Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL DE CORIGENŢĂ
CLASA a IX- a
BIOLOGIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Proba Scrisă
Varianta 2

SUBIECTUL I 45 Puncte
A. Scrieți noțiunile cu care trebuie completate spațiile libere din afirmația următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă:
Acizii nucleici sunt …………………….și……………………….. 10 puncte
B. Apreciati afirmatiile cu adevarat (A) sau fals (F) Transformați propozițiile false în
propoziții adevărate. 15 puncte
1. Ereditatea este însușirea organismelor de a transmite descendenților diferite caractere.
2. Ariciul este un mamifer rozător.
3. Nucleul este un constituent specific celulei procariote.
C. Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de
răspuns. 10 puncte
1. Sunt mamifere cu excepția:
a. iepurelui
b.șopârlei-cenușii
c.balenei
d.liliacului
2. Celula procariotă prezintă:
a. centrozom
b.lizozomi
c.ribozomi
d. dictiozomi
3. În urma diviziunii meiotice se obțin:
a. 2 celule diploide
b.4 celule haploide
c.4 celule diploide
d. 2 celule haploid
4. Morunul este:
a. mamifer
b.reptilă
c.pește
d. amfibian

D. Dați două exemple de grupe de mamifere; scrieți în dreptul fiecărei grupe, câte un
exemplu reprezentativ. 10 puncte
SUBIECTUL II 45 Puncte

1. Celulele se împart în procariote și eucariote: 30 puncte

a) Caracterizați o componentă celulară de bază, precizând: denumirea acesteia, o particularitate


structurală, rol. 15 puncte

b) Stabiliți o deosebire între celula procariotă și cea eucariotă. 5 puncte


c) Alcătuiți un minieseu intitulat ”Membrana celulară”, folosind informația științifică adecvată.
10 puncte
2. Genetica este știinșa eredității și variabilității organismelor. 15 puncte

a) Numiți planta utilizată de Gregor Mendel în cercetările sale. 2 puncte


b) Precizați o deosebire între monohibridare și dihibridare. 4 puncte
c) Dați 2 exemple de boli ereditare și precizați un simptom la una dintre ele. 9 puncte

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu


Punctajul obținut se împarte la 10, astfel obținându-se nota finală.

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA