică, turtită, pară.
In funcţie de mărime, greutate, formă (acestea fiind determinate de disciplina sportivă pentru
care se folosesc), mingile pot fi pentru:
pentru: fotbal, handbal, baschet, volei, rugby, oină (cu păr de porc),
polo şi în scopuri medicinale.
La rândul lor, mingile sunt executate în diferite tipuri şi sortimente;
sortimente; exemplu: mingile de
fotbal: tip A — pentru seniori; tip B — pentru juniori; mingile de handbal; pentru băieţi pentru fete;
mingile de volei pentru seniori, pentru copii etc.
Mingile pot fi cu ventil interior de cauciuc, cu deschizătură pentru
pentru şiret, cu cameră şi seringă.
Mingile de tenis (import) sunt alcătuite din două calote de celuloid
celuloid sudate
c. Articole pentru jocuri de sală. Articolele ce fac obiectul acestei
acestei grupe se utilizează
pentru practicarea jocurilor de: scrimă, po-pire. şah, table, ţintar.
În acest scop se comercializează:
pentru scrimă: mască de sârmă, armament (spadă, floretă);
pentru popice: popicele din lemn de carpen în garnitură de r» bucăţi (1 popic central şi
8 marginale; bilele din lemn sau mate-ri-j.1 plastic (160 mm diametru şi 2,8 kg masa);
pentru şah şi table: — cutii, în diverse mărimi din lemn de f?'? sau paltin, cu feţele de
furnir de nuc sau paltin, sau cu feţele vopsite cu baiţ şi lustruite cu şerlac sau nitrolac în culorile
naturale
naturale ale lemnului;
figuri şah din lemn sau material plastic (polietilenă opacă);
puluri pentru table din polistiren în diferite culori (alb-negru) ? : dimensiuni (mici-
mari) sau din lemn de paltin, mesteacăn, arţar etr.:
şah de buzunar magnetizat cu figuri;
zaruri din material plsstic sau din os pentru table, în diferite
diferite mărimi (7X7x7 mm;
8x8x8 mm sau 9x9x9 mm);
pentru ţintar: cutie şi piesele necesare.
d. Articole pentru jocuri de câmp. Practicarea jocurilor sportive
sportive pe terenuri necesită
unele articole specifice cum ar fi: plase, stâlpi pentnu susţinerea plaselor, rachete, palete, fileu
pentru tenis cie masă etc.
Planşele sunt executate din sfoară de cânepă gudronată (pentru
(pentru a rezista la umezeală) sau din
fire de rolon (cele mai frecvente) având forme şi dimensiuni specifice diferitelor jocuri. Plasa pen tru
volei are pe latura superioară o bandă din pânză de doc 5 cm.
Rachetele pentru tenis de câmp sunt alcătuite din mânerul. şi ovalul rachetei. Ele sunt
executate din lamele din lemn de frasin,
frasin, mesteacăn şi furnir de nuc în cinci mărimi şi greutăţi (340—
370 g). în centrul ovajului se împletesc corzile rachetei din fire sintetice.
sintetice. Mânerul este înfăşurat pe o
lungime de 10 cm cu piele iuft.
Paletele pentru tenis de masă sunt executate din foi de placaj
placaj de diferite esenţe, pe ambele
feţe fiind aplicate plăci din burete şi plăci de cauciuc dinţat.
Fileul pentru tenis de masă se execută din fire de mătase vâscoasă, definindu-se prin numărul
ochiurilor pe lăţime şi pe lungime
lungime de 10 cm şi dimensiunea ochiurilor.
Bastonul pentru oină are format tronconic, lungimea de 1 000 mm, fiind obţinut din lemn de
fag.
e. Articole pentru box, lupte şi haltere. Boxul, luptele şi halterele
halterele făcând parte din sporturile
care impun un efort fizic deosebit, necesită articole pentru antrenament şi competiţii care solicită
sportivii
sportivii la un consum de energie considerabil. Ca atare, aceste articole trebuie să întrunească
condiţii, de robusteţe şi rezistenţă.
Pentru această categoţie de sport, se folosesc:
Mingile de box sunt alcătuite din: cameră de cauciuc în formă pară pentru anvelopă box luptă,
sau format sferic pentru anvelopă box antrenament, şi anvelopă din piele bovine tăbăcită în crom,,
având aceleaşi forme ca şi camera. Mingile sunt prevăzute cu dispozitiv
dispozitiv de prindere de platformă sau
plafon (cele format pară) şi dispozitiv de prindere de podea şi plafon (cele sferice).
