Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare. Genul liric. Vocabularul. Fonetica.

Clasa a VIII-a

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor de mai jos:

Te uită, frunza pică irosită


Şi vântul geme prohodind departe!
Puţină vreme încă ne desparte
De iarna tristă, prea curând sosită!...

Ca un palat pustiu, cu geamuri sparte,


Pădurea noastră tace părăsită:
Eu singur cânt cu voce obosită
Şi trec prin încăperile-i deşarte...

S-au dus privighetorile măiestre;


Pustiu e cuibul blândei turturele...
Ah, unde-i şuierul mierliţei sure!

Pierdut din stolul mândrei lor orchestre,


Ce trist răsună cânturile mele
În liniştea adâncă din pădure...
(Șt. O. Iosif, Toamnă)

Subiectul I ( 70 de puncte )

1.(6p) Menţionează câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte din text: geme, obosită,
deșarte.
2.(6p) Identifică în text trei cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.
3.(12p) Explică modul de formare a cuvintelor subliniate în text.
4.(6p) Transcrie din text două cuvinte care își pot schimba valoarea gramaticală (în afara celor identificate
la exercițiul anterior). Menționează la fiecare valoarea din text, apoi alcătuiește un enunț cu o altă valoare
morfologică și precizeaz-o.
5.(6p) Identifică (prin încercuire) diftongii din versurile: Ah, unde-i şuierul mierliţei sure!/ Pierdut din
stolul mândrei lor orchestre...
6.(6p) Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: geamuri, tace, privighetorile.
7.(6p) Desparte în silabe cuvântul punctual și enunță regulile folosite.
8.(6p) Precizează rima, ritmul şi măsura primei strofe.
9.(6p) Transcrie din textul dat trei imagini poetice diferite și numește-le.
10.(10p) Explică, în 3- 5 rânduri, relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia.

Subiectul II (20 de puncte )


Redactează o compunere de minimum 15 rânduri, în care să argumentezi apartenenţa textului Toamnă de
Șt. O. Iosif la genul liric.
În compunerea ta trebuie:
- să definești opera lirică;
- să menţionezi patru trăsături ale operei lirice;
- să ilustrezi cele patru trăsături prin raportare la textul dat;
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.

Se acordă din oficiu 10 puncte. Succes!

PROF. CHELARU ELENA-LIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU