Sunteți pe pagina 1din 101

1.

Un activ reprezinta:
a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la
care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;
b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care
se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care sa
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;
d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.

ANS: B
2. Din categoria activelor circulante fac parte:
a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;
b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;
c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;
d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

ANS: C
3. In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:
a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere
an functiune - taxe nerecuperabile - reducerile comerciale primite
b. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte
cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;
c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune -
cheltuieli de transport
d. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte
cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

ANS: B
4. Conturile de activ:
a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este
debitor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ; soldul final este
creditor.

ANS: C
5. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:
a. mai mare de 12 luni
b. mai mic de 12 luni
c. mai mare de 6 luni;
d. mai mic de 6 luni.

ANS: B
6. Din categoria activelor imobilizate fac parte:
a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;
b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;
c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;
d. tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.

ANS: D
7. Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu
este corecta:
a. bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;
b. bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;
c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;
d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

ANS: C
8. . Conturile de pasiv:
a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv; soldul final este
debitor;
b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor;
c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de
elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor;
d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de
elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pasiv; soldul final este
creditor.

ANS: B
9. Contul 581 "Viramente interne" are de regula:
a. sold creditor;
b. .sold debitor;
c. sold final;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D
10. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de
firma, in suma de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:
a. 666 = 168 1.000
b. 168 = 666 1.000
c. 5198 = 666 1.000
d. 666 = 5198 1.000

ANS: D
11. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in
valoare totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. % = 401 5.950

301 5.000

4426 950
b. % = 408 5.950

301 4.819

4428 1.131
c. % = 408 5.950

301 5.000

4428 950
d. % = 408 5.950

4426 1.131

301 4.819

ANS: B
12. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei
(TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si
noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de
plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:
a. TVA de plata 917,31 lei
b. TVA de recuperat 1.160 lei
c. TVA de plata 1.160 lei
d. TVA de plata 400 lei

ANS: A
13. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de
inventar in valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 303 = 351 1.000
b. 603 = 351 1.000
c. 6583 = 303 1.000
d. 351 = 303 1.000

ANS: D
14. .Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior
efectuandu-se facturarea. Formula contabila privind incasarea avansului este:
a. 5121 = 401 5.000
b. 5121 = 419 5.000
c. 5121 = 409 5.000
d. 5121 = 411 5.000

ANS: B
15. .Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de
13.000 lei. Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la
inventar?
a. 212 = 758 13.000
b. 212 = 134 13.000
c. 212 = 404 13.000
d. 758 = 212 13.000

ANS: B
16. Ce semnificatie are formula contabila?
% = 161 6.000

461 5.000

169 1.000
a. .imprumuturi acordate de firma tertilor
b. .imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
d. (B si C)

ANS: C
17. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

231 = 722 10.000


a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;
b. .primirea prin donatie de imobilizari in curs;
c. .imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;
d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

ANS: C
18. .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret
prestabilit de 8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 348 = 711 8.500
b. 341 = 711 8.500
c. 711 = 341 8.500
d. 341 = 711 10.115

ANS: B
19. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000
lei (TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie
si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA
de plata/recuperat catre/de la bugetul statului.
a. TVA de plata 436,64 lei
b. TVA de recuperat 436,64 lei
c. TVA de plata 740 lei
d. TVA de recuperat 740 lei

ANS: A
20. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000
lei. Inregistrarea contabila este:
a. 6026 = 3026 1.000
b. 3026 = 6026 1.000
c. 671 = 3026 1.000
d. 6814 = 3026 1.000

ANS: C
21. .Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct
de vedere contabil, ca o operatie:
a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin deciziile de
gestiune;
b. de natura exceptionala;
c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;
d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.

ANS: C
22. Se dau urmatoarele elemente:
1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante - clienti;
4) titluri de plasament;
5) imobilizari financiare;
6) lichiditati.
Activele curente sunt:
a. 1+2+4+5
b. . 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6

ANS: B
23. Ce semnificatie are formula contabila:
456 = % 55.000
1011 50.000
1041 5.000
a. aportarea capitalului socialB
b. subscriere capital social cu prima de emisiune;
c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;
d. retragerea unui actionar din societate.

ANS: C
24. Se dau urmatoarele elemente:
1) imobilizari necorporale;
2) imobilizari corporale;
3) creante - clienti;
4) titluri de participare;
5) creante imobilizate;
6) lichiditati.
Activele imobilizate sunt:
a. 1+2+4+5
b. 3+4+6
c. 1+2+5
d. 3+6

ANS: A
25. Ce semnifica formula contabila:
101 = 117 5.000
a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;
b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;
c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
26. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea
salariatilor?
a. 129 = 424 5.000
b. 117 = 424 5.000
c. 121 = 424 5.000
d. 129 = 117 5.000

ANS: B
27. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin
amortizari si provizioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:
a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei
b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;
c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza
rezultatele pozitive ale perioadei;
d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

ANS: C
28. Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei.
Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?
a. 213 = 758 100.000
b. 213 = 134 100.000
c. 213 = 404 100.000
d. 213 = 401 100.000

ANS: B
29. .Ce semnificatie are formula contabila:
% = 161 60.000
461 50.000
169 10.000
a. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;
b. imprumuturi acordate de firma tertilor;
c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;
d. emisiune de actiuni cu prima.

ANS: A
30. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs
valutar, in suma de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe
termen lung contractat in devize?
a. 162 = 765 100.000
b. 665 = 162 100.000
c. 162 = 665 100.000
d. 162 = 1681 100.000

ANS: A
31. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
161 = 456 160.000
a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;
b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;
c. retragerea din societate a unor proprietari;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B
32. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs
valutar aferent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului,
in valoare de 20.000 lei?
a. 665 = 162 20.000
b. 162 = 5124 20.000
c. 162 = 665 20.000
d. 665 = 5124 20.000

ANS: A
33. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de
50.000 lei, reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de
firma?
a. 132 = 5121 50.000
b. 131 =7584 50.000
c. 131 =5121 50.000
d. 131 = 7583 50.000

ANS: C
34. 33. Care este semnificatia formulei contabile:
2133 = 133 150.000
a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;
b. mijloc de transport gasit plus la inventar;
c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
35. 33. Precizati semnificatia contabila a urmatoarei inregistrari:
% = 109 31.000
1012 30.000
149 1.000
a. rascumpararea actiunilor proprii la un pret de achizitie inferior celui de cesiune;
b. anulare imprumut obligatar;
c. anulare actiuni proprii rascumparate la un pret de achizitie superior celui de cesiune;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
36. 33. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind
rambursarea obligatiunilor, in suma de 20.000 lei.
a = 169 20.000
a. a = 6868;
b. a = 658;
c. a = 681;
d. a = 161

ANS: A
37. 33. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:
161 = 765 20.000
a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;
b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii imprumutului
obligatar in devize;
c. venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de
cesiune superior celui de achizitie;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B
38. 33. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:
131 = 7584 40.000
a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;
b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii neconsumata ;
c. virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru investitii;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
39. 33. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma,
aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?
a. 666 = 5186 50.000
b. 666 = 1687 50.000
c. 627 = 5187 50.000
d. 168 = 167 50.000

ANS: B
40. 33. Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:
a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile de
gestiune;
b. de natura exceptionala;
c. de natura financiara;
d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

ANS: D
41. . Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul
anului N: 161-1.000 lei rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400
lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursabil pe data de 1.08. an N+1;
419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei. Care
este suma care se va inscrie in bilant la postul "Datorii ce trebuie platite
intr-o perioada mai mica de 1 an".
a. 1.850 lei
b. 1.450 lei
c. 2.250 lei
d. 2.050 lei.