Platforma pentru puctingbal (box pară) este alcătuită dintr-o platformă rotundă din lemn, de
pin cu legături din frasin, un dispozitiv
dispozitiv metalic, oscilant, fixat la mijlocul platformei şi un dispozitiv
dispozitiv
metalic reglabil din ţeava de oţel.
Pe centrul platformei se atârnă o minge de antrenament pentru
pentru boxeri.
Saltelele pentru luptă sunt folosite în garnitură compusă din 9 bucăţi (dimensiuni: 2x2x1,50
m) confecţionate din pânză umplute cu destrămaturi de bumbac şi câlţi cânepă, acoperite cu o prelată
(din pânză de prelată) în dimensiunile 8x8 mm.
Halterele sunt dispozitive pentru ridicat cu ajutorul mâinilor. Ele sunt alcătuite dintr-o bară de
prindere din otel, iar la extremităţile
extremităţile lor sunt prevăzute fiecare, fie cu câte o bilă din fontă sau discuri
de oţel in funcţie de tip.
Halterele cu bile sunt executate în ^diferite sortimente care le diferenţiază între ele prin:
greutate de la 1 la 10 kg (greutatea crescând
crescând din una în una), de 20 şi 30 kg; lungimea, diametrul
mânerului.
mânerului.
Haltera olimpică pentru antrenament şi concurs este alcătuită din discuri de diferite greatăţi
(de la 0,05 la 20 kg câte 2—4 bu-
căţi fiecare) care se fixează la capetele barei de prindere (mânerelor)
(mânerelor) pentru creşterea greutăţii
halterelor.
Coarda pentru sărit se confecţionează din cânepă şi are mânere de lemn la capete, pentru
copii, în lungime de 2,20 m, iar pentru adulţi, 3 m lungime.
f. Articole pentru sporturi de iarnă. Practicarea sporturilor de iarnă este condiţionată de
existenţa zăpezii sau a gheţii, care oferă sportivilor un teren alunecos. în aceste condiţii se pot face
deplasări rapide, folosind dispozitivele specifice fixate pe încălţăminte (patine, schi) sau folosindu-le
ca atare (sănii etc).
Cerinţele generale de calitate pe care trebuie să le întrunească articolele pentru practicarea
sporturilor de iarnă sunt următoarele:
rezistenţa mare la frecare (la contactul cu gheaţa sau zăpada) este realizată prin
suprafaţa lucioasă (care facilitează alunecarea) şi de dimensiuni normale specifice articolelor
respective;
elasticitate şi amortizare a vibraţiilor;
stabilitate specifică la alunecare în timpul, deplasării rapide,, cerinţă ce se realizează
prin canale de ghidaj practicate pe tălpile schiurilor;
rezistenţa la umezeală, realizată prin tratarea produselor din lemn împotriva umezelii
sau confecţionarea acestora din oţel inoxidabil.
inoxidabil.
Din grupa articole pentru sporturi de iarnă fac parte:
Schiurile sunt executate, în general, din lamele (elemente) de frasin sau fag, întărite cu fibre
(laminat) de sticlă, laminat metalic
metalic din aliaj special de duraluminiu şi canat metalic continuu în-
în-
globat) acoperite cu folie faţă ABS (acrilobutil-stiren) şi folie talpă polietilenă de joasă presiune etc.
Au forma a două tălpi uşor arcuite la mijlocul lor şi sunt elastice.
elastice. Dimensiunile se referă la
lungime (1 200—2 150 mm), lăţime (50—100 mm);
Pe schiuri se găsesc accesoriile de fixare a bocancilor care pot fi cu curele, cabluri, dispozitiv
automate de desfacere în cazul accidentelor.
accidentelor.
Sortimentul de schiuri este foarte variat avându-se în vedere: destinaţia, construcţia, vârsta
schiurilor, categoria şi calitatea produsului
produsului etc.
Schiurile se comercializează sub diferite denumiri, fiecare având caracteristici ce le
diferenţiază între ele:
„Pitic” — destinate copiilor pentru iniţiere şi agrement. Sunt finisate cu lacuri colorate divers,
hidrorezistente şi n-au canturi metalice pentru evitarea accidentelor.
