Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT GEOMORFOLOGIE ȘI CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU

Agisoft PhotoScan Pro 1.0.4

Generarea unui ortofotoplan şi a modelului numeric al


terenului, fără puncte de control (GCP)
- Tutorial -

Sursa: http://www.paulillsley.com/GoPro/Airphoto/

Profesori coordonatori Studenți


Prof. univ. dr. Bogdan Andrei Mihai Andi-Mihai Lazăr
Lect. dr. Constantin Nistor Ștefania-Alexandra Oancea

BUCUREŞTI
2014
PREZENTARE GENERALĂ

Agisoft PhotoScan Pro 1.0.4 permite să creați imagini ortorectificate, georeferențiate, de


înaltă rezoluție (de până la 5 cm folosind puncte de referință la sol) și modele digitale ale terenului
extrem de detaliate, stocate în structuri poligonale neregulate și texturate. Fluxul de lucru complet
automatizat permite chiar și unui non-expert să se ocupe de mii de imagini pe un computer personal.
Caracteristici cheie:
- triangulare fotogrammetrică
- generare, editare și clasificare de nori de puncte
- generare și texturare modele 3D
- export DEM și ortomozaic georeferențiat
Formate de fișier acceptate: (intrare) JPEG, TIFF, PNG, BMP, JPEG Multi-Picture Format
(MPO) etc.; (ieșire) GeoTIFF, Google KML, 3DS Max, Universal 3D, PDF, PDF 3D etc.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Se deschide softul Agisoft pentru prelucrarea imaginilor.

Figura 1. Fereastra principală

2
Pentru inserarea imaginilor se creează un nou chunk apăsând click dreapta pe Workspace și se
selectează Add Chunk.

Figura 2.

Crearea acestui chunk este necesară pentru adăugarea și stocarea imaginilor de prelucrat. Se apasă
click dreapta pe acesta și se selectează Add Photos.

Figura 3.

3
Cu ajutorul ferestrei Add Photos se selectează blocul de aerofotograme ce urmează a fi procesat și
se apasă butonul Open.

Figura 4.

În fereastra de vizualizare se observă că imaginile au fost inserate sub formă de puncte, în ordinea
în care acestea au fost preluate din teren (avion, UAV, dronă). Dispunerea acestora ne poate face o
idee despre cum a fost efectuat zborul fotogrammetric.

Figura 5.

4
Se efectuează calibrarea camerei cu care au fost obținute imaginile. Se accesează meniul Tools și se
selectează Camera Calibration. În partea din stânga jos a ferestrei de lucru lângă tab-ul Workspace
se poate accesa tab-ul Ground Control. Aici se găsesc date cum ar fi coordonatele imaginilor din
chunk și altitudinea la care au fost efectuate.

Figura 6.

Calibrarea propriu-zisă se poate face manual dacă dispunem de datele complete ale camerei cu
care acestea au fost efectuate. În această fereastră se vor introduce parametrii acesteia.

Figura 7.

5
În cazul nostru, pentru a efectua în mod precis calibrarea, vom utiliza fișierul de metadate al camerei.
Acest fișier conține datele tehnice ale camerei cum ar fi distanța focală sau timpul de expunere.
Calea către acest fișier este următoarea: Universitatea Bucuresti - FAE Drones - Camera lens
calibration - 16mm sony lens apsc.xml. Se selectează, și se deschide (Open).

Figura 8.

Fișierul de metadate introdus modifică și completează automat valorile câmpurilor din Camera
Calibration. Se selectează OK.

Figura 9.

6
Următorul pas constă în selecția aerofotogramelor ce urmează a fi procesate și se vor „scoate” cele
ce nu sunt necesare. Se selectează aerofotogramele de șters, se apasă click dreapta și Remove
cameras.

Figura 10.

Procesarea corectă a imaginilor se efectuează cu minimum 4 fotograme alăturate, astfel încât


acestea să formeze un poligon. Ele trebuie să fie alăturate deoarece trebuie să se suprapună atât
longitudinal, cât și lateral.

Figura 11.

7
Se începe prelucrarea propriu-zisă a imaginilor selectate. Primul pas este reprezentat de orientarea
relativă a imaginilor – proces ce se efectuează accesând meniul Workflow din bara de task-uri a
softului, și se selectează Align Photos. Alinierea imaginilor constituie prima etapă de prelucrare.

Figura 12.

În fereastra Align Photos se pot selecta parametrii procesului cum ar fi numărul limită de puncte
comune ce urmează a se genera. Se vor utiliza parametrii predefiniți și se apasă OK.