ANS: A
42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de
60.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din
subventii de la buget. In conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi
sumele si operatiile contabile in anul N+3?
a. 6811 = 2813 15.000

131 = 6811 15.000


b. 6811 = 2813 15.000

131 = 7584 7 500


c. 6811 = 2813 7 500

131 = 7584 7 500


d. 6811 = 2813 15.000

131 = 445 15 000

ANS: B
43. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei
constructii incomplet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de
intrare a constructiei este de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de
200.000 lei.
a. 411 = % 595.000

701 500.000

4427 95.000

6583 = 212 500.000


b. 461 = % 595.000

7583 500.000

4427 95.000

% = 212 300.000

2811 200.000

6583 100.000
c. 411 = % 595.000

7583 500.000

4427 95.000

% = 212 300.000

2811 200.000

671 100.000
d. 461 = % 595.000

701 500.000

4427 95.000
% = 212 300.000

2813 200.000

6583 100.000

ANS: B
44. Societatea comerciala "ALFA" S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15
decembrie anul N o instalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani,
finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile
aplicarii metodei de amortizare degresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile
inregistrate in conturi la finele anului N+1?
a. 6811 = 2813 112.500

131 = 7584 75.000


b. 6811 = 2813 46.875

131 = 7584 37.500


c. 6811 = 2813 112.500

131 = 7584 56.250


d. 6811 = 2813 112.500

131 = 7584 84.375

ANS: D
45. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa
dobanzile in perioade viitoare:
a = 766 15.000
a. . a = 666;
b. a = 5186;
c. a = 5187;
d. a = 5121

ANS: C
46.
33. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior
se deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru
actiuni de protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila
privind decontarea avansului de trezorerie:
% = b 2.000
624 = 400
623 = 500
a = 1.100
a. a = 5121; b = 542;
b. a = 581; b = 5311
c. a = 5311; b = 542
d. a = 542 ; b = 5311.

ANS: C
47. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
5121 = 2676 5.000
a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;
b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;
c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: D
48. Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in
contabilitate astfel:
a. 205 = 167 100.000
b. 205 = 456 100.000
c. 167 = 205 100.000
d. 205 = 721 100.000

ANS: A
49. .Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea
nominala a unei obligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni
este de 15 lei/actiune. Care esteinregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:
a. 10.000 161 = 1011 7.500

1044 2.500
b. 10.000 161 = 1012 7.500

1044 2.500
c. 10.000 161 = 1012 7.500

169 2.500
d. 10.000 161 = 1012 7.500

1041 2.500

ANS: B
50. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor
cumparate si receptionate in valoarea instalatiilor tehnice:
a. 213 = 301 1.000
b. 213 = 302 1.000
c. 213 = 303 1.000
d. 213 = 308 1.000
ANS: B
51. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare
totala de 5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea
contabila va fi urmatoarea:
a. % = 401 5.950

301 5.000

4426 950
b. % = 408 5.950

301 4.819

4428 1.131
c. % = 408 5.950

301 5.000

4428 950
d. % = 408 5.950

301 5.000

4426 950

ANS: C
52. "ALFA" S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de
la un furnizor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei.
Societatea practica un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:
a. 1.198 lei;
b. 1.408 lei;
c. 1.461 lei;
d. 1.472 lei.

ANS: C
53. In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati
pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de
100.000 lei. Daca societatea ar fi inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost
mai mari cu aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000
lei. Cum inregistrati rectificarea erorii fundamentale:
a. 84.000 1174 = 401 100.000
16.000 4411
b. 16.000 4411 = 401 100.000
84.000 6581
c. 84 000 121 = 401 100 000
16 000 441
d. 100.000 1174 = 401 100 000

ANS: A
54. .Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?
a. 267 = 766
b. 267 = 763
c. 267 = 768
d. 261 = 768

ANS: B
55. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:
261 = 456
a. achizitionarea de titluri de participare
b. retragerea de capital social;
c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;
d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

ANS: C
56. .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500
lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 348 =711 88.500
b. 341=711 88.500
c. 711=341 88.500
d. 341=371 88.500

ANS: B
57. .Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin
emisiunea a 5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de
emisiune este de 0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune.
Primele de rambursare se vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata
imprumutului este de 5 ani, dobanda anuala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul
fiecarui serviciu si prima transa de rambursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea
serviciu. Precizati care sunt inregistrarile contabile efectuate la 31.12.2007:
a. 750 666 = 1681 750

100 6868= 169 100


b. 750 666 = 1681 750

750 1681= 5121 750


c. 1000 666 = 1681 1000

100 6868= 169 100


d. 1000 666 = 1681 1000
200 6868= 169 200

ANS: A
58. ..Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind
executate de un tert, cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:
a. % = 401 11.900

611 10.000

4426 1.900
b. % =401 11.900

6583 10.000

4426 1.900
c. % = 462 11.900

611 10.000

4426 1.900
d. % = 462 11.900

6583 10.000

4426 1.900

ANS: B
59. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la
30.09.2003 un credit pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%,
rambursabil in 5 ani, in transe anuale egale. Care este formula contabila corecta de
inregistrare a dobanzii aferente creditului, la finele anului 2003?
a. 5.000 666 = 5198 5.000
b. 5.000 666 = 1681 5.000
c. 20 000 666 = 1682 20.000
d. 5 000 666 = 1682 5 000

ANS: D
60. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la
30.000 lei. Sa se completeze formula contabila:
371 = a 30.000
a. a= 771;
b. a= 607;
c. a= 357;
d. a= 7582.
ANS: A
61. S.C. "ALFA" S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la
un furnizor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in
urma sacrificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in
urma sacrificarii va fi urmatoarea:
a. 711 = 361 50.000
b. 345 = 711 60.000
c. 606 = 361 50.000
d. % = 711 60.000

345 50.000

348 10.000

ANS: B
62. .O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca,
din stocul de produse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile
proprii ale intreprinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000
lei. Care sunt inregistrarile contabile care se impun in aceasta situatie:
a. 2133 = 722 350.000
b. 2133 = 345 350.000
c. 2133 = 721 350.000
d. 711 -= 345 350.000

2133= 722 350.000

ANS: D
63. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in
valoare de 250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000
lei. Inregistrarea obtinerii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:
a. 345 = 711 230.000
b. 348 = 711 -20.000
c. 345 = 711 250.000
d. % = 711 250.000

345 230.000

348 20.000

ANS: C
64. .Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in
valoare de 5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:
6814 = a 5.000
a. a = 301;
b. a = 391;
c. a = 308;
d. a = 7814.

ANS: B
65. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
601 = 301 2.000
a. consum de materii prime;
b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;
c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermitent;
d. toate cele de mai sus.

ANS: D
66. .O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei
cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar
cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt:
In exercitiul N: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe
recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;
In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor
folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile
10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face prin
formula contabila:
a. 212 = % 405.000

231 155.000

722 150.000
b. 212 = % 397.000

231 255.000

722 142.000
c. 212 = % 397.000

231 255.000

722 142.000
d. 212 = % 395 000

231 255.000

722 140 000

ANS: A
67. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de
cercetare dezvoltare in valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.
a. % = 401 2.380
203 2.000

4426 380
b. % = 462 2.380

203 2.000

4426 380
c. % = 404 2.380

203 2.000

4426 380
d. 203 =404 2.380

ANS: B
68. S.C. "ALFA" S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de
3.500 lei, TVA 19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de
vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) va fi:
a. 4.915,7 lei ;
b. 4.795,7 lei ;
c. 4.130 lei ;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
69. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de
achizitie, cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este
20%?
a. 14.705 lei;
b. 14.583 lei;
c. 12.258 lei;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
70. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 10.000
lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:
a. 6026 = 3026 10.000
b. 3026 = 6026 10.000
c. 671 = 3026 10.000
d. 6814 = 3026 10.000

ANS: C
71. .O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare
de 50.000 lei. Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?
a. 2133 = 133 50.000
b. 2133 = 7583 50.000
c. 2133 = 722 50.000
d. %= 404 59.500

2133 50.000

4426 9.500

ANS: A
72. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate
lunare, pe mai multe perioade:
a. 6811 = 2805 5.000
b. 2805 = 205 5.000
c. 167 = 2805 5.000
d. 6811 = 2813 5.000

