Sunteți pe pagina 1din 2

MUŞCHII ANTEROLATERALI AI TORACELUI

Muşchii superficiali:

Muşchi Origine Inserţie Acţiune Raporturi Vascularizaţie Inervaţie


Pectoral -claviculară: 1/3 mediala a marginii Printr-un tendon comun O. torace: coboară şi Acoperit de piele, glanda mamară.
anterioare a claviculei se inseră pe creasta proiectează anterior Acoperă pectoralul mic, dinţatul Ramurile pectorale din
mare -sternocostală: faţa anterioară a tuberculului mare a umărul; adducţia, anterior, subclavicularul, coastele si a. toracoacromială nv. pectoral
sternului şi pe primele 7 cartilaje humerusului rotaţia şi flexia spaţiile intercostale. medial si
sternocostale braţului Participă la formarea peretelui ramuri din
-abdominală: cu originea pe teaca mş. O. humerus: anterior al axilei. ansa
drept abdominal căţărare; mş. Între marginea sa superioară şi Ramurile perforante din pectoralilor
inspirator auxiliar deltoid se află un interstiţiu – şanţul a. toracică internă
delto pectoral - în care se găsesc v.
cefalică şi ramura deltoidiană a a.
acromiotoracice
Pectoral Pe procesul coracoid al scapulei - feţele anterolaterale O. coaste: Acoperit de mş. pectoral mare, între
ale coastelor III – V, proiectează anterior cei doi muşchi aflându-se nv.
mic lateral de cartilajele umărul şi coboară pectorali şi ramurile pectorale ale Ramuri ale a. Axilare nv.pectoral
costale unghiul lateral al a. acromiotoracice la marginea sa (a.toracoacromiala, lateral si
scapulei, intervenind superioară, iar la margineainferioară a.toracica ramuri din
în mişcarea de a. toracică laterală. laterala,a.toracica ansa
basculă, alături de Acoperă mş. dinţat anterior, suprema ) pectoralilor
rotundul mare. coastele şi spaţiile intercostale.
O. coracoid: mş. Participă la formarea peretelui
inspirator auxiliar anterior al axilei, avind raport cu
elementele continute in axila.
Sub- Pe faţa inferioară a claviculei Pe coasta I O. coastă: coboară Acoperit de mş. Pectoral mare nv.
clavicula Acoperă vasele subclaviculare şi a.toracica suprema subclavicular
clavicular O. claviculă: elementele plexului brahial
inspirator auxiliar
prin ridicarea primei
coaste
Dinţat Pe coastele I – X, ultimele sale Pe marginea medială a O. torace: fixează Acoperit de mş. subscapular în
digitaţii alternând cu primele ale mş. scapulei scapula de torace si o partea posterioară, iar anterior de
anterior oblic extern proiecteaza anterior.. mş. pectorali. Ramuri din a. toracică nv. toracic
O. scapulă: Acoperă coastele şi spaţiile laterală, a. lung
inspirator auxiliar intercostale. subscapulară şi a.
Superficial vine în contact cu nv. inttercostala
toracic lung şi cu a. toracică anterioara
laterală.
Muşchii profunzi:

Muşchi Origine Inserţie Acţiune Raporturi Vascularizaţie Inervaţie


Intercostali Pe margininea inferioara a coastei Pe marginea Ridicători costali, Ocupă spaţiul intercostal dintre
supraiacente superioară a coastei deci inspiratori tuberculul coastei şi cartilajul costal
externi subiacente Ultimii mş. intercostali se continuă
cu primele fascicule ale mş. oblic a. intercostale nv. intercostali
extern.
Acoperiţi de mş. extrinseci ai
toracelui
Între ei şi mş. intercostali interni se
află mănunchiurile
vasculonervoase intercostale
Intercostali Pe marginea inferioară a coastei Pe marginea Coboară coastele, Ocupă spaţiul intercostal de la
supraiacente superioară a coastei fiind mş. expiratori unghiul coastei la stern.
interni subiacente. Posterior de unghiul coastei se
continuă cu membrana intercostală a. intercostale nv. intercostali
internă ale cărei fibre se împletesc
cu cele ale lig. costotransversar
superior. Formeaza stratul mijlociu
Ridicători Pe procesele transverse C7 – T11 Pe faţa laterală a Ridică coastele: Acoperiţi de mş. şanţurilor
coastei inferioare între inspiratori vertebrale.
ai coastelor tuberculul costal şi Formeaza stratul intern impreuna cu
unghiul acesteia ms. subcostali, intercostali intimi si
Mş. ridicători scurţi ai transversi toracici a. intercostale nv. intercostali
coastelor se inseră pe
coasta imediat
inferioară, în timp ce mş.
ridicători lungi ai
coastelor se pot insera
pe a doua sau a treia
coastă inferioară.
Subcostali Pe faţa medială a coastei, în Pe a doua şi a treia Fibre paralele cu ale Raport medial cu fascia
apropierea unghiului. coastă supraiacentă mş. intercostali endotoracică, pleura şi pulmonii
interni a. intercostale nv. intercostali
Mş. expiratori

Intercostali În 1/3 laterală a spaţiilor Coasta supraiacentă Raport medial cu fascia


intercostale inferioare Mş. expiratori endotoracică, pleura şi pulmonii a. intercostale nv. intercostali
intimi
Transvers Pe faţa posteriară a procesului Pe marginea inferioară Posterior vine în raport cu fascia
xifoid, 1/3 inferioara a sternului şi a cartilajelor costale II Mş. expirator endotoracică, pleura şi pericardul.
toracic pe cartilajele costale III-lea -VII – VI Acoperit de mş. intercostali interni, a. intercostale nv. intercostali
între el şi aceştia găsindu-se vasele
toracice interne.

S-ar putea să vă placă și