Figura 13.

8
În acest moment se începe procesarea. Primul pas este reprezentat de orientarea relativă – softul
procesează informația și caută asemănările de signatură spectrală, adică găsește un pixel și vecinii
lui și efectuează o serie de calcule în așa fel încât să identifice punctele comune dintre imagini. Astfel,
nu este nevoie să le alegem noi. Desigur, în fotogrammetria de bază punctele comune se aleg și
manual.

Punctele de orientare relativă leagă detaliile dintr-o ortofotogramă, de detaliile corespunzătoare din
cealaltă ortofotogramă. Ca Workflow-ul să fie complet, ar mai trebui să mergem în teren cu un GPS
bun, un GPS diferențial (D-GPS). În funcție de sateliții vizibili, se calculează poziția precisă a punctului
pe care îl descriem noi prin diferențiere. Altfel spus, putem obține o serie de puncte în plus, foarte
utile pentru orientarea absolută.

Figura 14.

După orientarea relativă, Agisoft ne va reprezenta aerofotogramele în 3 dimensiuni, în pozițiile în


care acestea au fost obținute și punctele de control generate în urma procesului anterior. Punctele
generate sunt puncte de legătură între imagini, ce se apropie destul de mult de un model digital
simplificat. În procesul de orientare relativă s-a determinat poziția imaginilor una față de cealaltă, și
în același timp le-am determinat și poziția în raport cu sistemul de preluare (cu camera) – pentru că
imaginile se formează undeva într-un plan ipotetic pe care noi trebuie să-l reconstruim.

9
Figura 15.

Al doilea pas este reprezentat de crearea unui nor de puncte - Build Dense Cloud - ce se găsește tot
în meniul Workflow. Acesta este un model intermediar (ajutător) al suprafeței terenului.

Figura 16.

10
Se deschide fereastra procesului în care se va selecta calitatea.

Figura 17.

După ce se apasă OK se începe procesarea.

Figura 18.

11
Figura 19.

Tot din meniul Workflow se selectează Build Mesh. Acesta creează o acoperire raster continuă, o
interpolare de puncte, și deci un model de interpolare a punctelor din norul pe care l-am generat
anterior.

Figura 20.
12
Se selectează parametrii procesului din fereastra Build Mesh și se apasă OK.

Figura 21.

Figura 22.

13
După procesare se va crea un mesh, un model 3D al suprafeței.

Figura 23.

În imaginea procesată se pot observa formele pozitive și negative ale reliefului.

Figura 24.

14
Ultimul pas este reprezentat de crearea unei texturi – Build Texture; poate fi accesat tot din meniul
Workflow.

Figura 25.

Se setează parametrii procesării.

Figura 26.
15
Este necesar ca la Mapping mode să se selecteze Orthophoto. Se dă OK, și se începe procesarea.

Figura 27.

După ce se încheie procesarea, se poate observa produsul final pregătit pentru export.

Figura 28.

16
Exportul se realizează accesând meniul File  Export Orthophoto  Export JPEG/TIFF/PNG

Figura 29.

În fereastra cu afișată se selectează proiecția cartografică a imaginii și ceilalți parametrii pentru


export. La Blending Mode se selectează modul de export al datelor, în funcție de necesităţi. De
asemenea, produsul se poate tăia în blocuri cu diferite dimensiuni, sau chiar se pot seta manual
coordonatele X și Y ale zonei de tăiat (exportat). Se poate crea un fișier de tip KML, fie un fișier de
tip world în care sunt descriși parametrii corecției.

Figura 30.

17
După stabilirea acestor parametri se selectează destinația fișierului, se alege o denumire pentru
acesta și se exportă. În cazul de față, fișierul a fost exportat în formatul TIFF/GeoTIFF (.tif), acest tip
de fișier putând fi deschis de mai multe programe, nu doar GIS.

Figura 31.

După ce a fost selectată destinația fișierului softul începe procesarea și exportul.

Figura 32.

18
TIFF-ul rezultat (produsul final) se poate vizualiza în orice program de vizualizare imagini.

Figura 33. Produsul final al procesării vizualizat în Windows Photo Viewer

De asemenea, exportul se poate face și în format KMZ – un format specific softului Google Earth:
File  Export Orthophoto  Export Google KMZ.

Figura 34.

19
BIBLIOGRAFIE

 http://downloads.agisoft.ru/pdf/photoscan-pro_1_0_0_en.pdf
 http://www.agisoft.com/features/compare/
 http://www.agisoft.ru
 http://www.forestdesign.ro/index.php/agisoft

20