Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE NURSING

PENTRU ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

CU HEPATITĂ CRONICĂ(HCV)

CULEGEREA DATELOR
1.DATE PRIVIND IDENTITATEA PACIENTULUI
NUMELE SI PRENUMELE PACIENTULUI: P.T.

SEXUL:F

VÂRSTA:57 de ani

DATE ANTROPOMETRICE: -greutatea:86 kg

-înaltimea:180 cm

2.DATE DESPRE BOALĂ


MOTIVELE INTERNARII :ameţeli,inapetenţă,greţuri,vărsături,hepatalgii

Pacienta internată de pe data de 1 NOIEMBIRE 2018, aflată cu Hepatită cronică cu


virus C acuză instalarea bruscă ,cu o seară înainte ,a unei dureri in epigastru si
hipogastrul drept însoţită de greaţă şi vărsături numeroase.

ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE:Lipsă

ANTECEDENTE PERSONALE: HCV(din 2002),infecţie urinară,colecistită


cronică litiazică;

DIAGNOSTICUL DE INTERNARE:HCV formă cronică activă,colecistită acuta;

3.EXAMEN CLINIC PE APARATE

Stare generala: alterată

1
Tegumente şi mucoase: subicter scleral

Sistem ganglionar limfatic: nepalpabil

Sistem osteo-articular: integru, articulaţii mobile.

Sistem musculo-adipos: bine reprezentat.

Ap. Respirator:Torace normal conformat, mobil cu respiraţia,murmur vezicular


fiziologic, bilateral,sonoritate pulmonară normal;

Ap. Cardio-vascular: matitate cardiacă în limite normale, şoc apexian în spatiul V


i.c. stg. pe l.m.c., zgomote cardiace ritmice, artere periferice pulsatile bilateral,
TA=130/80 mmHg, AV=84/min.

Ap digestiv şi anexe: abdomen suplu depresibil, sensibil la palpare în hipocondrul


drept, ,inapetenţă,greţuri,vărsături bilioase,hepatosplenomegalie;

Ap uro-genital:loje renale libere, nedureroase;Giordano(-) bilateral;urini


normocrome,OGE normal conformate

SNC: OTS; ROT prezente bilateral, simetrice, semne meningiene (-).

4.ANALIZA SATISFACERII NEVOILOR FUNDAMENTALE

Nr.crt. Nevoia Manifestări de Manifestări de Surse de

2
fundamentală independenţă dependenţă dificultate

1 - Nevoia de a -frecvenţa - amplitudine


respira respiratorie18 r/min; normală.

şi de a avea o bună - respiraţii ritmice,


circulaţie. fără zgomote
patologice;

-mişcări respiratorii
libere;

2 - Nevoia de a bea şi - greaţă; dureri - procesul


a mânca abdominale; infecţios.
lipsa poftei de
mâncare; -
vărsături.

3 - Nevoia de a - - transpiraţii;
elimina

4 - Nevoia de a mişca - - ameteli - disconfort


şi a avea o bună abdominal
- durere
postură
abdominală
difuză;

- vărsături

5 - Nevoia de a dormi - somnolenţă. - procesul

3
si a se odihni infecţios

6 - Nevoia de a se - pacientul îşi alege -


îmbrăca şi dezbrăca vestimentaţia în
funcţie de anotimp,
stare psihică şi mai
ales adecvată vârstei

7 - Nevoia de a-şi - T= 37,3 0 C, - procesul


menţine temperatura fără frisoane infecţios
corpului în limite
normale

8 - Nevoia de a fi - păr curat, îngrijit; -icter sclero- -risc de


curat, îngrijit, a-şi tegumentar infecţie a
- urechi de
proteja tegumentele tegumentelor
conformitate - limbă
şi mucoasele
normală, curate; saburală, buze
uscate.
- unghii tăiate scurt,
îngrijite;

9 - Nevoia de a - funcţionarea - exprimare


comunica adecvată a organelor lentă datorită
de simţ; somnolenţei.

