Sunteți pe pagina 1din 8

Derularea unui proiect

NR.CRT Responsabil Denumire activitate


1 MP+SS
2 MP+Administrativ
3 SS
4 SS
5 SS ORGANIZARE SANTIER
6 SS
7 SS
8 MP
9 SS
10 ECONOMIC
11 TEHNIC

12 TEHNIC

13 MP

14 MP

APROV+MECANIZARE+TE
15 RTI

16 TEHNIC+MECANIZARE
17 MP
18 Administrativ
19 TEHNIC+ECONOMIC
20 MP

21 MP

22 MP+BENEFICIAR
23 TEHNIC

24 Beneficiar

25 Beneficiar
26 Beneficiar

27 Beneficiar

28 MP FAZA 1
29 MP
30 MP
31 MP

32 Administrativ

33 Beneficiar
34 MP+DIRIGINTE
35 MP
36 MP+SS

37 SS

38 Administrativ
39 MP
40 MP
41 AQ
42 MP
43 MP
44 DIRIGINTE

45 MP+DIRIGINTE

46 MP+DIRIGINTE
47 MP
48 MP
49 MP+DIRIGINTE
50 MP+DIRIGINTE
51 TOPO
52 MP+SS
53 MP

54 MP

55 MP
56
57 MP
58 MP+DIRIGINTE
VERIFICARE PROIECT
59 MP
60
61 MP
62 MP
63 MP+ECHIPA
64 MP
65 MP

66 MP

67 MP
68 MP+SS
69 MP+DIRIGINTE
70 MP
71 MP
72
73 SS
74 MP+SS
DIRIGINTE +
75
PROIECTANT

TRASARE
76 MP+SS+TOPO

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107

108

109
110
111
112
113
114

115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129 RTL
130
131
a unui proiect
Detalii activitate
ORGANIZARE SANTIER -3 containere -birou CU AC,magazie,vestiar plus wc eco(atentie chei)
PAZA organizare santier (BARACA +SURSA CALDURA,CURENT)
Legaturi la retele ale baracilor (curent,apa)
Imprejmuire OS
Platforma betonata sau balastata
Mese,scaune,dulapuri,multifunctionala ,mop,galeata ,AC
Bannere SC CONSTRUCTII SA
Procedura OS-exista proiect sau nu ?vb diriginte (ridicare topo,plan de situatie,parte scrisa,certif urbanism)
Demolare/desfiintare OS
Stabilire cu exactitate cheltuielile in afara celor directe(de la economic)
Polita asigurare

Deviz,oferta licitatie furnizori,liste cantitati,analiza de pret,extras materiale,utilaje,transp,manopera,fisa limita,ore+valoare


manopera pe articole,ore+valoare utilaje(in excel)

Verificare existenta indicatori tehnico-economici in contract


Contracte de subantrepriza cu :precizarea ca pv vor fi intocmite de catre ei cu numele AG conform pv tip+model completa
graficv insusit ,abexa tabel echipe de management SEF SANTIER DE SPECIALITATE,deviz,conventie ssm,jurnal de santier
obl,predarea doc(tot ce s-a primit de la beneficiar),predare front de lucru

Cerere oferta materiale(cu si fara transport),utilaje proprii +altele,transport proprii+altele,manopera proprii+altele

Lista preturi reale firma materiale,manopera necalif plus calif ,utilaje,transport


Confruntarea proiectului cu terenul ,neconcordantele se vor semnala proiectantului
Pichet PSI
Analiza tehnico-economico proiect dupa PVRTL
Biblioraft carte tehnica cu primul dosar intocmit deja iar toate actele ce tin de CT se vor tine aici
Telefoane (si fax)+adrese mail(salvate si trimise echipei de management):diriginte,beneficiar,proiectant,reprez retele(de la
primire amplasament),isc,subantreprenori
Vb beneficiar ptr depozitare material rez din sapatura (sau proprietari aproape de locul de munca)
Primire Contractul cu Beneficiarul (cu nr inreg si toate semnaturile ,stampilele)
Primire PT(partea scrisa(inclsiv progr de control isc ,studiu geo dupa NP-074-2013,expertiza tehnica daca e cazul)-partea d
deviz) plus proiect in format dwg ptr topo (inclusiv ridicarea topo)
Certificat de urbanism
Avize si acorduri apa-canal,electrica,telecom,gaz,mediu,CJ,MUZEU,DIR Agric,Apele Romane,etc