ANS: A
73. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000
lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate
in intreprindere. Completati formula contabila:
3028 = a 5.000
a. a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
74. .Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000
lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate
in intreprindere. Completati formula contabila:
3028 = a 5.000
a. .a = 346;
b. a = 703;
c. a = 354;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
75. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus
TVA 19%, conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei.
Completati formula contabila:
% = 401 b
3024 c
a d
4426 1.330
a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;
b. a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;
c. a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
76. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de
4.000 lei. Completati formula contabila:
345 = a 4.000

a. a = 701;
b. a = 348;
c. a = 607;
d. a = 711

ANS: D
77. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei
(inclusiv TVA 19%). Completati formula contabila:
% = a 300
b c
4426 d
a. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;
b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;
c. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
78. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare
4.000 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze
formula contabila privind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii
inventarului intermitent.
% = 401 b
a c
4426 d
a. .a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;
c. .a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
79. Societatea comercializeaza marfuri in sistem "en gros", evidenta contabila a
marfurilor fiind tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de
vanzare 12.500 lei, cost de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in
contabilitate, astfel:
a. 607 = 371 10.000
b. 371 = 607 10.000
c. 707 = 371 10.000
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
80. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

603 = 303 15.000


a. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar,
urmare casarii acestora;
b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar,
urmare a vanzarii lor catre terti;
c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;
d. (A, B si C).

ANS: C
81. .La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a
animalelor, in valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:
a = b 4.000
a. a = 711; b = 361;
b. a = 361; b = 711;
c. a = 361; b = 606;
d. a = 368; b = 711.

ANS: B
82. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:
a. . PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;
b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;
c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: A
83. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:
a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;
b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;
c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;
d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

ANS: D
84. .S.C. "ALFA" S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala
(inclusiv TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor,
printr-un credit bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:
a. 401 = 5121 25.210
b. 401 = 5191 30.000
c. 401 = 5411 25.210
d. 401 = 162 30.000

ANS: B
85. .Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de
25.000 lei (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati
formula contabila:
% = 401 25.000
a b
4426 c
a. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;
b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6
c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B
86. .Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de
asigurare pe timpul transportului, in valoare de 15.000 lei?
a. 628 = 401 15.000
b. 624 = 401 15.000
c. 613 = 401 15.000
d. 624 = 404 15.000

ANS: C
87. .S.C. "ALFA" S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui
furnizor. La data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%)
de 20.000 lei de la acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea
avansului fata de furnizor.
401 = a 20.000
a. .a = 409;
b. a = 5121;
c. .a = 5311;

d. a = 542

ANS: A
88. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000
lei, careia, ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:
a. 5121 = 401 50.000
b. 5121 = 419 50.000
c. 5121 = 409 50.000
d. 5121 = 411 50.000

ANS: A
89. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei,
TVA 19%. Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la
scadenta a biletului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.
5121 = A b
a. a = 413; b = 14.280;
b. .a = 403; b = 14.280;
c. .a = 5113; b = 14.280;
d. a = 403; b = 14.280.

ANS: C
90. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:
403 = 5121 5.000
a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;
b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la
scadenta;
c. reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre incasare;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B
91. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans
chenzinal - 100 lei; contributia la asigurarile sociale - 15 lei; contributia la fondul de somaj
- 3 lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate - 21 lei; impozitul pe venitul din salarii
- 32 lei; rate in favoarea tertilor - 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea
retinerilor din salariu:
421 = % 221
a 100
b 15
c 3
d 21
e 32
f 50
a. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;
b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;
c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;
d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

ANS: A
92. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA
colectata = 10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata
sau TVA de recuperat si in ce suma:
a. TVA de plata = 1.900 lei;
b. TVA de plata = 3.950 lei;
c. TVA de recuperat = 3.950 lei;
d. TVA de recuperat = 5.850 lei.
ANS: C
93. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
4118 = 4111 15.000
a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;
b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;
c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;
d. eflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind
clientii siguri.

ANS: D
94. Care este semnificatia formulei contabile:
301 = 7582 15.000
a. .bunuri primite cu titlul gratuit;
b. despagubiri si penalitati datorate de terti;
c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;
d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.

ANS: A
95. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C.
"ALFA" S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate
de la o alta societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care
amenzi si penalitati platite = 20.000 lei, cheltuieli in

avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma
bugetului statului:
a. 16.000 lei;
b. 25.000 lei;
c. 37.500 lei;
d. 11.200 lei.

ANS: D
96. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii
prime in suma de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

a. 448 = 758 300


b. 635 = 446 300
c. 301 = 446 300
d. 446 = 5121 300

ANS: C
97. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:
161 = 505 50.000
a. .reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;
b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;
c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: B
98. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand
contravaloarea marfurilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula
contabila de incasare a filei de cec este:
a. 5121 = 5125 20.000
b. 5121 = 5113 20.000
c. 5121 = 5112 20.000
d. 413 = 5112 20.000

ANS: C
99. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de
2.000 lei. Completati formula contabila:
a = b 2.000
a. .a = 5121 ; b = 704
b. .a = 5311 ; b = 708;
c. .a = 5311 ; b = 706;
d. .nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
100. A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la
cursul de 3 lei/USD. Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula
contabila privind reflectarea platii este:
a. % = 765 45.500
401 39.000
5124 6.500
b. % = 665 45.500
401 39.000

5124 6.500
c. % = 5124 45.500
401 39.000

665 6.500
d. nici un raspuns nu este corect.

ANS: C
101. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:
424 = 444 20.000
a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;
b. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;
c. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;
d. impozit pe salarii virat la bugetul statului.

ANS: B
102. .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen
scurt, entitatea economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub
costul lor de achizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:
% = b c
5311 d
a e
a. . a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;
b. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;
c. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;
d. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.

ANS: A
103. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii
privind energia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:
a. % = 401 11.900

628 10.000

4426 1900
b. % = 401 11.900

605 10.000

4426 1900
c. % = 5121 11.900
628 10.000
4426 1900
d. %= 401 11.900

5121 10.000
4426 1900

ANS: B
104. .105.Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea
actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru
pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:
a. 591 = 786 1.000
b. 591 = 786 2.000
c. 686 = 591 1.000
d. 686 = 591 2.000

ANS: B
105. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:
658 = 471 1.000
a. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;
b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, conform
scadentarelor;
c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;
d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsamintelor
asimilate

ANS: B
106. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret
vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de
export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la
aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta,
cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la
31 decembrie anul N.
a. 4111 = 765 2.000
b. 665 = 4111 2.000
c. 491 = 765 2.000
d. 4111 = 491 3.000

ANS: A
107. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in
cifra de afaceri aintreprinderii:
a. venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;
b. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia stocurilor;
c. venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifabricatelor;
d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia
de imobilizari.

ANS: A
108. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:
a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;
b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru
investitii;
c. Activ bilantier - Datorii;
d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii
pentru investitii.

ANS: C
109. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare:
marfuri pret vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere
constituita aferenta marfurilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare
8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor
2.000 lei. Incidenta acestor operatii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:
a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;
b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
c. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;
d. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

ANS: A
110. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din
care achita in numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de
10.000 lei se angajeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati
formula contabila:
A = % 25.000
5311 5.000
5121 10.000
b 10.000
a. a = 505; b = 509;
b. a = 161; b = 509;
c. a = 506; b = 508;
d. a = 109; b = 509.

