Sunteți pe pagina 1din 1

.

În vechiul cod penal era reglementată concurența neloială la articolul 301 ca: „Fabricarea ori punerea
în circulație a produselor care poartă denumiri de origine ori indicații de proveniență false, precum și
aplicarea pe produsele puse în circulație de mențiuni false privind brevetele de invenții, ori folosirea
unor nume comerciale sau a denumirilor organizațiilor de comerț ori industriale, în scopul de a induce în
eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.” 8 Noul cod penal
prevede în articolul 304 că se pedepsește cu pedeapsa închisorii sau amenzii fapta de a divulga „fără
drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le
cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin acesta sunt afectate interesele sau activitatea unei
persoane.” Prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii
penale, cum ar fi legea 11/1991, prevede că „acţiunile izvorând dintr-un act de concurenţă neloială sunt
de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărei rază teritorială se află sediul pârâtului;
în lipsa 7 https://www.jurisprudenta.com/jurisprudenta/speta-tx9y3ac/, accesat la data de 28.11.2018,
ora 17:55 8 G. Coman, Concurenta in dreptul intern si european, ed. Hamangiu, București, 2011, p. 319-
320 unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.” 9 Acţiunea penală în cazurile prevăzute
la articolul 5 din legea 11/1991 „se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la
sesizarea camerei teritoriale de comerţ şi industrie sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea
persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei.” 10 În practică, concurența neloială poate îmbrăca
mai multe forme, de exemplu furtul bazei de date de angajaţii care pleacă dintr-o companie şi vânzarea