Sunteți pe pagina 1din 4

Covorulalb se asterneiara Cum fagaduisemila, Tataluiceluiceresc.

Princrivatuldezlantuit,
Noicolindam pe timp de seara Treipastori in camp de
Crestini,Craciunul a sosit! strajaimprejurulturmei stand
Si cerul parca se-ncalzeste, Au vazutdincer un inger si-apoialtii,
Iarvantulaspru a contenit, multicantand.
In sufletesperantacreste Si-auzindca se
Crestini,Craciunul a sosit, nascusePrunculSfantMantuitor
Plini de-o sfantabucurie toti auizbucnit in
In inserarea ce apune cor:
Si timpul parca s-a oprit,
Ca miculpruncvenit pe lume POVESTITOR:
Sa-si doarmasomnullinistit, Dintinuturidepartateveneaumagiiintreband
Copil prea sfant ce aducinadejdea De Mesia, imparatul, nounascutul de curand.
La somnul tau si noivehem Luminoasasteauasfantastralucea-naintealor,
Si dragosteaneinsoteste Indreptandu-i catre
In staululdinBetleem, iesleaPrunculuiMantuitor.
Ei, intrand, aflarapruncul langa maicaSfanta
Semanator de mangaiere stand,
Celorsarmani si suferinzi, Peste fata lui luminaceruluirecunoscand.
Aduciiubire si putere Si-nchinandu-se-nainteaimparatuluiIsus
Si princredintabiruiti, Aur, smirna si tamaiefiecare i-auadus.
De aceeanoi pe timp de seara
Prindrumulgreu si troienit
Va colindam si spunemiara Un elev: În această noapte sfîntă, lingă
Crestini,Craciunul a sosit. staulul divin
Să se-nchine cu credinţă vine tot ce e
POVESTITOR: creştin.
Noapteanasterii… De pe tot întinsul lumii, orice suflet
Si zarea alba ca un vis s-arata. credincios
Sub opincile-nghetateneauascartaiecalcata. Vine-acum să-ngenuncheze, lîngă ieslea
Undeva, pierdut in ceata de lumina alba, lui Hristos.
rece
Un colind se-aude-o clipa, doar o clipa Un elev: Lîngă ieslea minunată, ne-
Si-apoi trece.
adunăm
Pe la fiecare casa rad ferestrele-n lumina Lin colindul sfintei naşteri colindăm
E de-atatbucurietoatanoapteaastaplina. Doarme fiul lîngă-al Maicii sîn duios
De pe-o ulitapierduta, dincolinduldinainte Soare dulce pare faţa lui Hristos.
Ca pe-o aripa de ingerlinrasunatreicuvinte: Doamne, Doamne şi noi ţie ne-nchinăm
Lin colindul sfintei naşteri colindăm.

POVESTITOR: Un elev: Azi e sărbătoare, astăzi e


Intr-o noapteneuitata a venit la noiIsus Crăciun
Implinindfagaduinta ce prininger s-a adus. S-a născut în iesle, Domnul nostru bun
Ca s-aducamantuirepentruneamulomenesc Nu în bogăţie, nu în scump palat,
Ci smerit în paie, Domnul s-a-ntrupat.
Un elev: Dă-mi inimă bună, Tu, Iisuse,
Un elev: Stele fară număr, sus pe cer mie
sclipesc, Să-mpart cu săracii, marea-mi bucurie.
Cintă de iubirea, Tatălui ceresc. Toţi de-ar face astfel, o, ce sărbătoare
O, Iisuse- Doamne, cît de trist ar fi N-ar mai plînge nimeni, că-i sărac şi n-
Dacă fară Tine, singuri am trăi. are.
Un elev: Mulţi ani vă dorim la toţi
Un elev: O, sfînt locaş de îndurare, Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi
Din nou la ieslea Ta ne-alini. Mulţi ani să trăiţi,
Pămîntu-ntreg e-n sărbătoare Vă dorim, să fiţi fericiţi!
Podoabe, cîntece, lumini...
Un elev:Fiţi ca magii de altă dată,
Un elev: Se-aprind făclii... e masa plină, Ce pe prunc L-au căutat
Tradiţia îşi face vad Şi cînd L-au găsit în iesle
Încep colindători să vină Toate i le-au închinat.
Se strîng copiii lîngă brad.
Un elev: Petrece lumea... rîde, cîntă... Un elev: Bucuria ce-au simţit-o
Şi toţi un strai mai bun şi-au pus. Magii- atunci cînd l-au aflat
E doar Crăciun, e noaptea Sfîntă! Să vă însufleţească viaţa
Dar unde, unde e Iisus? Vouă care l-aţi urmat.
Să rămîneţi lîngă iesle,
Un elev: O, sfînt locaş de umilinţă. Ca străbunii noştri ciobani
Cînd toţi din tine basm îşi fac. Plini de roadă mîntuirii
Cîţi mai păstrează cu credinţă şi acum şi... La mulţi ani!
Mesajul pruncului sărac?
Un elev: Intr-o iesle doarme Iisus, al
Un elev: Îmi zboară gîndu-ndepărtare Măriei scump odor.
Şi desluşesc într-un ungher Şi cîntîndu-i printre lacrimi
O candelă pîlpîietoare Ea îl leagănă uşor
La ieslea sfîntului mister. De la turma lor păstorii
Un elev: A sosit Crăciunul, O, ce Către staul vin grăbiţi.
bucurie! Intr-o iesle jos în paie, cine stau
Tu ne-aduci Iisuse, har şi veselie, îngenunchiaţi?
Ce frumos e bradul, ce frumos e tot In umile, rupte straie, bucuroşi şi
O, ce bucurie, parcă nu mai pot! luminaţi.
Sunt păstorii din cîmpie închinaţi
Un elev: Noi avem hăinuţe, calde şi înaintea Lui.
frumoase. Şi dau slavă Domnului.
Jucării şi pîine, case călduroase.
Dar atîţia, Doamne, n-au nici foc, nici Cîntecul Mariei:
casă Domneşte pacea pe pămînt
Nici măicuţă bună, nici hăinuţă groasă. Dormi, dormi, dormi, copile sfînt!
Mii de heruvimi şi serafimi Şi-acolo-n fînul ieslei Sale,
Te slăvesc în cor, copil mîntuitor Smerit din tainica-ntrupare
Păstorii vin încet cîntînd Se naşte Mesia-Iisus.
Dormi...

