Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 30.01.217
Profesor: Tincu Feliția
Disciplina: Biologie
Clasa: VIII-a
Subiectul :Bioritmurile și sănătatea
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor
Timp: 45min
Competenţă specifică:
 Competenţa de utilizare a cunoştinţelor de bază din domeniul biologiei în
diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi recunoaşterea rolului acestora
în supravieţuirea organismelor

Obiective operaţionale:
O1 – să explice noțiunile de bioritm biologic intern
O2 – să clasifice bioritmurile interne ale omului
O3 – să determine ciclurile bioritmurilor :

Metode şi tehnici:
explicaţia, descoperirea, experimentul,observația, exerciţiul, problematizarea,
conversaţia, expunerea, joc de stimulare, lucru cu textul

Forme de activitate
- frontală, individuală, în perechi, în grup
Material didactic:
manualul, fișe de muncă independenta, scheme,
Etapele Ob Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecției
Evocarea Bună ziua . Cunoasterea bioritmurilor va
Ce se poate realiza cu ajutorul asigura administrarea
bioritmurilor? medicamentelor atunci cand
Consecintele alterarii ritmurilor eficienta terapeutica a acestora este
biologice pot fi deosebit de maxima. Pentru terapeutica, ora de
importante, reflectate in actitatea administrare a unui medicament
cotidiana prin scaderea performantelor este esentiala, din punctul de
fizice si intelectuale, starii de vedere al raspunsului organismului
nervozitate sau apatie, resemnare, la substanta si, mai ales, din cel al
indiferenta etc, ajungand uneori din efectului si al reactiilor adverse.
domeniul dereglarilor functionale Pentru a se eta modificarea
reversibile, in cel al manifestarilor ritmurilor biologice, administrarea
patologice autentite. medicamentelor trebuie sa respecte
ciclul normal al acestora.
Realizarea Timpul e modalitatea naturii de a Analizează citatul
sensului face să nu se întîmple toate o
dată.Woodiy Allen
Notăm subiectul lecției în Notează tema în caiet
caiete:Bioritmurile și sănătatea.
Bioritmurile reprezinta fluctuatiile
lunare naturale care guverneaza fiinta Scriu în caiete noțiunea.
umana din punct de vedere fizic,
emotional si intelectual.
Bioritmurile umane sunt cicluri
naturale ale minții și corpului uman.
Pe lîngă bioritmurile cunoscute:
zi/noapte, odihnă/oboseală,
somn/veghe, ciclul menstrual al
femeii, există și alte bioritmuri care ne
influentează viața
Astăzi la lecție vom lucre în grup .Ca
să realizăm obiectivele propuse
propun ca fiecare grup să studieze cu
ajutorul manualului următoarele
bioritmuri:
Gr1 Bioritmul fizic-viral să
evidențieze trăsăturile specific acestui Elevii lucrează în grup citesc
tip de bioritm. analizează bioritmul studiat.
Bioritmul fizic-vital are perioada de
23 zile și se referă la energia corpului
fizic.
Gr.2 Bioritmul emoțional- să
evidențieze trăsăturile specific acestui
tip de bioritm.
Bioritmul emoțional –energetic are o
perioadă de 28 zile, fiind denumit și
ritmul sensibilității. El influențează
stările emoționale, stimulează
dragostea sau ura, optimismul sau
pesimismul, pasiunea sau indiferența
Gr3. Bioritmul intellectual- să
evidențieze trăsăturile specifice acestui
tip de bioritm.
Bioritmul intellectual- mental
evolueaza după un ciclu de 33 de zile
și este în strînsă legatură cu
inteligența, memoria, abilitatea de a
învăța, reacțiile mentale, logica,
luarea deciziilor
Reflecție Toate aceste bioritmuri ne reglează Elevii completează în caiete Anexa
capacitățile fizice și mentale, precum 1
și sănătatea întregului organism. Ne
dăm foarte bine seama că suntem
supusi unor schimbări care au loc
periodic și ar fi foarte bine să le
cunoaștem. Acesta ne va permite să
ducem o viață calitativă și plăcută,
ocolind exploziile emoționale
negative protejînd nervii celor
apropiați.
La final vă propun ca să ne calculăm
ciclurile bioritmurilor conform
Anexei 1
Pentru acasă tema de învățat pag 68-
69 ex 10 pag 73 Notează tema de casă în agende

La revedere.
Cum iti poți afla de unul singur ciclurile bioritmurilor :

1.Iți inmulțești anii corespunzatori vîrstei cu 365 (zile).


2. La rezultatul obtinut mai sus adaugi cate o zi pentru
fiecare an bisect prin care ai trecut.
3.Aduni inca o zi , corespunzatoare ultimei tale aniversari
a zilei de nastere.
4.Aduni numarul de zile trecute de la ultima ta aniversare.
Exemplu
Presupunem cazul unei persoane nascute pe 13 august 1988 / 13.08.1988 ,
care isi calculeaza bioritmul pentru ziua de 04.05.2010.
1.De pe data de 13.08.1988 pana pe 04.05.2010 au trecut 21 de ani completi ,
adica : 21 x 365 = 7.665 zile .
2.Dupa 1988 avem urmatorii ani bisecti :1992 , 1996 , 2000 , 2004 , 2008 ,
adica 5 ani bisecti : 7665 + 5 = 7.670
3.Adunam cu 1 pentru ziua de nastere : 7.670 + 1 = 7.671
4.Adunam zilele trecute de la aniversare ( corespunzatoare lunilor) :
7.671+18+30+31+30+31+31+28+31+30+4= 7.935
Persoana al carui calcul il facem a trait 7935 de zile pana pe data de 4 mai
2010.Urmeaza calcularea ciclurilor bioritmurilor :
Bioritmul fizic : 7.935 : 23 = 345 ; 345 - 345 = 0 ; 0 x 23 = 0
Bioritmul emotional : 7.935 : 28 = 283,39285714285714 ;
283,39285714285714 - 283 =0,39285714285714 ; 0,39285714285714 x 23 =
9,03571428571422
Bioritmul intelectual : 7.935 : 33 = 240,45454545454546 ;
240,45454545454546 -240=0,45454545454546 ; 0,45454545454546 x 33 =
15,00000000000018

In acest exemplu a avut loc o mare coincidenta , intrucat bioritmul fizic este
exact in punctul "zero" (de incepere a unui nou ciclu sinusoidal) pe data de 4
mai 2010.Bioritmul emotional este in a zecea zi dintr-un ciclu de 24 de zile
(avand o valoare negativa dar nu minima) , iar bioritmul intelectual este in a
saisprezecea zi dintr-un ciclu de 33 de zile ( cu o valoare pozitiva , apropiata
totusi de zero).