Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data: 24.11.2018
Profesor: Dudnic Anna
Disciplina: Dirigenția
Clasa: a VIII-a B
Subiectul: ,,Spune Nu! Violenței”
Durata lecției: 45 min
Tipul lecției: mixtă
Subcompetențe: - educație pentru viața privată;

Obiective operaționale:
O1 – să explice sensul noțiunii de violență, cu ajutorul DEX-ului.
O2 – să găsească soluții rezonabile de rezolvare a unor situații ce provoacă
violența.
O3 – să enumere unele trăsături de comportament ce previn violența.
O4 – să manifeste comportament tolerant.

Strategii didactice:
a) Metode și procedee: argumentarea, conversația ghidată, asalt de idei,
explicația, mesajul, dialog, situație-problemă, scrisoare, joc de rol, tehnica
Asocierii, prezentare, exercițiu de imaginație, problematizarea.
b) Materiale didactice: poster, fișe, Power Point, video.
c) Forme de lucru: frontal, individual, în grup.

Desfășurarea lecției:
Etapele Activitatea profesorului și elevului Strategii
lecției didactice
Evocarea Mesaj: M-am trezit azi dimineață fiind mîngîiată de razele calde și
Captarea blînde ale soarelui auriu. Căldura și lumina soarelui mi-a creat o Mesaj
atenției dispoziție bună și mi-a zis că azi va fi cu siguranță mai frumoasă
decît ieri.
Vreau să vă urez o zi cît mai agreabilă, bună, strălucitoare,
călduroasă celor vrăjiți de talent, laudă, străduință. Pe parcursul
lecției vă propun să fiți creativi, activi, amabili, răbdători.
Istorioară.
Bunica îi citea lui Ionel în fiecare seară povești cu prinți viteji
și împărății minunate. Înainte de somn îl săruta pe frunte și-i ura Asalt de
noapte bună, lăsîndul să viseze frumos. Dar într-o seară Ionel nu idei
putea adormi din cauza unei lumini slabe care străbătea prin
fereastră. Ridicîndu-se din pat și privind prin fereastră acesta a
văzut un tablou straniu: un băiețel cam de aceeași vîrstă stătea în
stradă, la marginea drumului cu o mică candelă în mînuțe. Arăta
necăjit, iar ochii ce-i străluceau în lumina slabă erau ca două
oceane de lacrimi. Pe Ionel l-a marcat foarte mult imaginea văzută
și în fiecare seară era urmărit de ochii acelui băiețel. Nu-i era
interesant să mai asculte povești cu prinți inventați și lumi
inexistente, iar într-un final i-a spus bunicii: Bunico, noi în casă
avem prea multă lumină, nu-i așa? Eu vreau să mă împart cu acei
care trăiesc în întuneric.
 Ce emoții v-au copleșit auzind această istorioară?
 Ce înțelegeți că simbolizează lumina din istorioară?
Și ar trebui să ajungă la ideea că lumina este sentimentul de
compasiune pe care trebuie să-l simtă orice om viu față de cei mai
sărmani ca noi.
Realizarea Anunțarea subiectului și a obiectivelor lecției.
sensului
Dacă ați observat, în denumirea subiectului lecției am utilizat
termenul ,,violență”
Pentru a defini cuvîntul violența voi folosi tehnica asocierii.
Cu ce asociați cuvîntul violență?
Bătaie, cuvinte urîte, înjosire, răutate, slăbiciune, ceartă, bătăi,
înjurături etc.
Iar acum vă propun să definiți noțiunea pe baza cuvintelor numite.
De exemplu Violența este un act negativ exprimat verbal sau fizic Tehnica
îndreptat intenționat contra unei persoane mai slabe fizic sau Asocierii
moral decît abuzorul.
Prin violenţă se înţelege utilizarea puterii ori agresiunii fizice
sau psihice, fie ameninţarea cu acestea a unei persoane, grup
sau comunităţi”A. Rosan (psiholog român)
Violenţa este una din marile probleme ale lumii contemporane.
Prezint în Power Point prezentație nr.1
Tipurile de violență cu exemplele respective: violența verbală,
psihologică, morală și fizică se discută fiecare în parte. Conversația
În continuare vă voi prezenta un video voi trebuie să fiți atenți și să
descoperiți ce tip de violență este aplicat.
Video prezint elevii vor determina ce tip de violență este arătat
acolo și ce ar face ei dacă ar fi martori la așa un caz? Dacă veți fi
în locul acelui băiat ce ați face? Prezentare
De exemplu: Doi elevi îl iau în rîs pe un coleg de al lor și toți cei
din jur încep să-și bată joc de el.
Violența fizică, verbală, psihologică, morală.
Ex. Sora sau fratele mai mare te lovește și te înjosește deseori cînd
nimeni nu vă vede și îți spune că dacă vei spune cuiva, ea/el te va
bate și mai mult. Ce trebuie să faceți?
1. Spui prietenilor și profesorilor despre ce se întîmplă
2. Rogi un prieten de la școală să lupți împotriva lui/ei.
3. Le spui că te doare și să nu te mai lovească.
4. Altceva.

