Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea lui Klapka din opera „Pădurea

Spânzuraților” de Liviu Rebreanu


Klapka este personajul principal din opera „Pădurea Spânzuraților” de Liviu Rebreanu,
căpitan de origine cehă în rezervă și avocat.

Războiul a schimbat total planurile de viitor a unor oameni, familiile lor, iar căpitanul
Otto din avocat a devenit militar. Klapka era un om ce se baza pe dreptate și nu era de
partea spâzurărilor, acest lucru este surprins în 2 fragmente „Klapka avu o cutremurare
și întrebă aproape înfricoșat ?” și „Otto plângea și se bătea cu pumnii în piept”.

Căpitanul era o persoană închisă noilor persoane, acest lucru este un lucru obișnuit
pentru toți, un instict al naturii, să nu credem în toți și în tot sugerează fragmentul
„adaugă Bologa căci el cam tăcea”. Din descrierea directă făcutăde autor acesta era
„tuns la piele, fața lui rotundă răspândea bunătatea și blândețe, deși în ochii lui tremura
o spaimă pe care încerca să o ascundă sub un surâs prefăcut și rece”. Putem spune că
era un om cu dublă identitate.

Din fragmentul „Klapka îl asculta gânditor, privindu-l mereu în ochi cu o străruință care
pe Bologa îl zăpăcea” ne dăm seama că Otto ceva căuta și inspecta la comportamentul
lui Bologa, ceva îi părea neobișnuit.

Se pare că Klapka era cu mult mai liniștit în cazul reflectorului sugerează fragmentul „Nu
înjura prietene și nu te înfuria, v-om nimici reflectorul”, dar țelul lui Apostol era anume
nimicirea lu și cât mai rapid, să nu se facă de rușine. Căpitanul era slab de fire și plin de
frică întrun moment dat, ne dăm seama din fragmentul „bâlbâia numai frica, glasul
căpitanului începu să-l indigneze, Simțea cum i se infiltra ura în sânge și alerga prin toate
vinele”.

Pe căpitanul Otto Klapka l-aș asemăna cu Pașa Hassan din opera „Pașa Hassan” de
George Coșbuc, deoarece ambii ajunși în momente nu se pot stăpâni și îi cuprinde o
teamă îngrozitoare, participă în război și nu dau dovadă de un lider curajos