Autorizatie de construire (verificare valabilitate si termen executie sa coresp cu contractul de exec,daca este si ptr DTOE)

Stabilire de catre MP a echipei de management(SS,RC,REC,RTE) -Decizie echipa de management


Proiect de management al traficului cu aviz de la politie daca e cazul
Filmare toata lucrarea inainte de inceperea efectiva lucrarii
Grafic de executie fizic si valoric GANT,OPEN PROJECT
Planul de SSM +toate fisele muncitorilor albastre+rosii pe santier ,bocanci,salopeta,casti,veste
reflectorizante,jachete,cizme,manusi,manusi chimicale,genunchere,pelerina,costum scafandru,pantaloni pescar,disp de rid
bordurilor,etc
Ordin de incepere a lucrarilor
Predare primire amplasament cu bornele de reper
Panouri de identificare a santierului cu datele din contract
Semnalizare lucrari conf proiect manag trafic daca e cazul ,conf proiect inainte de inceperea efectiva a lucrarilor

Anuntare din timp a riveranilor de inceperea santierului prin afise pe scari bloc ptr evitarea masinilor parcate pe strada

Echipament de protectie personal implicat in executie casti,bocanci,veste


Intocmire formular/adresa ISC FD conf Legii 10/1995 cu modif ulterioare art 25 lit d
Necesar materiale,utilaje,transport ,forta de munca
PCCVI semnat RTE
Rapoarte de progres saptamanale
Planse A0 cu planul de situatie general
Programul de control avizat de catre ISC cu faze determinante

Stabilire procedura+formularistica decontare lucrari : masuratori pe articole cu istoric ,cumulat,rest,explicatii(cu PV conf PC


PUC,acte calit materiale,buletine de incercari,planse,poze),situatii de lucrari,factura

Stabilit procese verbale cu dirigintele si completate inainte de inceperea executiei +tip note de constatare
Tabel dupa grafic cu actele lunare necesare :ACTE CALITATE MATERIALE,PROCESE VERBALE,ACTE LABORATOR,
Stabilire fisa postului(ptr poiect) a fiecarui membru al echipei de management (r.ec-balanta la sf lunii,etc)
Verificare daca se pot deconta doar materialele fct de ctr si dirig
Stabilire verificari,incercari,determinari laborator si contract cu lab grd 2 daca e cazul,plus costuri
Verificat proiect dpdv topo -tabel coordonate topo
Verificare studiu geo prin sondaj cu utilajul
Studio geotehnic cu stampila verificator Af
Verificare lucrari in cadrul proiectului care sa nu corespunda domeniului/subdomeniului de autorizare al dirigintelui si/sau
verificatorului de proiecte
Verificare existenta caiete de sarcini
Verificare respectarea avizelor,acordurilor a proiectului
Verificare existenta referatului de verificare a proiectului de catre verificator
Verificare organizare de santier in proiect si primire amplasament ptr organizare
Verificare parte desenata(daca sunt toate DE)-parte scrisa-deviz
Verificare plan de situatie daca apar diferente mari de cote (Z) in zone apropiate
Verificare proiect sau procedura de urmarire a comportarii cosntructiei pe durata exploatarii
Verificare existenta breviarelor de calcul precum si verif dpdv al calculelor
Posibilitate folosire DROPBOX
Verificat categoria de importanta a lucrarii
Verificat semn+stampila(verif domeniu/subdomeniu) verificator proiect atestati

Pregatit foldere cu contracte(exec,sub,furniz,prest servicii),cu dosare conf CT scanate,cu filmul initial poze lucr ascunse si d
exec,cu coresp ,cu deviz,fisa lim,liste cant,analiza de pret,extrase resurse,masuratori tip lipova

Trimis RTE proiectul in format electronic(parte scrisa-parte desenata-deviz)


Asigurarea evacuarii apelor meteorice si izvoarelor
Verificare sansa sit arhelogic
Manual instruire beneficiar la PIF
Verificare personal calificat al subantreprenorului
Readucerea terenului/amplasamentul la starea initiala la sfarsitul proiectului
Defrisare,decapare pamant vegetal ptr trasare
Ap foto ptr lucrari ascunse
Vb proiectant/beneficiar proiect format dwg si trimis topo