ANS: A
111. ..Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea
actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru
pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:
a. 591 = 786 1.000
b. 591 = 786 2.000
c. 686 = 591 1.000
d. 686 = 591 2.000

ANS: B
112. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret
vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de
export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la
aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta,
cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la
31 decembrie anul N.
a. 4111 = 765 2.000
b. 665 = 4111 2.000
c. 491 = 765 2.000
d. 4111 = 491 3.000

ANS: A
113. Care este semnificatia formulei contabile:
6581 = 4481 2.000
a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;
b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;
c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;
d. datorii si subventii acordate tertilor.
ANS: A
114.
Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind rambursarea
obligatiunilor in suma de 1.500 lei:
a. 169 = 461 1.500
b. 5121 = 169 1.500
c. 6868 = 169 1.500
d. 169 = 6868 1.500

ANS: C
115.
Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus).
Clientul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de
60%. Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:
a. 654 = 4111 21.008

4427 = 4111 3.992


b. 4118 = 4111 25.000

4427 = 4428 3.992


c. 4118 = 4111 21.008

4427 = 4428 3.992

6812 =1511 17.016


d. 4118 = 4111 25.000

6814 =491 12.605

ANS: D
116.
Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat este
de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt
inregistrarile corecte:
a. 4111 = % 11.900

701 10.000

4427 1.900
b. 418 = % 11.900

701 10.000

4427 1.900

711 = 345 10.000


c. 418 = % 11.900

701 10.000

4427 1.900

711 = 345 8 500


d. 418 = % 11.900

701 10.000

4428 1.900

711 = 345 8 500

ANS: D
117. informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:
a. bilant;
b. contul de profit si pierdere;
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: A
118. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:
a. bilant;
b. contul de profit si pierdere;
c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;
d. situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS: B
119. Din categoria reducerilor financiare fac parte:
a. rabatul;
b. scontul;
c. remiza;
d. risturnul.

ANS: B
120. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare " un set complet de situatii
financiare cuprinde:bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:
a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;
b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;
c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:
d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situatia
fluxurilor de numerar, politici si note contabile.

ANS: D
121. O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o
valoare nominala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de
zile pana la scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de
2,5lei. Care este valoarea scontului si incasata de banca si cum se inregistreaza in
contabilitate
a. % = 413 1000

5121 997,5

627 2,5
b. % = 413 1000

5121 985

666 12,5

627 2,5
c. 5121 = 413 1.000
d. % = 413 1000

5121 997,5

666 2,5

ANS: B
122. Clientii sunt dubiosi cand.
a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate.

ANS: B
123. . Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate
din:
a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor
b. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie
c. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea
creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea
primelor de rambursare a obligatiunilor
d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea
creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie
e. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind
stocurile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a
obligatiunilor

ANS: C
124. . In categoria cheltuielilor financiare intra:
a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs
b. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament
c. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in
devize
d. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si
a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in
devize, sconturile acordate clientilor
e. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de
plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si
disponibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si
altor datorii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte
cheltuieli financiare

ANS: E
125. .Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe
genuri de activitati, cheltuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile
intreprinderii. Aceata grupare contine:
a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie
b. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie
c. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de
distributie(desfacere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare
d. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative,
cheltuieli financiare

ANS: C
126. . Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:
a. Durata, valoarea nominala
b. Durata, dobanda
c. Durata, valoarea nominala, dobanda
d. Durata, amortizarea primelor, dobanda

ANS: C
127. . O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing
financiar (intern) in care sunt inscrise : capital de rambursat 50.000 lei,
dobanda 10.000 lei, TVA 19 %. Care sunt inregistrarile operate cu ocazia
primirii facturii de leasing?
a. % = 404 69.500

167 50.000

1685 10.000

4426 9.500

666 471 10.000


b. % = 404 69.500

167 50.000

1685 95.00

4426 10.000

666 471 10.000


c. % = 404 59.500

167 50.000

4426 95.00

666 471 10.000

ANS: A
128. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se
considera

urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale
achitate in vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport
intern 150 lei, cheltuieli de manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de
furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de curs valutar calculata la plata
furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218 lei. Costul de
achizitie este:
a. 5.000
b. 4.900
c. 4.850
d. 5.912

ANS: B
129. . In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele
informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ; costul de cumpararea a
marfurilorvandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltuieli cu
materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru
investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei;
amortizari si provizioane de exploatare 12.000 lei; amenzi datorate 870 lei;
si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este de 16%. Impozitul pe profit
datorat este:
a. .6436,8
b. .6.480
c. 6585,6
d. .6.280
e. .6.196,8

ANS: B
130. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei,
clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci
sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei,
decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata
800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat
600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti
diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este
marimea creantelor :
a. 19.000;
b. 14.800 lei;
c. 15.500 lei;
d. 19.600 lei;
e. 15.500 lei.

ANS: C
131. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei,
clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci
sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei,
decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata
800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat
600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti
diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300
lei. Care este marimea datoriilor:
a. 18.500 lei;
b. 14.680lei;
c. 18.880lei;
d. 19.100 lei;
e. 22.380lei.

ANS: C
132. . In structura activelor circulante nu se includ:
a. .stocurile
b. creantele
c. investitiile financiare pe termen scurt
d. casa si conturi la banci
e. cheltuieli in avans

ANS: E
133. . Ce semnifica inregistrarea contabila:

213 = 456
a. aportul la capitalul social a unui mijloc fix
b. restituirea catre asociati a unui mijloc fix
c. casarea unui mijloc fix
d. amortizarea unui mijloc fix
e. reevaluarea unui mijloc fix

ANS: A
134. . Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei
drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor
cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra
subventia de primit astfel:
a. 131 = 7584 20.000 lei
b. 445 = 771 20.000 lei
c. 131 = 771 20.000 lei
d. 5121 = 445 20.000 lei
e. 5121 = 131 20.000 lei

ANS: B
135. . Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de
evaluarea pozitiei

financiare. Care sunt acestea?


a. active, datorii, venituri
b. active , venituri si cheltuieli
c. active, datorii, capitaluri propii
d. capitaluri propii, active, venituri
e. datorii, venituri, capitaluri propii

ANS: C
136. . Bilantul este docomuntul care realizeaza

descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern.


Ecuatia

utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:


a. capital propiu = activ - datorii
b. activ = pasiv
c. trezoreria neta = incasari - plati
d. capital propiu - pasiv = activ
e. mijloace economice = surse de finantare

ANS: A
137. . Clientii sunt incerti cand.
a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate

ANS: D
138. Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in
lei de 600 lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila
de inregistrare a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:
a. 5314 = 5311 30 lei
b. 665 = 5311 30 lei
c. 5311 = 765 30 lei
d. 5311 = 5314 30 lei

ANS: B
139. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de
150.000 lei , rambursabil in 3 luni. Dobabda de 25% pe an se achita la sfarsitul fiecarui
luni. Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Inregistrarile contabile din
prima luna sunt:
a. 5121 = 5191 150.000 lei

5191 = 5121 50.000 lei


b. 191 = 5121 50.000 lei

666 = 5198 9.375 lei


c. 5121 = 5191 150.000 lei

666 = 5198 9.375 lei

% = 5121 59.375 lei

5191 50.000 lei

5198 9.375 lei


d. 5121 = 5191 150.000 lei

666 = 5198 9.375 lei


e. 5121 = 5191 150.000 lei

5198 = 5121 9.375 lei

ANS: C
140. . O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare
de 150.000 lei, rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei
luni . Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare
rata scadenta din luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o
penalitate de 0,01% pe zi de intarziere. Inregistrarile contabile

Aferente lunii a 3-a sunt:


a. 5191 = 5192 50.000 lei
b. 5191 = 5192 50.000 lei

5198 = 666 9.375 lei


c. 666 = 5198 9.375 lei
d. 5191 = 5192 50.000 lei

666 = 5198 9.375 lei


ANS: D
141. . Clientii dunt litigiosi cand:
a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp
b. In situatia in care creantele sunt irecuperabile
c. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor
d. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii
care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri
comerciali de a-si onora obligatiile asumate

ANS: D
142. 142Dupa perioda la care se refera, veniturile se grupeaza in:
a. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat
b. Venituri curente, venituri realizate in avans, venituri de realizat
c. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat
d. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare
e. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare

ANS: B
143. . Formula de inregistrare a veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere
este:
a. % = 78

29

39

49

59
b. 68 = %

29

39

49

59
c. 68 = 78
d. 151 = 78

ANS: A
144. . Formula de inregistrarea a veniturilor din productia stocata este:
a. % = 72
20

21

23
b. % = 711

33

34
c. % = 711

30

33

34
d. % = 711

20

21

23
e. % = 72

33

34

ANS: B
145. Veniturile unei societati sunt reprezentate de urmatoarele elemente:
a. Venituri din activitati curente, venituri extraordinare
b. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa
c. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare
d. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare, venituri
nerealizate
e. Venituri curente, castiguri din orice surse, venituri nerealizate

ANS: E
146. Evidenta veniturilor se organizeaza pe feluri de venituri, dupa natura lor in:
a. Venituri din exploatare, venituri extraordinare, venituri din provizioane
b. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri din impozitul amanat
c. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extrardinare, venitul din impozitul
amanat
d. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane
si depreciere, venitul din impozitul amanat
e. Venituri din exploatare, venituri financiare, castiguri

ANS: D
147. . O societate comerciala efectueaza inventarul anual , in urma caruia constata un
plus de inventar la materii prime de 500 lei si ambalaje de 600 lei.

