Sunteți pe pagina 1din 1

Firma:S.C.INSTAL D Bucuresti Nr.

1376
C.F.:6842296 Data: 19.07.2018
Adresa, tel.,fax:
Bucuresti, Str. Polizu Nr.30 conform registrului
Tel./fax:021/2225500 de evidenta

REFERAT
Privind verificarea de calitate: Is,It
Proiect: 484/2018 Construire locuinta Sp+P+E+M(alipire calcan), foisor si imprejmuire teren Mun
TARGOVISTE, Jud DAMBOVITA
Faza: DTAC

1.Date de identificare:
 Proiectant general:. BAU GLOBAL SRL
 Proiectant de specialitate MICO PROIECT SRL
 Investitor: Dl A.O.POPESCU-persoana fizica
 Amplasament: Str. Parvan Popescu Nr 21A, Mun TARGOVISTE, Jud DAMBOVITA
 Data prezentării proiectului pentru verificare: 17.07.2018

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcţiei:


Lucrări de instalaţii sanitare si termice pentru o cladire noua, Sp+P+E+M cu destinaţia de locuinta
unipersonala, situata in Mun Targoviste proprietatea Dl A.O.Popescu
Isan: Lucrări de alimentare cu apa si canalizare la CT, grupurile sanitare si bucatarie.
Sursa: Reteaua de apa stradala, printr-un racord contorizat Dn40 din PEHD Pn6, montat ingropat in nisip,
sub adancimea de inghet ce asigura debitul si presiunea necesare alimentarii ob sanitare. Distribuţia
interioara de apa rece se face in ţeava de PP-R diverse diametre. Apa calda menajera este preparata in
regim instant in CT a cladirii, distributia pe trasee paralele cu apa rece. Canalizarea – la interior din ţeava
de PP ignifugata îmbinata cu inel din cauciuc racordate la reţeaua ext PVC-KG 160 mm ce deverseaza
gravitational in canalizarea stradala.
It- Sursa: Necesarul de căldura este asigurat de o CT echipata cu 1 cazan cu camera de ardere etansa si
evacuare fortata a gazelor de ardere (murala), montata in bucatarie, functionand cu combustibil gazos, cu
puterea 33 Kw, ce prepara agent termic a.c. pt instalatia de încălzire si a.c.m in regim instant. Siguranţa
instalaţiei este asigurata de elementele de limitare a temperaturii si presiunii din centrala murala, ce fac
parte din furnitura acesteia. Inst inc. cu corpuri statice- radiatoare din otel amplasate perimetral, echipate
cu robinete de reglaj pe tur si retur, dezaerisitoare manuale. Traseele de conducte sunt realizate din teava
de cupru pentru instalatii de incalzire. Distributia la corpurile de incalzire este de tip bitubular, inferior,
ramificat si se va face prin intermediul coloanelor verticale.
Conf. HG766/97 lucrarea este din categoria de importanta „C”
3. Documente ce se prezintă la verificare:
Piese scrise: Memoriu tehnic –instalaţii sanitare int, inst termice, retele ext apa-canal, Breviar de
calcul:inst sanitare , Determinare coef global de izolare termica”G”
Piese desenate: IS01, IT01, AC01 conform Borderou
4. Concluzii asupra verificarii:
In urma verificării se considera proiectul corespunzător, semnându-se si stampilându-se conform
Îndrumătorului

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare


Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Ing Corina Mereu Ing.Tudose Dan

S-ar putea să vă placă și