Sunteți pe pagina 1din 1

Deutsche Schule Bukarest Tel.

: +40 (0)786 031 007 Școala Germană București


Schulleitung E-Mail: schule@dsbu.ro Str. Aron Cotruș 51
Conducerea Școlii Web: www.dsbu.ro 014131 București, România

„Verein zur Gründung und Förderung der Deutschen Schule Bukarest“ „Asociația pentru Înființarea și Sprijinirea Școlii Germane din București”

Acord pentru publicarea de date personale


inclusiv imagini, înregistrări audio, video și filme

Dragi părinți și tutori, Dragi elevi,

In anumite situații dorim să punem la dispoziția unui public mai larg informații, inclusiv personale, referitoare
la evenimentele din viața noastră școlară. Intenționăm deci să facem publice texte și poze care sunt în special
produsul activității pedagogice sau au luat naștere în cadrul evenimentelor școlare. Pe lângă fotografii cu
clasa avem în vedere aici informații personale despre excursii școlare, schimb de elevi, concursuri (concursuri
sportive), proiecte educaționale sau stagii de practică.

În acest scop vă solicităm mai jos acordul.

______________________________________________________________________
Nume, prenume, data nașterii a elevului / elevei

Prin prezenta îmi exprim acordul / dezacordul pentru publicarea de date personale, inclusiv
publicarea de imagini* ale persoanei mai sus numite în următoarele mijloace media: Vă rugăm
bifați!

 Internet pe site-ul școlii www.dsbu.ro (acces public)**

 Anuarul școlii, precum și secțiuni ale site-ului protejate de parolă

 Buletinul informativ electronic (circular via e-mail) al școlii.

 Alte pagini de internet întreținute de școală

 Presă în cazul articolelor despre școală

 În scopuri publicitare pe materiale publicitare și eventual pe pagini de internet care nu au legătură


cu școala

Drepturile asupra fotografiilor nu sunt remunerate și includ și dreptul la prelucrare, în măsura în care
prelucrarea nu denaturează. Fotografiile cu clasa sunt însotite în anuar doar de o listă de nume în ordine
alfabetică, altfel lângă fotografii nu apare numele.

Revocarea acordului se poate face în orice moment în scris adresat directorului / directoarei școlii. În cazul
documentelor tipărite acordul nu mai este revocabil odată ce a fost dată comanda de tipărire. În cazul în
care nu se revocă acordul, acesta rămâne valabil pe termen nelimitat, adică pe parcursul întregului an școlar
și chiar după încetarea frecventării școlii.

Acordul este voluntar. Nu rezultă dezavantaje în urma refuzului acordului sau retragerii acestuia.

Semnătura tutorelui Semnătura elevului / elevei

*Prin imagini înțelegem fotografii, grafice, desene sau înregistrări video sau audio elevii pot fi recunoscuți individual
**Publicare pe internet / indicație referitoare la protecția datelor:
În cazul publicării pe internet datele personale (inclusiv fotografiile) pot fi accesate în întreaga lume și stocate. Datele pot fi accesate și prin
intermediul așa-numitelor motoare de căutare. În acest proces nu se poate exclude niciodată situația în care alte persoane sau companii
corelează datele cu alte date personale disponibile pe internet și creează astfel un profil delictual, modifică datele sau le utilizează în alte
scopuri.

1/1
Formular-Nr.0 l form no.0 (rev 02) 07/2014

S-ar putea să vă placă și