Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT

Constructia Pensiunii Turistice “ La Berbeci”


si a Utilitatilor de Agrement in Localitatea Jurilovca , Judetul
Tulcea

Student : Cristina Catalina Baran

Nr. Matricol: 18SE2029

Facultatea: Stiinte Economice

Management Anul III

CUPRINS
-2019-
I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI SI A SURSEI DE FINANTARE.......................................

1 Titlul proiectului...................................................................................................................

2 Localizarea............................................................................................................................

3 Descrierea contextului proiectului ......................................................................................

4 Justificarea ideii de proiect ..................................................................................................

5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului ......................................................................

II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI.................................................

1 Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului ......

2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului .................

3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului.......................................

4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului................................................................

5 Matricea cadru logic a proiectului.......................................................................................

III. STABILIREA RISCURILOR SI INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULUI..............................

1 Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului......................................................................

2 Indicatorii de evaluare a proiectului ....................................................................................

IV. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................

-2019-
1. Titlul Proiectului

Constructia Pensiunii Turistice “ La Berbeci” si a utilitatilor de agrement in localitatea Jurilovca , judetul


Tulcea .

2. Localizare

Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in intravilanul localitatii Jurilovca,
judetul Tulcea, zona turistica Jurilovca - portita(nordul Dobrogei).

Acesta se afla in aproprierea Portului Jurilovca si este deservit de drumul judetean 222 , fiind delimitat astfel
: - Sud Canalele Lacului Golovita

- Nord Str Postei

- Est proprietate privat

- Vest Portulul Jurilovca

3. Descrierea contextului proiectului

Ideea proiectului este fundamentata pe baza potentialului turistic crescut al localitatii Jurilovca , potential ce
poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei structuri de cazare de tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu
10 camere cu o capacitate de 20 de locuri proiectata astfel : subsol crama, partier cu receptie si restaurant, etajul
1 format din 10 de camera duble cu o capacitate de 20 locuri, pe acoperis vor fi instalate panouri solare, doua
eoliene casnice, instalarea unei centrale, piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea traseelo cu barca
Port Jurilovca- Port Portita, Port Jurilovca – Lacul Golovita – Lacul Razelm – Canalul Dunavat – Bratul Sfantul
Gheorghe

Beneficiarul acestui proiect este Societatea Comerciala ‘’JURILOVCA AC Societate cu Raspundere


Limitata , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/4/2018, cu sediul in localitatea Jurilovca , judetul
Tulcea, avand administrator pe Cristina Catalina Baran

Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urmeaza: obiectul principal de
activitate este incadrat conform CAEN la sectiunea I Hoteluri si restaurante , clasa 5520 Facilitati de cazare pentru
vacante si perioade de scurta durata , activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere .

-2019-
Misiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea manastirilor si a ruinelor din Tulcea,
Vizitarea Rezervatiei Naturare Delta Dunarii ,Cunoasterii traditiilor si a bucatariei Lipovensti , oferindule in
acelasi timp un mediu de cazare recreativ .

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de finantare creat de Uniunea
Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in randul statelor member UE , in Romania acesta
fiind reprezentat de Programul National de Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei
structurilor de productie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului
local in zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare :

- AXA 1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

- AXA 2 Imbunatatirea mediului si a peisajului natural

- AXA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajarea diversificarii


economiei rurale

- AXA 4 LEADER

Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza in Axa 3 , fiind pliat perfect pe
Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice punctand principalele obiective ale acestei masuri de a dezvolta
activitatile turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor
alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural .

Masura 313 dispune de o contributie publica de 544.222.774 Euro cu o cota de finantare de 50 % din totalul
cheltuielilor eligibile pentru activitatile generatoare de profit si 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
activitatile negeneratoare de profit .

Activitatile si cheltuielile eligibile sunt :

A) cele de investitii in infrastructura de primire turistica prin constructia, modernizarea, extinderea


si dotarea structurilor de primire turistice având pâna la 15 camere (pentru investitii în structuri de
primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse
prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) , unitatile de
primire turistica eleigibile fiind vile turistice , bungalouri , sate turistice , pensiuni si agropensiuni
turistice

B) Investitii in activitati recreationale prin investitii private în infrastructura turistica de agrement


independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari
de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee

-2019-
pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic , amenajarea de trasee montane
tematice , etc.

