Sunteți pe pagina 1din 41

ANEXA 23 B I

LISTA CATEGORIILOR MAJORE DE DIAGNOSTIC

Categoria
Cod
majoră de Denumire categorie majora de diagnostic
CMD
diagnostic
0 Pre-CMD
1 CMD 01 Boli şi tulburari ale sistemului nervos
2 CMD 02 Boli şi tulburari ale ochiului
3 CMD 03 Boli şi tulburari ale urechii, nasului, gurii şi gatului
4 CMD 04 Boli şi tulburari ale sistemului respirator
5 CMD 05 Boli şi tulburari ale sistemului circulator
6 CMD 06 Boli şi tulburari ale sistemului digestiv
7 CMD 07 Boli şi tulburari ale sistemului hepatobiliar şi ale pancreasului
8 CMD 08 Boli şi tulburari ale sistemului musculo-scheletal şi tesutului conjunctiv
9 CMD 09 Boli şi tulburari ale pielii, tesutului subcutanat şi sanului
10 CMD 10 Boli şi tulburari endocrine, nutritionale şi metabolice
11 CMD 11 Boli şi tulburari ale rinichiului şi tractului urinar
12 CMD 12 Boli şi tulburari ale sistemului reproductiv masculin
13 CMD 13 Boli şi tulburari ale sistemului reproductiv feminin
14 CMD 14 Sarcina, nastere şi lauzie
15 CMD 15 Nou-nascuti şi alti neonatali
Boli şi tulburari ale sangelui şi organelor hematopoietice şi tulburari
16 CMD 16
imunologice
17 CMD 17 Tulburari neoplazice (hematologice şi neoplasme solide)
18 CMD 18 Boli infectioase şi parazitare
19 CMD 19 Boli şi tulburari mentale
20 CMD 20 Consum de alcool/droguri şi tulburari mentale organice induse de alcool/droguri
21 CMD 21 Accidente, otraviri şi efecte toxice ale medicamentelor
22 CMD 22 Arsuri
Factori care influenteaza starea de sanatate şi alte contacte cu serviciile de
23 CMD 23
sanatate
24 DRG abatere

Anexa 23 B II

14
Categorie Median
Categoria Medicală, Grupa Valoar a DS in
Nr. majoră de Chirurgica de e DM sectiile
Descrierea grupelor de diagnostice
Crt. diagnostic la sau diagnos relativ S ATI
(CMD) Altele tic a nationa
(M/C/A) l

15
Proceduri extinse în sala de
2.753 10.4
1 24 C 91010 operaţii neînrudite cu diagnosticul 1
4 8
principal
Proceduri neextinse în sala de
1.436
2 24 C 91020 operaţii, neînrudite cu diagnosticul 7.86 1
5
principal
Proceduri în sala de operaţii ale 3.446
3 24 C 91030 prostatei neînrudite cu - -
4
diagnosticul principal
0.649
4 24 M 93010 - -
Negrupabile 0
Diagnostice principale 0.119
5 24 M 93020 9.64 -
inacceptabile 7
Diagnostice neonatale 2.343
6 24 M 93030 8.65 -
neconcordante cu vârsta/greutatea 8
0.000
7 0 C A1010 - -
Transplant de ficat 0
Transplant de plămân/inimă sau 0.000
8 0 C A1020 - -
plămân 0
0.000
9 0 C A1030 - -
Transplant de inimă 0
Traheostomie sau ventilaţie > 95 14.23 17.2
10 0 C A1040 6
ore 31 8
Transplant alogenic de măduvă 0.000
11 0 C A1050 - -
osoasă 0
Transplant autolog de măduvă 0.000
12 0 C A1061 - -
osoasă cu CC catastrofale 0
Transplant autolog de măduvă 0.000
13 0 C A1062 - -
osoasă fără CC catastrofale 0
Transplant renal cu transplant de 0.000
14 0 C A1071 - -
pancreas sau CC catastrofale 0
Transplant renal fără transplant de 0.000
15 0 C A1072 - -
pancreas fără CC catastrofale 0
Oxigenoterapie extracorporală fără 28.57 14.3
16 0 A A2010 -
chirurgie cardiacă 97 6
4.133
17 0 A A2021 9.86 2
Intubaţie vârsta < 16 cu CC 2
1.650
18 0 A A2022 4.48 1
Intubaţie vârsta < 16 fără CC 8
1.757 11.6
19 1 C B1010 1
Revizia shuntului ventricular 9 2
5.834 13.1
20 1 C B1021 1
Craniotomie cu CC catastrofale 4 0
Craniotomie cu CC severe sau 3.427 10.7
21 1 C B1022 1
moderate 5 4
2.583 10.3
22 1 C B1023 1
Craniotomie fără CC 3 1
16
Proceduri la nivelul colonei
4.246
23 1 C B1031 vertebrale cu CC catastrofale sau 8.15 0
6
severe
Proceduri la nivelul colonei
2.041
24 1 C B1032 vertebrale fără CC catastrofale sau 6.66 0
4
severe
Proceduri vasculare extracraniene 2.268
25 1 C B1041 8.37 1
cu CC catastrofale sau severe 2
Proceduri vasculare extracraniene 1.417
26 1 C B1042 5.98 0
fără CC catastrofale sau severe 6
0.327
27 1 C B1050 2.60 0
Eliberarea tunelului carpian 6
Proceduri pentru paralizie
cerebrală, distrofie musculară, 4.391
28 1 C B1061 6.00 1
neuropatie cu CC catastrofale sau 5
severe
Proceduri pentru paralizie
cerebrală, distrofie musculară, 0.756
29 1 C B1062 4.25 0
neuropatie fără CC catastrofale 1
sau severe
Proceduri la nivelul nervilor
cranieni şi periferici şi alte 2.009
30 1 C B1071 6.01 1
proceduri ale sistemului nervos cu 9
CC
Proceduri la nivelul nervilor
cranieni şi periferici şi alte 0.712
31 1 C B1072 4.57 0
proceduri ale sistemului nervos 0
fără CC
0.800
32 1 A B2010 9.36 -
Plasmafereza cu boli neurologice 2
0.831
33 1 A B2020 5.97 -
Monitorizare telemetrică EEG 7
Paraplegie/tetraplegie stabilită cu 5.034 10.1
34 1 M B3011 sau fără proceduri în sala de 2
2 0
operaţii cu CC catastrofale
Paraplegie/tetraplegie stabilită cu 1.512
35 1 M B3012 sau fără proceduri în sala de 7.87 1
2
operaţii fără CC catastrofale
Afecţiuni ale măduvei spinării cu
sau fără proceduri în sala de 4.870
36 1 M B3021 6.98 2
operaţii cu CC catastrofale sau 4
severe
Afecţiuni ale măduvei spinării cu
sau fără proceduri în sala de 1.260
37 1 M B3022 7.41 0
operaţii fără CC catastrofale sau 1
severe
0.182
38 1 M B3030 - -
Internare pentru afereză 7

17
Demenţă şi alte tulburări cronice 1.795 10.0
39 1 M B3040 2
ale funcţiei cerebrale 7 9
1.757 10.1
40 1 M B3051 -
Delir cu CC catastrofale 9 0
0.888 10.5
41 1 M B3052 1
Delir fără CC catastrofale 4 6
0.333
42 1 M B3060 6.40 -
Paralizie cerebrală 9
Tumori ale sistemului nervos cu 1.644
43 1 M B3071 7.07 1
CC catastrofale sau severe 5
Tumori ale sistemului nervos fără 0.762
44 1 M B3072 4.41 1
CC catastrofale sau severe 4
Tulburări degenerative ale
2.123
45 1 M B3081 sistemului nervos cu CC 8.51 2
3
catastrofale sau severe
Tulburări degenerative ale 0.882
46 1 M B3082 sistemului nervos vârsta > 59 fără 6.85 2
1
CC catastrofale sau severe
Tulburări degenerative ale 0.403
47 1 M B3083 sistemului nervos vârsta < 60 fără 5.57 1
2
CC catastrofale sau severe
Scleroză multiplă şi ataxia de 1.877
48 1 M B3091 6.00 -
origine cerebeloasă cu CC 6
Scleroza multiplă şi ataxia de 0.359
49 1 M B3092 5.24 -
origine cerebeloasă fără CC 1
AIT şi ocluzie precerebrală cu CC 0.976
50 1 M B3101 6.54 2
catastrofale sau severe 6
AIT şi ocluzie precerebrală fără 0.428
51 1 M B3102 5.91 2
CC catastrofale sau severe 4
Accident vascular cerebral cu CC 2.999 11.7
52 1 M B3111 4
catastrofale 1 8
Accident vascular cerebral cu CC 1.631
53 1 M B3112 8.71 3
severe 9
Accident vascular cerebral fără 1.058
54 1 M B3113 7.34 3
CC catastrofale sau severe 5
Accident vascular cerebral, 0.396
55 1 M B3114 1.90 1
decedat sau transferat < 5 zile 9
Tulburări ale nervilor cranieni şi 1.222
56 1 M B3121 6.32 2
periferici cu CC 3
Tulburări ale nervilor cranieni şi 0.252
57 1 M B3122 5.60 0
periferici fără CC 0
Infecţii ale sistemului nervos cu 2.778 10.4
58 1 M B3131 excepţia meningitei virale cu CC 3
6 9
catastrofale sau severe

