Sunteți pe pagina 1din 8

INCLUDEPICTURE VIZA DIRECTOR,

"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \* VIZA RESPONSABIL CATEDRĂ/COMISIE METODICĂ,
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
anul școlar 2018-2019
SEMESTRUL I
NR............../.........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


DISCIPLINA/MODULUL: TUNSORI PENTRU FEMEI

PROGRAMA VALABILĂ: 3915/18.05.2017

PROFESOR PROPUNĂTOR: CLASA FILIERĂ, PROFIL NUMĂR ORE/ MANUAL/AUTOR/EDITURĂ


SĂPTĂMÂNĂ
ARDELEAN DELIA ELENA TEHNOLOGICĂ, SERVICII
a X-a C a X-a C 1

Nr. Unitatea de rezultate ale Conținuturile învățării Săptămâna Obs.


crt. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore

Tunsori pentru femei


Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Tunsori clasice 7.2.1. Consilierea Tunsori clasice pentru
pentru femei clientei 7.3.1. Analizarea femei:
7.1.1. Prezentarea 7.2.2. Folosirea cu atenție a -scopul tunsorii
conținutului calculatorului caracteristicilor -clasificare în funcție de 5 S1-
consilierii clientei pentru alegerea clientei modul de execuție: cu S5
7.1.2. Prezentarea tunsorii potrivite 7.3.2.Consilierea foarfeca sau cu briciul
operațiilor de 7.2.3. Selectarea clientei cu Norme de igienă specifice
pregätire a locului resurselor necesare răbdare folosind Norme de securitate și
de muncä executärii modalitäți diverse sănătate în muncă
7.1.3. Prezentarea tunsorilor de vizualizare a specifice
operațiilor de 7.2.4. Pregätirea tunsorii Norme de protecție a
pregătire a clientei locului de muncă 7.3.3. Alegerea mediului specifice
7.1.4. Prezentarea 7.2.5. Pregătirea de comun acord Tunsori pentru femei 12 S6-
normelor de clientei in vederea cu clienta a realizate cu foarfeca S17
securitate şi sănătate realizärii tunsorii tunsorii (tunsoarea garcon,
in inuncă şi a celor 7.2.6. Executarea 7.3.4.Respectarea tunsoarea demigarcon,
de protecție a tunsorilor clasice formei tunsorii tunsoarea în linie dreaptă,
mediului specifice pentru femei decisä de comun tunsoarea în scări):
7.1.5. Prezentarea 7.2.7. Adaptarea acord cu clienta -caracterizarea fiecărui tip
normelor de igienñ tunsorilor 7.3.5. Realizarea de tunsoare realizată cu
specifice clasice la tunsorilor clasice foarfeca
7.1.6.Caracterizarea earacteristicile pentru femei -resurse (instrumente,
tunsorilor pentru clientei conform tehnicii aparate, materiale și
femei realizate cu 7.2.8. Verificarea de lucru produse)
foarfeca (tunsoarea tunsorii 7.3.6.Respectarea -pregătirea locului de
garcon, tunsoarea 7.2.9. Realizarea normelor de muncă
demigarcon, pieptänärii pärului securitate şi -consilierea clientei pentru
tunsoarea in linie in funcție de tipul sănätate în muncă alegerea tunsorii potrivite
dreaptă, tunsoarea in tunsorii şi a normelor de -pregătirea clientei
scäri) igienă specifice (protejarea îmbrăcămintei,
7.1.7. Descrierea 7.3.7.Respectarea așezarea clientei într-o
tehnicii de lucru normelor de pozitie comodă și, în
pentru tunsorile protecție a acelaşi timp, optimă
realizate cu foarfeca mediului pentru lucrător)
7.1.8.Caracterizarea specifice -tehnica de lucru pentru
tunsorilor pentru 7.3.8.Asigurarea fiecare dintre tunsorile
femei realizate cu calitäții lucrärii realizate cu foarfeca
briciul sau lama de -controlarea calității
tuns (tunsoarea in -adaptarea tunsorilor
unghi, tunsoarea clasice realizate cu
ovală, tunsoarea in foarfeca la
linie dreaptä) caracteristicile clientei
7.1.9. Descrierea -realizarea pieptănăturii
tehnicii de lucru (resurse, tipuri, tehnica de
pentru tunsorile lucru)
realizate en briciul
sau lama de tuns
7.1.10. Explicarea Tunsori pentru femei 1 S18
regulilor de adaptare realizate cu briciul sau
a tunsorilor de bazä lama de tuns (tunsoarea
la forma feței şi a în unghi):
craniului -caracterizarea fiecărui tip
7.1.11. Descrierea de tunsoare realizată cu
realizärii briciul sau lama de tuns
pieptănäturii pentru -resurse (instrumente,
fiecare tip de aparate, materiale și
tunsoare y”» produse)
-pregătirea locului de
muncă
-consilierea clientei pentru
alegerea tunsorii potrivite
-pregătirea clientei
(protejarea îmbrăcămintei,
așezarea clientei într-o
pozitie comodă și, în
acelaşi timp, optimă
pentru lucrător)
-tehnica de lucru pentru
fiecare dintre tunsorile
realizate cu briciul sau
lama de tuns
-controlarea calității
tunsorii prin: verificarea
lungimii părului,
observarea formei
tunsorii, retușarea
imperfecțiunilor tunsorii
-adaptarea tunsorilor
clasice realizate cu briciul
sau lama de tuns la
caracteristicile clientei
-realizarea pietănăturii
(resurse, tipuri, tehnica de
lucru)
INCLUDEPICTURE VIZA DIRECTOR,
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \* VIZA RESPONSABIL CATEDRĂ/COMISIE METODICĂ,
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
anul școlar 2018-2019
SEMESTRUL II
NR............../.........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