Tipuri de activitati eligibile Valoarea totala a Ajutorul public


cheltuielilor eligibile nerambursabil
incluse in proiect

Investiti in constructia si dotarea structurilor 250.000 Euro 125.000 Euro


de primire turistice

Investitii in infrastructura turistica de 36.500 Euro 36.500 Euro


agrement ( piscina , barci)

4. Justificarea ideii de proiect

La un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a numarului de turisti , acest
lucru fiind amplificat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere
a produselor turistice romanesti . Combinand cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic extrem de ridicat
al regiunii Rezervatia Delta Dunarii si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si
international rezulta o oportunitate ce poate fi exploatata odata cu punerea in practica a acestui proiect . La nivel
local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 6 a localitatii Jurilovca conform Listei cu
comunele cu potential turistic ridicat , numarului scazut de structuri turistice de cazare cu grad ridicat de comfort
care sa ofere servicii turistice diverse de alimentatie , agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de
cazare ).

Evolutia capacitatii de cazare si inoptarile in Judetul Tulcea

-2019-
-2019-
Activitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate obiectivele specifice a Strategiei de Dezvoltare a
Regiunii Sud - Est de a exploata potenţialul turistic al regiunii prin punerea în valoare a obiectivelor existente,
ridicarea la nivel competitiv a calităţii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaţii
specifice cerinţelor clientului modern, care să creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistică,
numărul de clienţi consumatori, îmbunătăţindu-se astfel imaginea regiunii şi creându-se o identitate benefică
atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu caracter recreativ si punerea in valoare a acesteia
, de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatile locale , dar si obiectivele Masurii 313 astfel :

Obiectivele Masurii 313 Obiective realizate de proiect

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi Se creeaza 10 locuri de munca .


de turism, în special pentru tineri şi femei

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi Diversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea


serviciilor turistice unei piscine , a unui traseu montan de drumetii si a unei
sali de fitness

Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor Se creste durata vizitelor la nivel local cu pana la 15 %

Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire Se creaza o structura de primire turistica cu grad ridicat
turistice la scară mica de comfort cu o capacitate de 20 persoane

Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării Se creaza facilitati recreationale prin amenajarea unei
accesului la zonele naturale de interes turistic piscine si a traseelor in Rezervatia Delta Dunarii .

Proiectul este o noutate pentru localitatea Jurilovca prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan
local prin amenajarea unei crame cu specific traditional , a unei piscine , unur trasee cu barca ce va duce la
cresterea atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca foloseste tehnologii ecologice inovatoare prin folosirea
panourilor solare pentru incalzirea apei si a eolienelor producerea energiei electrice, lucru ce duce la o scadere cu
aproximativ 50% a cheltuielilor de intretinere .

-2019-
Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la pastrarea si
promovarea culturii traditionale prin achizitionarea si construirea de obiecte traditionale de marca cum ar fi :

- Mobilier traditional

- Obiecte din ceramica/lut

- Tesaturi traditionale

- Construirea unui acoperis de stuf

Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posibilii clienti ai pensiunii , ei fiind reprezentati de turistii care
doresc sa viziteze zona , in special Gura Portitei si Rezervatia Delta Dunarii , acestia sunt caracterizati ca avand
o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri / obiecte si mestesuguri traditionale , istorie , peisaje montane , recreerea
in medii montane , acestia practicand urmatoarelor tipuri de turism :

- Turism religios / ecumenic

- Turism cultural

- Turism de odihna / recreere

- Agroturism

- Turism pentru practicarea pescuitului sportiv

Principalele nevoi ale beneficiarilor directi sunt :

 Transportul – acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia pensiunii a datelor
privind transportul in comun , date de contact firme de inchirieri autovehicule , firme taximetrie , etc.

 Cazarea - va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 20 locuri .

 Alimentatia – va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii .

 Recreerea - se va face cu ajutorul piscinei al traseelor cu barca

 Informarea - se va face de catre receptia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice


privind localitatea Jurilovca .

Pentru o buna prezentare beneficiarii directi vor fi cuantificati in inoptari/an , rezultand o valoare de 7300
inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a pensiuni pe zi inmultita cu numarul de zile
dintr-un an : 365 zile * 20 persoane ce pot fi cazate pe zi = 7300 inoptari/an .

