Sunteți pe pagina 1din 1

DUHUL SFÂNT

1. CINE ESTE DUHUL SFANT?


o Un înger puternic
o A 3-a persoana a trinitatii
2. CUM POT PRIMI DUHUL SFANT ?
o Prin credinta si pocainta
o Prin fapte bune
o Mergand la biserica
3. CAND PRIMESC DUHUL SFANT ?
o Cand ascult cu urechile si cred cu inima
Evanghelia
o Cand îi deschid inima si-l las înauntru
o Azi daca vreau
4. CE ROL ARE DUHUL SFANT
o Sa ma invete
o Sa imi reaminteasca cuvintele Scripurii
o Sa imi înnoiasca mintea
o Sa ma calauzeasca in tot adevarul
o Sa ma convinga de pacat
o Sa ma apere
5. CUM MAI ESTE NUMIT DUHUL SFANT
o Aparatorul
o Duhul adevarului
o Duhul lui Cristos