„Turîst” — pentru juniori şi adulţi.
„Ceahlăul” — sunt schiuri cu o bună stabilitate, fiind mai late, vârful şi coada prevăzută cu
apărători din oţel cromat, fixate cuşuruburi
cuşuruburi din oţel pentru lemn, sunt finisate cu lacuri poliuretanice
hidrorezistente.
„Combi" — sunt folosite pentra turism, având aceleaşi caracteristici
caracteristici ca şi Ceahlăul.
„Postăvarul" — sunt schiuri de clasă superioară folosite în competiţii.
competiţii.
„Rubin" — sunt schiuri alpine pentru performanţă, probe de slalom,
slalom, slalom uriaş, coborâre.
„Cristal" — destinate pentru slalom, slalom uriaş, coborâre. Ele întrunesc calităţile schiurilor
cu elemente de xezistenţă din laminate
laminate de fibră de sticlă cu cele ale schiurilor metalice. Au supleţe
accentuată, rezistenţă şi durabilitate mare în timp.
„Naţional" — pot fi elastice şi rigide. Sunt definite prin comportament
comportament pe pistă, supleţe,
sensibilitate mare, viteză rapidă de amortizare a vibraţiilor.
Schiuriie se aleg în funcţie de unele criterii; înălţimea schiorului,
schiorului, greutatea corporală, gradul
de pregătire, viteza preferată etc. Lungimea schiurilor se încadrează astfel;
pentru copii: 1 200—1 400—1 500 mm;
pentru juniori: 1 600—1 700—1 800 mm;
pentru seniori: 1 850—2 100 mm; femei: 1 750—2 050 mm; bărbaţi: 1 750—2 150
mm.
Beţele pentru schiuri sunt confecţionate din lemn (bambus) sau ţevi de aluminiu, format
tronconic; având un vârf ascuţit care se înfinge în zăpadă, rondele din material plastic sau metal care
limitează pătrunderea în zăpadă, iar'la celălalt'capăt.câte un mâner din material plastic cu curele din
piele.
Săniuţele sunt alcătuite din tălpi, picioruşe de susţinere, grătar
grătar pentru şezut (cu şi fără spătar
de sprijin al spatelui).
Săniuţele sunt executate fie din lemn aburit, frasin sau ulm cu şină de fier pe tălpici, fie din
metal (cu schelet metalic) şi platformă
platformă din şipci de lemn rezistent.
În funcţie de dimensiuni, materiale, destinaţie, săniuţele sunt executate în diferite tipuri şi
modele.
Patinele sunt piese metalice din oţel inoxidabil compuse din talpă de alunecare şi
dispozitivele, de sprijin şi fixare a încălţămintei.
încălţămintei. Diferitele modele de patine se diferenţiază prin
forma tălpii, lăţimea şi grosimea ei, prin sistemul de fixare (cu cheie fixă sau reglabilă).
Există patine pentru: copii, adulţi, patine artistice cu zimţi la vârf (pentru ghete patinaj).
Tălpici tip săniuţă pentru copii; sunt executaţi din tablă de oţel decapată, alcătuiţi din: corpul
din faţă şi spate, placa de fixare şi piuliţa fluture.
Crosele pentru hochei pe gheaţă sunt confecţionate din lemn de frasin şi fag aburit, fiind
alcătuite din mâner şi talpă de lovire a pucului. Sortimentul cuprinde: crose pentru jucători înaintaşi,
pentru portari (talpa este mai lată) etc.
Pucul are forma cilindrică cu masa de 170 g şi se execută din cauciuc dur de culoare neagră
sau din cherestea de frasin şi fibră de sticlă laminată.

g. Articole pentru sporturi de apă. Sporturile desfăşurate în apă sau pe apă necesită articole
care să permită sportivilor fie să se mişte
mişte mai uşor în apă, fie să se deplaseze la suprafaţa apei.
Articolele destinate acestoţ: sporturi se pot grupa în:
1) Ambarcaţiunile pentru sporturi nautice, care sunt confecţionate
confecţionate din lemn bine lăcuit,
fiind uşoare şi de forma specifică.
Din această categorie fac parte:
Canoe — pentru concurs — cu capacitate de 1, 2, şi 10-fi persoane;
pentru slalom — cu capacitate de 1 şi 2 persoane.