-2019-
Grupul tinta va fi format din benefciarii directi care au o preferinta pentru unitatile de cazare de tip pensiune
traditionala cu un grad de comfort ridicat , pentru cuantificarea acestia vor fi exprimati tot in inoptari pe an :
10.950*40/100 = 2920 inoptari/an

Beneficiarul indirect este S.C. ‘JURILOVCA AC SRL , societate cu activitati in domeniul serviciilor
turistice de cazare , alimentatie , agrement si recreere .

ANEXA 1 : Date privind Beneficiarii directi , indirecti si Grupul tinta

5. Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului

Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unitate de alimentatie si de agrement
astfel :

A. Cladirea principala va cuprinde crama, restaurantul si spatiile de cazare , acestea vor avea un grad de
comfort si calitate de 3 stele conform reglementarilor Agentiei Nationale a Turismului si va fi dispusa
astfel :

 Subsol (100 m2) : - Crama cu o suprafata de 100 m2 amenajata in stil rustic cu pereti din caramida
rosie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte traditionale ( butoaie lemn , mobilier traditional
, obiecte traditionale de ceramica , tesaturi traditionale )

- Zona de acces cu o suprafata de 10 m2

 Parter (200 m2): - Birou receptie 15 m2

- Restaurant de 3 stele cu bucatarie (60 m2) dotata complet , sala de mese ( 80 m2)
decorata in stil rustic .

- Toaleta (25 m2)

- Zona de acces (20 m2)

 Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 10 camere duble , cu bai si toalete
proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele .

B. Piscina va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de 100 m , suprafata de 80 m2 , cu o


adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazuta cu sistem automat de filtrare a apei , va avea 30 de
sezlonguri si umbrele .

-2019-
C. Traseul cu barca va porni din portul Jurilovca, catre Gura Portitei, Rezervatia Naturala Periteasca-
Leahova, Rezrvatia Naturala Delta Dunarii. Traseul va dura intre 1 ora si -12 ore

D. Dotari tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala pentru incalzire, cu panouri solare pentru incalzirea
apei si eolienne ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % .

Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a activităţilor turistice care să contribuie la
creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului
rural in localitatea Jurilovca .

Obiectivele operationale :

 Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mica in localitatea Jurilovca prin
constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o capacitate de 20 de locuri ;

II. Elaborarea planului de Implementare a Proiectului

1. Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilor proiectului

Pentru o buna desfasurare si control a implementarii proiectului vor fi stabilite jaloanele astfel :

A. Echipa management

B. Contractat constructor

C. Amenajat piscina

D. Construit corp principal

E. Dotat si decorat spatiu cazare /restaurant / crama /piscina

F. Personal pensiune angajat

G. Personal barcagiu

H. Promovat pensiunie

-2019-
Pentru punerea in practica si realizarea jaloanelor se vor desfasura urmatoarele activitati :

Jalonul A. : Echipa management

- Activitatea 1.. : Selectia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei societati specializate
pe resurse umane unde se vor stabili calitatile , experienta si raspunderile managerului de proiect .

- Subactivitatea 1.1 Sustinerea interviului va consta in intervievarea candidatilor si alegerea


celui mai potrivit pentru ocuparea functiei

- Subactivitatea 1.2 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile , salariul ,


responsabilitatile , bonusurile si se va semna contractul.

- Activitatea 2 Selectia proiectantului presupune discutii cu diversi proiectnati


cu experienta in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit.

- Subactivitatea 2.1 Contractarea proiectantului se vor expune responsabilitatile legale ,


remuneratia si se va semna contractul .

- Subactivitatea 2.2 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectura si
solutiile tehnice privind proiectul.

Jalonul B. : Contractat Constructor

- Activitatea 3 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarcini care prevede toate
detaliile tehnice privind constructia

- Subactivitatea 3.1 Verificarea conformitatii se va verifica daca proiectul prin arhitectura


sa intruneste toate normele de siguranta , comfort si calitate pentru clasificarea la unitati
de cazare cu un grad de comfort de 3 stele .

- Subactivitatea 3.2 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si modificarea


eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini .

- Activitatea 4 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si se va licita pentru


desemnarea celui mai potrivit constructor.

