Sunteți pe pagina 1din 1

PS 324 Pujilah Tuhan

do=c, 2/2 S: PML 1972


½ = 60‐66 L: Johann Cruger 1653, T: Onggo Lukito 2019
.
I 5 . 1 7 6 . 5 . 3 4 5 5 4 . 3 . 5 . 6 7
1. Pu- ji- lah Tu- han, hai u- mat ber- i- man, ma- ri ber-
3. Kris- tus- lah ja- lan ser- ta ke- be- nar- an; ma- ri- lah
___ ___ ___
II 3 1 3 5 5 43 2 17. 1 6. 7. 1 2 17. 1 . 3 1 6 /5
1. Pu- ji- lah Tu- han, hai u- mat ber- i- man, ma- ri ber-
3. Kris- tus- lah ja- lan ser- ta ke- be- nar- an; ma- ri- lah

. . .
I 1 . 6 . 7 1 2 5 6 . 5 . 3 . 2 1 5 . 5 .
nya- nyi dan mengu- cap syu- kur. Per- sembah- kan- lah
ki- ta mengi- kut- i Di- a, hing- ga ak- hir- nya
___ ___ ___ ___
II 7 65 /4 32 5 3 2 5 5 4
/ 5 . 1 . 7. 1 2 34 3 21
nya- nyi dan mengu- cap syu- kur. Per- sembah- kan- lah
ki- ta meng- i- kut- i Di- a, hing- ga ak- hir- nya

.
I 6 1 7 6 6 /5 6 . 5 . 4 3 2 . 1 .
di al- tar yang lu- hur kur- ban pu- ji- an.
ja- di sa- tu war- ga di ru- mah Ba- pa.
___
II 4 6 5 4 4 32 1 . 0 1 2 1 1 7. 1 .
di al- tar yang lu- hur kur- ban pu- ji- an.
ja- di sa- tu war-ga di ru- mah Ba- pa.

. . . .
I 0 0 0 0 6 . 2 1 7 6 5 1 6 7 1 5 0 0 0 0
2. Di u- fuk la- ngit sur- ya su- dah ter- bit,
.
II 5 . 1 7 6 . 5 . 3 4 5 5 4 . 3 . 5 . 6 7
2. Di u- fuk la- ngit sur- ya su- dah ter- bit, meng- ha- lau

. . . . . . . . . /
I 1 . 2 3 2 1 7 2 2 1 7 . 0 0 0 0 2 . 1 7
meng- ha- lau ge- lap gu- li- ta. Di- lambang-
. . .
II 1 . 6 . 7 1 2 5 6 . 5 . 3 . 2 1 5 . 5 .
ka- but dan ge- lap gu- li- ta. Di- lambangkan- nya

. . . . . . . . .
I 1 4 2 1 7 . 6 . 1 . 2 1 1 7 1 .
kannya Tu- han ki- ta yang te- lah bang- kit.
.
II 6 1 7 6 6 /5 6 . 5 . 4 3 2 . 1 .
Kristus Tu- han ki- ta yang te- lah bang- kit.