Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL DE CORIGENȚĂ
CLASA a IX- a
BIOLOGIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Proba Orală
Bilet 1
1. DEOSEBIREA DINTRE STRUCTURA CELULEI PROCARIOTE ȘI CEA A CELULEI
EUCARIOTE

2. DIVIZIUNEA CELULARĂ INDIRECTĂ

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL DE CORIGENȚĂ

CLASA a IX- a
BIOLOGIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Proba Orală
Bilet 2

1. ROLUL URMĂTOARELOR COMPONENTE CELULARE: MITOCONDRII, RIBOZOMI,


NUCLEU, PERETE CELULAR

2. DIVIZIUNEA CELULARĂ DIRECTĂ

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

CLASA a IX- a PROFESIONALĂ


BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Orală
Bilet 1

1. SISTEME IMPLICATE ÎN REALIZAREA FUNCȚIEI DE NUTRIȚIE LA MAMIFERE SI


ROLUL ACESTORA

2. EXCREȚIA LA PLANTE

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

CLASA a IX- a PROFESIONALĂ


BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Orală
Bilet 2

1. ENUMERAȚI ORGANELE DE SIMȚ ȘI PRECIZAȚI ROLUL LOR

2. SISTEME IMPLICATE ÎN REALIZAREA FUNCȚIEI DE RELAȚIE LA MAMIFERE SI


STRUCTURA ACESTORA

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

CLASA a IX- a PROFESIONALĂ


BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Orală
Bilet 3

1. RESPIRAȚIA LA PLANTE

2. DIGESTIA LA MAMIFERE

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

EXAMENUL PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

CLASA a IX- a PROFESIONALĂ


BIOLOGIE
SESIUNEA AUGUST 2018

Proba Orală
Bilet 4

1. OCHIUL – ALCĂTUIRE ȘI ROL

2. SISTEMUL CIRCULATOR – ALCĂTUIRE ȘI SCHEMA CIRCULAȚIEI PULMONARE


(MICA CIRCULAȚIE).

EVALUATOR: Prof. ARDELEAN DELIA