18
Infecţii ale sistemului nervos cu 1.146
59 1 M B3132 excepţia meningitei virale fără CC 6.92 1
7
catastrofale sau severe
0.617
60 1 M B3140 9.18 -
Meningita virală 5
0.548
61 1 M B3150 4.45 1
Stupoare şi coma non-traumatică 2
0.283
62 1 M B3160 4.12 1
Convulsii febrile 5
Atacuri cu CC catastrofale sau 1.108
63 1 M B3171 5.67 2
severe 9
Atacuri fără CC catastrofale sau 0.371
64 1 M B3172 4.79 1
severe 7
0.270
65 1 M B3180 4.13 1
Cefalee 9
Leziune intracraniană cu CC 1.997
66 1 M B3191 6.06 2
catastrofale sau severe 3
Leziune intracraniană fără CC 0.819
67 1 M B3192 4.35 1
catastrofale sau severe 1
0.661
68 1 M B3200 4.39 1
Fracturi craniene 6
0.239
69 1 M B3210 4.02 1
Altă leziune a capului 4
Alte tulburări ale sistemului
1.505
70 1 M B3221 nervos cu CC catastrofale sau 6.23 2
9
severe
Alte tulburări ale sistemului
0.554
71 1 M B3222 nervos fără CC catastrofale sau 7.57 1
5
severe
Proceduri pentru leziuni 1.285
72 2 C C1010 5.46 0.5
penetrante ale ochiului 3
1.127
73 2 C C1020 3.78 0
Enucleeri şi proceduri ale orbitei 8
0.661
74 2 C C1030 2.44 1
Proceduri la nivelul retinei 6
Proceduri majore asupra corneei, 0.888
75 2 C C1040 5.62 -
sclerei şi conjunctivei 4
0.611
76 2 C C1050 2.72 0
Dacriocistorinostomie 2
0.428
77 2 C C1060 2.27 1
Proceduri pentru strabism 4
0.459
78 2 C C1070 3.27 1
Proceduri ale pleoapei 9
Alte proceduri asupra corneei, 0.415
79 2 C C1080 3.22 -
sclerei şi conjunctivei 8
0.283
80 2 C C1090 3.87 -
Proceduri privind căile lacrimare 5
81 2 C C1100 Alte proceduri la nivelul ochiului 0.315 2.37 1
19
0
Glaucom şi proceduri complexe 0.819
82 2 C C1111 3.35 1
ale cataractei 1
Glaucom şi proceduri complexe 0.428
83 2 C C1112 - -
ale cataractei, de zi 4
0.604
84 2 C C1121 2.56 1
Proceduri asupra cristalinului 9
Proceduri asupra cristalinului, de 0.409
85 2 C C1122 - -
zi 5
Infecţii oculare acute şi majore 1.140
86 2 M C3011 vârsta > 54 sau cu (CC catastrofale 5.50 -
4
sau severe)
Infecţii oculare acute şi majore
0.705
87 2 M C3012 vârsta < 55 fără CC catastrofale 4.52 -
7
sau severe
Tulburări neurologice şi vasculare 0.434
88 2 M C3020 4.78 -
ale ochiului 7
Hifema şi traume oculare tratate 0.289
89 2 M C3030 4.08 -
medical 8
0.749
90 2 M C3041 4.24 1
Alte tulburări ale ochiului cu CC 8
0.296
91 2 M C3042 3.53 1
Alte tulburări ale ochiului fără CC 1
4.643
92 3 C D1010 9.70 1
Implant cohlear 6
Proceduri ale capului şi gâtului cu 4.265
93 3 C D1021 6.27 1
CC catastrofale sau severe 5
Proceduri ale capului şi gâtului cu 1.833
94 3 C D1022 8.30 1
stare malignă sau CC moderate 5
Proceduri ale capului şi gâtului 1.115
95 3 C D1023 5.89 1
fără stare malignă fără CC 2
Cura chirurgicală a
1.102
96 3 C D1030 cheiloschisisului sau diagnostic 7.59 1
6
privind palatul
1.619
97 3 C D1041 5.01 1
Chirurgie maxialo-facială cu CC 3
0.932
98 3 C D1042 5.20 1
Chirurgie maxialo-facială fără CC 5
Proceduri la nivelul glandei 1.423
99 3 C D1050 8.00 1
parotide 9
Proceduri la nivelul sinusului, 0.894
100 3 C D1060 6.39 1
mastoidei şi urechii medii 7
Proceduri diverse ale urechii, 0.567
101 3 C D1070 4.79 0
nasului, gurii şi gâtului 1
0.529
102 3 C D1080 4.50 1
Proceduri nasale 3
103 3 C D1090 Amigdalectomie şi/sau 0.428 3.11 0
20
adenoidectomie 4
Alte proceduri ale urechii, nasului, 0.642
104 3 C D1100 3.87 1
gurii şi gâtului 7
0.245
105 3 C D1110 3.21 -
Miringotomie cu inserţie de tub 7
Proceduri asupra gurii şi glandei 0.497
106 3 C D1120 3.71 1
salivare 8
0.340
107 3 A D2010 3.11 1
Extracţii dentare şi restaurare 2
Proceduri endoscopice de zi, 0.201
108 3 A D2020 - -
pentru afecţiuni ORL 6
Stare malignă a urechii, nasului,
1.814
109 3 M D3011 gurii şi gâtului cu CC catastrofale 6.46 1
6
sau severe
Stare malignă a urechii, nasului,
0.560
110 3 M D3012 gurii şi gâtului fără CC 5.67 0
8
catastrofale sau severe
0.321
111 3 M D3020 5.56 2
Dezechilibru 3
0.296
112 3 M D3030 4.51 2
Epistaxis 1
Otită medie şi infecţie a căilor 0.529
113 3 M D3041 4.70 1
respiratorii superioare cu CC 3
Otită medie şi infecţie a căilor 0.302
114 3 M D3042 4.52 1
respiratorii superioare fără CC 4
0.239
115 3 M D3050 4.56 -
Laringotraheită şi epiglotită 4
0.258
116 3 M D3060 3.57 0
Traumatism şi diformitate nazale 3
Alte diagnostice privind urechea, 0.649
117 3 M D3071 4.97 1
nasul, gura şi gâtul cu CC 0
Alte diagnostice privind urechea, 0.245
118 3 M D3072 4.88 1
nasul, gura şi gâtul fără CC 7
Tulburări orale şi dentare cu
0.529
119 3 M D3081 excepţia extracţiilor şi 3.89 0
3
reconstituirilor
Tulburări orale şi dentare cu
0.144
120 3 M D3082 excepţia extracţiilor şi - -
9
reconstituirilor de zi
Proceduri majore la nivelul 4.101 12.2
121 4 C E1011 1
toracelui cu CC catastrofale 7 2
Proceduri majore la nivelul 2.198
122 4 C E1012 7.29 1
toracelui fără CC catastrofale 9
Alte proceduri în sala de operaţii
3.685
123 4 C E1021 ale sistemului respirator cu CC 5.26 1
9
catastrofale

21
Alte proceduri în sala de operaţii
1.531
124 4 C E1022 ale sistemului respirator cu CC 3.01 0
1
severe
Alte proceduri în sala de operaţii 0.611
125 4 C E1023 ale sistemului respirator fără CC 3.29 1
2
catastrofale sau severe
Diagnostic asupra sistemului 3.698
126 4 A E2010 8.32 3
respirator cu suport ventilator 5
Diagnostic asupra sistemului 2.633
127 4 A E2020 8.59 2
respirator cu ventilaţie neinvazivă 7
Proceduri endoscopice ale 0.201
128 4 A E2030 - -
aparatului respirator, de zi 6
Fibroza cistică cu CC catastrofale 2.665
129 4 M E3011 9.06 3
sau severe 2
Fibroza cistică fără CC 2.003
130 4 M E3012 5.42 -
catastrofale sau severe 6
Embolism pulmonar cu CC 1.537
131 4 M E3021 9.19 2
catastrofale sau severe 4
Embolism pulmonar fără CC 0.787
132 4 M E3022 8.66 -
catastrofale sau severe 6
Infecţii respiratorii/inflamaţii cu 1.669
133 4 M E3031 7.66 2
CC catastrofale 7
Infecţii respiratorii/inflamaţii cu 0.970
134 4 M E3032 6.89 1
CC severe sau moderate 3
Infecţii respiratorii/inflamaţii fără 0.560
135 4 M E3033 6.43 2
CC 8
0.283
136 4 M E3040 3.78 -
Apnee de somn 5
Edem pulmonar şi insuficienţa 0.875
137 4 M E3050 6.43 2
respiratorie 8
Boala cronică obstructivă a căilor 1.146
138 4 M E3061 respiratorii cu CC catastrofale sau 8.12 3
7
severe
Boala cronică obstructivă a căilor 0.680
139 4 M E3062 respiratorii fără CC catastrofale 7.41 2
5
sau severe
Traumatism major la nivelul 1.430
140 4 M E3071 5.74 2
toracelui vârsta > 69 cu CC 2
Traumatism major la nivelul 0.743
141 4 M E3072 5.13 2
toracelui vârsta > 69 sau cu CC 5
Traumatism major la nivelul 0.403
142 4 M E3073 3.91 1
toracelui vârsta < 70 fără CC 2
Semne şi simptome respiratorii cu 0.667
143 4 M E3081 6.61 -
CC catastrofale sau severe 9

22
Semne şi simptome respiratorii 0.308
144 4 M E3082 5.31 -
fără CC catastrofale sau severe 7
0.730
145 4 M E3090 7.25 2
Pneumotorax 9
0.762
146 4 M E3101 7.37 2
Bronşită şi astm vârsta > 49 cu CC 4
Bronşită şi astm vârsta > 49 sau cu 0.504
147 4 M E3102 5.47 1
CC 1
Bronşită şi astm vârsta < 50 fără 0.333
148 4 M E3103 4.76 -
CC 9
Tuse convulsivă şi bronşiolită 1.039
149 4 M E3111 5.74 2
acută cu CC 6
Tuse convulsivă şi bronşiolită 0.560
150 4 M E3112 4.87 -
acută fără CC 8
Tumori respiratorii cu CC 1.650
151 4 M E3121 6.30 1
catastrofale 8
Tumori respiratorii cu CC severe 0.875
152 4 M E3122 5.66 1
sau moderate 8
0.472
153 4 M E3123 4.52 0
Tumori respiratorii fără CC 5
Probleme respiratorii apărute în 0.982
154 4 M E3130 3.26 -
perioada neonatală 9
Revărsat pleural cu CC 1.663
155 4 M E3141 8.53 2
catastrofale 4
1.039
156 4 M E3142 8.28 2
Revărsat pleural cu CC severe 6
Revărsat pleural fără CC 0.604
157 4 M E3143 7.70 -
catastrofale sau severe 9
Boala interstiţiala pulmonară cu 1.676
158 4 M E3151 7.12 2
CC catastrofale 0
Boala interstiţială pulmonară cu 1.153
159 4 M E3152 6.02 2
CC severe 0
Boala interstiţială pulmonară fără 0.661
160 4 M E3153 5.43 1
CC catastrofale sau severe 6
Alt diagnostic al sistemului 0.938
161 4 M E3161 6.21 1
respirator vârsta > 64 cu CC 8
Alt diagnostic al sistemului 0.636
162 4 M E3162 5.34 1
respirator vârsta > 64 sau cu CC 4
Alt diagnostic al sistemului 0.384
163 4 M E3163 3.78 1
respirator vârsta < 65 fără CC 3
Implant sau înlocuire de
defibrilator cardiac implantabil 7.327
164 5 C F1011 8.31 0
automat, sistem total cu CC 6
catastrofale sau severe

23
Implant sau înlocuire de
defibrilator cardiac implantabil 6.319
165 5 C F1012 3.90 -
automat, sistem total fără CC 5
catastrofale sau severe
Implant/Înlocuire componenta 6.344
166 5 C F1020 9.58 -
AICD 7
Procedura de valvă cardiacă cu
8.852 20.3
167 5 C F1030 pompă CPB cu investigaţie 3
4 2
cardiacă invazivă
Procedura de valvă cardiacă cu
pompă CPB fără investigaţie 6.155 16.5
168 5 C F1041 2
cardiacă invazivă cu CC 7 0
catastrofale
Procedura de valvă cardiacă cu
pompă CPB fără investigaţie 4.366 13.1
169 5 C F1042 2
cardiacă invazivă fără CC 3 7
catastrofale
Bypass coronarian cu investigaţii
6.577 19.3
170 5 C F1051 cardiace invazive cu CC 2
9 6
catastrofale
Bypass coronarian cu investigaţii
4.939 16.2
171 5 C F1052 cardiace invazive fără CC 3
7 5
catastrofale
Bypass coronarian fără investigaţii 4.051 15.3
172 5 C F1061 cardiace invazive cu CC 2
3 6
catastrofale sau severe
Bypass coronarian fără investigaţii 3.099 14.7
173 5 C F1062 cardiace invazive fără CC 2
9 5
catastrofale sau severe
Alte proceduri
7.523 16.3
174 5 C F1071 cardiotoracice/vasculare cu pompă 3
0 1
CPB cu CC catastrofale
Alte proceduri
4.536 18.2
175 5 C F1072 cardiotoracice/vasculare cu pompă 2
5 6
CPB fără CC catastrofale
Proceduri majore de reconstrucţie 5.223 11.5
176 5 C F1081 vasculară fără pompă CPB cu CC 1
2 6
catastrofale
Proceduri majore de reconstrucţie 2.526 11.0
177 5 C F1082 vasculară fără pompă CPB fără 1
6 8
CC catastrofale
Alte proceduri cardiotoracice fără 4.114
178 5 C F1091 9.19 1
pompă CPB cu CC catastrofale 3
Alte proceduri cardiotoracice fără 2.671
179 5 C F1092 9.30 2
pompă CPB fără CC catastrofale 5
Intervenţie coronară percutanată 1.846
180 5 C F1100 6.14 2
cu IMA 1