- Subactivitatea 4.1 Expunerea licitatiei se va face prin trimiterea unor invitatii de


participare la licitatia proiectului a constructorilor .

- Subactivitatea 4.2 Licitarea se va sustine licitatia si se vor studia ofertele

- Subactivitatea 4.3 Desemnarea constructorului se va alege cea mai buna oferta prezentata
si se va incheia contractul cu constructorul.

-2019-
Jalonul C. Amenajat piscina

- Activitatea 5 Constructia corpului piscinei se va construi piscina cu o suprafata de 80 m2 si cu o


adancime de la 50 cm pana la 3 m.

- Subactivitatea 5.1 Amenajarea spatiului piscinei se va amenaja spatial alocat constructiei


piscinei prin excavare la o adancime de 50 cm in partea Nordica , crescand constant pana
la o adancime de 3 m .

- Subactivitatea 5.2 Amenajarea Peretilor piscinei se vor cimenta peretii piscinei si vor fi
acoperiti cu material special impermeabil .

- Activitatea 6. Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotarile tehnice necesare functionarii
piscinei .

- Subactivitatea 6.1 Instalarea statiei de apa va fi instalata statia de pompare si evacuare a


apei cu o capacitate de 1000 l/h .

- Subactivitatea 6.2 Instalare statie filtrare va fi instalata statia de filtrare si curatare a apei
cu o capacitate de 1000 l/h .

Jalonul D. Construit corp principal

- Activitatea 7 Amenajarea spatiului cladirii se delimiteaza si se amenajeaza saptiul destinat


constructiei .

- Subactivitatea 7.1 Delimitarea spatiului se va delimita spatial zona destinata constructie


aflata la o distanta de 50 m de DN 222 .

- Subactivitatea 7.2 Excavare spatiul va fi excavat spatial destinat constructiei pana la o


adancime de 8 m .

- Activitatea 8 Constructie corp cladire va fi construit corpul cladirii folosindu-se material


prefabricat de tip BCA 7000 , imbinarile vor fi facute cu ciment CR/3500 , se va instala izolatie
termica din polistiren expandat cu o grsoime de 10 cm , finisajele vor fi facute cu glet MC/330 .

- Subactivitatea 8.1 Constructie subsol se construieste subsolul care va fi format din : o


camera cu o suprafata de 100 m2 destinata cramei finisata cu caramida arsa de culoare
rosie cu tavanul de forma unei bolte .

-2019-
- Subactivitatea 8.2 Constructie parter se construieste parterul cu o zona centrala de acces
de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou receptie 15 m2 , bucatarie 60 m2 , sala de mese 80 m2 .

- Subactivitatea 8.3 Constructie etaj se va construi etajul 1 cu o suprafata de 200 m2 ,


acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din 10 camere cu o suprafata de 18o m2 ,
acestea vor include toalete proprii

- Activitatea 9 Instalare utilitati vor fi realizate instalatiile electrice ,de apa/evacuare si inclazire si
se va racorda cladirea la energie electrica prin contractarea Enel , apa curenta si reteaua de
canalizare prin contractarea Aqua – Jurilovca .

- Subactivitatea 9.1 Realizarea instalatiilor va fi realizata instalatia electrica , de apa si de


evacuare , se va instala centrala ARCA ASPIRO INOX A92 si subansamblurile ei , se vor
instala panourile solare CLIMASOFT cu boiler de 1500 L, si eoliene RTL FM-910-12V-
22W-72W-138W
- Subactivitatea 9.2 Racordare utilitati se va racorda cladirea la energie electrica , apa
curenta si reteaua de canalizare .

Jalonul E. Dotat si decorat spatiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine

- Activitatea 10 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul , spatial de cazare , crama si piscina cu
toate utilajele , aparatura , mobilierul si accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si
calitate de 3 stele conform prevedrilor ANT .

- Subactivitatea 10.1 Dotare spatiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazarii cu
pat dublu model King , birou , televizor , scaun , toaleta , dus , ghiuveta , mocheta , mini-
frigider , saltea , cearsafuri , etc. , acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software
specializat .

- Subactivitatea 10.2 Dotare spatiu alimentatie restaurantul va fi dotat cu 20 de mese


rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje bucatarie , vesela , etc. ;
crama va fi dotata cu 10 mese rotude traditionale de 6 persoane , 60 scaune traditionale ,
10 butoaie de lemn 100 l , 3 butoaie lemn 20 l , bar , vesela , etc .

