Sunteți pe pagina 1din 2

1. Se citesc 3 numere. Să se determine care dintre ele este mai mare.

2. Se citesc cifrele unui număr începând cu cea mai


semnificativă(adică prima). Să se afișeze numărul obținut.
3. Se citește un număr.Află dacă e prim sau nu.
4. Se citesc 3 numere naturale. Să se determine care dintre cele 3
numere are mai mulți divizori naturali.
5. Se citesc 3 numere naturale de maxim 9 cifre.Care dintre ele are
oglinda mai mare.
6. Se citește un număr de maxim 9 cifre. Să se determine numărul
format doar din cifre pare și numărul format numai din cifre impare
în ordinea apariției lor.
7. Se citesc 2 numere. Să se determine cel mai mare număr care se
poate forma din primul număr luând 2 cifre precum și cel mai mic
număr care se poate forma din cifrele pare ale celui de al doilea
număr.
8. Se citește un număr de maxim 9 cifre. Să se determine cați divizori
primi și naturali are numărul.
9. Se citește un număr de maxim 9 cifre. Să se determine cea mai
mică cifră a sa.
10. Se citește un număr de maxim 9 cifre. Determină două dintre
cele mai mari cifre ale lui.
11. Să se determine 2 dintre cele mai mici cifre ale unui număr de
maxim 9 cifre.
12. `Să se determine cele mai mari 3 cifre ale unui număr.
13. Să se determine cele mai mari 3 cifre ale unui număr de maxim 9
cifre.
14. Se citește un număr de maxim 9 cifre . Să se determine cea mai
mică și cea mai mare cifră pară a lui.
15. Se citește un număr de maxim 9 cifre . Să se determine cel mai
mare număr care se poate forma din cifrele lui luându-se doar cifrele
impare .
16. Se citește un număr de maxim 9 cifre . Să se determine cel mai
mare număr care se poate forma di cifrele sale .
17. Se citește un număr de maxim 9 cifre . Să se determine cel mai
mic număr par care se poate forma din cifrele pare ale numărului.
18. Să se determine toate numerele de 7 cifre care au oglinda număr
prim .
19. Să se numere câte numere naturale de 9 cifre care au k divizori
naturali .
20. Să se determine câte dintre numerele de 8 cifre au x divizori pari și
y divizori impari .
21. Se citește un număr n de maxim 9 cifre . Să se determine toate
numerele naturale mai mici decât n care sunt perfecte .
22. Se citește un număr n . Să se afișeze toate numerele prime mai
mici decât n care au oglinda număr perfect.
23. Să se determine toate numerele de 8 cifre care au oglinda
ultimelor 5 cifre număr prim și numărul de divizori al numărului format
din primele 3 cifre este par .