Sunteți pe pagina 1din 3

Prenumele:

COEFICIENTUL DE Clasa:
Timp de lucru 45 minute
INTELIGENŢA
13. Care dintre cele cinci figuri nu se încadreazã în
1.Care dintre cele cinci animale face notã grup?
discordantã cu celelalte?
urs şarpe vacã câine tigru (A) (B) (C) (D)
2.Aranjând literele RABVEI într-o anumitã ordine
veţi obţine un cuvãnt care semnificã:
ţarã mare judeţ oraş animal
3.Alegeţi dintre cele cinci figuri notate cu litere pe (E)
aceea care se potriveşte logic în problemã:

este pentru ceea ce este pentru? 14.Alegeţi cuvântul potrivit pentru rezolvarea
raţionamentului:
COPACUL ESTE PENTRU SOL CEEA CE
(A) (B) (C) (D) (E) COŞUL ESTE PENTRU...
fum caramidã cer garaj acoperiş
4.Care din seria de cinci cuvinte are o semnificaţie
diferitã comparativ cu celelalte? 15.Care cifrã nu se potriveşte în şirul urmãtor:
cartof parã mãr prunã caisã 9 - 7 - 8 - 6 - 7 - 5 - 6 - 3
5.Alegeţi dintre cele cinci figuri notate cu litere pe nouã opt şase cinci trei
aceea care se potriveşte logic în problemã:
16.Care dintre cele cinci cuvinte se potriveşte cel
este pentru ceea ce este pentru? mai puţin în seria:
pipãit gustat auzit zâmbit vãzut
(A) (B) (C) (D) (E)
6.Radu are 12 ani,de trei ori mai mult decât fratele 17.Care dintre imagini întruneşte raţionamentul de
sãu.Câţi ani va avea Radu când va fi numai de douã mai jos:
ori mai în vârstã decât fratele sãu?
se comparã cu ca şi cu ?
15 16 18 20 21
7.Alegeţi cuvântul potrivit pentru rezolvarea (A) (B) (C) (D) (E)
raţionamentului: 18.Leontin este mai înalt decât Radu,Adrian este
FRATELE ESTE PENTRU SORÃ CA ŞI mai mic decât Leontin.Care dintre afirmaţiile de
NEPOTUL PENTRU... mai jos este corectã?
mamã tatã matuşã unchi nepoatã (a) Adrian este mai înalt decât Radu
8.Care dintre cele cinci „figuri” se aseamãnã cel (b) Adrian este mai mic decât Radu
mai puţin cu celelalte? (c) Adrian este la fel de înalt ca şi Radu
A Z V N E (d) Nu se poate stabili cine este mai înalt
9.Care dintre cele cinci cuvinte completeazã logic
raţionamentul: 19.Care dintre obiectele de mai jos se potriveşte cel
LAPTELE ESTE PENTRU PAHAR CEEA CE mai puţin cu celelalte?
ESTE SCRISOAREA PENTRU... şosetã cãmaşã pantof portmoneu pãlãrie
timbru stilou plic destinatar poştã
10.Care dintre cele cinci figuri nu se încadreazã în 20.Care din cifrele de mai jos completeazã logic
grup? raţionamentul :
RAARRAR:3113313=RARAARAR :?
(A) (B) (C) (D) (E)
(a) 13133131
(b) 13133313
(c) 31311131
11.Care dintre cifrele notate cu litere completeaza
(d) 31311313
logic rationamentul AMAL:LAMA=5232 ?
(e) 31313113
(a) 2523 (b) 3252 (c) 2325 (d) 3225 (e) 5223
21.Aranjând într-o anumitã ordine literele
„ALIMON” , se va obţine o denumire de:
12.Dacã câţiva „SMAUG” sunt totodatã „THOR”
mare ţarã oraş fluviu animal
şi câţiva „THOR” sunt totodatã „THRAIN”,atunci
22.Care figura din seria de mai jos se potriveşte cel
câţiva „SMAUG” vor fi neapãrat „THRAIN”.
mai puţin cu celelalte?
adevarat fals parţial adevãrat
Numele:
(A) (B) (C) (D) (E) bomboane a avut Anca iniţial în pungã?
11 22 23 45 46
23.Rezolvaţi raţionamentul alegând cuvântul 33.Care dintre cele cinci cuvinte are o semni
potrivit: ficaţie diferitã de celelalte?
GLONŢUL ESTE PENTRU PUŞCÃ LA FEL CA grâu fân orz ovãz orez
ŞI PIATRA PENTRU... 34.Care dintre cifre nu este la locul potrivit?
a)praştie (b)perete (c)tun (d)maşinã (e)şosea 2- 3 - 6 - 7 - 8 - 14 - 15 - 30
24.Dacã câţiva „BIFUR” sunt „BOFUR” şi fiecare 35.Alegeti figura corespunzãtoare pentru
„GLOIN” este totodatã si „BOFUR” ,atunci câţiva rezolvarea raţionamentului:
„BIFUR” vor fi şi „GLOIN”.
adevãrat fals parţial adevãrat se raporteazã la ca şi la?
25.Care dintre cele cinci figuri se deosebeşte şi nu
face parte din grup? (A) (B) (C) (D)