DISCIPLINA/MODULUL: TUNSORI PENTRU FEMEI

PROGRAMA VALABILĂ: 3915/18.05.2017

PROFESOR PROPUNĂTOR: CLASA FILIERĂ, PROFIL NUMĂR ORE/ MANUAL/AUTOR/EDITURĂ


SĂPTĂMÂNĂ
ARDELEAN DELIA ELENA TEHNOLOGICĂ, SERVICII
a X-a C a X-a C 2
Unitatea de rezultate ale
învățării /Rezultate ale învățării
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. Tunsori pentru femei
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Tunsori clasice 7.2.1. Consilierea Tunsori pentru femei
pentru femei clientei 7.3.1. Analizarea realizate cu briciul sau
7.1.1. Prezentarea 7.2.2. Folosirea cu atenție a lama de tuns (tunsoarea
conținutului calculatorului caracteristicilor în unghi, tunsoarea ovală,
consilierii clientei pentru alegerea clientei tunsoarea în linie
7.1.2. Prezentarea tunsorii potrivite 7.3.2.Consilierea dreapta‘):):
operațiilor de 7.2.3. Selectarea clientei cu -caracterizarea fiecărui tip S19-
pregätire a locului re*urselor răbdare folosind de tunsoare realizată cu 7 S25
de muncä necesare executärii modalitäți diverse briciul sau lama de tuns
7.1.3. Prezentarea tunsorilor de vizualizare a -resurse (instrumente,
operațiilor de 7.2.4. Pregätirea tunsorii aparate, materiale și
pregătire a clientei locului de muncă 7.3.3. Alegerea produse)
7.1.4. Prezentarea 7.2.5. Pregătirea de comun acord -pregătirea locului de
normelor de clientei in vederea cu clienta a muncă
securitate şi sănătate realizärii tunsorii tunsorii -consilierea clientei pentru
in inuncă şi a celor 7.2.6. Executarea 7.3.4.Respectarea alegerea tunsorii potrivite
de protecție a tunsorilor clasice formei tunsorii -pregătirea clientei
mediului specifice pentru femei decisä de comun (protejarea îmbrăcămintei,
7.1.5. Prezentarea 7.2.7. Adaptarea acord cu clienta așezarea clientei într-o
normelor de igienñ tunsorilor 7.3.5. Realizarea pozitie comodă și, în
specifice clasice la tunsorilor clasice acelaşi timp, optimă
7.1.6.Caracterizarea earacteristicile pentru femei pentru lucrător)
tunsorilor pentru clientei conform tehnicii -tehnica de lucru pentru
femei realizate cu 7.2.8. Verificarea de lucru fiecare dintre tunsorile
foarfeca (tunsoarea tunsorii 7.3.6.Respectarea realizate cu briciul sau
garcon, tunsoarea 7.2.9. Realizarea normelor de lama de tuns
demigarcon, pieptänärii pärului securitate şi -controlarea calității
tunsoarea in linie in funcție de tipul sănätate în muncă tunsorii prin: verificarea
dreaptă, tunsoarea in tunsorii şi a normelor de lungimii părului,
scäri) igienă specifice observarea formei
7.1.7. Descrierea 7.3.7.Respectarea tunsorii, retușarea
tehnicii de lucru
pentru tunsorile
realizate cu foarfeca
7.1.8.Caracterizarea
tunsorilor pentru
femei realizate cu
briciul sau lama de
tuns (tunsoarea in
unghi, tunsoarea
imperfecțiunilor tunsorii
ovală, tunsoarea in
-adaptarea tunsorilor
linie dreaptä) normelor de
clasice realizate cu briciul
7.1.9. Descrierea protecție a
sau lama de tuns la
tehnicii de lucru mediului
caracteristicile clientei
pentru tunsorile specifice
-realizarea pietănăturii
realizate en briciul 7.3.8.Asigurarea
(resurse, tipuri, tehnica de
sau lama de tuns calitäții lucrärii
lucru)
7.1.10. Explicarea
regulilor de adaptare
a tunsorilor de bazä
la forma feței şi a
craniului
7.1.11. Descrierea
realizärii
pieptănäturii pentru
fiecare tip de
tunsoare y”»
2. 7.1.12. Precizarea 7.2.10.Identificare 7.3.9.Informarea Tunsori moderne pentru 8 S26-
surselor de a surselor de permanentă femei: S33
informare despre informare despre asupra ultimelor -surse de informare despre
ultimele tendințe în tendințele in tendințe in modă ultimele tendințe în
domeniul tunsorilor domeniul și a modular de materie (cataloage de
pentru femei tunsorilor pentru realizare a specialitate, internet, școli
femei tunsorilor specializate, seminarii,
7.2.11. Analizarea moderne gale de prezentare)
noilor informații 7.3.10. Realizarea -resurse (instrumente,
despre tunsorile tunsorilor aparate, materiale și
7.1.13. Prezentarea penfrufemei şf moderne pentru produse)
conținutului ãsimilarea /or i“n femei conform -pregătirea locului de
consilierii clientei