24
Amputaţie pentru sistemul
circulator cu excepţia membrului 5.903 15.6
181 5 C F1111 1
superior şi a degetului de la picior 7 1
cu CC catastrofale
Amputaţie pentru sistemul
circulator cu excepţia membrului 2.948 15.8
182 5 C F1112 1
superior şi a degetului de la picior 7 7
fără CC catastrofale
1.934
183 5 C F1120 6.95 1
Implantare pacemaker cardiac 3
Amputaţie a membrului superior şi 2.337 12.7
184 5 C F1130 a degetului pentru tulburări ale 0
5 0
sistemului circulator
Proceduri vasculare exceptând 3.188
185 5 C F1141 reconstrucţia majoră fără pompă 6.16 0
1
CPB cu CC catastrofale
Proceduri vasculare exceptând 1.342
186 5 C F1142 reconstrucţia majoră fără pompă 5.15 1
0
CPB cu CC severe
Proceduri vasculare exceptând
reconstrucţia majoră fără pompă 0.938
187 5 C F1143 4.85 0
CPB fără CC catastrofale sau 8
severe
Intervenţie coronară percutanată 1.285
188 5 C F1150 4.65 1
fără IMA cu implantare de stent 3
Intervenţie coronară percutanată 1.253
189 5 C F1160 4.97 -
fără IMA fără implantare de stent 8
1.253
190 5 C F1170 5.85 2
Înlocuire de pacemaker cardiac 8
Revizie de pacemaker cardiac
1.216
191 5 C F1180 exceptând înlocuirea 6.46 -
0
dispozitivului
Altă intervenţie percutanată 1.568 10.3
192 5 C F1190 -
cardiacă transvasculară 9 4
0.661
193 5 C F1200 5.20 1
Ligatura venelor şi stripping 6
Alte proceduri în sala de operaţii 3.238
194 5 C F1211 privind sistemul circulator cu CC 8.70 1
5
catastrofale
Alte proceduri în sala de operaţii 1.260
195 5 C F1212 privind sistemul circulator fără CC 8.21 1
1
catastrofale
Diagnostic al sistemului circulator 3.440
196 5 A F2010 7.33 3
cu suport ventilator 1

25
Tulburări circulatorii cu IMA cu
proceduri de investigaţie cardiacă 1.732
197 5 A F2021 6.16 2
invazivă cu CC catastrofale sau 7
severe
Tulburări circulatorii cu IMA cu
proceduri de investigaţie cardiacă 1.064
198 5 A F2022 5.26 -
invazivă fără CC catastrofale sau 8
severe
Tulburări circulatorii fără IMA cu
proceduri de investigaţie cardiacă 1.039
199 5 A F2031 4.58 1
invazivă cu diagnostic principal 6
complex
Tulburări circulatorii fără IMA cu
proceduri de investigaţie cardiacă 0.560
200 5 A F2032 3.16 -
invazivă fără diagnostic principal 8
complex
Tulburări circulatorii cu IMA fără
proceduri de investigaţie cardiacă 1.360
201 5 M F3011 7.73 2
invazivă cu CC catastrofale sau 9
severe
Tulburări circulatorii cu IMA fără
proceduri de investigaţie cardiacă 0.655
202 5 M F3012 5.27 1
invazivă fără CC catastrofale sau 3
severe
Tulburări circulatorii cu IMA fără 0.756
203 5 M F3013 proceduri de investigaţie cardiacă 3.25 0
1
invazivă, decedat
2.747 17.2
204 5 M F3020 1.5
Endocardita infecţioasă 1 5
Insuficienţa cardiacă şi şoc cu CC 1.688
205 5 M F3031 6.67 1
catastrofale 6
Insuficienţa cardiacă şi şoc fără 0.756
206 5 M F3032 6.60 1
CC catastrofale 1
Tromboza venoasă cu CC 1.253
207 5 M F3041 7.99 3
catastrofale sau severe 8
Tromboza venoasă fără CC 0.573
208 5 M F3042 7.02 2
catastrofale sau severe 4
Ulceraţie a pielii pentru tulburări 1.568
209 5 M F3050 8.23 1
circulatorii 9
Tulburări vasculare periferice cu 1.285
210 5 M F3061 6.56 1
CC catastrofale sau severe 3
Tulburări vasculare periferice fără 0.428
211 5 M F3062 6.55 1
CC catastrofale sau severe 4
0.548
212 5 M F3071 5.94 1
Ateroscleroza coronariană cu CC 2
213 5 M F3072 Ateroscleroza coronariană fără CC 0.264 5.20 2
26
6
0.724
214 5 M F3081 5.90 2
Hipertensiune cu CC 6
0.352
215 5 M F3082 5.27 2
Hipertensiune fără CC 8
0.378
216 5 M F3090 5.25 1
Boala congenitală de inimă 0
Tulburări valvulare cu CC 1.203
217 5 M F3101 6.15 2
catastrofale sau severe 4
Tulburări valvulare fără CC 0.252
218 5 M F3102 4.69 -
catastrofale sau severe 0
Aritmie majoră şi stop cardiac cu 0.982
219 5 M F3111 5.25 1
CC catastrofale sau severe 9
Aritmie majoră şi stop cardiac fără 0.447
220 5 M F3112 4.31 1
CC catastrofale sau severe 3
Aritmie non-majoră şi tulburări de 0.951
221 5 M F3121 conducere cu CC catastrofale sau 6.51 2
4
severe
Aritmie non-majoră şi tulburări de 0.365
222 5 M F3122 conducere fără CC catastrofale sau 4.54 1
4
severe
Angina instabilă cu CC 0.831
223 5 M F3131 6.27 1
catastrofale sau severe 7
Angina instabilă fără CC 0.422
224 5 M F3132 5.25 1
catastrofale sau severe 1
Sincopa şi colaps cu CC 0.787
225 5 M F3141 5.41 1
catastrofale sau severe 6
Sincopa şi colaps fără CC 0.296
226 5 M F3142 3.72 1
catastrofale sau severe 1
0.264
227 5 M F3150 3.58 -
Durere toracică 6
Alte diagnostice ale sistemului 2.041
228 5 M F3161 7.00 1
circulator cu CC catastrofale 4
Alte diagnostice ale sistemului 0.989
229 5 M F3162 6.91 1
circulator cu CC severe 2
Alte diagnostice ale sistemului 0.523
230 5 M F3163 circulator fără CC catastrofale sau 5.10 1
0
severe
4.694 16.6
231 6 C G1011 2
Rezecţie rectală cu CC catastrofale 0 5
Rezecţie rectală fără CC 2.684 15.2
232 6 C G1012 2
catastrofale 1 2
Proceduri majore pe intestinul 4.435 13.5
233 6 C G1021 2
subţire şi gros cu CC catastrofale 6 5
Proceduri majore pe intestinul 2.135 10.9
234 6 C G1022 1
subţire şi gros fără CC catastrofale 9 1
27
Proceduri la nivelul stomacului, 5.090 14.5
235 6 C G1031 esofagului şi duodenului cu stare 3
9 7
malignă
Proceduri la nivelul stomacului,
esofagului şi duodenului fără stare 3.818
236 6 C G1032 8.78 2
malignă cu CC catastrofale sau 2
severe
Proceduri la nivelul stomacului,
esofagului şi duodenului fără stare 1.367
237 6 C G1033 5.65 1
malignă fără CC catastrofale sau 2
severe
Aderenţe peritoneale vârsta > 49 2.892
238 6 C G1041 9.25 1
cu CC 0
Aderenţe peritoneale vârsta > 49 1.757
239 6 C G1042 6.44 1
sau cu CC 9
Aderenţe peritoneale vârsta < 50 1.045
240 6 C G1043 5.49 0
fără CC 9
Proceduri minore pe intestinul 1.953
241 6 C G1051 6.48 0
subţire şi gros cu CC 2
Proceduri minore pe intestinul 1.096
242 6 C G1052 5.70 1
subţire şi gros fără CC 3
1.064
243 6 C G1060 9.68 -
Piloromiotomie 8
Apendicectomie cu CC 1.688
244 6 C G1071 5.26 1
catastrofale sau severe 6
Apendicectomie fără CC 0.844
245 6 C G1072 4.54 1
catastrofale sau severe 3
Proceduri pentru hernie
abdominală şi alte hernii vârsta > 1.001
246 6 C G1081 7.90 1
59 sau cu (CC catastrofale sau 8
severe)
Proceduri pentru hernie
abdominală şi alte hernii vârsta 1 0.592
247 6 C G1082 5.98 1
la 59 fără CC catastrofale sau 3
severe
Proceduri pentru hernia inghinală 0.579
248 6 C G1090 5.54 0
şi femurală vârsta > 0 7
0.529
249 6 C G1100 3.83 0
Proceduri pentru hernie vârsta < 1 3
Proceduri anale şi la nivelul
1.209
250 6 C G1111 stomei cu CC catastrofale sau 5.97 1
7
severe
Proceduri anale şi la nivelul
0.422
251 6 C G1112 stomei fără CC catastrofale sau 4.85 0
1
severe

