Sunteți pe pagina 1din 7

ACT CONSTITUTIV

al
CREATIVE FASHION S.R.L.

Asociat unic,

POPESCU ANDREEA, cetatean roman, necasatorita, nascuta la


data de 20.09.1990 in Bucuresti, sector 2, domiciliata in Bucuresti, Str.
Carpati nr. 90, sector 2, identificata cu C.I. seria RD nr.793910, eliberat
de SPCEP Sector 2 la data de 13.07.2012, CNP 2900920430015.

Am hotarat constituirea unei societati comerciale cu raspundere


limitata (denumita in continuare ‘‘Societatea’’), in termenii si conditiile
prevazute in prezentul Act Constitutiv:

CAPITOLUL I. DENUMIREA

Denumirea societăţii este CREATIVE FASHION SRL.

Denumirea a fost verificata si rezervata conform dovezii privind


disponibilitatea firmei nr. 609080/10.01.2019, eliberata de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mun. Bucuresti.

In toate documentele, facturile, anunturile, publicatiile si orice alte


acte emanand de la Societate, denumirea Societatii va fi urmata de
initialele S.R.L.

Denumirea Societatii se poate schimba in baza deciziei asociatului


unic, in conditiile prevazute in prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL II. FORMA JURIDICA A SOCIETĂŢII

Societatea CREATIVE FASHION este o societate comerciala cu


răspundere limitată, persoană juridică română. Aceasta îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în
România şi cu prezentul act constitutiv.
CAPITOLUL III. SEDIUL SOCIAL

Sediul societăţii este în Bucuresti, sector 2, Str. Carpati nr. 90,


camera 1. Sediul social va putea fi mutat în funcţie de necesităţile
societăţii la o altă adresă conform Deciziei Asociatului Unic.

CAPITOLUL IV. DURATA

Durata de funcţionare a societatii CREATIVE FASHION este


nelimitată.

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL


SOCIETĂŢII

Domeniul principal de activitate – COD CAEN 141 Fabricarea


articolelor de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana

Activitate principala: Cod CAEN 1419 Fabricarea altor articole de


imbracaminte si accesorii n.c.a.
Activitati secundare:

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320 Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia


imbracamintei si lenjeriei de corp)

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia


confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru


1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de


galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de


imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de


harnasament

1520 Fabricarea incaltamintei

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte


si articole din piele

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu


caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse


de intretinere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediate


4690 Comert cu ridicata nespecializat

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare


predominanta de produse nealimentare

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor


acoperitoare de podea, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al


articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in


magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in


magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei


efectuat prin standuri, chioscuri si piete

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor


produse

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin


Internet

4799 Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor,


standurilor, chioscurilor si pietelor

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din


blana
CREATIVE FASHION SRL poate desfasura activitati de import-
export cu respectarea legislatiei in vigoare si orice activitate necesara
pentru a favoriza realizarea obiectului sau de activitate.

CAPITOLUL VI . CAPITALUL SOCIAL, PARTILE


SOCIALE

Capitalul social initial al societatii este de 200 lei, aport varsat


integral in numerar. Capitalul social este impartit in 20 de parti sociale, in
valoare de 10 lei fiecare, detinut in totalitate de catre asociatul unic
POPESCU ANDREEA.

Majorarea capitalului. Capitalul social poate fi majorat pe baza


Deciziei Asociatului Unic, prin emiterea de noi parti sociale.

Reducerea capitalului. Reducerea de capital se poate face pe baza


Deciziei Asociatului Unic, si devine efectiva numai dupa trecerea a doua
luni din ziua in care decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.

Partile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul


raspunde numai in limita partilor sociale ce le-a subscris. Patrimoniul
social nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale ale asociatilor.

Cesiunea partilor sociale. Partile sociale sunt indivizibile cu


privire la societatea care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru
fiecare parte sociala. Cesiunea partilor sociale se face potrivit legii. Catre
terti, cesiunea se poate face numai pe baza aprobarii Hotararii Asociatului
Unic. Cesiunea partilor sociale se inregistreaza in registrul societatii.

CAPITOLUL VII. CONDUCEREA EXECUTIVA A SOCIETATII.

Societatea va fi administrata pe o perioadă nelimitată, de


administratorul unic, cu puteri depline, POPESCU ANDREEA,
cetatean roman, necasatorita, nascuta la data de 20.09.1990 in Bucuresti,
sector 2, domiciliata in Bucuresti, Str. Carpati nr. 90, sector 2, identificata
cu C.I. seria RD nr.793910, eliberat de SPCEP Sector 2 la data de
13.07.2012, CNP 2900920430015.
CAPITOLUL VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE,
DIZOLVARE, LITIGII.

Modificarea formei juridice. Societatea va putea fi transformata in


alta forma de societate prin Hotararii Asociatului Unic, cu respectarea
cerintelor legii si a celor prevazute in actul constitutiv.

Dizolvarea societatii. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea


societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

- falimentul;

- in orice alta situatie in baza Hotararii Asociatului Unic.

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA SOCIETATII.

Exercitiul economico – financiar. Exercitiul economico - financiar


incepe la 1 Ianuarie si se incheie la 31 Decembrie al fiecarui an. Primul
exercitiu financiar incepe la data inmatricularii societatii si se incheie la
31 decembrie in acelasi an.

Repartizarea beneficiilor si pierderilor. Profitul societatii se


stabileste prin bilantul aprobat de catre Hotararii Asociatului Unic.

Beneficiile vor fi atribuite asociatilor proportional cu partile sociale


detinute din capitalul social sau in conformitate cu Hotararea Asociatului
Unic. Pierderile vor fi suportate de catre asociati proportional cu partile
sociale detinute.

Asociatii au dreptul sa retraga din caserie sume in avans ca


imprumut acordat asociatului, pe baza de contract de imprumut, oricand
in timpul anului, in masura in care nu este afectat capitalul social.

Personalul societatii. Selectarea, angajarea, precum si licentierea


personalului se va face de catre administratorul societatii. Contractele de
munca vor fi inregistrate la Camera de Munca in conformitate cu
legislatia in vigoare.
Prezentul act constitutiv a fost incheiat in 2 exemplare originale, cu
valoare juridica egala, astazi 11.01.2019

ASOCIAT UNIC

POPESCU ANDREEA