(A) A1 (B) E8 (C) D4 (D) B2


(E)
(E) C3 36.O staţie cosmicã a înregistrat trei mesaje
ciudate.Oamenii de stiinţã le-au studiat şi au
26.Care dintre literele din şirul de mai jos nu se descifrat urmãtoarele:
potriveşte logic cu celelalte? „ELROS ALDARION ELENDIL” înseamnã:
A–D–G–I–J–M–P–S „EXPLOZIE PERICULOASA DE RACHETE”
D I J M S „EDAIN MINATUR ELROS” înseamnã:
„FOC PERICULOS PE NAVA COSMICA”
27.Alegeţi figura care completeazã în mod logic „ALDARION GIMILZOR GONDOR” înseamnã:
raţionamentul: „EXPLOZIE FATALA DE GAZ”
Care este semnificaţia cuvântului „ELENDIL”?
se raporteaza la ca si periculos explozie racheta gaz nimic
la? 37.Care dintre obiecte face notã discordantã cu
celelalte?
(A) (B) (C) ferastrãu cuţit lingurã lopatã pilã
38.Alegeţi cuvântul potrivit pentru rezolvarea
raţionamentului:
(D) (E) CUREAUA ESTE PENTRU CATARAMÃ CEEA
CE PANTOFUL ESTE PENTRU...
şosetã deget picior picior şiret talpã picior
28.Costul unui articol a fost redus cu 20%.Dupã 39.Care dintre figuri nu se potriveşte logic în seria
reducerea de preţ,cu ce procent trebuie sã fie ridicat de mai jos?
preţul produsului ca sã ajungã la costul iniţial?
15% 20% 25% 30% 40% (A) (B) (C) (D) (E)
29.Care dintre metalele notate mai jos este de altã
categorie decât celelalte? 40.Ştefan a primit rest la magazin 6 lei.În total a
cupru fier bronz staniu plumb primit 7 monede,printre care 2 identice.Ce valoare
30.Alegeţi imaginea potrivitã pentru completarea este înscrisã pe acestea?
raţionamentului: 5 bani 15 bani 25 bani 1 leu 3 lei
41.Care dintre figurile de mai jos se deosebeşte
se raporteazã la ca şi la? într-un fel anume de celelalte?
(A) (B) (C) (D)

(E) (A) (B) (C) (D)


31.Care dintre cele cinci cuvinte se aseamãnã cel
mai puţin cu celelalte patru?
flacon ceaşcã vanã pâlnie tavã (E)
32.Anca a primit cadou o pungã de bomboane 42.Aşezând într-o anumitã ordine literele
Dupã ce a mâncat una,a dat jumãtate din cea a NYOLEC,veţi obţine denumirea unui:
rãmas surorii sale.Aceasta a mai mâncat o ocean ţarã fluviu oraş insulã
bomboanã şi restul a împãrţit în mod egal cu 43.Care dintre figuri completeazã în mod logic
fratele ei.Au mai rãmas cinci bomboane.Câte raţionamentul:
mâna este pentru manuşã ca şi piciorul pentru?
(A)minge (B) scaun (C) cap (D) pãlãrie (E) nu aparţine grupului?
pantof şuncã ficat cotlet ceafã costiţã
44.Dacã fiecare „WARG” este totodatã şi 56.Dacã fiecare „FLEEP” este totodatã şi
„TWERP” şi nici un „TWERP” nu este „SLOOP” şi fiecare „SLOOP” este şi „LOOPI”
„GOLLIOM” atunci nici un „GOLLIOM” atunci fiecare „FLEEP” trebuie sã fie şi „LOOPI”
nu poate fi „WARG”. adevãrat fals parţial adevãrat
adevãrat fals parţial adevãrat 57.Care dintre cele cinci figuri completeazã logic
45.Care dintre animalele de mai jos face parte din raţionamentul?
altã categorie? se raporteazã la ca şi la?
cal cangur zebrã cerb mãgar
46.Care dintre figuri nu se potriveşte în seria de
mai jos? (A) (B) (C) (D)

(A) A B (B) E F (C) I J (E)


D C H G L K
(D) (E)
M N Q R
58.Care dintre cele cinci categorii se aseamãnã cel
O P T S
mai puţin cu celelalte?
47.Rezolvati raţionamentul alegând cuvântul acru ar hectar metru pãtrat iard
potrivit:
DEGETUL PENTRU MÂNA ESTE CEEA CE 59.Care dintre figuri rezolvã raţionamentul?
FRUNZA ESTE PENTRU...
pom creangã floare scoarţa Pãmântului se raporteazã la ca şi la?
48.Un vânzãtor îşi trimite la magazie ajutorul sã
aducã 9 pepeni.Acesta poate sã aducã deodatã
numai 2 pepeni.De câte ori trebuie sã meargã la
(A) (B) (C) (D)
magazie ajutorul ca sã transporte 9 pepeni?
4 4½ 5 5½ 6 (E)
49.Care dintre figurile din seria de mai jos se
deosebeşte de celelalte? 60.Capul unui peşte are 9 cm lungime.coada este
(A) (B) (C) (D) egalã cu capul plus ½ din lungimea corpului.
(E) Lungimea corpului este egalã cu suma lungimii
capului şi a cozii.Care este lungimea peştelului?
50.Care dintre cuvinte completeazã raţionamen- 27 cm 54 cm 63 cm 72 cm 81 cm
tul :
PICIORUL ESTE PENTRU GENUNCHI CEEA
CE MÃNA ESTE PENTRU...
deget cot antebrat umãr
51.Care dintre cele cinci figuri nu se potriveşte
în seria de mai jos?

(A) (B) (C)

(D) (E)

52.Şerban este în acelaşi timp printre cei mai buni


19 elevi din clasã şi printre cei mai slabi 19 elevi
ai clasei.Câţi elevi are clasa?
19 35 36 37 38
53.Rezolvati raţionamentul:
APA ESTE PENTRU GHEAŢÃ LA FEL CA
LAPTELE PENTRU...
miere caş cozonac cafea prajiturã
54.Care dintre cifre nu face parte din serie?
1- 2 - 5 - 10 - 13 - 26 - 29 - 48
55.Care dintre cele cinci produse alimentare