Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC„CARSIUM” HÎRȘOVA
Titlul subproiectului: Împreună pentru un viitor mai bun!
Acord de grant nr. SGL/RI/110/27.06.2017

Derularea activităţilor dezvoltare personală (Activitatea I.3)

Design întâlnire (D.I.4.3)/ Grupa 7/ martie 2018


Modulul 4. Comunicarea şi buna cuviinţă sau “arta convieţuirii”

Tema întâlnirii: ”Cei șapte ani de acasă”

Obiective generale:Introducer

 Dezvoltarea abilităților de comunicare orală


 Cunoașterea normelor de bună-cuviință

Obiective operaţionale:
să explice ce reprezintă Codul bunelor maniere;
să enumere câteva situații în care este necesară cunoașterea bunelor maniere;
să exerseze câteva norme de bună conduită: salutul, comportamentul la masă, în vizită, etc.
Să identifice bariere de comunicare
Metode didactice:

Metode şi procedee: jocul, conversaţia dirijată, jocul de rol, studiul de caz, problematizarea.

Materiale necesare: coli de hârtie de flipchart, pixuri, markere, poststick-uri , power-point


Descrierea detaliată a activităților

Activitate Sens Descriere Durată


A1- Joc: Energizare, Facilitatorul prezintă elevilor regula jocului: jucătorii se vor aseză în linie sau în cerc. Apoi primul jucător 15 min
Telefonul comunicare
se gândeşte la un cuvânt apoi îi va şopti la ureche, jucătorului alăturat, cuvântul respectiv. Acesta, la
fără fir
rândul lui, îi va şopti următorului jucător cuvântul pe care l-a auzit.
Ultimul jucător va trebuie să spună cu voce tare cuvântul care a ajuns la el şi l-a auzit.
Acest joc nu are câştigători, se joacă doar de amuzament pentru că în majoritatea cazurilor se pleacă de
la un cuvânt şi se ajunge la un cu totul alt cuvânt.
Debrief:
- Ce aţi făcut?/ Ați jucat acest joc în copilărie?/ Vă amintiți și alte jocuri pe care le-ați mai jucat în
copilărie?/ Vă amintiți lucruri pe care le-ați învățat în copilărie?/ Vă sunt de folos și astăzi ?
Credeți că acele lucruri vă influențează viața și astăzi ?
Captarea atenției Facilitatorul citește elevilor un fragment din povestirea ”Moș Ion Roată și Cuza-Vodă” (anexa 1) și apoi 10 min
Anunțarea pune elevilor următoarele întrebări:
obiectivelor și V-a plăcut povestirea?/ Cum s-a dovedit boierul?/ Dar Cuza de ce a dat dovadă?/
activităților Facilitatorul concluzionează: ”Degeaba, boierul provenea dintr-o familie bogată, nobilă, dacă îi lipsea
întâlnirii bunul simț, respectul- cu alte cuvinte nu avea cei șapte ani de acasă”.
Anunță elevilor că tema întâlnirii este”Cei șapte ani de acasă” și obiectivele legate de aceasta,
referitoare la bunele maniere.
Pornind de la cuvintele magice, învățate în primii ani de viață,
(BUNA ZIUA!, MULTUMESC!, și TE ROG!
Sunt dragi cuvinte
Ce le spune cu folos
Orișice copil cuminte.)
și până la diversele situații în care trebuie să dovedim că avem maniere, cei șapte ani de acasă sunt
mereu de actualitate!
A3 - Regulile Stabilirea prin Facilitatorul împarte elevii în trei grupe și dă sarcini de lucru alcătuirea a câte un poster, astfel: 10 min
grupului colaborare și
negociere a Grupa I: cu citate și versuri despre bune maniere, învățate în cei șapte ani de acasă;
regulilor de
Grupa II: cu bune maniere ce țin de ”cei șapte ani de acasă”, în sdiverse situații: la masă (în vizită), la
comportament în
cadrul grupului) restaurant (cantină).
Grupa III: la teatru, cinema, la școală.
Elevii se organizează și își distribuie sarcinile în grupă.

A4 - cunoașterea Elevii realizează și apoi prezintă posterele, în fața celorlalte două grupe, care dau note pentru realizarea 45 min
Realizarea bunelor maniere
acestora.
sensului
A5- Reflecția Emiterea , Facilitatorul prezintă 3 situații în care se face apel la cei șapte ani de acasă, câte una pentru fiecare 35
exprimarea și
grupă. Elevii din fiecare grupă dezbat și își desemnează câte un reprezentant care să mimeze
argumentarea
unor puncte de comportamentul în situația respectivă. Din nou se dau note și apoi se face media cu notele obținute în
vedere personale
secvența anterioară. Grupa cu media cea mai mare va fi premiată.
A6- Extensia Evaluarea Facilitatorul sugerează elevilor să exprime pe o scară de la 1 la 10 dacă consideră că tema întâlnirii le-a 5
întâlnirii
fost utilă, apoi le adresează următorul îndemn:
“Tu, în fiecare clipă trebuie să spui, să arăţi cine eşti, ce valori porţi în conştiinţa ta, ce bogăţii şi
frumuseţi tăinuiesc în mintea ta, în simţirea ta. Toate acestea le răspîndeşti în preajma ta printr-o
modalitate care te înfăţişează lumii şi care se numeşte comportarea ta de fiecare zi.”

Responsabil activitate,
Prof. Melinte Nicoleta