Markeri negru,banda semnalizare alb/rosu,banda izolir galben/rosu,cuie topo,ciocan 2 kg,topor,tarusi metalici de lemn ,3 T
uri,sfoara dulgher,sfoara de zugrav, boloboc de sfoara 3 buc, boloboc 1 m cu 3 bule,nivela 2,5 -3,0 m,nivela optica(sau
digitala,laser,gps),vinclu,spray marcaj rosu/verde,metru lemn 2 buc,ruleta 5 m,ruleta 50 m,distomat,roata de masurat dist
cu plumb,furtun de nivel,

Certificat de urbanism
Avize si acorduri apa-canal,electrica,telecom,gaz,
Autorizatia de construire/desfiintare si valabilitatea ei
Decizie echipa de management
Echipament de protectie personal implicat in executie casti,bocanci,veste
Filmare toata lucrarea inainte de inceperea efectiva lucrarii
Grafic de executie fizic si valoric cel putin lunar
Necesar materiale,utilaje,transport ,forta de munca
Ordin de incepere a lucrarilor
Panouri de identificare a santierului cu datele din contract
verificare a sistemului calitatii in constructii
verificare existenta PCCVI si analizarea acestuia
Planse A0 cu planul de situatie general
Predare primire amplasament cu bornele de reper
Verificat existenta program de control avizat de catre ISC cu faze determinante si daca este corelat cu fazele tehnologice
Stabilit procese verbale,FAM-uri,formulare,proceduri cu dirigintele inceperea executiei
SSM
Stabilire verificari,incercari,determinari laborator si contract daca e cazul
Studio geotehnic cu stampila verificator Af
Verificat expertiza tehnica daca e DALI
Verificat studio topo
Verificat respectare nivele de cerinte fundamentale aplicabile
Verificat proiect dpdv topto -tabel coordonate topo
Veriifcat SF/DALI
Verificare existenta indicatori tehnico-economici
verificare insusire expert tehnic la DALI si PT
Verificat concordanta dintre prevederile avizelor si DTAC si PT
Verificat scenariu de securitate la incendiu
Verificat daca s-au respectat cerintele din expertiza in DALI si PT
Verificare organizare de santier in proiect si primire amplasament ptr organizare
Verificat existenta fise tehnice echipamente si utilaje
Verificare parte desenata-parte scrisa-deviz corelare
Verificare existenta detalii de executie ptr toate elementele importante din proiect si stampilate semnate de verificatorul d
proiecte
Verificare proiect sau procedura de urmarire a comportarii cosntructiei pe durata exploatarii
Verificat categoria de importanta a lucrarii si calculul
Verificat referat verificator si conformitatea cu cerintele din prioiect
Verificat stampila verificator proiect atestat partea desenata
Proiect in format dwg si pdf
Verificat compatibilitatea domeniilor dirigintelui de santier cu lucrarile din proiect precum si verificat in registru isc

Verificat compatibilitatea domeniilor responsabilului tehnic cu executia cu lucrarile din proiect precum si verificat in registr
Lista cu toate nr de telefoane,adrese mail,nr fax ale pers implicate in proiect (proiectant,beneficiar,executant,resp
utilitati,diriginte,consultant,isc)
Echipa beneficiarului inclusiv dirigintele si consultantul
Verificat existenta diverse si neprevazute si ce procentaj
Contractul de lucrari semnat stampilat de parti
Verificat perioadei de garantie
Echipa de management a executantului(sef santier,manager proiect,RTE,resp tehnic,resp ec,AQ,CQ)
ORGANIZARE SANTIER -3 containere birou,magazie,vestiar plus wc eco
Bannere SC CONSTRUCTII SA
Legaturi la retele ale baracilor (curent)
PAZA organizare santier
Anuntare isc incepere lucrare
COMUNICARE INVESTITOR FINALIZARE LUCRARI CU CONF DE PRIMIRE
in 5 yile de la primirea com exec inv solicita desemnarea reprey in comisia DE RTL ,STABILESTE DATA ORA SI LOCUL
transmite isc comunicarea exec ,referatele pe spec a proiect si a dirig ,valoarea,in vederea elib adev prin care se conf platil
isc
fact implicati comunica in 10 yile de la primirea solicit repreyentantul desemnat
inv numeste comisia de receptie in maxim 3 yile de la primirea tuturor comunicarilor si transmite tuturor data,ora si locul