Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitate Tehnică a Moldovei

Lucrarea de laborator nr.5

Tema: Cercetarea vibraţiilor de producţie

A realizat: st. gr. FI-161 Tamazlicari Victor

A verificat: Gorea Radislav

Chişinău 2018
1. Scopul lucrării: familalizarea cu metodica studierii vibraţiilor de producţie:aparatul de măsură şi
utilizarea acestuia, cu principiul de normare a vibraţiilorla locurile de muncă,măsurile şi mijloacele de
protecţie de influenţa vibraţiilor.

Formulele de calcul:
V  2fA  A;
a  2f  A   2 A;
2

V
Lv  20  lg ; nivel vibroviteza
V0
fs
 1.26;
fj
a
La  20  lg ; nivel vibroacceleratia
a0
V
f  ;
2A

unde: A – amplitudinea oscilaţiilor (m)


V – vibroviteza (m/s)
a – vibroaccleraţia (m/s2)
f – frecvenţa oscilaţiilor (Hz)
ω – frecvenţa circulară oscilaţiilor
A0 – valoarea de prag a vibroacceleraţiei (3*10-4 m/s2)
V0 – valoarea de prag a vibrovitezei (5*10-8 m/s)
LV,La – doza de vibraţie

2. Mersul lucrării:

Caracteristicile vibraţiilor Valorile


admisibil
e

conform
Felul şi măsurate calculate
Nr. categoria STAS
vibraţiilor 12.1.012
-90

V L

V,mms-1 A,μm f,Hz L,dB

1.Fără tehnologica x y z x y z x y z x y z 0, 92
mijloace de 2
vibroprotecţie 0,4 0,48 0,4 4,3 4,3 4,3 16, 17, 17, 79, 79,6 79,6
6 8 3 3 3 91 65 65 27 4 4

2.Cu mijloace tehnologica 0,4 0,48 0,5 4,3 4,3 4,3 16, 17, 18, 79, 79,6 80 0, 92
de 5 3 3 3 55 65 39 08 4 2
vibroprotecţie
3. Concluzie :
În urma efectuării acestui laborator am studiat acţiunea vibraţiilor tehnologice asupra organismului
uman. Am luat cunoştinţă cu metodele şi mijloacele tehnice care există pentru determinarea dozei de
vibraţie. Pentru a determina acţiunea vibraţiilor am folosit metoda dozei de vibraţie. Conform rezultatelor
obţinute putem face următoarea concluzie : doza de vibraţie şi vibroviteza depăşesc normele stipulate în
STAS, deci trebuie de înrteprins măsuri de reducere a acţiunii vibraţiilor.