10 - Nevoia de a - foloseşte obiecte - -


acţiona conform religioase personale;
propriilor

4
convingeri şi valori

11 - Nevoia de a fi - pacientul uneori îşi - -


preocupat în manifestă stările
privinţa realizării sufleteşti;

12 - Nevoia de a evita - - starea -somnolenţă


pericolele generală
-ameţeli
alterată

13 - Nevoia de a învaţa - - deficit în a - pacientul a


să-şi păstreze sau acumula mai fost
să-şi recupereze cunoştinţe internat
sănătatea medicale pentru boala
cronică.

14 - Nevoia de a se - - momentan - boala în


recrea pacientul nu sine, frica de
se poate complicaţii
recrea, fiind
preocupat de
vindecare

5.DEPENDENŢA PACIENTULUI

5
a)PROBLEME ACTUALE DE DEPENDENŢĂ

- dificultatea de a se alimenta şi hidrata;


- greţuri şi vărsături;
- durere abdominală difuză;
- anxietate;
- vulnerabilitatea faţa de pericole;
- dificultatea de a se odihni;
- deficit de cunoştinţe medicale
b)PROBLEME POTENŢIALE

- risc de complicaţii;
c)STABILIREA GRADULUI DE DEPENDENŢĂ A PACIENTULUI

- dependenţă moderată – bolnavul este moderat dependent în satisfacerea


nevoilor
- fundamentale, pentru o perioadă de timp recurgând la ajutorul unei alte
persoane;
- dependenţă temporară – independenţa va surveni atunci când pacientul are
problema
- medicală rezolvată, dar mai ales când este pregătit să urmeze întocmai
prescripţiile
- medicului (când posedă cunoştinţele necesare, dar mai ales când
conştientizează gradul de risc al bolii).

6.DIAGNOSTIC DE NURSING

6
1. Durere abdominală legate de afecţiunea acută.
2. Dificultatea de a se alimenta şi hidrata din cauza greţurilor şi vărsăturilor.
3. Hipertermie legată de manifestarea generală infecţioasă, manifestată prin
creşterea temperaturii corporale.
4. Disconfort – legat de manifestările digestive.
5. Anxietate legată de evoluţia şi prognosticul bolii.
6. Vulnerabilitate faţă de pericole din cauza afecţiunii virale, manifestată prin
riscul de complicaţii .
7. Dificultatea de a se odihni din cauza manifestărilor bolii.
8. Deficit de cunoştinţe medicale .

7.PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR PACIENTULUI


OBIECTIVE:

- pacientul să prezinte temperatura corporală în limite normale în aproximativ


1-2 zile;
- pacientul să beneficieze de un mediu confortabil pe tot timpul internării;
- pacientul să fie alimentat şi hidratat corespunzător, pe tot timpul internării;
- pacientul să nu mai prezinte greţuri şi vărsături în următoarele zile;
- pacientul să fie investigat şi tratat conform diagnosticului pe tot timpul
internării;
- pacientul să aibă o stare de confort fizic în următoarele 3 zile, şi dispariţia
durerilor
- abdominale în timp de 1-2 zile;
- pacientul să fie supravegheat atent pe tot timpul internării;
a.INTERVENŢII:

- supraveghez, măsor şi notez funcţiile vitale şi vegetative;


7
- asigur condiţiile de microclimat şi mediu, salon aerisit, temperatura şi
umiditatea
- optimă – 22 0 C;
- recoltez probele de laborator indicate de medic;
- administrez medicaţia prescrisă de medic;

b.INTERVENŢII ZILNICE:

- asigur condiţiile de microclimat şi mediu : salon aerisit, temperatură şi


umiditate
- optime (22 0 C), lipsa curenţilor de aer;
- schimb lenjeria de pat şi de corp;
- supraveghez, măsor şi notez funcţiile vitale şi vegetative;
- administrez medicaţia prescrisă de medic;
- colaborez cu echipa de îngrijire;
- asigur regimul alimentar corespunzător bolii ;
- pregătesc bolnavul pentru recoltarea produselor biologice şi patologice şi
pentru
- examenele de laborator;
- supraveghez comportamentul bolnavului;
- pregătesc materialele şi instrumentele necesare recoltării;
- susţin educaţia pentru sănătate;
- verific gradul de luare la cunoştinţă de către bolnav a informaţiilor primite.