Caiac — pentru 1, 2 şi 4 persoane, au lungimi, lăţimi şi greutăţi
greutăţi diferite.
Schif — pentru 1 şi 2 persoane; 2+1 persoane; 4 + 1 şi 8+1 persoane, au lungimi, lăţimi,
înălţimi şi greutăţi diferite.
Iolă — diferite tipuri, pentru 1 sau 8 persoane. Pentru agrement se mai folosesc: bărci cu
motor pentru 2, 4 sau 6 persoane: bărci pneumatice; hid ro biciclete; bărci utilitare (pescăreşti)
etc.
Bărcile pneumatice sunt confecţionate din pânză cauciucată, de ambele părţi având două
compartimente. Sunt folosite şi pentru pescuitul şi vânatul sportiv cât şi pentru plimbări pe apă.
Ca accesorii pentru ambarcaţii se utilizează: vâsle pentru barcă şi schif, padelă, ramă de
schif şi barcă, catarg etc.
2) Echipamentul de scufundat sub apă cuprinde: ochelari din cauciuc cu vizor (ramă
metalică şi vizor de sticlă); ţeava sau aparat pentru respirat sub apă, cascheta, labe pentru picioare,
costum de scufundat etc.
h. Articole pentru pescuit. Prinderea peştilor cu undiţa constituie o activitate recreativă,
necesitând îndemânare în mânuirea
mânuirea uneltelor de pescuit.
Pentru pescuitul sportiv se folosesc: undiţa şi alte accesorii specifice
specifice pescuitului.
1) Undiţa de pescuit (lansete) este compusă din: vergea (lansetă), cârlig, fir şi dispozitive de
manevrare şi control.
Vergelele (lansetele) sunt confecţionate din beţe de bambus, trestie de baltă sau fibră de sticlă,
în lungime de 2—4 m. Ele sunt compuse de 2—3 bucăţi detaşabile (segmente) îmbinate prin mufă
din alamă. Pe corp sunt montate 4—5 inele pentru condus firul.Vergelele
firul.Vergelele sunt utilizate pentru
aruncarea şi conducerea cârligului (fixat la capătul firului) în apele repezi, pentru prinderea peştilor
răpitori. Modelele de lansete se diferenţiază prin natura materialelor
materialelor folosite, lungime, număr inele,
greutate (150—235 g) etc.
Cârligele de pescuit sunt confecţionate din sârmă de oţel rezistent
rezistent (brun sau alămit) şi; pot fi:
simple, cu 2 sau 3 cârlige, cu ochi, cu paletă (tijă lungă şi vârf întors — de diferite mărimi).
Firul de relon se caracterizează prin diametru (0,2—1 mm) rezistenţă la tracţiune şi şoc
mecanic. Firul este înfăşurat pe role-din material plastic.
2) Accesoriile cuprind:
plumbii — cufundă cârligul, an greutate diferită (0,1—80 g) în funcţie de modele („hexagonul
plat", dublu conic, sferic);
plutitoarele sunt din pană, masă plastică sau plută, în diverse modele (pană, pară, cilindrice);
mulinetele sunt folosite pentru înfăşurarea şi desfăşurarea firului
firului pe tambur. Ele sunt
caracterizate prin rapiditatea de înfăşurare
înfăşurare şi rezistenţă la tracţiune care diferă după tip. (Argeş, Delta
Dunării, Avat etc).
3) Alte articole pentru pescuit sunt:
gațul, alcătuit din cârlig de oţel, coadă din bambus şi mâner din plută sau lemn de tei.
Serveşte pentru agăţarea şi scoaterea peştilor
peştilor mari din apă;
minciocul, utilizat la scoaterea peştelui din apă. Este alcătuit dintr-un mâner, ochi (cadru) de
oţel şi o plasă din bumbac pescăresc
pescăresc sau relon;
giuvelnicul se foloseşte pentru păstrarea peştelui în apă prins în stare vie. Este compus din
inele de sârmă sau material plastic, peste care este trasă o plasă de bumbac pescăresc sau relon. Are
formatul
formatul oval sau rotund şi mărimi diferite;
momelile artificiale pot fi din material plastic sau metal sub formă de: muşte, lăcuste, greieri,
licurici, broscuţe, coropişniţe, şoareci,
şoareci, peştişori, viermi, râme, lipitori etc.
