Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE


CLASA a X- a
BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Scrisă
Varianta 2

SUBIECTUL I 40 Puncte
A. Scrieți noțiunile cu care trebuie completate spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât
aceasta să fie corectă: 5 puncte
Cele două mișcări respiratorii prin care se realizează ventilația pulmonară sunt…………și…...............

B. Scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
10 puncte

1. În expirație:
a. volumul cutiei toracice scade
b. volumul cutiei toracice rămâne constant
c. volumul cutiei toracice crește
2. Urina se formează la nivelul:
a. Ureterelor
b. Uretrei
c. Rinichilor
3. Globul ocular este alcătuit din mai multe învelişuri, dispuse dinspre exterior spre interior,
astfel:
a. sclerotică, coroidă, retină;
b. slerotică, retină, coroidă;
c. coroidă, slerotică, retină;
4. Leucocitele:
a. sunt anucleate
b. transportă gazele respiratorii
c. au rol în apărarea organismului
C. Apreciați afirmațiile cu adevărat (A) sau fals (F) Transformați propozițiile false în propoziții
adevărate. 15puncte

1. Celulele cu conuri au rol în vederea nocturnă.


2. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din rinichi și căi urinare.
3. În cazul miopiei imaginea se formează în fața retinei.
D.Precizați principalele tipuri de nutriție din lumea vie; dați câte un exemplu de organism pentru
fiecare tip de nutriție. 10 puncte

SUBIECTUL II 50 Puncte

1. Fotosinteza și respirația sunt două procese esențiale întâlnite în lumea vie. 25 puncte
a) Precizați care sunt gazele implicate în ambele procese. 5 puncte
b) Definiți respirația și fotosinteza. 10 puncte
c) Construiți 4 enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific
adecvat. 10 puncte
- Boli ale sistemului respirator
- Ventilație pulmonară
2. Răspundeți la următoarele întrebări: 25 puncte

a) Comparați artera aortă cu venele pulmonare, având în vedere următoarele criterii: cavitățile inimii cu
care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulației sângelui prin aceste vase de sânge.
10 puncte
b) Realizați o schemă a circulației mari (sistemice). 10 puncte
c) Precizați cum comunică între ele camerele inimii. 5 puncte

NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu


Punctajul obținut se împarte la 10, astfel obținându-se nota finală.

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA