Sunteți pe pagina 1din 2

SC ABCSRL

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI


Conducerea ABC se preocupa permanent de imbunatatirea continua a performantele proceselor de:
- vanzare, executie si montaj a ……………………….
- antreprenoriat general pentru obiective de ……………………
- montaj, punere in functiune si realizare a activitatilor de service pentru ……………….
…………….

care sa corespunda asteptarile partilor interesate in conditii de eficienta economica pentru organizatie cu
respectarea principiilor dezvoltarii durabile, responsabilitatii sociale si a intereselor tuturor partilor interesate.

Conducerea ABC srl este preocupata si aloca resurse si pentru urmatoarele directii de dezvoltare:
- Cresterea satisfactiei partilor interesate prin imbunatatirea continua a performantei si calitatii produselor si
serviciilor oferite;
- Protejarea bunurilor informationale ale organizatiei si ale partenerilor de toate amenintarile;
- Asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor;
- Prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
- Mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor SMI;
- Crearea unui sistem propriu de monitorizare a riscurilor;
- Utilizarea durabila a resurselor si a mediului;
- Implementarea actiunilor de monitorizare, masurare si analizare a serviciilor in scopul imbunatatirii
eficacitatii si eficientei acestora;
- Prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale
- Desfasurarea proceselor in conformitate cu reglementarile interne si externe aplicabile organizatiei.
- Tinerea sub control al riscurilor operationale specifice SMC-SMM.

Sistemul de management este bazat pe implicarea fiecarui angajat si vizeaza succesul pe termen lung
prin satisfacerea cerintelor clientilor interni si externi si crearea de avantaje pentru toate partile interesate.
Managerul SMI este reprezentantul managementului pentru SMI este numit si imputernicit de
Directorul General cu proiectarea, implementarea, mentinearea si imbunatatirea SMI in cadrul organizatiei
avand autoritatea si responsabilitatea asigurarii implementarii cerintelor SMI.
Managerul SMI are acces permanent la conducerea organizatiei pentru analizarea functionarii SMI si
asigura informarea permanenta a conducerii in legatura cu functionarea SMI, evidentiind actiunile corective si
preventive intreprinse si evaluand efectele implementarii masurilor respective.
Buna functionare, eficacitatea si eficienta SMI se analizeaza anual de catre conducere in baza: analizei
rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate, programelor de imbunatatire, eventual a
reclamatiilor clientilor si studiilor de evaluare a satisfactiei clientilor si a personalului organizatiei etc.
Politica in domeniul calitatii si mediului se aplica tuturor activitatilor desfasurate in organizatie, iar
prevederile procedurilor SMI sunt obligatorii in activitatea tuturor angajatilor.
Directorul General va intreprinde masuri pentru a se asigura ca politica este inteleasa, implementata si
mentinuta la nivelul subdiviziunilor organizatorice pe care le conduc.
Politica calitatii si mediului este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de intelegere a acesteia este
evaluat la auditurile interne si cu ocazia instruirilor in domeniul SMI.

Cod: ………….Vers. 1
Fiecare angajat are obligatia de a constientiza principiile si obiectivele in domeniul calitatii si mediului
si de a-si imbunatati permanent activitatea.
Fiecare angajat are obligatia de a face propuneri de masuri de imbunatatire a activitatii pe care le
adreseaza Directorului General, acesta analizeaza oportunitatea si eficienta implementarii masurii respective
si daca este cazul decide implementarea masurii.
Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata „Politica in domeniul calitatii si
mediului” a firmei noastre au la baza conceptul dezvoltarii durabile si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor
clientilor, vizand, in principal:
 luarea deciziillor in conformitate prevederile legale in vigoare aplicabile si cu cerintele contractuale
privind calitatea produselor si serviciilor si cu cerintele de protejare a mediului si prevenire a accidentelor si
imbolnavirilor profesionale;
 prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor fata de mediu.

Politica in ceea ce priveste in managementul calitatii si mediului este in mod fundamental orientata
spre:
 Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, indeosebi spre cerintele contractuale,
performantele, disponibilitatea si pretul
 Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, asociatilor si ale comunitatii locale;
 Protejarea mediului inconjurator si utilizarea rationala a resurselor naturale;
 Imbunatatirea continua a performantelor de mediu, sanatate si securitate ocupationala
 Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile.

Politica ABC SRL in ceea ce priveste asigurarea calitatii produselor si serviciilor si managementul mediului
este orientata pentru respectare cerintelor de reglementare: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si a altor cerinte
de reglementare specifice domeniului de activitate.

Sistemul de management al calitatii si mediului acopera toate activitatile organizatiei si asigura


conducerii firmei garantia controlului asupra calitatii proceselor, produselor si serviciilor realizate. Sistemul de
management al calitatii si mediului va fi mentinut, imbunatatit continuu si extins in scopul satisfacerii
cerintelor tuturor partilor interesate (asociati, angajatii, clienti, colaboratori, furnizori, alte parti interesate).

Director General, ...........

Data: ………

Cod: ………….Vers. 1