Se mai utilizează: cutie pentru momeli, cutii pentru articole de pescuit, suporturi fixe sau
pliante pentru undiţe, scaune pliante din-lemn, din ţeava de aluminiu etc.
i. Articole pentru vânătoare. Practicarea vânătoare este legată de utilizarea unor arme pentru
lovirea ţintelor de joc sau a animalelor şi păsărilor de vânat.
Articole pentru tir sunt: arcul, arma cu aer comprimat şi arma cu încărcătură explozivă.
Arcul pentru tir este compus din: arcul propriu-zis încovoiat, coarda ce se prinde de capetele
arcului şi săgeata fixată în coardă.
Arcul propriu-zis se execută de obicei din 4 lamele din lemn (frasin, paltin sau fag) aburit şi
este prevăzut la mijloc cu un manşon din piele, catifea etc, de unde se prinde. Coarda este alcătuită
din 19 fire de in, cânepă etc, împletite sau din cablu de oţel de 1,5 mm grosime.
Se produc arcuri pentru: concurs (tip „Ulyse", „Hercules" etc), antrenament (tip „Argeş" etc).
Arma de tir cu aer comprimat îşi bazează funcţionarea pe forţa de împingere exercitată asupra
glonţului introdus pe ţeava, de către aerul comprimat într-un spaţiu închis.
Părţile componente ale armei sunt:
patul armei, din lemn, pentru fixat în umăr şi pentru protecţie;
ţeava, lisă sau cu ghinturi, cu dispozitivele de ochire şi lăcaşul pentru glonţ;
dispozitivul pentru aer comprimat, amplasat
amplasat în capătul posterior al ţevii;
trăgaciul şi garda trăgaciului, care declan şează forţa aerului comprimat ce
împinge glonţul prin ţeava. La armele de tir cu aer comprimat se apreciază, greutatea, precizia
ochirii,
ochirii, distanţa de lovire (30—100 m), calibrul (diametrul ţevii).
Gloanţele folosite, având diferite calibre se confecţionează din plumb.
Arma de tir cu cartuşe este alcătuită din:
patul armei;
ţeava, cu camera cartuşului şi dispozitivele de ochire (înălţător,
(înălţător, că tare);
mecanismul de dare a "focului cu trăgaciul şi garda trăgaciului:
trăgaciului:
închizătorul (care închide ermetic camera cartuşului) şi percutorul.
percutorul.
Cartuşul este format din: tubul cilindric (din cupru sau alamă), încărcătură cu pulbere si
glonţul cu plumb. Calibrul cartuşului trebuie
trebuie să corespundă cu cel al armei folosite.
La armele de tir se apreciază: distanţa de tragere maximă şi precizii
precizii de lovire, ca urmare a
folosirii dispozitivelor de ochire.
Pentru tir mai sunt folosite armele automate şi pistoalele.
pistoalele.
Articole pentru vânătoare. în acest scop se folosesc arme speciale,
speciale, cu două sau mai multe ţevi.
Arma de vânătoare este compusă din: ţeava, patul armei, bascula, închizătorul şi mecanismul
de dare a focului.
Ţeava armei, confecţionată din oţel special, poate fi lisă sau cu ghinturi. Se caracterizează prin
lungime şi calibru (lungimea mare asigură o bătaie mai mare şi precizie, calibrul mare care permite
folosirea unor cartuşe cu încărcătură multă şi alice mari).Ţeava cu ghinturi, practicate ca nişte şanţuri
în spirală în interiorul
interiorul ţevii, imprimă glonţului o mişcare de înşurubare în aer, astfel deplasarea lui
fiind mai precisă.
Patul armei, confecţionat din lemn de nuc, este compus din: ulucul pentru ţeava, gâtul şi patul
propriu-zis.
Bascula permite îndoirea armei şi introducerea cartuşelor pe ţeava.
Închizătorul închide ermetic cartuşele în interiorul ţevii, iar-percutorul loveşte capsa
cartuşelor, care amorsează explozia pulberii.
pulberii. Gazele de ardere, expulzează glonţul pe ţeava,
imprimându-i, viteza necesară atingerii ţintei.
Mecanismul de dare a jocului are ca piesă principală trăgaciul,
trăgaciul, care prin apăsare cu degetul
permite percutorului să lovească capsa. t

Sortimentul de arme cuprinde: arma de vânătoare cu 2, 3 şi 4 ţevi; arme de tip TOZ; JZ etc.
produse în fosta .U.R.S.S. sau de tip CZ; 2 B produse în fosta Cehoslovacie.
