Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea lui Ștefan Vodă din opera „Frații Jderi” de

Mihail Sadoveanu
Ștefan Vodă este personajul principal din opera „Frații Jderi” de Mihail Sadoveanu, fiul răposatului
Bogdan Voievod și domnul Țării Moldovei din acea perioadă.

Acest domnitor este un viteaz cu renume internațional, un domn ce era demn pentru această postură,
sugerează fragmentul „A ieşit la toţi craii spaimă despre acest ŞtefanVodă, cum că a bătut şi cetatea
Hotinului şi a Chiliei”.

Acesta era și un domn cinstit ce acorda o mare importanță poporului și chiar rezolva problemele în cel
mai scurt timp posibil, ne dăm seama din fragmentul „să-mi facă mie dreptăţile... L-au supus în juvăţ şi l-au
tăiat cu paloşul.” Deși este onest, acesta a fost controlat de emoții și a ucis pe Aron Vodă ca în cele din urmă
să îi pară rău de acest păcat și că chiar și cel mai rău dușman nu merită așa un sfârșit „pe Petru Aron-Vodă l-
a tăiat Ştefan-Vodă”.

Supranumit Ștefan cel Mare, nu datorită înălțimii, ci datorită faptelor, iubirii față de popor și curajului
manifestat, ne dăm seama din fragmentul „Deşi scund de statură, cei dinaintea sa, opriţi la zece paşi, păreau
că se uită la el de jos în sus.”

Ștefan Vodă este un simbol cheie în această operă, ba chiar „dintr-al şaselea an al domniei lui Ştefan-
Vodă, buruiana care se chiamă ruşine nu mai înfloreşte în Ţara Moldovei.”

Ștefan e și un domn creștin care respectă datinele, religia fiind un punct esențial și sursa de inspirație
pentru curaj și dreptate sugerează fragmentul „după ce se spovedi şi se împărtăşi în altar... veni şi
îngenunche... ca să-i vie putere pentru greutăţile ce se pregăteau ţării”

O altă sursă de putere pentru Vodă este calul său alb care îî aduce noroc întotdeauna la război și mulți
au încercat să îl fure pentru al câștiga pe Ștefan, ne dăm seama din fragmentul „ştie el că dacă piere acel cal,
cade jos şi Ştefan-Vodă”. Deși conform operei„l-a pălit o schijă la genunchi, din care pricină Ştefan-Vodă
pătimeşte încă.” Ștefan nu se dă jos de pe tron și continuă să lupte pentru interesele poporului.

Din punctul meu de vedere Ștefan Vodă este un erou național de care are tare nevoie Moldova de astăzi, l-
aș incadra în tipologia personajelor – conducatori de vis, deoarce Moldova nu a întâlnit vreodată un domn
atât de brav, atât de onest și atât de patriot.

Evaluare