Maria: „Iată, roaba Domnului, faca-mi-


se după cuvintele tale."
Un elev: Cezar August, cînd a fost
împărat,
A spus: Tot poporul să fie numărat;
Şi fiecare la locul lui natal
Să se înscrie într-un tabelar.
Iosif, pornind din Nazaret,
Spre casa regelui David In Betleem cu
Măria
S-a dus să facă înscrierea.
(Măria apare călare pe măgar, alături de
Iosif)

Un elev: Au intrat în Betleem, către


asfinţit
Doi drumeţi străini şi cer loc de găzduit
Şi-au bătut în lung şi-n lat, micul orăşel
Nimeni nu 1-a aşteptat pe Emanuel
Nici-o vatră, nici un foc, frigul i-a pălit
N-avem, n-avem, n-avem Ioc... singurul
răspuns

Un elev: Lipsesc luminile-n cetate


Iar Betleemul doarme, dus...
Pe drumurile colindate
Sunt toate uşile-ncuiate
Un loc măcar de poposire
Nu s-a găsit pentru Iisus.
Mîhnită mama cu durere
încet se pierde-n noapte-acum
Pe cîmp, în tainica tăcere
Ce-ar mai putea oare să spere,
Cînd nici un loc de poposire
Nu a găsit în lungul drum?
Abia zăreşte o lumină 1. Intr-o noapteneuitata a venit la
Şi parcă dăruit de sus noiIisus
Un staul se iveşte-n cale.
Implinindfagadiuntaceprininger s-a Vine-acumsa-ngenuncheze,
adus langaieslealuiHristos
Ca s-
aducamantuirepentruneamulomenesc 6.Astazi e sarbatoare, astazi e Craciun
Cum fagaduisemila, S-a nascut in iesle, Domnul nostrum
Tataluiceluiceresc bun
Nu in bogatie, nu in scumppalat,
2.Atrecutaproape-un an! Cismerit in paie, Domnul s-a-ntrupat
V-amintiti cum maiplangeam?
La serbareace-a trecut 7.Stelefaranumar, suspecersclipesc,
Jalemulta am avut Canta de iubirea, Tataluiceresc.
A fosttevatura mare O, Iisuse-Doamne, cat de tristar fi
Se chema c-a fostsebare! Dacafara Tine, singuri am trai
Iaracum o savedeti
Am crescut, suntemisteti! 8 O,sfantlocas de indurare,
Din nou la ieslea Ta ne-alini
Pamantu-ntreg e-n sarbatoare
3.Insearaasta-I mare sarbatoare Podoabe, cantece, lumini..
Pentruintreabasuflare!
Astaestesearasfanta 9.Se-aprind faclii….e masaplina
Candcolindele se canta! Traditiaisi face vad
Este seara de Ajun Incepcolindatorisavina
A batranuluiCraciun! Se strangcopiiilanga brad

4. Innoapteaastasfanta 10.Petrecelumea…rade, canta…


O stearasaresus Si totiunstraimai bun si-au pus
Si micsi bland soseste E doarCraciun, e noapteaSfanta!
Si dulceleIisus Dar unde, unde e Iisus?
AcumIisus e-n iesle
Al lumiidulcemiel 11.De la trudalorpastorii
Si-l cantaalbulinger Catrestaulvingrabiti
Zburandpelanga el Intr-o ieslejos in paie, cine
stauingenunchiati?
5.Inaceastanoaptesfanta, In umile, ruptestaie,
langastaululdivin bucurosisiluminati
Sa se-nchine cu credinta vine tot ce e Suntpastorii din
crestin campieinchinatiinainteaLui
De pe tot intinsullumii, Si dauslavaDomnului
oricesufletcredincios