Cartuşele armelor de vânătoare sunt compuse din: tubul de carton pentru praf şi .alice, capsa
formată dintr-o capsulă mică cu fulminat de mercur; ancele din plumb de format sferic bură, o ron-
dea de etanşeitate etc. Ele sunt caracterizate prin lungime, diametrul
diametrul tubului şi mărimea alicelor.
Ca accesorii pentru armele de vânătoare se folosesc: tocul armei,
armei, cartuşierele, vergelele, şi
periile pentru curăţat ţeava, maşina de încărcat cartuşe, lunetă de vânătoare, centura cartuşieră din
piele sau PVC etc.
Diverse articole şi accesorii pentru sport. în timpul desfăşurării activităţilor sportive şi mai
ales, în competiţii se folosesc: ceasuri, cronometre, fluiere (din polistiren pentru copii, din metal
metal
pentru arbitri), rulete pentru măsurarea lungimii, pompe pentru umflat mingi, trofee sportive (cupe,
plachete, fanioane)
fanioane) etc.
3. ARTICOLE PENTRU VOIAJ Şl TURISM

Articolele pentru voiaj şi turism sunt utilizate în scopul transportului


transportului în comun, al
îmbrăcămintei, alimentelor şi asigurării unui confort satisfăcător pentru servirea hranei, pentru odihnă
ŞL dormit în locurile lipsite de dotări şi servicii de acest gen.

Articolele pentru voiaj şi turism — excluzând mijloacele de transport folosite în acelaşi scop
— cuprind:
articole pentru transport echipament şi alte produse.
articole necesare păstrării, pregătirii şi servirii hranei în condiţii de excursie;
articole de camping.
a. Articole pentru transportul echipamentului şi al altor produse
produse cuprind: saci, sacoşe,
geamantane etc. Aceste articole se confecţionează
confecţionează din materiale de bază rigide sau semirigide pe un
schelet
schelet de rezistenţă care să asigure protejarea şi păstrarea obiectelor. In acest scop se utilizează:
pânza, cartonul, foile de policlorură de vinii, PVC pe suport textil, pielea, lemnul, armăturile
metalice, în-chizătorile etc.
Indicii de calitate ai articolelor obţinute se referă la:
capacitatea de încărcare;
capacitatea de proteţie contra prafului, apei, căldurile, sifonării;
sifonării;
rezistenţa la tracţiune a numărului de purtat, a cusăturilor;
rezistenţa la uzură a materialului de bază;
uşurinţa de purtare şi manipulare care depind de forma şi poziţia mânerelor, a
chingilor de fixat pe corp, de prezenţa unor rotile;
aspectul estetic.
Sacii de excursie sunt confecţionaţi din materiale moi care permit creşterea volumului în
raport cu gradul lor de încărcare. în1 funcţie de tip, sacii pot fi: pentru purtat pe spate şi pentru purtat
în mână. în partea superioară se închid prin strângerea gurii cu un şnur, iar un capac poate să
protejeze gura sacului de ploaie. Ca structură, sacii pot avea mai multe despărţituri şî buzunare pentru
diferite categorii de obiecte.
Sacoşele, de conformaţie semirigidă, fiind confecţionate din pânză.sau material plastic, se
poartă în mână. Prevăzute cu un dispozitiv
dispozitiv de închidere care permite încărcarea lor prin partea supe-
supe-
rioară, asigurând o ordonare a obiectelor, de obicei, pe verticală. Sortimentul sacoşelor variază prin:
formă, sisteme de închidere, mărime,
mărime, forma mânerelor etc. .
Geamantanele sunt artfcole rigide cu capac superior, cu dispozitiv
dispozitiv de închidere şi încuiere. Se
poartă în mână sau pe rotile în anumite condiţii. Se confecţionează din: carton presat, PVC pe suport
suport
textil, pânză, piele, criteriu prin care ele se diferenţiază' alături
alături de formă, mărime, sistem de închidere,
curea de siguranţă etc.
Mărimea geamantanelor se exprimă prin cifre care prezintă lungimea
lungimea în centimetri, iar forma
prin tipul geamantanului.
In tabelul de mai jos se prezintă o parte din sortimentul de geamantane.
geamantane.