Formula de inregistrare a bunurilor de natura stocurilor de materii prime si materiale constatate


in plus la inventarul permanent este:
a. % = 60 1.100

30 500

38 600
b. % = 75 1.100

30 500

38 600
c. % = 70 1.100

30 500

38 600
d. 30 = 60 500

ANS: A
148. In urma realizarii de catre o entitate a inventarului anual se constata se constata
pentru elementele de activ, diferentele in minus intre valoarea de inventar si valoarea de
intrare pentru deprecierile ireversibile de 6.000 pentru mijloace fixe lei si pentru
deprecieri reversibile de 5.000 lei pentru stocuri. Acestea se inregistreaza in contabilitate
astfel:
a. 68 = 28 11.000 lei
b. 68 = 28 6.000 lei

68 = 29 5.000 lei
c. 68 = 28 11.000 lei
d. 68 = 29 6.000 lei

68 = 28 5.000 lei

ANS: B
149. . Un salariat are salariul de baza de 3.000 lei, spor de vechime de 10%. Salariatul
are
O persoana in intretinere. Salariatul isi desfasoara activitatea in conditii normale de munca.
Salariul brut, total contributii, baza de calcul, impozitul pe profit si salariul net sunt:
a. a. 3.300, b=511, c =2.439, d= 390, e =2399
b. a=3.300; b= 465; c = 2.485, d= 398, e= 2437
c. a=3.000; b= 465; c=2.185; d= 350, e= 2.185.
d. a=3.300; b= 511; c= 2.850; d= 456¸ e =2.333

ANS: A
150. Conform reglementarilor contabile, caracteristicile calitative ale informatiei
contabile sunt:
a. inteligibilitate, relevanta, comparabilitate, credibilitate;
b. inteligibilitate, relevanta, reprezentarea fidela, prudenta, credibilitatea;
c. inteligibilitatea, relevanta, neutralitate, credibilitate;
d. inteligibilitate, relevanta, prudenta, comparabilitate, credibilitate.

ANS: A
151. In contabilitatea de tara noastra, dintre principiile reglementate fac parte si
urmatoarele principii:
a. permanentei metodelor, prudentei, costului istoric, obiectivitatii;
b. continuitatii activitatii, obiectivitatii, pragului de semnificatie, intangibilitatii;
c. prudentei, continuitatii activitatii, intangibilitatii, necompensarii;
d. necompensarii, permanentei metodelor, pragului de semnificatie, obiectivitatii.

ANS: C
152. Principiul prudentei prevede neadmiterea:
a. subevaluarii activelor;
b. supraevaluarii pasivelor;
c. supraevalarii cheltuielilor;
d. supraevaluarii veniturilor.

ANS: D
153. Capitalurile proprii ale intreprinderii reprezinta:
a. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din totalul activelor nete
au fost deduse toate datoriile;
b. interesul rezidual al actionarilor in datoriile societatii dupa ce, din activele sale au fost
deduse toate datoriile;
c. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din activele sale au fost
deduse toate datoriile;
d. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din datoriile sale nete au fost
deduse toate activele.

ANS: C
154.
Conform principiului prelevantei economicului asupra juridicului,
informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie:
a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor
b. sa aibe valori semnificative
c. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii
d. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor
e. sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai
forma lor juridica

ANS: E
155.
Principiile contabile se refera la continutul si calitatea informatiei contabile
furnizate si publicate prin situatiile financiare anuale. In Romania aceste
principii sunt :
a. a.continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei
exercitiului
b. b.continuitatii activitatii; permanentei metodelor; prudentei; evaluarea repetata
a elementelor de activ si depasiv; noncompensarii; importantei relative a
pragului de semnificatie
c. continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta,
independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de
pasiv, intangibilitatea bilantului de deschidere, necompensarea, prelevantei
economicului asupra juridicului, importanta relativa sau pragul de semnificatie.
d. d. intangibilitatea bilantului de deschidere, permanentei metodelor, prudentei,
continuitatii activitatii.

ANS: C
156. . Un salariat al unei entitati nu-si ridica in termenchenzina a-II-a in
suma de 800 lei. Aceasta suma se achita ulterior.Inregistrarile contabile sunt:
a. 800 421 = 426 800
b. 800 421 = 427 800
c. 800 421 = 426 800

800 426 = 5311 800


d. 800 421 = 427 800

800 427 = 5311 800


e. 800 421 = 4281 800

800 4281 = 5311 800

ANS: C
157. Se constata ca in exercitiul financiar precedent s-au varsat in plus
contributii ale entitatii de asigurari de sanatate in suma de 500
lei. Inregistrarile contabile aferente sunt:
a. 500 4382 = 7588 500

500 4313 = 4382 500


b. 500 4313 = 7588 500
c. 500 5311 = 7588 500
d. 500 5311 = 4382 500

500 4311 = 7588 500

ANS: A
158. Formula de calcul a rezultatului contabil cumulat este
a. venituri impozabil - cheltuieli aferente
b. venituri impozabile - cheltuieli aferente
c. venituri cumulate - cheltuieli cumulat
d. Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile
e. Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile - venituri neimpozabile

ANS: C
159. Formula rezultatului contabil impozabil:
a. = rez.contabil cumulat + chelt. neded. fiscal - venituri impozab. - pierderi fiscale din anii
precedenti
b. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal
c. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - venituri neimpozabile
d. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - pierderile fiscale din anii
precedenti
e. = rez. contabil cumulat - venituri neimpozabile - pierdere fiscala din anii precedenti

ANS: A
160. . La calculul profitului impozabil sunt considerate venituri neimpozabile:
a. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor
de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor
de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare;
b. ividendele de la o persoana juridica romana, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care
nu s-au acordat deducere, veniturile din deducere sau anularea ajustarilor pentru care nu s-
au acordat deducere.
c. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor
de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor
de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare; veniturile din
anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducerea sau
anularea ajustarilor pentru care nu s-au acordat deducere.
d. dividendele de la o persoana juridica roman, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care
nu s-au acordat deducere; veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-
au acordat deducere.
ANS: C
161. . Potrivit codului fiscal cheltuielile cu deducere limitata sunt:
a. cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari


in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza
b. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari


in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza profit;

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.
c. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul
veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.
d. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari
in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in
care se realizeaza profit.

cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile


personalului.