28
Alte proceduri în sala de operaţii 2.847
252 6 C G1121 la nivelul sistemului digestiv cu 8.74 1
9
CC catastrofale sau severe
Alte proceduri în sala de operaţii 0.831
253 6 C G1122 la nivelul sistemului digestiv fără 7.05 1
7
CC catastrofale sau severe
Alte gastroscopii pentru boli 0.957
254 6 A G2011 6.12 2
digestive majore 7
Alte gastroscopii pentru boli 0.176
255 6 A G2012 - -
digestive majore, de zi 4
0.403
256 6 A G2020 4.98 -
Colonoscopie complexă 2
Alte colonoscopii cu CC 1.543
257 6 A G2031 4.59 0
catastrofale sau severe 7
Alte colonoscopii fără CC 0.636
258 6 A G2032 3.81 0
catastrofale sau severe 4
0.207
259 6 A G2033 - -
Alte colonoscopii, de zi 9
Alte gastroscopii pentru boli 0.768
260 6 A G2041 4.64 1
digestive care nu sunt majore 7
Alte gastroscopii pentru boli
0.170
261 6 A G2042 digestive care nu sunt majore, de - -
1
zi
Gastroscopie complexă cu CC 1.833
262 6 A G2051 5.96 1
catastrofale sau severe 5
Gastroscopie complexă fără CC 0.838
263 6 A G2052 4.60 0
catastrofale sau severe 0
0.239
264 6 A G2053 - -
Gastroscopie complexă, de zi 4
Stare malignă digestivă cu CC 0.976
265 6 M G3011 4.89 1
catastrofale sau severe 6
Stare malignă digestivă fără CC 0.504
266 6 M G3012 4.16 1
catastrofale sau severe 1
Hemoragie gastrointestinală vârsta
0.497
267 6 M G3021 > 64 sau cu (CC catastrofale sau 6.13 2
8
severe)
Hemoragie gastrointestinală vârsta
0.258
268 6 M G3022 < 65 fără CC catastrofale sau 4.84 2
3
severe
0.919
269 6 M G3030 5.59 2
Ulcer peptic complicat 9
0.220
270 6 M G3040 5.52 2
Ulcer peptic necomplicat 5
0.535
271 6 M G3050 5.13 2
Boala inflamatorie a intestinului 6
0.970
272 6 M G3061 4.80 2
Ocluzie intestinală cu CC 3
29
0.447
273 6 M G3062 3.91 2
Ocluzie intestinală fără CC 3
Durere abdominală sau adenita 0.472
274 6 M G3071 3.84 1
mezenterică cu CC 5
Durere abdominală sau adenita 0.233
275 6 M G3072 3.18 1
mezenterică fără CC 1
Esofagita, gastroenterita şi diverse
tulburări ale sistemului digestiv 0.806
276 6 M G3081 5.24 1
vârsta > 9 ani cu CC 5
catastrofale/severe
Esofagita, gastroenterita şi diverse
tulburări ale sistemului digestiv 0.270
277 6 M G3082 4.38 1
vârsta > 9 ani fără CC 9
catastrofale/severe
Gastroenterita vârsta < 10 ani cu 0.749
278 6 M G3091 4.13 1
CC 8
Gastroenterita vârsta < 10 ani fără 0.340
279 6 M G3092 3.76 1
CC 2
Esofagita şi diverse tulburări ale 0.371
280 6 M G3100 3.30 1
sistemului digestiv vârsta < 10 ani 7
Alte diagnostice ale sistemului 0.781
281 6 M G3111 4.75 1
digestiv cu CC 3
Alte diagnostice ale sistemului 0.239
282 6 M G3112 4.00 1
digestiv fără CC 4
Proceduri la nivel de pancreas, 5.557 15.6
283 7 C H1011 1
ficat şi shunt cu CC catastrofale 2 4
Proceduri la nivel de pancreas, 2.482 11.6
284 7 C H1012 1
ficat şi shunt fără CC catastrofale 5 7
Proceduri majore ale tractului
4.234 14.6
285 7 C H1021 biliar cu stare malignă sau CC 2
0 2
catastrofale
Proceduri majore ale tractului 2.375 13.2
286 7 C H1022 biliar fără stare malignă cu (CC 2
3 0
moderate sau severe)
Proceduri majore ale tractului 1.329 11.3
287 7 C H1023 1
biliar fără stare malignă fără CC 4 3
Proceduri de diagnostic
2.432
288 7 C H1031 hepatobiliar cu CC catastrofale sau 7.55 1
0
severe
Proceduri de diagnostic
1.064
289 7 C H1032 hepatobiliar fără CC catastrofale 5.91 1
8
sau severe
Alte proceduri în sala de operaţii 2.482
290 7 C H1040 7.13 1
hepatobiliare şi pancreatice 5
Colecistectomie deschisă cu
3.478 10.9
291 7 C H1051 explorarea închisă a CBP sau cu 2
0 4
CC catastrofale
30
Colecistectomie deschisă fără 1.556
292 7 C H1052 explorarea închisă a CBP fără CC 9.80 1
3
catastrofale
Colecistectomie laparoscopică cu 1.707
293 7 C H1061 explorarea închisă a CBP sau cu 5.95 1
5
(CC catastrofale sau severe)
Colecistectomie laparoscopică fără 0.844
294 7 C H1062 explorarea închisă a CBP fără CC 5.09 1
3
catastrofale sau severe
Proceduri endoscopice pentru 1.946
295 7 A H2010 5.79 1
varice esofagiene sângerânde 9
Procedura terapeutică complexă
pentru colangiopancreatografie 2.009
296 7 A H2021 7.20 -
retrogradă endoscopică cu CC 9
catastrofale sau severe
Procedura terapeutică complexă
pentru colangiopancreatografie 0.838
297 7 A H2022 4.34 -
retrogradă endoscopică fără CC 0
catastrofale sau severe
Alte proceduri terapeutice pentru
colangiopancreatografie 1.808
298 7 A H2031 7.22 0
retrogradă endoscopică cu CC 3
catastrofale sau severe
Alte proceduri terapeutice pentru
colangiopancreatografie 1.014
299 7 A H2032 4.87 0
retrogradă endoscopică cu CC 4
moderate
Alte proceduri terapeutice pentru 0.586
300 7 A H2033 colangiopancreatografie 5.38 0
0
retrogradă endoscopică fără CC
Ciroza şi hepatita alcoolică cu CC 1.940
301 7 M H3011 7.35 2
catastrofale 6
Ciroza şi hepatita alcoolică cu CC 0.913
302 7 M H3012 6.80 2
severe 6
Ciroza şi hepatita alcoolică fără 0.434
303 7 M H3013 6.32 2
CC catastrofale sau severe 7
Stare malignă a sistemului
hepatobiliar şi pancreasului (vârsta 1.398
304 7 M H3021 6.21 1
> 69 cu CC catastrofale sau 7
severe) sau cu CC catastrofale
Stare malignă a sistemului
hepatobiliar şi pancreasului (vârsta 0.630
305 7 M H3022 5.01 1
> 69 fără CC catastrofale sau 1
severe) sau fără CC catastrofale

31
Tulburări ale pancreasului, cu 1.442
306 7 M H3031 excepţia stării maligne cu CC 6.92 3
8
catastrofale sau severe
Tulburări ale pancreasului, cu 0.579
307 7 M H3032 excepţia stării maligne fără CC 5.91 3
7
catastrofale sau severe
Tulburări ale ficatului, cu excepţia 1.499
308 7 M H3041 stării maligne, cirozei, hepatitei 6.13 2
6
alcoolice cu CC cat/sev
Tulburări ale ficatului, cu excepţia 0.409
309 7 M H3042 stării maligne, cirozei, hepatitei 5.89 1
5
alcoolice fără CC cat/sev
0.856
310 7 M H3051 5.38 2
Tulburări ale tractului biliar cu CC 9
Tulburări ale tractului biliar fără 0.346
311 7 M H3052 4.42 1
CC 5
Proceduri majore bilaterale sau
5.796 21.7
312 8 C I1010 multiple ale extremităţilor 1
6 1
inferioare
Transfer de ţesut microvascular
sau (grefă de piele cu CC 6.918 11.1
313 8 C I1021 1
catastrofale sau severe), cu 1 2
excepţia mâinii
Grefe pe piele fără CC catastrofale 2.753
314 8 C I1022 7.35 0
sau severe, cu excepţia mâinii 4
Revizie a artroplastiei totale de 6.193 17.8
315 8 C I1031 1
şold cu CC catastrofale sau severe 5 0
Înlocuire şold cu CC catastrofale
sau severe sau revizie a 3.383 12.9
316 8 C I1032 1
artroplastiei totale de şold fără CC 4 6
catastrofale sau severe
Înlocuire şold fără CC catastrofale 2.759 13.0
317 8 C I1033 1
sau severe 7 4
2.892 12.6
318 8 C I1040 1
Înlocuire şi reataşare de genunchi 0 5
Alte proceduri majore de ănlocuire
2.665
319 8 C I1050 a articulaţiilor şi reatalare a unui 9.00 1
2
membru
Artrodeza vertebrală cu 6.168 17.0
320 8 C I1060 1
diformitate 3 5
4.876 18.2
321 8 C I1070 1
Amputaţie 7 3
Alte proceduri la nivelul şoldului 3.118 12.6
322 8 C I1081 şi al femurului cu CC catastrofale 1
8 3
sau severe

32
Alte proceduri la nivelul şoldului 1.928 11.8
323 8 C I1082 şi al femurului fără CC 1
0 2
catastrofale sau severe
Artrodeza vertebrală cu CC 5.651
324 8 C I1091 7.90 1
catastrofale sau severe 7
Artrodeza vertebrală fără CC 3.043
325 8 C I1092 7.75 0
catastrofale sau severe 2
Alte proceduri la nivelul spatelui
2.696
326 8 C I1101 şi gâtului cu CC catastrofale sau 9.98 0
7
severe
Alte proceduri la nivelul spatelui
1.354
327 8 C I1102 şi gâtului fără CC catastrofale sau 7.74 0
6
severe
2.060
328 8 C I1110 7.39 1
Proceduri de alungire a membrelor 3
Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi
articulaţiilor cu diverse proceduri
4.933 11.1
329 8 C I1121 ale sistemului muscular şi 1
4 9
ţesutului conjunctiv cu CC
catastrofale
Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi
articulaţiilor cu diverse proceduri 2.627
330 8 C I1122 7.97 0
ale sistemului muscular şi 4
ţesutului conjunctiv cu CC severe
Infecţii/inflamaţii ale oaselor şi
articulaţiilor cu diverse proceduri 1.354
331 8 C I1123 ale sistemului muscular şi 6.33 0
6
ţesutului conjunctiv fără CC
catastrofale sau severe
Proceduri ale humerusului, tibiei, 2.929
332 8 C I1131 fibulei şi gleznei cu CC 9.81 0
8
catastrofale sau severe
Proceduri ale humerusului, tibiei, 1.600
333 8 C I1132 fibulei şi gleznei vârsta > 59 fără 9.66 0
4
CC catastrofale sau severe
Proceduri ale humerusului, tibiei, 1.203
334 8 C I1133 fibulei şi gleznei vârsta < 60 fără 7.94 0
4
CC catastrofale sau severe
1.487
335 8 C I1140 8.93 0
Revizie a bontului de amputaţie 0
1.934
336 8 C I1150 8.91 2
Chirurgie cranio-facială 3
0.869
337 8 C I1160 4.33 0
Alte proceduri la nivelul umărului 5
1.411
338 8 C I1170 5.89 1
Chirurgie maxilo-facială 3