- Subactivitatea 10.3 Dotare spatii recreere piscine va fi dotata cu 20 de sezlonguri


prevazute cu umbrella .

- Activitatea 11 Decorarea pensiunii va fi facuta de o societate specializata in decorarea saptiilor


de cazare de tip traditional , respectandu-se cerintele si dorintele clientului .

Jalonul F Amenajat traseului cu barca

-2019-
- Activitatea 12 Pregatirea traseului cu barca se va alege si delimita traseul optim pentru plimbarea
cu barca

- Subactivitatea 12.1 Delimitarea traseului delimitarea traseului va fi facuta impreuna cu


Regia Apele Romane.

Jalonul G Personal pensiune angajat

- Activitatea 13 Angajarea personalului personalul va fi format din 2 receptoineri , 2 chelnerite , 2


bucatari , 1 camerista , 2 barcagii, managementul pensiunii va fi asigurat de titularul proiectului
Cristina Catalina Baran .

- Subactivitatea 13.1 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai multor interviuri si


alegerea persoanelor mai calificate pentru functiile respective , personalul selectat in urma
interviurilor vor trebuie sa faca dovada detinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a
putea fi coopati in faza urmatoare. In lipsa certificatelor, unitatea va trimite pesonalul
catre instruire.

- Subactivitatea 13.2 Testarea personalului va consta in sustinerea unor teste practice


pentru dovedirea caliatilor , vor fi angajati cei care vor avea cel mai mare punctaj.

- Activitatea 14 inceperea activitatii odata cu angajarea personalului unitatea isi va incepe


activitatea .

Jalonul H Promovat pensiune

- Activitatea 15 Inscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul turistic


prin inscrierea la birourile de promovare turistica si prin trimiterea de oferte catre agentiile de
turism .

- Subactivitatea 15.1 Promovarea prin agentii turism se va insrcrie pensiunea in bazele de


date ale marilor agentii de turism din tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le
fi distribuite acestora.

- Subactivitatea 15.2 Promovare prin birouri promovare turistica se vor realiza pliante si
flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din
regiunea de dezvolatre Sud-Est cu scopul de a fi distribuite turistilor.

- Activitatea 16 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin intermediul internetului.

- Subactivitatea 16.1 Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va


contine imagini si date cu preturile si serviciile oferite dar si un software pentru servicii
de rezervare online a spatiilor de cazare care sa fie interconectat la software principal al
pensiunii.
-2019-
- Subactivitatea 16.2 Promovare prin alte siteuri consta in inscrierea pensiunii pe website-
urile specializate pe promovare turistica, rezervari online sau de prezentare a ofertelor de
cazare .

2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proiectului

 Durata de implementare a proiectului este de 12 luni

Prin aprobarea finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile proiectului incepand cu data de
01.02.2019 , acestea fiind structurat astfel :

- Activitatea 1 Selectia managerului de proiect va incepe pe data de 01.02.2019 si va avea o durata de


desfasurare de 20 de zile .

- Subactivitatea 1.1 Sustinerea interviului va incepe pe data de 01.02.2019 si va avea o durata


de 18 zile .

- Subactivitatea 1.2 Angajarea managerului va incepe pe data de 19.02.2019 si va avea o


durata de 2 zile , aceasta se afla in legatura cu subactivitatea 1.1 .

- Activitatea 2 Selectia proiectantului va incepe pe data de 21.02.2019 si va avea o durata de 70 de zile


, aceasta se afla in legatura cu activitatea 1 deoarece managerul de proiect este responsabil de
desemnarea proiectantului.

- Subactivitatea 2.1 Contractarea proiectantului va incepe pe data de 19.02.2019 si va avea o


durata de 10 zile .

- Subactivitatea 2.2 Finalizare proiect va incepe pe data de 02.03.2019 si va avea o durata de


60 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece proiectantul este
responsabil cu finalizarea proiectului.

- Activitatea 3 Creare caiet de sarcini va incepe pe data de 01.05.2019 si va avea o durata de 15 de zile
, aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece proiectantul este responsabil cu
realizarea caietului de sarcini.