ANS: B
162. . Impozitele directe sunt:
a. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii
b. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor
c. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende
d. Impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe salarii,
impozitul pe dividende, impozite si taxa locale, fonduri speciale.
e. impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozite si taxa locale,
fonduri speciale, impozitul pe dividende

ANS: D
163. .Impozitele indirecte sunt:
a. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc
b. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele
c. Taxa pe caloarea adaugata, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru
eliberarea de licente, autorizatii de functionare
d. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele,
taxele vamale
e. taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru
eliberarea de licente, autorizatii de functionare

ANS: C
164. Rezultatul contabill se obtine prin inchiderea contului ,121 ,,Profit si pierdere",
prin conturile:
a. Cheltuieli si venituri neimpozabile
b. Cheltuieli si venituri realizate
c. Cheltuieli si Venituri
d. Cheltuieli si trezorerie
e. Cheltuieli si venituri incasate

ANS: C
165. In urma inventarului anual, se constata un minus de inventar la produse finite:
a. 711 = 345
b. 701 = 345
c. 711 = 303
d. 611 = 345
e. 645 = 345

ANS: A
166. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor
si datoriilor comerciale :
Denumirea creantelor si Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs
datoriilor valutar
Furnizori 3.500 3.400 -100
Clienti 2.400 2.100 -300

Inregistrarile contabile sunt:


a. 665 = 401 100

665 = 4111 300


b. 401 = 765 100

665 = 4111 300

121 = 665 100

765 = 121 300


c. 401 = 765 100

665 = 4111 300


121 = 665 400
d. 401 = 765 100

665 = 4111 300

765 = 121 400

ANS: B
167. . La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente
creantelor si datoriilor financiare:
Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curs
valutar
Creditte bancare pe termen lung 5.000 5.500 500
Imprumuturi acordate pe termen 7.500 8.500 1.000
lung
a. 665 = 1621 500

2675 = 765 1.000


b. 665 = 1621 500

2675 = 765 1.000

121 = 665 1.500


c. 665 = 1621 500

2675 = 765 1.000

121 = 665 500

765 = 121 1.000


d. 1621 = 765 500

2675 = 765 1.000

765 = 121 1.500


e. 665 = 1621 500

665 = 2675 1.000

121 = 665 1.500

ANS: C
168. . O entitate deschide un acreditiv in suma de 1000 lei, din care se fac plati catre
furnizori in valoare de 950. Acreditivul neutilizat se vireaza in contul de disponibil.
Formulele contabile pentru deschiderea si folosirea , si inchiderea acreditivului sunt:
a. 5411 = 5121 1.000

401 = 5411 950


b. 5411 = 5121 1.000

401 = 5411 950

5121 = 5411 50
c. 581 = 5121 1.000

5411 = 581 1.000

401 = 5411 950


d. 581 = 5121 1.000

5411 = 581 1.000

401 = 5411 950

581 = 5411 50

5121 = 581 50
e. 581 = 5121 1.000

5411 = 581 1.000

401 = 5411 950

581 = 5411 50

ANS: D
170. Un asociat subscrie si aduce ca aport social materii prime in suma de 200 lei si materiale
consumabile in suma de 300 lei. Inregistrarile contabile sunt:
a. 301 = 456 200

302 = 456 300


b. 456 = 1011 500

301 = 456 200

302 = 456 300

1011 = 1012 500


c. 456 = 1011 500

301 = 456 200


302 = 456 300
d. 301 = 456 200

302 = 456 300

1011 = 1012 500


1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

456 = 1011

a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);

b) aportarea capitalului subscris;

c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;

d) constituirea capitalului varsat;

e) nici un raspuns nu este corect.

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;

b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;

c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca venituri din


subventii pentru investitii;

d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA;

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

7583

4427

3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie;

b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul bancar;

c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar;

d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;

e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.


4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard cu factura;

301

308

4426

b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de achizitie cu factura;

301

4426

c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard fara factura;

301

308

4428

d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie;

301

308

e) nici o inregistrare nu este corecta.

5. Produsele pot fi evaluate la:

a) pret de productie si pret standard;

b) pret de achizitie si pret standard;

c) pret de productie si pret de achizite;

d) pret de productie si pretde vanzare;


e) nici un raspuns nu este corect.

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:

a) cost de achizitie si adaos comercial;

b) cost de productie si adaos comercial;

c) cost de achizitie si TVA colectat;

d) cost de productie, adaos comercial si TVA;

e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.

7. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 5124

401

665

a) plata unui furnizor in valuta;


b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente
nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;

d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;

e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

8. Ce semnificatie are formula contabila:

5311 = 4551

a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;


b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;

c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;
d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5187 = 766

a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate;

b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ;

c) dobanzi de platit pentru creditul primit ;

d) nici un raspuns nu este corect;

e) toate raspunsurile sunt corecte;

10. Ce semnificatie are formula contabila :

581 = 5411 ; 5121 = 581

a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;

b) constituirea unui acreditiv in lei;

c) constituirea unui acreditiv in valuta;

d) plata unui furnizor din acreditiv;


e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin


formula contabila:

a) 212 = 456;

b) 456 = 1011;

c) 5311 = 1011;

d) 1011 = 1012;
e) 456 = 1012.

12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:

131 = 7584

a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;

b) vanzarea unui mijloc fix;

c) diminuarea subventiei pentru investitii;

d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;


e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie;

b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;

c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;

d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;

e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.

2805

6583

14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:

a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;

b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;

c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la


inventar;

d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;

b) 4111 = %

701 - vanzarea de produse finite clientilor;

4427

c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;

d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:

a) pret de achizitie;

b) pret de achizitie plus adaos comercial;

c) pret de productie;

d) pret de productie plus adaos comercial;

e) nici un raspuns nu este corect.

17. Ce semnificatie are formula contabila:

401 = %

5124

765

a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;

b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;


d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;

e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.

18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?

a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor provenite din
dividende;

b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati din conturile
curente;

c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent;

d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din
contul curent;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenra operativa a incasarilor si


plarilor fara

numerar?

a) registrul de casa;

b) extrasul de cont;

c) registrul jurnal;

d) ordinul de plata;

e) nici un raspuns nu este corect;

20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum, evidenta se tine la pret de
achizitie;

b) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard,


308 1.000 cu diferente nefavorabile;

c) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard,

308 2.000 cu diferente favorabile;

d) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 8.000 evidenta se tine la pret de factura;

308 2.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza

1011 = 1012

a) aducerea capitalului subscris in societate;

b) subscrierea capitalului;

c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;

d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;


e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de


cumparatori;

b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;

c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise;

d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;

e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.


23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

% = 456

212

207

a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;

b) subscrierea unui aport de catre un actionar;

c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;

d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

e) retragerea de catre actionar a aportului.

24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere

b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;

7588

4427

c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;

d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:

% = 711 12.000

345 10.000

348 2.000

a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile;


b) obtinerea de produse finite de la terti;

c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;


e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.

26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

409 = 5121

a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri;

b) plata furnizorului din contul bancar;

c) plati anticipate facute din contul bancar;

d) se retine un avans din suma datorata unui furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:

581 = 5121 ; si 5311 = 581

a) se depun bani in contul bancar prin casierie;

b) se face plata din contul bancar;

c) se incaseaza o creanta prin casierie;

d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

e) nici o explicatie nu este corecta.

28. Ce semnificatie are formula:

117 = 457

a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;

b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent


c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;

d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;

e) nici un raspuns nu este corect.

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si


platilor in numerar prin casierie?

a) registrul de casa;

b) registrul jurnal;

c) extrasul de cont;

d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru
contabilizarea

aprovizionarii si consumului de materii prime:

a) pretul de achizitie;

b) pretul standard;

c) pretul de factura;

d) pretul de achizitie si pretul standard;

e) pretul standard si pretul de factura.

31. Prin formula contabila se inregistreaza:

5121 = 1012

a) subscrierea capitalului social;

b) aportarea capitalului dupa subscriere;


c) majorarea capitalului;

d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii;

e) subscrierea capitalului.

32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind
imprumuturile din emisiunea de obligatiuni:

a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681

d) 666 = 461 e) 461 = 1681

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia


data:

a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren;

b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren;

d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;

e) nici un raspuns nu este corect.

34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia


data:

a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA;

b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;

301

4426

c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;

303

4426
d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;
e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:

5121 = %

419

4427

a) incasarea unei creante de la clienti;

b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;

c) inregistrarea vanzarii de produse finite;

d) incasarea unor creante de la debitori diversi;

e) nici un raspuns nu este corect.