33
Alte proceduri la nivelul 0.516
339 8 C I1180 4.00 0
genunchiului 7
Alte proceduri la nivelul cotului şi 0.982
340 8 C I1190 5.54 0
antebraţului 9
Alte proceduri la nivelul labei 0.793
341 8 C I1200 6.44 0
piciorului 9
Excizie locală şi îndepărtare a 0.850
342 8 C I1210 dispozitivelor interne de fixare a 5.52 0
6
şoldului şi femurului
Excizie locală şi îndepărtare a 0.422
343 8 C I1220 dispozitivelor interne de fixare 3.56 0
1
exclusiv şold şi femur
0.453
344 8 C I1230 2.79 0
Artroscopie 6
Proceduri diagnostic ale oaselor şi 1.814
345 8 C I1240 5.85 1
a încheieturilor incluzând biopsia 6
Proceduri la nivelul ţesuturilor 2.142
346 8 C I1251 6.05 1
moi cu CC catastrofale sau severe 2
Proceduri la nivelul ţesuturilor
0.686
347 8 C I1252 moi fără CC catastrofale sau 4.80 0
8
severe
Alte proceduri la nivelul ţesutului 2.469
348 8 C I1261 5.82 0
conjunctiv cu CC 9
Alte proceduri la nivelul ţesutului 0.743
349 8 C I1262 4.58 0
conjunctiv fără CC 5
Reconstrucţie sau revizie a 1.071
350 8 C I1270 3.73 1
genunchiului 1
0.554
351 8 C I1280 3.78 0
Proceduri la nivelul mâinii 5
1.757
352 8 M I3010 4.91 1
Fracturi ale diafizei femurale 9
Fracturi ale extremităţii distale 1.348
353 8 M I3020 5.41 1
femurale 3
Entorse, luxaţii şi dislocări ale 0.535
354 8 M I3030 5.14 0
şoldului, pelvisului şi coapsei 6
2.016 10.7
355 8 M I3041 -
Osteomielita cu CC 2 9
0.712
356 8 M I3042 9.57 -
Osteomielita fără CC 0
Stare malignă a ţesutului
conjunctiv, incluzând fractura 1.360
357 8 M I3051 5.91 1
patologică cu CC catastrofale sau 9
severe
Stare malignă a ţesutului
conjunctiv, incluzând fractura 0.567
358 8 M I3052 4.46 0
patologică tologică fără CC 1
catastrofale sau severe
34
Tulburări inflamatorii 2.217
359 8 M I3061 musculoscheletale cu CC 5.80 1
8
catastrofale sau severe
Tulburări inflamatorii 0.422
360 8 M I3062 musculoscheletale fără CC 4.94 0
1
catastrofale sau severe
Artrita septică cu CC catastrofale 2.356
361 8 M I3071 6.96 -
sau severe 4
Artrita septică fără CC catastrofale 0.793
362 8 M I3072 7.18 -
sau severe 9
Tulburări nechirurgicale ale 1.329
363 8 M I3081 6.49 2
coloanei cu CC 4
Tulburări nechirurgicale ale 0.604
364 8 M I3082 5.54 1
coloanei fără CC 9
Tulburări nechirurgicale ale 0.189
365 8 M I3083 - -
coloanei, de zi 0
Boli ale oaselor şi atropatii 1.562
366 8 M I3091 specifice vârsta > 74 cu CC 6.51 -
6
catastrofale sau severe
Boli ale oaselor şi atropatii 0.592
367 8 M I3092 specifice vârsta > 74 sau cu (CC 5.29 1
3
catastrofale sau severe)
Boli ale oaselor şi atropatii 0.289
368 8 M I3093 specifice vârsta < 75 fără CC 4.92 1
8
catastrofale sau severe
0.548
369 8 M I3100 6.07 -
Artropatii nespecifice 2
Alte tulburări musculotendinoase 0.869
370 8 M I3111 6.66 -
vârsta > 69 cu CC 5
Alte tulburări musculotendinoase 0.403
371 8 M I3112 5.29 -
vârsta > 69 sau cu CC 2
Alte tulburări musculotendinoase 0.264
372 8 M I3113 4.41 -
vârsta < 70 fără CC 6
Tulburări musculotendinoase 1.203
373 8 M I3121 specifice vârsta > 79 sau cu (CC 6.46 1
4
catastrofale sau severe)
Tulburări musculotendinoase 0.333
374 8 M I3122 specifice vârsta < 80 fără CC 4.92 0
9
catastrofale sau severe
Îngrijiri postprocedurale ale
implanturilor/protezelor 1.776
375 8 M I3131 8.77 -
musculoscheletale vârsta > 59 cu 8
CC catastrofale sau severe

35
Îngrijiri postprocedurale ale
implanturilor/protezelor 0.642
376 8 M I3132 6.98 0
musculoscheletale vârsta > 59 sau 7
cu (CC catastrofale sau severe)
Îngrijiri postprocedurale ale
implanturilor/protezelor 0.346
377 8 M I3133 4.38 -
musculoscheletale vârsta < 60 fără 5
CC catastrofale sau severe
Leziuni ale antebraţului,
1.102
378 8 M I3141 pumnului, mâinii sau piciorului 3.72 0
6
vârsta > 74 cu CC
Leziuni ale antebraţului, 0.428
379 8 M I3142 pumnului, mâinii sau piciorului 3.30 0
4
vârsta > 74 sau cu CC
Leziuni ale antebraţului, 0.283
380 8 M I3143 pumnului, mâinii sau piciorului 2.62 0
5
vârsta < 75 fără CC
Leziuni ale umărului, braţului, 1.386
381 8 M I3151 cotului, genunchiului, gambei sau 4.49 0
1
gleznei, vârsta > 64 cu CC
Leziuni ale umărului, braţului, 0.586
382 8 M I3152 cotului, genunchiului, gambei sau 3.91 0
0
gleznei vârsta > 64 sau cu CC
Leziuni ale umărului, braţului, 0.296
383 8 M I3153 cotului, genunchiului, gambei sau 3.34 0
1
gleznei, vârsta < 65 fără CC
Alte tulburări musculoscheletale 1.146
384 8 M I3161 7.11 1
vârsta > 69 cu CC 7
Alte tulburări musculoscheletale 0.478
385 8 M I3162 4.93 1
vârsta > 69 sau cu CC 8
Alte tulburări musculoscheletale 0.258
386 8 M I3163 4.36 0
vârsta < 70 fără CC 3
Fracturi ale pelvisului cu CC 2.047
387 8 M I3171 7.07 2
catastrofale sau severe 7
Fracturi ale pelvisului fără CC 0.926
388 8 M I3172 5.69 1
catastrofale sau severe 2
Fracturi ale colului femural cu CC 1.297
389 8 M I3181 6.58 1
catastrofale sau severe 9
Fracturi ale colului femural fără 0.428
390 8 M I3182 5.07 1
CC catastrofale sau severe 4
Transfer de ţesut microvasular 4.813
391 9 C J1010 pentru piele, ţesut subcutanat şi 9.25 0
7
tulburări ale sânului
Proceduri majore pentru afecţiuni 1.209
392 9 C J1021 9.39 1
maligne ale sânului 7
36
Proceduri majore pentru afecţiuni 0.982
393 9 C J1022 5.15 0
nemaligne ale sânului 9
Proceduri minore pentru afecţiuni 0.548
394 9 C J1031 4.48 0
maligne ale sânului 2
Proceduri minore pentru afecţiuni 0.378
395 9 C J1032 3.93 0
nemaligne ale sânului 0
Altă grefă a pielii şi/sau proceduri 2.091
396 9 C J1041 de debridare cu CC catastrofale 5.47 0
8
sau severe
Altă grefa a pielii şi/sau proceduri 0.611
397 9 C J1042 de debridare fără CC catastrofale 4.82 0
2
sau severe
0.497
398 9 C J1050 4.33 0
Proceduri perianale şi pilonidale 8
Proceduri în sala de operaţii ale
pielii, ţesutului subcutanat şi 0.447
399 9 C J1060 4.85 0
chirurgie plastică la nivelul 3
sânului
Alte proceduri ale pielii, ţesutului 0.270
400 9 C J1070 4.03 0
subcutanat şi sânului 9
Proceduri ale membrele inferioare
4.744 10.7
401 9 C J1081 cu ulcer/celulită cu CC 1
4 0
catastrofale
Proceduri ale membrele inferioare
cu ulcer/celulită fără CC 2.614 15.8
402 9 C J1082 0
catastrofale cu grefă de 8 8
piele/lambou de reparare
Proceduri ale membrele inferioare
cu ulcer/celulită fără CC 1.776
403 9 C J1083 8.58 0
catastrofale fără grefă de 8
piele/lambou de reparare
Proceduri ale membrele inferioare 2.419
404 9 C J1091 fără ulcer/celulită cu grefă de piele 7.89 -
4
(CC catastrofale sau severe)
Proceduri ale membrele inferioare
fără ulcer/celulită fără grefă de 0.894
405 9 C J1092 5.97 0
piele şi (CC catastrofale sau 7
severe)
3.534 12.3
406 9 C J1100 1
Reconstrucţii majore ale sânului 7 7
1.449
407 9 M J3011 7.85 2.5
Ulceraţii ale pielii 1
0.126
408 9 M J3012 - -
Ulceraţie ale pielii, de zi 0
Tulburări maligne ale sânului 0.674
409 9 M J3021 (vârsta > 69 cu CC) sau cu (CC 4.57 1
2
catastrofale sau severe)
37
Tulburări maligne ale sânului 0.239
410 9 M J3022 (vârsta > 69 fără CC) sau fără (CC 3.97 0
4
catastrofale sau severe)
0.277
411 9 M J3030 3.85 0
Tulburări nemaligne ale sânului 2
Celulita vârsta > 59 cu CC 1.342
412 9 M J3041 8.15 1
catastrofale sau severe 0
Celulita (vârsta > 59 fără CC
0.560
413 9 M J3042 catastrofale sau severe) sau vârsta 5.95 1
8
< 60
Trauma a pielii, ţesutului 0.554
414 9 M J3051 4.90 2
subcutanat şi sânului vârsta > 69 5
Trauma a pielii, ţesutului 0.270
415 9 M J3052 3.36 1
subcutanat şi sânului vârsta < 70 9
0.592
416 9 M J3061 4.47 0
Tulburări minore ale pielii 3
0.157
417 9 M J3062 - -
Tulburări minore ale pielii, de zi 5
0.919
418 9 M J3071 5.46 1
Tulburări majore ale pielii 9
0.088
419 9 M J3072 - -
Tulburări majore ale pielii, de zi 2
3.786 10.4
420 10 C K1010 1
Proceduri ale piciorului diabetic 7 3
2.784 10.5
421 10 C K1020 1
Proceduri la nivel de hipofiză 9 8
2.608 10.5
422 10 C K1030 1
Proceduri la nivelul suprarenalelor 5 0
1.568
423 10 C K1040 5.69 1
Proceduri majore pentru obezitate 9
1.266
424 10 C K1050 5.79 0
Proceduri la nivelul paratiroidelor 4
1.115
425 10 C K1060 5.55 1
Proceduri la nivelul tiroidei 2
1.335
426 10 C K1070 9.33 -
Proceduri privind obezitatea 7
0.661
427 10 C K1080 5.52 1
Proceduri privind tiroglosul 6
Alte proceduri în sala de operaţii
2.784
428 10 C K1090 la nivel endocrin, nutriţional şi 6.32 1
9
metabolic
Proceduri endoscopice sau 0.384
429 10 A K2010 investigative pentru tulburări - -
3
metabolice fără CC, de zi
Diabet cu CC catastrofale sau 1.279
430 10 M K3011 6.37 3
severe 0
Diabet fără CC catastrofale sau 0.573
431 10 M K3012 5.68 1
severe 4
38
2.306
432 10 M K3020 6.41 1
Perturbare nutriţionala severa 0
Diverse tulburări metabolice cu 1.518
433 10 M K3031 5.45 1
CC catastrofale 5
Diverse tulburări metabolice 0.724
434 10 M K3032 4.63 1
vârsta > 74 sau cu CC severe 6
Diverse tulburări metabolice
0.384
435 10 M K3033 vârsta < 75 fără CC catastrofale 3.65 1
3
sau severe
0.415
436 10 M K3040 4.33 1
Erori înnăscute de metabolism 8
Tulburări endocrine cu CC 1.423
437 10 M K3051 4.80 1
catastrofale sau severe 9
Tulburări endocrine fără CC 0.485
438 10 M K3052 4.01 1
catastrofale sau severe 1
Inserţie operatorie a cateterului 4.057 15.5
439 11 C L1011 peritoneal pentru dializă cu CC 1
6 8
catastrofale sau severe
Inserţie operatorie a cateterului 1.197
440 11 C L1012 peritoneal pentru dializă fără CC 4.65 -
1
catastrofale sau severe
Proceduri majore ale rinichiului,
ureterului, şi vezicii urinare pentru 4.133 12.6
441 11 C L1021 2
tumori cu CC catastrofale sau 2 9
severe
Proceduri majore ale rinichiului,
ureterului, şi vezicii urinare pentru 2.734 10.1
442 11 C L1022 2
tumori fără CC catastrofale sau 5 1
severe
Proceduri majore ale rinichiului, 3.622
443 11 C L1031 ureterului, şi vezicii urinare pentru 8.90 1
9
tumori benigne cu CC catastrofale
Proceduri majore ale rinichiului,
ureterului, şi vezicii urinare pentru 1.846
444 11 C L1032 7.33 1
tumori benigne cu CC severe sau 1
moderate
Proceduri majore ale rinichiului, 1.279
445 11 C L1033 ureterului, şi vezicii urinare pentru 7.48 1
0
tumori benigne fără CC
Prostatectomie transuretrală cu CC 2.224
446 11 C L1041 9.04 0
catastrofale sau severe 1
Prostatectomie transuretrală fără 0.882
447 11 C L1042 8.73 0
CC catastrofale sau severe 1
Proceduri minore ale vezicii
1.984
448 11 C L1051 urinare cu CC catastrofale sau 7.57 1
7
severe

