Sunteți pe pagina 1din 2

MODUL II ” MANAGEMENT EDUCAȚIONAL”

Managementul parteneriatului în instituţia şcolară, în asigurarea calităţii educaţiei


Managementul educațional constă în studierea proceselor și relatiilor ce se manifestă în
cadrul instituțiilor de învățământ, în timpul desfașurării procesului educațional, în vederea
descoperirii legilor care-l generează și a elaborării unor metode și tehnici de conducere pe baza
acestora, care să asigure creșterea eficienței acestui proces.
Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex şi trebuie
să angajeze nu numai școala ci şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă.
Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca subiect
social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul,
grădiniţa la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte
personalitatea.
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul
copilului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi
acţiuni educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu
actul educaţional. Se referă la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea dintre instituţii,
influenţe şi agenţi educaţionali.
Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma
educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive
acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu
respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional mai presupune,
unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-zis.
În actualul context social, parteneriatul educaţional centrat asupra dezvoltării elevului trebuie
privit ca o prioritate absolută pentru că:
- Procesul de descentralizare a educaţiei presupune, prin definiţie, parteneriatul unui evantai de
factori sociali care pot prelua roluri şi responsabilităţi la nivel local;
- Confruntaţi cu o varietate de mesaje oferite de medii diferite, elevii au nevoie de o interpretare
unitară, coerentă, echilibrată, care poate fi furnizată doar prin parteneriatul unor factori sociali şi
educaţionali;
- Educaţia oferită în cadrul şcolii trebuie împletită cu educaţia făcută de alţi factori, care au o
influenţă semnificativă asupra elevilor, rolul conducător îi revine însă şcolii;
- Contactul permanent al instituţiilor educaţionale şi, în particular, al unităţilor şcolare cu diferiţi
parteneri sociali, facilitează racordarea efectivă a şcolilor la realitate, respectiv a celorlalţi factori
la realitatea şcolară.
În societatea contemporană se reliefează tot mai pregnant efectele benefice ale participării active
a părinţilor în viaţa şcolii. Numeroase cercetări la nivel naţional şi internaţional au pus în evidenţă
aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor.
Recunoaşterea importanţei unei bune colaborări cu părinţii în favorizarea succesului şcolar al
copiilor a impulsionat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi
şi şcoală şi să le promoveze şi la nivel de politici publice. Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social
şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul
său imediat. Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare. Acţiunile
care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale părinţilor
pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator
pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura
copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. Un parteneriat familie-şcoală este
relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la acest demers.