36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

371 = % 12.034

378 6.600

4428 5.434

a) achizitii de marfuri de la terti;

b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;

c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;

d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;


e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?

a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;


b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;

c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;

d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?

a) 129 = 117 - dividende repartizate actionarilor din profitul net al anului curent;

b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din anul
curent;

c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat;

d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;


e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

401 = 5191

a) plata unui furnizor din contul bancar;

b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;

c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;

d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;

e) nici un raspuns nu este corect.

40. Ce semnificatie are formula contabila:

121 = 601

a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;


b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;

c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;

d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;

e) nici un raspuns nu este corect.

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?

a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;

b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;

c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;

e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit
bancar pe termen lung de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de
rambursare peste 2 ani.

a) 5121 = 161 100.000

b) 161 = 5121 100.000

c) 5121 = 162 100.000

d) 162 = 5311 100.000

e) 5311 = 162 100.000

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;

b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;

c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;


7583

4427

d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;

e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

% = 401

351

4426

a) materii prime achizitionate de la furnizori;

b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;

c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;

d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;

e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 4111 = % 188.500 - vanzarea de produse finite

701 150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;

4427 28.500

419 10.000

b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;

c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor

d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si


667 3.570 incasarea diferentei din creanta;

5121 174.930

e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosul
commercial 25%.Care va fi pretul de vanzare cu amanuntul:

a) 12.750 lei;

b) 11.900 lei;

c) 11.780 lei;

d) 10.000 lei

e)nici un raspuns nu este corect.

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;

b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;

c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;

d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;


e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila:

457 = 1012

a) cresterea capitalului social prin aporturi in natura;

b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani;

c) dividende primite din capitalul social;

d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalului social;


e) nici un raspuns nu este corect.

49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5191=5192

a) primirea unui credit pe termen scurt;

b) plata creditului nerambursat la termen;

c) plata la termen a creditului pe termen scurt;

d) credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;

e) nici un raspuns nu este corect.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de
marfuri in

comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:

a) 607 = % b) 607 = %

371 371

4428 378

c) 607 = 371 d) % = 371

607

378

4428

e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000
actiuni cu o
valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea
rezervelor constituite cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este
de:

a) 20.000 ;

b) 24.000;

c) 22.000

d) 25.000;

e) 30.000.

52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

666 = 1682

a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;

d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;

e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;

b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;

7583

4427

c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;

d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;


e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.
54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor
prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

301 5.000 351 5.000

4426 950 4426 950

c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950

301 5.000 301 5.000

4427 950 4426 950

e) % = 401 5.950

351 5.000

4427 950

55. Ce semnificatie are inregistrarea:

418 = % 17.850

701 15.000

4428 2.850

a) livrarea de produse finite fara factura;

b) livrarea de produse finite cu factura;

c) livrarea de semifabricate fara factura;

d) livrarea de produse reziduale cu factura;

e) livrarea de semifabricate cu factura.


56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul
comercial practicat

20%,TVA 19%.Care este pretul de achizitie:

a) 10.000 lei;

b) 8.500 lei;

c) 8.000 lei;

d) 8.333 lei;

e) nici un raspuns nu este corect.

57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;

b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;

c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;

d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;

4311

4313

4371
e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori;

b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor;

c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie;

d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie;


e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca.

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

666=5198

a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;

c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;

d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 408

611

4428

a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;

b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;

c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura;

d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.

61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

456 = %

1011

1041
a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;
b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de
emisiune;

c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;

d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la


termen a aportului in natura;

e) nici un raspuns nu este corect;

62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

% = 5121

1621

1682

a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;

b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;

c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;

d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;

e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.

63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti;

b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar;

c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri;

d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;


e) nici un raspuns nu este corect.

64. Ce semnificatie are formula contabila:


301 = 351

a) primirea de materii prime de la furnizori;

b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la furnizor;

c) primirea materiilor prime lasate in custodia furnizorului;

d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la terti;

e) nici un raspuns nu este corect.

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;

b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;

c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;

d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

5412 = 5124

a) deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) achitarea unui furnizor extern din cont in devize;

c) plata unor datorii in valuta;

d) incasarea unor sume in devize in contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.

67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.;


b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;
c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite pana la sfarsitul
anului;

d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile de odihna,


neplatite in anul anterior;

e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior.

68.Ce semnificatie are inregistrarea :

117 = 424

a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;

b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite;

c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;

d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit;

e) nici un raspuns nu este corect.

69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;

b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;

c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii;

d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;


e) nici un raspuns nu este corect.

70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

625 = 542

a) primirea unui avans de trezorerie;

b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;


c) restituirea unui avans de trezorerie;

d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;

e) nici un raspuns nu este corect.

71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:

a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris;

b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;

c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;

d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;


e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru
emisiuni de actiuni platite din contul bancar, la infiintarea societatii?

a) 201 = 404;

b) 201 = 401;

c) 201= 5121;

d) 201 = 411;

e) 201 = 5311.

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;

b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;

d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;

e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.


74. Ce semnificatie are inregistrarea:

602 = % 10.000

3022 11.000

308 1.000

a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;

b) combustibil dat in sectie pentru consum la prêt standard cu diferente


nefavorabile;

c) combustibil dat in consum la pret de achizite;

d) combustibil dat in consum la pret de factura;

e) nici un raspuns nu este corect

75. Ce semnificatie are inregistrarea:

% = 711 12.000

345 12.500

348 500
a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente
favorabile;

b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile;

d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile;

e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile.

76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta


b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;

401

665

c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar

d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;

e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.

5121

765

77. Ce semnificatie are formula contabila:

691 = 441

a) inregistrarea unor impozite si taxe locale;

b) inregistrarea impozitului pe profit;

c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama

d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

621 = 401

a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate;

b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;

c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;

d) comisioane datorate pentru expertize efectuate;


e) nici un raspuns nu este corect.

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

423 = 5311

a) plata unui avans privind ajutoarele materiale;

b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea);

c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

d) plata unui avans de trezorerie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a) 626 = 5321;

b) 635 = 5321;

c) 658 = 5321;

d) 627 = 5321;

e) 626=5121.

81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in


capital?

a) 1042 = 1011;

b) 1041 = 1012;

c) 1043 = 1012;

d) 1042 = 1012;

e) % = 1012

1041
1042

82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:

a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;

b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;

c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;

d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;

e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire


amortizate integral.

83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:

a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix


casat;

b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix


casat;

c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;

d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului


fix casat;
e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:

a) % = 401 17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii;

303 15.000

4426 2.850

b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati

603 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si


4282 7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;

c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati;

d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;


e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare;

b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor;

c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa

354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;

401

d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie;

e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor.

86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital;

b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti;

c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor;

d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;


e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

401 = 444

a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite;

b) impozitul asupra ajutoarelor materiale;


c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit;

d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;


e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila:

4423 = 4424

a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget;

b) inregistrarea TVA de plata la buget;


c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:

d) inregistrarea TVA dedus;

e) nici un raspuns nu este corect.

89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

5314 = 4111

a) incasarea de la clienti a unei creante in lei;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante in valuta;

c) incasarea de la un debitor a unei creante in valuta;

d) incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize;

e) nici un raspuns nu este corect.

90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS;

b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS;

c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate;

d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;


e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata
pana la sfarsitul anului.

91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social
prin incorporarea

profiturilor nete din anii precedenti?

a) 117 = 1011;

b)121 = 1012;

c)117 = 1012;

d)117 = 121;

e) 129 = 117.

92. Ce exprima urmatoarea formula contabila.

203 = 404

a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;

b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;

c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;

d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

2813 = 2131

a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat

c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral


d) anularea amortizarii mijlocului fix casat

e) toate raspunsurile sunt corecte

94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:


a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;

b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii urmatoare


pentru continuarea procesului de productie;

c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;

d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare;

b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de

351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare;

401

c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare;

d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea

354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare;

401
e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

% = 401

607
4426

a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;

b) marfuri primite prin donatie;

c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;

d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;

e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.