39
Proceduri minore ale vezicii
0.636
449 11 C L1052 urinare fără CC catastrofale sau 6.05 1
4
severe
Proceduri transuretrale cu excepţia 1.279
450 11 C L1061 prostatectomiei cu CC catastrofale 6.25 0
0
sau severe
Proceduri transuretrale cu excepţia 0.523
451 11 C L1062 prostatectomiei fără CC 5.01 0
0
catastrofale sau severe
0.856
452 11 C L1071 5.50 1
Proceduri ale uretrei cu CC 9
0.541
453 11 C L1072 5.06 0
Proceduri ale uretrei fără CC 9
Alte proceduri pentru tulburări ale 4.946
454 11 C L1081 rinichiului şi tractului urinar cu 7.71 1
0
CC catastrofal
Alte proceduri pentru tulburări ale 2.123
455 11 C L1082 rinichiului şi tractului urinar cu 4.35 1
3
CC severe
Alte proceduri pentru tulburări ale 1.045
456 11 C L1083 rinichiului şi tractului urinar fără 3.07 0
9
CC catastrofale sau severe
0.623
457 11 A L2010 4.99 0
Ureteroscopie 8
0.201
458 11 A L2020 - -
Cistouretroscopie, de zi 6
Litotripsie extracorporeală pentru 0.396
459 11 A L2030 4.29 1
litiaza urinară 9
Insuficienţa renală cu CC 2.255
460 11 M L3011 8.79 2
catastrofale 6
1.216
461 11 M L3012 6.80 1
Insuficienţa renală cu CC severe 0
Insuficienţa renală fără CC 0.636
462 11 M L3013 5.48 1
catastrofale sau severe 4
0.094 11.5
463 11 M L3020 -
Internare pentru dializă renală 5 0
Tumori ale rinichiului şi tractului
1.260
464 11 M L3031 urinar cu CC catastrofale sau 5.47 1
1
severe
Tumori ale rinichiului şi tractului
0.611
465 11 M L3032 urinar fără CC catastrofale sau 3.65 1
2
severe
Infecţii ale rinichiului şi tractului 1.644
466 11 M L3041 6.18 2
urinar cu CC catastrofale 5
Infecţii ale rinichiului şi tractului
0.743
467 11 M L3042 urinar vârsta > 69 sau cu CC 6.03 1
5
severe
40
Infecţii ale rinichiului şi tractului 0.428
468 11 M L3043 urinar vârsta < 70 fără CC 5.06 1
4
catastrofale sau severe
0.327
469 11 M L3050 4.06 1
Pietre şi obstrucţie urinară 6
Semne şi simptome ale rinichiului 0.926
470 11 M L3061 şi tractului urinar cu CC 5.05 1
2
catastrofale sau severe
Semne şi simptome ale rinichiului 0.333
471 11 M L3062 şi tractului urinar fără CC 4.06 1
9
catastrofale sau severe
0.352
472 11 M L3070 4.61 0
Strictura uretrală 8
Alte diagnostice la nivelul
2.060
473 11 M L3081 rinichiului şi tractului urinar cu 6.35 2
3
CC catastrofale
Alte diagnostice la nivelul
0.894
474 11 M L3082 rinichiului şi tractului urinar cu 5.37 1
7
CC severe
Alte diagnostice Sa nivelul 0.308
475 11 M L3083 rinichiului şi tractului urinar fără 4.44 1
7
CC catastrofale sau severe
2.772 15.0
476 12 C M1010 2
Proceduri majore pelvine la bărbat 3 6
Prostatectomie transuretrală cu CC 1.682
477 12 C M1021 8.88 1
catastrofale sau severe 3
Prostatectomie transuretrală fără 0.869
478 12 C M1022 7.90 1
CC catastrofale sau severe 5
Proceduri la nivelul penisului cu 1.096
479 12 C M1031 4.07 0
CC 3
Proceduri la nivelul penisului fără 0.573
480 12 C M1032 3.65 0
CC 4
Proceduri la nivelul testiculelor cu 1.071
481 12 C M1041 5.07 0
CC 1
Proceduri la nivelul testiculelor 0.441
482 12 C M1042 3.84 0
fără CC 0
0.321
483 12 C M1050 2.82 0
Circumcizie 3
Alte proceduri chirurgicale la 1.921
484 12 C M1061 nivelul sistemului reproductiv 4.81 1
7
masculin pentru starea malignă
Alte proceduri chirurgicale la
nivelul sistemului reproductiv 0.604
485 12 C M1062 5.86 1
masculin exceptând cele pentru 9
starea malignă
0.189
486 12 A M2010 - -
Cistouretroscopie fără CC, de zi 0
41
Stare malignă a sistemului
1.008
487 12 M M3011 reproductiv masculin cu CC 5.15 1
1
catastrofale sau severe
Stare malignă a sistemului 0.346
488 12 M M3012 reproductiv masculin fără CC 3.64 0
5
catastrofale sau severe
Hipertrofie prostatică benignă cu 1.083
489 12 M M3021 4.96 1
CC catastrofale sau severe 7
Hipertrofie prostatică benignă fără 0.283
490 12 M M3022 4.21 1
CC catastrofale sau severe 5
Inflamaţii ale sistemului 0.768
491 12 M M3031 5.01 0
reproductiv masculin cu CC 7
Inflamaţii ale sistemului 0.340
492 12 M M3032 4.06 0
reproductiv masculin fără CC 2
0.264
493 12 M M3040 1.50 -
Sterilizare, bărbaţi 6
Alte diagnostice ale sistemului 0.252
494 12 M M3050 3.68 0
reproductiv masculin 0
Eviscerare a pelvisului şi 3.345 11.0
495 13 C N1010 1
vulvectomie radicală 6 6
Proceduri uterine şi ale anexelor 3.024
496 13 C N1021 pentru stare malignă ovariană sau 8.31 1
3
a anexelor cu CC
Proceduri uterine şi ale anexelor 1.694
497 13 C N1022 pentru stare malignă ovariană sau 6.30 1
9
a anexelor fără CC
Proceduri uterine şi ale anexelor 2.583
498 13 C N1031 pentru stare malignă non-ovariană 6.56 1
3
sau a anexelor cu CC
Proceduri uterine şi ale anexelor 1.587
499 13 C N1032 pentru stare malignă non-ovariană 5.18 1
8
sau a anexelor fără CC
Histerectomie pentru stare 1.171
500 13 C N1040 8.16 1
nemalignă 9
Ovariectomie şi proceduri
complexe nemaligne ale trompei 1.978
501 13 C N1051 8.31 1
Fallope cu CC catastrofale sau 4
severe
Ovariectomie şi proceduri
complexe nemaligne ale trompei 0.995
502 13 C N1052 6.37 1
Fallope fără CC catastrofale sau 5
severe
Proceduri de reconstrucţie ale 0.951
503 13 C N1060 6.49 1
sistemului reproductiv feminin 4
Alte proceduri la nivel uterin şi 0.510
504 13 C N1070 3.47 1
anexe pentru stare nemalignă 4
42
Proceduri endoscopice pentru 0.453
505 13 C N1080 4.24 1
sistemul reproductiv feminin 6
Conizaţie, proceduri la nivelul 0.308
506 13 C N1090 3.25 0
vaginului, colului uterin şi vulvei 7
Curetaj diagnostic şi histeroscopie 0.289
507 13 C N1100 2.58 0
diagnostică 8
Alte proceduri în sala de operaţii
ale sistemului reproductiv feminin 2.866
508 13 C N1111 4.00 1
vârsta > 64 cu stare malignă sau 8
cu CC
Alte proceduri în sala de operaţii 0.371
509 13 C N1112 ale sistemului reproductiv feminin 2.86 1
7
vârsta < 65 fără neoplasm fără CC
Vaginoscopie/Colposcopie de zi, 0.189
510 13 A N2010 pentru afecţiuni ale sistemul - -
0
reproductiv feminin
Stare malignă a sistemului
1.096
511 13 M N3011 reproductiv feminin cu CC 5.67 1
3
catastrofale sau severe
Stare malignă a sistemului
0.579
512 13 M N3012 reproductiv feminin fără CC 4.79 1
7
catastrofale sau severe
Infecţii, sistem reproductiv 0.396
513 13 M N3020 3.69 0
feminin 9
Tulburări menstruale şi alte
0.434
514 13 M N3031 tulburări ale sistemului genital 3.86 1
7
feminin cu CC
Tulburări menstruale şi alte
0.182
515 13 M N3032 tulburări ale sistemului genital 3.10 1
7
feminin fără CC
Naştere prin cezariană cu CC 2.312
516 14 C O1011 6.30 1
catastrofale 3
Naştere prin cezariană cu CC 1.575
517 14 C O1012 6.04 1
severe 2
Naştere prin cezariană fără CC 1.222
518 14 C O1013 5.35 1
catastrofale sau severe 3
Naştere vaginală cu proceduri în 1.241
519 14 C O1021 sala de operaţii cu CC catastrofale 5.11 0
2
sau severe
Naştere vaginală cu proceduri în 0.938
520 14 C O1022 sala de operaţii fără CC 4.70 1
8
catastrofale sau severe
0.812
521 14 C O1030 5.41 1
Sarcina ectopică 8
Postpartum şi post avort cu 0.586
522 14 C O1040 3.07 0
proceduri în sala de operaţii 0
523 14 C O1050 Avort cu proceduri în sala de 0.283 2.30 0
43
operaţii 5
Vaginoscopie/Colposcopie de zi, 0.189
524 14 A O2010 - -
pentru sarcină, naştere sau lăuzie 0
Naştere vaginală cu CC 1.027
525 14 M O3011 5.36 0
catastrofale sau severe 0
Naştere vaginală fără CC 0.730
526 14 M O3012 4.61 0
catastrofale sau severe 9
Naştere vaginală singulară fără 0.623
527 14 M O3013 4.52 0
complicaţii fără alte afecţiuni 8
Postpartum şi post avort cu 0.340
528 14 M O3020 5.18 1
proceduri în sala de operaţii 2
Avort fără proceduri în sala de 0.239
529 14 M O3030 2.69 -
operaţii 4
Travaliu fals înainte de 37 0.327
530 14 M O3041 3.32 0
săptămâni sau cu CC catastrofale 6
Travaliu fals după 37 săptămâni 0.144
531 14 M O3042 2.85 -
fără CC catastrofale 9
Internare prenatală şi pentru alte 0.365
532 14 M O3051 3.65 1
probleme obstetrice 4
Internare prenatală şi pentru alte 0.094
533 14 M O3052 - -
probleme obstetrice, de zi 5
Nou-născut externat ca deces sau
transfer, la interval < 5 zile de 0.756
534 15 C P1010 1.79 1
internare, cu proceduri 1
semnificative în sala de operaţii
Proceduri cardiotoracice/vasculare 15.73 23.5
535 15 C P1020 -
pentru nou-născuţi 27 2
Nou-născut, greutate la internare 12.43 26.9
536 15 C P1030 1000-1499 g cu procedură 22
75 2
semnificativă în sala de operaţii
Nou-născut, greutate la internare 9.910 20.6
537 15 C P1040 1500-1999 g cu procedură 14
9 0
semnificativă în sala de operaţii
Nou-născut, greutate la internare 6.414 15.8
538 15 C P1050 2000-2499 g cu procedură 11
0 3
semnificativă în sala de operaţii
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g cu procedură semnificativă 10.16 24.6
539 15 C P1061 9
în sala de operaţii, cu probleme 29 0
multiple majore
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g cu procedură semnificativă 3.270
540 15 C P1062 5.56 4
în sala de operaţii, fără probleme 0
multiple majore