- Subactivitatea 3.1 Verificarea conformitatii va ioncepe pe data de 01.05.2019 si va avea o


durata de 5 zile , este dependenta de subactivitatea Finalizare proiect .

- Subactivitatea 3.2 Listarea caietului de sarcini va incepe pe data de 06.05.2019 si va avea o


durata de 10 zile , este dependent e subactivitatea Verificarea conformitatii .

-2019-
- Activitatea 4 Licitarea caietului de sarcini va incepe pe data de 16.05.2019 si va avea o durata de 20
de zile , este dependent de activitatea Creare caiet de sarcini .

- Subactivitatea 4.1 Expunerea Licitatiei va incepe pe data de 16.05.2019 si va avea o durata


de 9 zile.

- Subactivitatea 4.2 Licitarea va incepe pe data de 25.05.2019 si va avea o durata 1 zi ,


depinde de subactivitatea Expunerea licitatiei.

- Subactivitatea 4.3 Desemnarea constructorului va incepe pe data de 26.05.2019 si va avea o


durata de 10 zile , depinde de suactivitatea Expunerea licitatiei .

- Activitatea 5 Constructia corpului piscinei va incepe pe data de 05.06.2019 si va avea o durata de 60


de zile , aceasta este dependent de subactivitatea Desmnarea constructorului deoarece nu se pot
incepe lucrarile de constructie fara semnarea contractului cu constructorul .

- Subactivitatea 5.1 Amenajarea spatiului piscinei va incepe pe data de 05.06.2019 si va avea


o durata de 20 de zile .

- Subactivitatea 5.2 Amenajarea peretilor piscinei va incepe pe data de 25.06.2019 si va avea o


durata de 40 de zile , depinde de subactivitatea amenajarea spatiului piscinei .

Anexa 5 Diagrama GANTT

- Activitatea 6 Instalarea tehnicii piscinei va incepe pe data de 04.08.2019 si va avea o durata de 10 zile
, aceasta este dependenta de finalizarea subactivitatii Amenajarea peretilor piscinei

- Subactivitatea 6.1 Instalarea statiei de apa va incepe pe data de 04.08.2019 si va avea o


durata de 5 zile.

- Subactivitatea 6.2 Instalarea statiei de filtrare va incepe pe data de 09.08.2019 si va avea o


durata de 5 zile .

- Activitatea 7 Amenajarea spatiului cladirii va incepe pe data de 05.06.2019 si va avea o durata de 20


de zile , aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea constructorului deoarece nu pot incepe
lucrarile fara sa fie desemnat un constructor.

- Subactivitatea 7.1 Delimitarea spatiului va incepe pe data de 05.06.2019 si va avea o durata


de 3 zi

- Subactivitatea 7.2 Excavarea spatului va incepe pe data de 08.06.2019 si va avea o durata de


19 zile , aceasta depinde de subactivitatea Delimitarea spatiului.

- Activitatea 8 Constructie corp cladire va incepe pe data de 25.06.2019 si va avea o durata de 120 de
zile , aceasta depinde de finalizarea activitatii amenajarea spatiului .
-2019-
- Subactivitatea 8.1 Constructie subsol va incepe pe data de 25.06.2019 si va avea o durata de
30 de zile .

- Subactivitatea 8.2 Constructie parter va incepe pe data de 27.07.2019 si va avea o durata de


30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie subsol .

- Subactivitatea 8.3 Constructie etaj va incepe pe data de 26.08.2019 si va avea o durata de 30


de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie parter .

- Activitatea 9 Instalarea utilitatilor va incepe pe data de 25.09.2019 si va avea o durata de 30 de zile .

- Subactivitatea 9.1 Realizarea instalatiilor va incepe pe data de 25.09.2019 si va avea o durata


de 25 de zile .

Anexa 5 Diagrama GANTT

- Subactivitatea 9.2 Racordare utilitati va incepe pe data de 25.09.2019 si va avea o durata de


30 de zile .

- Activitatea 10 Dotarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2019 si va avea o durata de 30 de zile ,


depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire.

- Subactivitatea 10.1 Dotare spatiu cazare incepe pe data de 25.10.2019 si va avea o durata de
10 zile .

- Subactivitatea 10.2 Dotare spatiu alimentatie va incepe pe data de 04.11.2019 si va dura 10


zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare spatii cazare.

