Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Logică și argumentare

Cls. A IX-a, sem. I

I. Cu oricare doi termeni diferiți, construiți cele 4 tipuri de propoziții


categorice, precizând la fiecare cantitatea și calitatea. 2p
II. Aflați conversa și obversa corecte pentru fiecare dintre următoarele
propoziții: 2p
a. Unele tablouri sunt înrămate
b. Toți adolescenții sunt visători
III. Pentru următoarele enunțuri:
1. Unii oameni nu sunt educați
2. Toate rozele sunt flori.
3. Unele culori sunt calde.
4. Nici un credincios nu e ateu.

Se cere:

A. Precizați formula logică ce corespunde fiecărei propoziții. 0,6p


B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, supraalterna
prop. 1, contradictoria prop. 2, subcontrara prop. 3, și contrara prop. 4.
C. Aflați obversa conversei prop. 3 -2p
D. Precizați în ce raporturi logice intră propozițiile: 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 -0,8p
IV. Definiți: a) Legea distribuirii termenilor 1.6p
b) Conversiunea simplă
c) conversiunea prin accident
d) Obversiunea

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. 1 punct se acordă din oficiu.


Succes!!!