44
Nou-născut externat ca deces sau
transfer, la interval < 5 zile de 0.270
541 15 M P3011 internare, fără procedură 1.30 1
9
semnificativă în sala de operaţii,
cu diagnostic neonatal
Nou-născut sau sugar subponderal,
externat ca deces sau transfer, la
interval < 5 zile de la internare, 0.453
542 15 M P3012 1.27 1
fără procedură semnificativă în 6
sala de operaţii, fără diagnostic
neonatal
Nou-născut, greutate la internare < 22.68 25.9
543 15 M P3020 23
750 g 86 5
Nou-născut, greutate la internare 15.75 28.5
544 15 M P3030 18
750-999 g 79 9
Nou-născut, greutate la internare 6.080 17.1
545 15 M P3040 1000-1249 g fără procedură 11
1 0
semnificativă în sala de operaţii
Nou-născut, greutate la internare 4.511 26.3
546 15 M P3050 1250-1499 g fără procedură 10.5
3 4
semnificativă în sala de operaţii
Nou-născut, greutate la internare
1500-1999 g fără procedură 4.675 21.7
547 15 M P3061 8
semnificativă în sala de operaţii, 1 5
cu probleme multiple majore
Nou-născut, greutate la internare
1500-1999 g fără procedură 3.194 17.7
548 15 M P3062 7
semnificativă în sala de operaţii, 4 9
cu probleme majore
Nou-născut, greutate la internare
1500-1999 g fără procedură 2.331 13.3
549 15 M P3063 5
semnificativă în sala de operaţii, 2 7
cu alte probleme
Nou-născut, greutate la internare
1500-1999 g fără procedură 2.129 13.7
550 15 M P3064 -
semnificativă în sala de operaţii, 6 2
fără probleme
Nou-născut, greutate la internare
2000-2499 g fără procedură 2.558 13.9
551 15 M P3071 6
semnificativă în sala de operaţii, 1 7
cu probleme multiple majore
Nou-născut, greutate la internare
2000-2499 g fără procedură 2.091
552 15 M P3072 9.31 6
semnificativă în sala de operaţii, 8
cu probleme majore

45
Nou-născut, greutate la internare
2000-2499 g fără procedură 1.417
553 15 M P3073 7.52 3
semnificativă în sala de operaţii, 6
cu alte probleme
Nou-născut, greutate la internare
2000-2499 g fără procedură 0.630
554 15 M P3074 6.45 -
semnificativă în sala de operaţii, 1
fără probleme
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g fără procedură 2.293
555 15 M P3081 6.83 6
semnificativă în sala de operaţii, 4
cu probleme multiple majore
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g fără procedură 1.304
556 15 M P3082 4.94 3
semnificativă în sala de operaţii, 2
cu probleme majore
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g fără procedură 0.730
557 15 M P3083 4.33 2
semnificativă în sala de operaţii, 9
cu alte probleme
Nou-născut, greutate la internare >
2499 g fără procedură 0.315
558 15 M P3084 3.95 1
semnificativă în sala de operaţii, 0
fără probleme
2.375 11.7
559 16 C Q1010 1
Splenectomie 3 6
Alte proceduri în sala de operaţii
ale sângelui şi organelor 3.358
560 16 C Q1021 5.45 1
hematopoietice cu CC catastrofale 2
sau severe
Alte proceduri în sala de operaţii
ale sângelui şi organelor 0.617
561 16 C Q1022 4.75 1
hematopoietice fără CC 5
catastrofale sau severe
Tulburări reticuloendoteliale şi de 1.556
562 16 M Q3011 imunitate cu CC catastrofale sau 5.21 2
3
severe
Tulburări reticuloendoteliale şi de 0.712
563 16 M Q3012 imunitate fără CC catastrofale sau 5.27 -
0
severe cu stare malignă
Tulburări reticuloendoteliale şi de 0.233
564 16 M Q3013 imunitate fără CC catastrofale sau 4.66 1
1
severe fără stare malignă
Tulburări ale globulelor roşii cu 1.316
565 16 M Q3021 6.06 1
CC catastrofale 8
Tulburări ale globulelor roşii cu 0.649
566 16 M Q3022 5.74 1
CC severe 0

46
Tulburări ale globulelor roşii fără 0.226
567 16 M Q3023 5.03 1
CC catastrofale sau severe 8
0.396
568 16 M Q3030 5.58 1
Anomalii de coagulare 9
Limfom şi leucemie cu proceduri 6.319 10.4
569 17 C R1011 majore în sala de operaţii, cu CC 1
5 7
catastrofale sau severe
Limfom şi leucemie cu proceduri 2.016
570 17 C R1012 majore în sala de operaţii, fără CC 7.07 1
2
catastrofale sau severe
Alte tulburări neoplazice cu
proceduri majore în sala de 3.396
571 17 C R1021 8.04 1
operaţii, cu CC catastrofale sau 0
severe
Alte tulburări neoplazice cu
proceduri majore în sala de 1.839
572 17 C R1022 6.49 1
operaţii, fără CC catastrofale sau 8
severe
Limfom şi leucemie cu alte 4.876
573 17 C R1031 proceduri în sala de operaţii cu CC 6.83 1
7
catastrofale sau severe
Limfom şi leucemie cu alte 0.989
574 17 C R1032 proceduri în sala de operaţii fără 4.82 0
2
CC catastrofale sau severe
Alte tulburări neoplazice cu alte 1.524
575 17 C R1041 proceduri în sala de operaţii cu CC 5.41 0
8
catastrofale sau severe
Alte tulburări neoplazice cu alte 0.712
576 17 C R1042 proceduri în sala de operaţii fără 3.67 0
0
CC catastrofale sau severe
5.387 13.8
577 17 M R3011 1
Leucemie acută cu CC catastrofale 0 0
1.064
578 17 M R3012 6.89 1
Leucemie acută cu CC severe 8
Leucemie acută fără CC 0.611
579 17 M R3013 4.56 -
catastrofale sau severe 2
Limfom şi leucemie non-acută cu 3.093
580 17 M R3021 6.35 1
CC catastrofale 6
Limfom şi leucemie non-acută 1.020
581 17 M R3022 4.37 1
fără CC catastrofale 7
Limfom şi leucemie non-acută, de 0.132
582 17 M R3023 - -
zi 3
1.165
583 17 M R3031 4.74 1
Alte tulburări neoplazice cu CC 6
0.491
584 17 M R3032 3.75 1
Alte tulburări neoplazice fără CC 4

47
0.151
585 17 M R3040 4.75 -
Chimioterapie 2
0.409
586 17 M R3050 8.75 -
Radioterapie 5
0.189
587 18 M S3010 - -
HIV, de zi 0
Boli conexe HIV cu CC 5.462
588 18 M S3021 8.06 0
catastrofale 7
2.432
589 18 M S3022 5.60 1
Boli conexe HIV cu CC severe 0
Boli conexe HIV fără CC 1.594
590 18 M S3023 4.27 -
catastrofale sau severe 1
Proceduri în sala de operaţii 5.676
591 18 C T1011 pentru boli infecţioase şi 9.91 1
9
parazitare cu CC catastrofale
Proceduri în sala de operaţii
pentru boli infecţioase şi 2.488
592 18 C T1012 4.99 1
parazitare cu CC severe sau 8
moderate
Proceduri în sala de operaţii
1.323
593 18 C T1013 pentru boli infecţioase şi 5.63 0
1
parazitare fără CC
Septicemie cu CC catastrofale sau 1.732
594 18 M T3011 8.28 2
severe 7
Septicemie fără CC catastrofale 0.825
595 18 M T3012 6.27 2
sau severe 4
Infecţii postoperatorii şi 0.951
596 18 M T3021 posttraumatice vârsta > 54 sau cu 8.88 1
4
(CC catastrofale sau severe)
Infecţii postoperatorii şi 0.554
597 18 M T3022 posttraumatice vârsta < 55 fără CC 6.00 -
5
catastrofale sau severe
Febra de origine necunoscută cu 0.844
598 18 M T3031 5.14 2
CC 3
Febra de origine necunoscută fără 0.396
599 18 M T3032 4.36 -
CC 9
0.573
600 18 M T3041 5.52 4
Boala virală vârsta > 59 sau cu CC 4
0.308
601 18 M T3042 4.30 -
Boala virală vârsta < 60 fără CC 7
Alte boli infecţioase sau parazitare 1.814
602 18 M T3051 5.77 2
cu CC catastrofale sau severe 6
Alte boli infecţioase sau parazitare 0.560
603 18 M T3052 5.37 0.5
fără CC catastrofale sau severe 8
Tratament al sănătăţii mentale, de
0.119
604 19 A U2010 zi, cu terapie electroconvulsivă - -
7
(ECT)
48
Tratament al sănătăţii mentale, de
0.113
605 19 M U3010 zi, fără terapie electroconvulsivă - 0
4
(ECT)
Tulburări schizofrenice cu statut 2.394
606 19 M U3021 - -
legal al sănătăţii mentale 2
Tulburări schizofrenice fără statut 1.316 14.7
607 19 M U3022 1
legal al sănătăţii mentale 8 1
Paranoia şi tulburare psihică acută 1.928 12.1
608 19 M U3031 cu CC catastrofale/sever sau cu -
0 4
statut legal al sănătăţii mentale
Paranoia şi tulburare psihică acută 0.932 11.5
609 19 M U3032 fără CC catastrofale/sever fără -
5 9
statut legal al sănătăţii mentale
Tulburări afective majore vârsta >
2.236 11.2
610 19 M U3041 69 sau cu (CC catastrofale sau 2
7 7
severe)
Tulburări afective majore vârsta < 1.499 11.1
611 19 M U3042 1
70 fără CC catastrofale sau severe 6 3
Alte tulburări afective şi 0.869
612 19 M U3050 8.95 1
somatoforme 5
0.655
613 19 M U3060 7.21 1
Tulburări de anxietate 3
Supralimentaţie şi tulburări 3.320
614 19 M U3070 5.12 -
obsesiv-compulsive 4
Tulburări de personalitate şi reacţii 0.800
615 19 M U3080 7.96 1
acute 2
1.663
616 19 M U3090 5.28 1
Tulburări mentale în copilărie 4
Intoxicaţie cu alcool şi sevraj cu 0.554
617 20 M V3011 7.83 1
CC 5
Intoxicaţie cu alcool şi sevraj fără 0.245
618 20 M V3012 7.46 1
CC 7
Intoxicaţii medicamentoase şi 0.730
619 20 M V3020 9.09 -
sevraj 9
Tulburare şi dependenţă datorită 0.680
620 20 M V3031 9.00 1
consumului de alcool 5
Tulburare şi dependenţă datorită 0.088
621 20 M V3032 - -
consumului de alcool, de zi 2
Tulburare şi dependenţă datorită 0.384
622 20 M V3041 6.73 -
consumului de opiacee 3
Tulburare şi dependenţă datorită 0.359
623 20 M V3042 consumului de opiacee, pacient 5.22 -
1
plecat împotriva avizului medical
Alte tulburări şi dependenţe 0.384
624 20 M V3050 9.20 1
datorită consumului de droguri 3