- Subactivitatea 10.3 Dotare spatii recreere va incepe pe data de 14.11.2019 si va dura 10 zile
, depinde de finalizarea subactivitatii dotare saptiu alimentatie .

- Activitatea 11 Decorarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2019 si va dura 30 de zile , depinde de


finalizarea activitatii constructie corp cladire .

- Activitatea 12 Pregatirea traseului va incepe la data de 07.06.2019 si va avea o durata de 10 de zile.

- Subactivitatea 12.1 Delimitarea trseului va incepe la data de 07.06.2019 si va avea o durata


de 1 zi .

- Activitatea 13 Angajarea personalului va incepe pe data de 01.11.2019 si va dura 30 de zile .

- Subactivitatea 13.1 Recrutarea personalului va incepe pe data de 01.11.2019 si va dura 15


zile .

-2019-
Anexa 5 Diagrama GANTT

- Subactivitatea 13.2 Testarea personalului va incepe pe data de 16.11.2019 si va dura 15 zile ,


depinde de finalizarea subactivitatii recrutarea personalului .

- Activitatea 14 Inceperea activitatii va incepe pe data de 01.12.2019

- Activitatea 15 Inscriere in circuitul turistic va incepe pe data de 01.12.2019 si va dura 30 de zile .

- Subactivitatea 15.1 Promovare prin agentii turism va incepe pe data de 01.12.2019 si va dura
30 de zile .

- Subactivitatea 15.2 Promovare prin birouri de promovare turistica va incepe pe data de


01.12.2019 si va dura 30 de zile .

- Activitatea 16 Promovare proprie va incepe pe data de 01.12.2019 si va dura 10 zile .

- Subactivitatea 16.1 Promovare prin site propriu va incepe pe data de 01.12.2019 si va dura 5
zile .

- Subactivitatea 16.2 Promovare prin alte siteuri va incepe pe data de 06.12.2019 si va dura 5
zile .

2.3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului

Echipa responsabila cu implementarea si managementul proiectului va fi formata din titulara proiectului ,


manager proiect , proiectant si constructor .

Titulara de proiect este in acelasi timp si beneficiara proiectului SC ‘JURILOVCA ACCOMMODATION


‘’SRL ea avand urmataorele drepturi si obligatii :

- Detine dreptul de reprezentare si de angajare in fapte comerciale

- Detine dreptul de decize absoluta in privinta implementarii proiectului

-2019-
- Are obligatia sa puna la dispozitia organelor competente date , documente si justificari privind
desfasurarea proiectului .

- Asigura buna comunicare intre manager , proiectnat si constructor

- Are obligatia sa asigure cofinantarea proiectului

Managerul de proiect va fi selectat de catre beneficiarul proiectului acesta avand un rol de moderator intre
partile implicate , se va urmari sa detina urmatoarele abilitati , cunostinte si experiente :

Experienta Cunostinte Abilitati

-3 ani in domeniul turismului -reglementarile privind -bun comunicator


clasificarea unitatilor de
cazare

-1 an in managementul -antreprenoriat si dezvoltarea -rezistenta la un program de


proiectelor afacerilor lucru prelungit

-2 ani pe un post de -contabile si financiare -sa fac fata cu bine situatiilor


conducere stresante

-sa mai fi facut parte din -implementarea proiectelor -bun administrator


echipa de implementare a cu finantare europeana
unui alt proiect cu finantare
europeana

Managerul de proiect se va afla in subordinea beneficiarului , acesta avand ca principale atributii oferirea de
consultanta beneficiarului proiectului , sa asigure transmiterea deciziilor beneficiarului catre proiectant si
constructor , sa vegheze la legalitatea si buna desfasurare a activitatilor proiectului , acesta va avea urmatoarele
drepturi si obligatii :

- Are obligatia sa asigure transmiterea deciziilor luate de catre beneficiar catre proiectant si
constructor

- Raspunde de legalitate actiunilor desfasurate prin proiect

- Are obligatia sa gaseasca solutii la orice probleme ce pot aparea pe parcursul desfasurarii
proiectului

- Are obligatia sa instinteze beneficiarul proiectului asupra oricaror probleme


-2019-
- Nu are dreptul de decizie

- Are obligatia sa supravegheze la buna desfasurare a proiectului

- Are obligatia sa ofere consultanta beneficiarului proiectului

Proiectantul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu obiect de activitate in


domeniul proiectarii , specializata pe proiectarea structurilor de cazare de capacitate mica . La alegerea
proiectantului se va urmari ca acesta sa aiba experienta in proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune , sa
mai fi participat la implementarea unui proiect cu finantare europeana si sa aiba o viziune asupra arhitecturii si
disignului pensiunii apropiata de cea a beneficiarului .