97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile?

a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii;

b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale;

c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit;

d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;


e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila :

161 = 505

a) anularea actiunilor rascumparate;

b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

c) anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;

d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

e) nici un raspuns nu este corect.

99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:

581 = 5311

5121 = 581
a) se ridica bani de la banca;

b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;

c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;

d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai mare decat cel de
cumparare;

b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai mic decat cel de
cumparare;

501

6642

c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un prêt mai mic decat cel de
cumparare;

d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai mare decat cel de
cumparare;

506

7641

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social
prin incorporarea profitului net din exercitiul curent?

a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012;

d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.


102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia
data:

a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;

b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;

c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;

d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic;

e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

% = 2131

2813

671

a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii

b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati

c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral

d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati

e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:


a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime
existente in stoc evaluate la pret de inregistrare;

b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;

c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila;

d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata;

e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.


105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti

b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie

c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca;

d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);

e) toate inregistrarile sunt corecte.

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor


prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

301 5.000 351 5.000

4426 950 4426 950


c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950

301 5.000 301 5.000

4427 950 4426 950


e) % = 401 5.950

351 5.000

4427 950

107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:

418 = %

707

4428

a) livrari de marfuri pe baza de factura;


b) livrari de marfuri fara acte de insotire;

c) livrari de produse finite fara factura;

d) livrari de semifabricate fara factura;


e) livrari de marfuri fara factura.

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;

c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din emisia de


obligatiuni;

d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;


e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;

b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie;

c) 627 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;

d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

671 = %

361

368 (rosu sau negru)

a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;


b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute;

c) distrugeri de materii prime din calamitati;

d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;

e) nici un raspuns nu este corect.

111. Care este semnificatia inregistrarii contabile:

109 = 5121

a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;

b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;

c) aport la capital sub forma de actiuni;

d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;

e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.

a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;

b) 5121 = 461 - incasarea creantei;

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori;

e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie.

113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

232 = 5121

a) plata unor lucrari executate in avans;

b) acordarea unui avans unui furnizor;


c) acordarea unui avans unui salariat;

d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;

e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:

% = 408

601

4428

a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului


permanent;
b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului


intermitent;

d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului


permanent;

e) nici un raspuns nu este corect.

115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de achizitie;

361 25.000

4426 4.750

b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate

c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu

708 50.000

4427 9.500
d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute la pret de
achizitie;

711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila:

401 = 403

a) achitarea furnizorului din contul bancar ;

b) plata furnizorului prin casierie;

c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;

d) constituirea datoriei fata de furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta

b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;

c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu;

d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;

654

4427

e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura.

707

4428

118. Ce semnificarie are formula contabila:


6868 = 169

a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligariunilor emise;

b) amortizarea primelor de rambursare a obligariunilor;

c) emisiuni de obligariuni cu prime de rambursare;

d) includerea pe cheltuieli a obligariunilor emise cu prima de rambursare;

e) nici un raspuns nu este corect.

119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

5411 = 5191

a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;

b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;

c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;

d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la


banca;

e) nici un raspuns nu este corect.

120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

6811 = 281

a) amortizarea terenurilor;

b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie;

c) amortizarea imobilizarilor necorporale;

d) amortizarea imobilizarilor corporale;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

121. Ce semnifica articolul contabil:


1012 = 109

a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari;

b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii;

c) aport la capitalul social sub forma de actiuni;

d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor actiuni rascumparate;

e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.

122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata


prin formula contabila:

a) 6583 = 205; b) 6811 = 205; c) 205 = 2805;

d) 2805 = 205; e) % = 205.

2805

6583

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;

b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate

c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;

d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;

e) nici un raspuns nu este corect

124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 711 15.000 - semnificate obtinute din procesul de

341 16.000 productie la pret standard cu

348 1.000 diferente favorabile;


b) 711 = % 15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi

341 16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile;

348 1.000

c) 341 = 711 10.000 - semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de


productie;

d) 711 = 341 10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte


sectii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul bancar;

b) 361 = 711 - animale primite prin donatie;

c) 361 = 456 - animale achizitionate de la furnizori;

d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;


e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

% = 408

371

4428

a) intrari de marfuri pe baza de factura;

b) iesiri de marfuri pe baza de factura;

c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;

d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;


e) achizitii de marfuri fara factura.
127. Ce semnificatie are formula contabila:

4282 = 706

a) retinerea chiriilor pe statul de plata;

b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate, proprietate a unitatii;

c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune

d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

501 = 509

a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara;

b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata;

c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara;

d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata ulterioara;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;

b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta existent in


contul bancar;

c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;

d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


6868 = 169

a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;

b) amortizarea primelor privind capitalul;

c) amortizarea imobilizarilor financiare;

d) prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;


e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.

131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru
subventia pentru investitii de primit.

a) 131 = 445 b) 5121 = 445 c) 131 = 7584

d) 445 = 131 e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila:

133 = 7584

a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la
capital;

b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare;

c) subventii pentru investitii primite de societate;


d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin
donatie si scoasa din evidenta fiind vanduta sau amortizata;

e) nici un raspuns nu este corect.

133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;


b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria fata de furnizorul de
imobilizari;

c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;


d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

e) 212 = 231 - recepÑia definitiva a unui utilaj executat in regie

134. Ce semnificatie are inregistrarea:

4111 = %

702

4427

a) vanzarea de semifabricate fara facturi;

b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;

c) vanzarea de semifabricate conform facturii;

d) vanzarea de produse finite cu factura;

e) vanzarea de produse reziduale cu factura.

135. Ce semnificatie are inregistrarea:

361 = 7582

a) animale primite ca aport la capital;

b) animale primite cu titlu gratuit;

c) animale achizitionate din avansuri de trezorerie;

d) animale intrate din productie proprie;

e) animale achizitionate de la terti.

136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ?

a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;


c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei;

d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;

e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta.

137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru varsaminte efectuate in


plus;
b) 445 = 131 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de exploatare, de primit de la
buget;

c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei;

d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de primit de la buget;

e) 4423 = 5121 - virarea la buget a TVA de plata.

138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

509 = 5121

a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;

b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;

c) plata imediata a actiunilor achizitionate;

d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;

e) nici un raspuns nu este corect.

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;

b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;

c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;

542
765

d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;

e) nici un raspuns nu este corect.

140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;

b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;

c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit;

d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;


e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de
la bugetul statului pentru achizitionarea unui teren:

a) 5121 = 131 b) 5121 = 7584 c) 5121 = 2111

d) 5311 = 131 e) 5121 = 445

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);

b) 5311 = 461 - incasarea redevenÑei prin contul bancar;

c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;

d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta

e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren executate de unitati


specializate;

b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;


c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar nu s-a facut receptia;

d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital;

e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:

a) produse finite;

b) semifabricate;

c) produse reziduale

d) marfuri;

e) productie in curs de executie.

145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

% = 401

371

4426

a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;

b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;

c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;

d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;

e) achizitii de materii prime de la furnizori.

146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanta cu explicatia


data?

a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut;

b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura;


301

4428

c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri;

d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor;

e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca.

147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime;

b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime;

c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite;

d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse


finite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5121 = 4111

a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;

c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;

d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;

e) nici un raspuns nu este corect.

149. Ce semnificatie are formula contabila :

505 = 5121

a) incasarea obligatiilor emise;


b) emisiuni de obligatiuni;

c) plata obligatiunilor emise;

d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

e) nici un raspuns nu este corect.

150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

% = 711

345

348
a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv
(favorabile-rosu sau nefavorabile-negru);

b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;

c) costul produselor finite in curs de executie;

d) costul semifabricatelor in curs de executie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

S-ar putea să vă placă și