7.1.14. Prezentarea
operațiilor de
practfCo curentà
pregătire a locului muncă
de muncă -consilierea clientei pentru
7.2.12. Consilierea
alegerea tunsorii potrivite
clientei
-pregătirea clientei
(protejarea îmbrăcămintei,
7.1.15. Prezentarea așezarea clientei într-o
7.2.13. Selectarea
operațiilor de pozitie comodă și, în
resurselor necesare
pregätire a clientei acelaşi timp, optimă
executärii
tehnicii de lucru pentru lucrător)
tunsorilor moderne
7.1.16. Prezentarea 7.3.11.Respectare -etape de lucru
7.2.14. Pregătirea
normelor de a normelor de -tehnici moderne ( pivot-
locului de muncă
seciiritate şi sănătate securitate şi point, slice, free-hand,
în inuncã specifice sănătate in muncä tehnici actuale) —
7.2.15. Pregătirea
7.1.17. Prezentarea şi a normelor de descriere, executare
clientei pentru
normelor de igienă igienă specifice -efectele tehnicilor
realizarea tunsorii
specifice 7.3.12.Asigurarea moderne
7.1.18.Caracterizare calității lucrärii -tehnica de lucru pentru
7.2.16. Executarea
a aspectului realizarea tunsorilor
tehnicilor moderne
tunsorilor moderne moderne specifice
de lucru
7.1.19. Descrierea colecțiilor anuale
7.2.17. Executarea
tehnicilor noi de -controlarea calității
tunsorilor moderne
executare a tunsorii
7.2.18. Efectuarea
tunsorilor pentru -realizarea pieptănăturii
pieptänäturilor
femei (resurse, tipuri, tehnica de
pentru tunsorile
7.1.20. Descrierea lucru).
moderne
realizärii
pieptänăturii pentru
tunsorile de damã
moderne.
Recapitulare și evaluare S34-
3. 2
finală modul S35