Principalele atributii al proiectantului vor fi acelea de a reliza schita constructiei , de a oferi cele mai bune
solutii tehnice si de a oferi consultant beneficiarului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii :

- Are obligatia sa respecte deciziile beneficiarului

- Are obligatia sa ofere constructorului schitele tehnice in termenii stabiliti

Constructorul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate comerciala cu activitate in


domeniul constructiilor , specializata pe constructia structurilor de cazare de tip pensiune , acesta va fi ales prin
licitatie unde se va urmari oferta cea mai buna privind calitatea si timpul de implamentare a proiectului , acesta
va avea rolul de a derula activitatile de constructie , avand obligatia sa respecte schitele tehnice ale constructiei
oferite de catre proiectant .

2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului

Bugetul estimat al proiectului este de 286.500 de Euro , din care 161.500 de Euro vor fi fonduri europene
nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Masura 313
Incurajarea activitatilor turistice, acestea sunt impartite astfel:

Activitatea Valoare totala Valoare fonduri nerambursabile

Cladirea principala 250.000 Euro 125.000 Euro

-2019-
Piscina 10.000 Euro 10.000 Euro

Barci si traseu 26.500 Euro 26.500 Euro

I. Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului

1.1 Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfasurare a proiectului este necesar sa se stabileasca riscurile ce pot influenta implementarea
proiectului , impactul pe care o sa il aiba asupra acestuia dar si actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate
.

Nr. Riscul Impact asupra proiectului Acţiuni de efectuat pentru


crt. contracararea riscului sau
reducerea efectelor

1. Depasirea bugetului Intarzierea desfasurarii activitatilor Alocarea de sume


suplimentare

2. Modificarea reglementarilor Se intrerupe proiectul Modificarea schitei pensiunii


privind clasificarea unitatilor pentru a putea fi reincadrata la
de cazare un comfort de 3 stele

3. Intreruperea programelor de Micsorarea grupului tinta Infiintarea unei asociatii


promovare a regiunii Tulcea pentru promovarea regiunii
de catre guvern . Jurilovca .

4. Probleme tehnice privind Se intrerupe proiectul Gasirea unei solutii de catre


constructia proiectant si implementarea
acestei

5. Proasta administrare a Se intarzie proiectul Schimbarea managerului de


activitatilor proiectului proiect .

-2019-
1.2 Indicatori de evaluare a proiectului

Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara in concordanta cu planificarea acestuia se vor stabili
indicatorii de evaluare a proiectului .

Jaloane Indicatori de realizare Surse de verificare Riscuri şi ipoteze

Echipa S-a angajat managerul proiectului Bilant sintetic


management

Contractat S-a semnat contractul cu Contractul cu proiectantul


constructor constructorul si proiectantul si constructorul

Amenajat piscina S-a construit piscina Raport sintetic Intarziere din cauza
conditiilor meteo

Construit corp S-a construit corpul principal Proces verbal de receptie Intarziere din cauza
principal problemelor tehnice

Dotat si decorat S-au dotat spatiile de cazare , Raport sintetic Neincadrarea in bugetul
spatii alimentati si recreere initial

Amenajat traseu S-a pregatit traseul Proces verbal de receptie Intarziere din cauza
conditiilor meteo

Personal pensiune S-au angajat 10 persoane Bilant sintetic Imposibilitatea gasirii de


angajat personal

Promovat pensiune Au fost distribuite pliante si sa Raport


realizat site-ului pensiunii

-2019-
BIBLIOGRAFIE

Mesnita G. si Oprea D. – ‘’Managementul proiectelor’’ Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza , Iasi
2011

Badea M. – ‘’Fonduri europene’’ Editura Didactic Special , Bucuresti 2010

www.feadr.eu Siteul official al Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

www.finantari-eu.ue Site de consultanta privind fondurile europene

Suport de curs

-2019-
-2019-