49
Proceduri de ventilare sau 15.25 25.4
625 21 C W1010 craniotomie pentru traumatisme 8
38 7
multiple semnificative
Proceduri la şold, femur şi
membru pentru traumatisme 5.947 18.6
626 21 C W1020 1
multiple semnificative, inclusiv 8 4
implant
Proceduri abdominale pentru
4.561 12.3
627 21 C W1030 traumatisme multiple 3
7 7
semnificative
Alte proceduri în sala de operaţii 5.040 15.2
628 21 C W1040 pentru traumatisme multiple 2
5 6
semnificative
Traumatisme multiple, decedat sau 0.976
629 21 M W3010 transferat la altă unitate de îngrijiri 1.33 1
6
acute, LOS < 5 zile
Traumatisme multiple fără 2.003
630 21 M W3020 6.80 2
proceduri semnificative 6
Transfer de ţesut microvascular
0.838
631 21 C X1010 sau grefa de piele pentru leziuni 4.60 0
0
ale mâinii
Alte proceduri pentru leziuni ale 1.827
632 21 C X1021 membrului inferior vârsta > 59 sau 8.13 1
2
cu CC
Alte proceduri pentru leziuni ale
0.762
633 21 C X1022 membrului inferior vârsta < 60 5.81 0
4
fără CC
Alte proceduri pentru leziuni ale 0.554
634 21 C X1030 3.79 0
mâinii 5
Alte proceduri pentru alte leziuni 2.161
635 21 C X1041 5.55 1
cu CC catastrofale sau severe 1
Alte proceduri pentru alte leziuni 0.655
636 21 C X1042 4.73 0
fără CC catastrofale sau severe 3
Grefe de piele pentru leziuni ale
extremităţilor mâinii cu transfer de 3.515 13.4
637 21 C X1051 0
ţesut microvascular sau cu (CC 8 6
catastrofale sau severe)
Grefe de piele pentru leziuni ale
extremităţilor mâinii cu transfer de 1.543 10.5
638 21 C X1052 0
ţesut microvascular fără CC 7 0
catastrofale sau severe
0.850
639 21 M X3011 6.49 1
Leziuni vârsta > 64 cu CC 6
0.277
640 21 M X3012 5.47 1
Leziuni vârsta > 64 fără CC 2
641 21 M X3013 Leziuni vârsta < 65 0.226 4.01 0

50
8
0.245
642 21 M X3020 3.32 1
Reacţii alergice 7
Otrăvire/efecte toxice ale 0.586
643 21 M X3031 medicamentelor şi ale altor 3.32 1
0
substanţe vârsta > 59 sau cu CC
Otrăvire/efecte toxice ale 0.245
644 21 M X3032 medicamentelor şi ale altor 2.31 1
7
substanţe vârsta < 60 fără CC
Sechele ale tratamentului cu CC 0.957
645 21 M X3041 6.25 1
catastrofale sau severe 7
Sechele ale tratamentului fără CC 0.390
646 21 M X3042 6.77 1
catastrofale sau severe 6
Altă leziune, otrăvire şi diagnostic 0.649
647 21 M X3051 privind efectele toxice vârsta > 59 5.95 1
0
sau cu CC
Altă leziune, otrăvire şi diagnostic 0.226
648 21 M X3052 privind efectele toxice vârsta < 60 4.00 1
8
fără CC
Arsuri grave, cu adâncime 28.86 21.6
649 22 C Y1010 4
completă 95 9
Alte arsuri cu grefă de piele vârsta
> 64 sau cu (CC catastrofale sau 5.916 20.4
650 22 C Y1021 1
severe) sau cu proceduri 3 3
complicate
Alte arsuri cu grefă de piele vârsta 1.946 16.4
651 22 C Y1022 < 65 fără (CC catastrofale sau 0
9 9
severe) fără proceduri complicate
Alte proceduri în sala de operaţii 1.197 10.2
652 22 C Y1030 0
pentru alte arsuri 1 3
Alte arsuri vârsta > 64 sau cu (CC 1.531
653 22 M Y2011 catastrofale sau severe) sau cu 8.99 2
1
proceduri complicate
Alte arsuri vârsta < 65 fără (CC 0.434
654 22 M Y2012 catastrofale sau severe) fără 5.89 1
7
proceduri complicate
Arsuri, pacienţi transferaţi către
0.252
655 22 M Y3010 alte unităţi de îngrijiri acute < 5 1.07 0
0
zile
0.932 10.2
656 22 M Y3020 3
Arsuri grave 5 9
Proceduri în sala de operaţii cu
diagnostice stabilite prin contacte 1.058
657 23 C Z1011 3.08 1
cu alte serviciile de sănătate cu CC 5
catastrofale/sever

51
Proceduri în sala de operaţii cu
diagnostice stabilite prin contacte 0.453
658 23 C Z1012 2.64 1
cu alte serviciile de sănătate fără 6
CC catastrofale/sever
Monitorizare după tratament 0.170
659 23 A Z2010 2.70 -
complet cu endoscopie 1
Reabilitare cu CC catastrofale sau 2.198
660 23 M Z3011 6.94 2
severe 9
Reabilitare fără CC catastrofale 1.134
661 23 M Z3012 5.56 1
sau severe 1
0.157
662 23 M Z3013 - -
Reabilitare, de zi 5
0.441
663 23 M Z3020 4.81 1
Semne şi simptome 0
0.189
664 23 M Z3030 3.64 -
Monitorizare fără endoscopie 0
Alte post îngrijiri cu CC 1.512
665 23 M Z3041 3.00 -
catastrofale sau severe 2
Alte post îngrijiri fără CC 0.491
666 23 M Z3042 2.87 -
catastrofale sau severe 4
Alţi factori care influenţează 0.592
667 23 M Z3051 4.02 1
starea de sănătate 3
Alţi factori care influenţează 0.132
668 23 M Z3052 - -
starea de sănătate, de zi 3
Anomalii congenitale multiple, 0.441
669 23 M Z3060 5.33 -
nespecificate sau altele 0

NOTĂ:
1. "-" semnifică un număr insuficient de cazuri pentru calcularea indicatorului, sau, după
caz, grupa de spitalizare de zi.
2. DMS a fost calculată pe baza datelor raportate de spitale în perioada 01.01 - 31.12.2015.
3. Mediana duratei de spitalizare în secţiile ATI la nivel naţional, a fost calculată luând în
considerare toate cazurile raportate şi validate în perioada 01.01 - 31.12.2015 pentru o
anumită grupă de diagnostice, pentru care s-a înregistrat minim un transfer intraspitalicesc în
secţia Anestezie şi terapie Intensivă - ATI.
4. M - categorie Medicală, C - categorie chirurgicală, A - Alte categorii.
5. duratele de spitalizare au fost calculate numai pe baza cazurilor externate, validate şi
raportate din secţiile ce furnizează îngrijiri de tip acut.

Definirea termenilor utilizaţi în sistemul DRG


Grupe de Diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG): o schemă de clasificare a
pacienţilor externaţi (în funcţie de diagnostic), care asigură o modalitate de a asocia tipurile de
pacienţi cu cheltuielile spitaliceşti efectuate.
Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacienţilor doar pe baza
diagnosticelor.

52
Valoare relativă (VR): Număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG şi
tariful mediu al tuturor DRG-urilor.
Coeficient atribuit în funcţie de cantitatea relativă de muncă, consumabile şi resursele de
capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afecţiunea/afecţiunile respective.
Grouper: aplicaţie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient
într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat).
Cazuri rezolvate (cazuri externate - CR): totalitatea cazurilor externate dintr-un spital,
indiferent de tipul externării (externat, externat la cerere, transfer inter-spitalicesc, decedat).
Durata de spitalizare (DS): numărul de zile de spitalizare ale unui caz rezolvat, între
momentul internării şi cel al externării din spital.
Cazuri ponderate (CP): pacienţi "virtuali" generaţi prin ajustarea cazurilor externate, în
funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate şi
pentru cazurile echivalente.

Nr. CP = Σ (VRDRGi x CRDRGi)

Case-mix (Complexitatea cazurilor): Tipurile de pacienţi trataţi într-un spital, în funcţie de


diagnostic şi gravitate
Indicele de case-mix (Indicele de complexitate a cazurilor): Număr (fără unitate) care
exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi

ICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP) / Total nr. cazuri rezolvate (CR)
spital A

Costul pe caz ponderat (Rata de bază) - CCP(RB): Valoare de referinţă, ce reflectă costul
unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, naţional.
- pentru un spital:

CCPs = bugetul aferent cazurilor acute / nr. total cazuri ponderate

- la nivel naţional:

CCPN = bugetele aferente cazurilor acute la nivel naţional / nr. total cazuri ponderate

Tariful pe caz ponderat (TCP) - valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de
spital
Tariful pe caz rezolvat (TCR) - valoarea de rambursare a unui caz rezolvat la nivel de spital

TCR = TCP x ICM

Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi
calculat la nivel de spital, regional, naţional.

TCDRGi = TCP x VRDRGi

Abrevieri:
CMD = Categorii majore de diagnostice
DRG = Grupe de diagnostice
VR = Valoare Relativă
DS = Durată de spitalizare
53
CR = Cazuri rezolvate (externate)
CP = Cazuri ponderate
ICM = Indice de case-mix (indice de complexitate a cazurilor)
CCP = Costul pe caz ponderat
RB = Rata de bază
TCP = Tariful pe caz ponderat
TC = Tariful pe tip de caz

54