Sunteți pe pagina 1din 1

Problema planar

Avem un poligon convex cu n noduri și o listă de muchii.

Fiecare muchie unește două noduri cu ajutorul unui arc de elipsă (o curbă ce își păstrează convexitatea,
adică nu conține punctre de inflexiune).

O muchie poate fi interioară sau exterioară, în funcție de poziția ei față poligon.

Vom desena toate muchiile în poligonul dat în așa fel ca să obținem un graf planar, adică muchiile lui să
nu se intersecteze două câte două.

Pentru un poligon dat și o listă de muchii putem construi mai multe grafuri planare. Două grafuri planare
G1 și G2 se consideră echivalente dacă pentru orice două muchii corespunzătoare în cele două grafuri,
acestea ambele sunt interne sau ambvele sunt externe.

Două grafuri corespunzătoare aceleiași liste de muchii se consideră distincte dacă există cel puțin o
preche de muchii cu stări diferite.

Exemplu.

fie n=5, și muchiile (1,3) (2.4) (3.5) (4,5), putem construi următoarele grafuri planare:

1 1 1

5 2 5 5
2 2

4 3 4 3 4 3

În exemplele de mai sus, primele două grafuri planare sunt echivalente, pentru că muchiile (1,3) și (3,5)
sunt interioare, iar muchiile (2,4) și (4,5) sunt exterioare.

Ultimul graf planar desenat este distinct de primele două pentru că muchiile (1,3), (3,5) și (4,5) sunt
interioare iar muchia (2,4) este exterioară.

Cerința problemei:

Cunoscând numărul de noduri, respectiv lista muchiilor, să se determine numărul grafurilor planare
distincte două câte două.

(Pentru datele din exemplu există 4 grafuri planare distincte).