Ex. Tu ai un frate vitreg mai mare care este foarte atașat de tine.
El deseori vrea să te sărute, să te îmbrățișeze, dar deși îl placi,
simți discomfort în aceste situații. Ce trebuie să faceți?
1. Spui unui părinte sau altui frate sau soră.
2. Te lupți cu el, și îl lovești de fiecare dată cînd face acest lucru.
3. Îl eviți, și încerci să păstrezi distanța.
4. Altceva. Situație-
Ex. Ați tachinat (luat în glumă, în rîs) unul din prietenii voștri că problemă
stă foarte prost cu cititul și scrisul la limba franceză și ai observat
că el/ea a început să stea mai mult singur. Odată chiar ai remarcat
lacrimi în ochii lui. Ce trebuie să faceți?
1. Nimic, el/ea probabil are o zi proastă și asta nu are nici o
legătură cu tine.
2. Încetați să tachinați prietenul vostru și îl întrebi de ce a plîns.
3. Spui prietenului tău că tu nu ai să-l mai tachinezi mai mult, dar
chiar dacă întradevăr nu se descurca să-și eie lecții adăugătoare.
4. Altceva.
Ce învățăminte ați dedus din aceste situații? Problemati-
zarea
Dialog
Mama: Pisica doarme toată ziua, George.
Hai să găsim o soluție să o trezim.
Băiatul: Să o batem că este leneșă (rîzînd) Dialog
Mama: Vai, dar tu nu știi că nu se rezolvă nimic cu bătaia educi
pe cineva.
Băiatul: Și atunci, tu de ce mă bați?!
Voi cum veți rezolva cazul dat fiind în situația mamei și a
băiatului?

Prezentarea unei scenete


Autorul: Eu sosesc din anul 2013 și vă voi relata povestea a 2 frați
dintr-un oraș ce acum a apărut pe Pămînt. E vorba de orașul celor
Pașnici.
Într-o zi cînd dimineața își deschidea somnoroasă pleoapa peste
lume, Andrei cu fratele său a început să se certe, să se bată și să se
insulte unul pe celălalt.
Au plecat în curte.
Acolo au început adevăratele bătăi.
Nu a trecut mult timp și s-a întîmplat ceva foarte ciudat. A trecut
pe acolo un porumbel alb și zice:
Porumbelul: Eu sunt porumbelul Păcii ce aduc pacea și liniștea pe
pămînt.
Autorul: Ei au rămas uimiți.
A apărut și Mama Violență. Avea ochii vineți precum prunele, era
palidă ca neaua și era îmbrăcată din cap pînă în picioare în negru.
Violența: Eu sunt Mama Violență care fac rău între oameni.
Autorul: A treia apariție a fost un înger ce avea părul lung și auriu
precum razele de soare. Buzele erau ca rupte dintr-un trandafir.
Îngerul: Eu sunt îngerul Păcii care vă voi veghea calea. Joc de rol
Autorul: Violența a luat pumnul, vorbele grele, palma și le-a
aruncat peste Îngerul Păcii.
Violența: Na-a-a
Autorul: Acesta le-a luat finuț în mînă și ,,vorbele grele” le-a
transformat în vorbe dulci, pumnul a devenit o mînă de ajutor, iar
palma amenințătoare aducea acum mîngîiere.
Îngerul zice:
Îngerul: Nu e mai bine să ne zicem vorbe dulci și să nu ne
insultăm.
- Nu este mai bine să trăim în pace și să fim toți prieteni?
- Nu e mai bine să ne dăm o mînă de ajutor, decît să ne dăm
pumni?
- Nu e mai bine să fim calmi, decît să ne enervăm pentru orice
nimic?
Violența: Ai dreptate îngerule…
Autorul: Spuse rușinată violența.
Îngerul: Am să-ți fiu de ajutor! Voi deveni un înger al păcii!
Violența: Bravo! Uite! Déjà începem să fim prieteni!
Autorul: Atunci, îngerii au pocnit din degete și cei 2 băieți s-au
trezit, dar nu a mai fost nimeni în jurul lor. Erau doar ei doi, însă
total schimbați.
Nu mai erau violenți!!!
Au dat mîna și s-au îmbrățișat.
Apoi din întreaga lume a pierit violența, exact așa cum au hotărît
îngerii.
Ce le-ați spune acestor frați, cum ar fi mai bine să rezolve această
problemă?
Reflecția Fiecare grup a pregătit cîte o scrisoare adresată anumitor persoane:
1) O scrisoare din partea copiilor care știu ce este dragostea de
mamă.
2) O scrisoare din partea unui înger păzitor care vede din ceruri Scrisoare
toate nedreptățile.
3) O scrisoare din partea mamelor iubitoare pentru copiii sărmani.
Prezentare în Power point.
Tot ce ne înconjoară are o culoare, un parfum sau un sunet.
Exercițiu de imaginație: Exercițiu
Ce culoare are violența? de
Cum miroase violența? imaginație
Ce sunet scoate violența?
Dragi elevi în lumea aceasta nu toți suntem la fel și nu toți copiii
din lume dispun de căldura părintească, din partea voastră vi se
cere să adresați un mesaj acelor copii care sunt în stradă, violenți. Tehnica
(Fiecare elev are o palmă decupată și scrie pe acea palmă și apoi mesajul
noi toți vom forma soarele mesajelor).
Extinderea Un elev recită sau cîte un elev poate spune cîte un rînd din poezie.
Haideți să fim cu toții uniți
Și să-i facem fericiți
Pe toți cei iubiți,
Pentru o lume mai bună
Fără minciună
Fără dependență
Și fără violență
Să oprim indiferența
Să combatem violența.
Să pregătiți o gazetă de perete colectivă pe care să o puneți pe Explicație
perete în hol la școală și în care să scrieți și să desenați despre toate
lucrurile ce am discutat astăzi la lecție.
Fiindcă suntem în postul Mare se aproprie sărbătorile de Paști
haideți să fim cu toții cît mai buni la suflet să combatem răul care
ne înconjoară numai prin fapte bune și rugăciune.