Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura insolvenţei, procedură judiciară, reprezintă un proces în cadrul căruia în acord

cu prevederile art. 1 Cod procedură Civilă este înfăptuită justiția. Este o procedură specială, cu
reguli derogatorii de la dreptul comun, înfăptuirea justiției fiind subsumată scopului prevăzut de
art. 2 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și
principiilor procedurii insolvenței prevăzute de art. 4 din lege. 11

Aceasta se poate deschide, conform prevederilor art. 65 din lege coroborat cu art. 41
alin. 1, doar în urma judecăţii efectuate de către tribunalul specializat în a cărui circumscripție
debitorul a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței, cu
privire la o cerere formulată de către persoanele cărora legea le recunoaşte calitatea procesuală
activă (debitorul, creditorii) sau legitimarea procesuală (Autoritatea de Supraveghere Financiară)
pentru a formula o asemenea cerere.

1
Coord. Gheorghe Piperea, autori Cătălin Antonache, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Alexandru Rățoi-Pârvu,
Rebeca Dan, Luiza Hagiu-Codul Insolvenței, note-corelații-explicații-art. 1-203, Editura C.H.Beck, București, 2017,
pag.399