Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru – clasa a X-a A

1. Să se determine 𝑥 ∈ ℝ pentru care sunt definite expresiile:


4 3 𝑥+2 5 2𝑥+1 3−𝑥
a) √9 − 𝑥 2 + √ ; b) √ +√ .
𝑥−1 𝑥 2 +𝑥−2 𝑥 2 +5𝑥+4
2. Să se calculeze:
a) √26 ; e) 4√0,0001 ; i)
12
√1253 ∙ 255 ∙ 55 ;
3 3 3
b) √−27 ; f) √−0,125 ; j) √4√256 ;
5
7 1 g) √210 ∙ 3−5 ; k) (√3)
5 15
;
c) √ ; 4
2187
h) √256 ∙ 4096 ; 5 10
9
d) √512−1 ; l) (√72 ) .
3 5 4
3. Să se determine partea întreagă a numerelor: √1396 ; √45 ; √−800 ; √675.
4. Să se introduce factorii sub radical:
4 3
a) 2 √3 ; c) −3 √4 ;
2 5 27 13 1
b) √ ; d) − √− .
3 16 3 2
5. Să se scoată factorii de sub radical:
3
a) √24 ; c) √36 ∙ 511 ;
5 4
b) √8√32 ; d) √(−3)5 ∙ (−2)7 .
6. Să se raţionalizeze numitorii fracţiilor:
4 6
a) 9 ; c) ;
√8 √5+√3−√2
2 1
b) ; d) 5 .
√5−√3 √2−1
7. Să se compare numerele:
3
a) √11 şi √11 ; 4 4 3 2
3
c) √ şi √ ;
81 27
b) 2√2 şi √9 ;
4
6 6 5
d) √ √32 şi √ √16.
8. Să se verifice egalităţile:
12 8 3 6 4
a) √2√8 ∙ √8√2 ∙ √ √29 = 2 ;
3 2 4 5 3
3 4 6
b) √33 ∙ ( √√3) ∙ √ √3: ( √ √35 ) = 3 √3.
9. Să se calculeze media geometrică a numerelor:
a) 8, 200, 32 ;
b) 4, 54, √10 − √7, √10 + √7 ;
3 3 3
c) √4 + √2 + 1, 1 − √2, 8.